Magnez

Magnez (Mg)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa12
Masa atomowa24.305
liczba masowa24
Grupa2
Okres3
Bloks
Protony12 p+
Neutrony12 n0
Elektrony12 e-
Animated Model atomu Bohra of Mg (Magnez)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
150 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
139 pm
Metallic Radius
136 pm
Promień jonowy
57 pm
Crystal Radius
71 pm
promień van der Waalsa
173 pm
gęstość
1,74 g/cm³
energia
proton affinity
819,6 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
7,646235 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Mg (Magnez)
ciepło parowania
131,8 kJ/mol
ciepło topnienia
9,2 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
147,1 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 2
Model atomu Bohra: Mg (Magnez)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Mg (Magnez)
konfiguracja elektronowa[Ne] 3s2
Enhanced Model atomu Bohra of Mg (Magnez)
Orbital Diagram of Mg (Magnez)
stopień utlenienia0, 1, 2
elektroujemność
1.31
Electrophilicity
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
1 363,15 K
Temperatura topnienia
923,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearanceshiny grey solid
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000248 1/K
molar heat capacity
24,869 J/(mol K)
Ciepło właściwe
1,023 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
23 MS/m
rezystywność
0,00000004399999999999 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000069 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000000168 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,000012
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
3,21 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
2,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
45 GPa
moduł Kirchhoffa
17 GPa
moduł Younga
45 GPa
współczynnik Poissona
0,29
prędkość dźwięku
4 602 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale ziem alkalicznych, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number73
Mendeleev Number76
Pettifor Number73
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
797,3 kJ/mol
Dipole Polarizability
71,2 ± 0,4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
626 a₀
Allotropes
Przekrój czynny
0,063
Neutron Mass Absorption
0,0001
liczby kwantowe1S0
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Magnesium

Stabilne izotopy3
Niestabilne izotopy20
Radioactive Isotopes18

19Mg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
19,03417992 ± 0,000064413 Da
liczba masowa19
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5 ± 3 ps
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2007
parzystość-

19Mg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
2p (2-proton emission)100%

20Mg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
20,018763075 ± 0,000002 Da
liczba masowa20
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
90,4 ± 0,5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1974
parzystość+

20Mg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)30.3%

21Mg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
21,011705764 ± 0,00000081 Da
liczba masowa21
g-factor
-0,3932 ± 0,0028
czas połowicznego rozpadu
120 ± 0,4 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1963
parzystość+

21Mg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)20.1%
β+α (β+-delayed α emission)0.116%
B+pA0.016%

22Mg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
21,999570597 ± 0,00000017 Da
liczba masowa22
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
3,8745 ± 0,0007 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1961
parzystość+

22Mg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

23Mg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
22,994123768 ± 0,000000034 Da
liczba masowa23
g-factor
-0,35753333333333 ± 0,0002
czas połowicznego rozpadu
11,3039 ± 0,0032 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,114 ± 0,003
data odkrycia1939
parzystość+

23Mg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

24Mg

abundancja naturalna
78,965 ± 0,049
względna masa atomowa
23,985041689 ± 0,000000013 Da
liczba masowa24
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1920
parzystość+

25Mg

abundancja naturalna
10,011 ± 0,013
względna masa atomowa
24,985836966 ± 0,00000005 Da
liczba masowa25
g-factor
-0,342132 ± 0,000012
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,199 ± 0,002
data odkrycia1920
parzystość+

26Mg

abundancja naturalna
11,025 ± 0,038
względna masa atomowa
25,982592972 ± 0,000000031 Da
liczba masowa26
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1920
parzystość+

27Mg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
26,984340647 ± 0,00000005 Da
liczba masowa27
g-factor
-0,8212 ± 0,003
czas połowicznego rozpadu
9,435 ± 0,027 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

27Mg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

28Mg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
27,983875426 ± 0,00000028 Da
liczba masowa28
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
20,915 ± 0,009 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1953
parzystość+

28Mg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

29Mg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
28,988607163 ± 0,000000369 Da
liczba masowa29
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,3 ± 0,12 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,16 ± 0,04
data odkrycia1971
parzystość+

29Mg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

30Mg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
29,990465454 ± 0,00000139 Da
liczba masowa30
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
317 ± 4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość+

30Mg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.06%

31Mg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
30,996648232 ± 0,0000033 Da
liczba masowa31
g-factor
czas połowicznego rozpadu
270 ± 2 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1977
parzystość+

31Mg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.2%

32Mg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
31,999110138 ± 0,0000035 Da
liczba masowa32
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
80,4 ± 0,4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1977
parzystość+

32Mg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.5%

33Mg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
33,005327862 ± 0,000002859 Da
liczba masowa33
g-factor
czas połowicznego rozpadu
92 ± 1,2 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,13 ± 0,09
data odkrycia1979
parzystość-

33Mg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14%
2n (2-neutron emission)%

34Mg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
34,008935455 ± 0,0000074 Da
liczba masowa34
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
44,9 ± 0,4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1979
parzystość+

34Mg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21%
2n (2-neutron emission)0.1%

35Mg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
35,01679 ± 0,0002895 Da
liczba masowa35
g-factor
czas połowicznego rozpadu
11,3 ± 0,6 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość-

35Mg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)52%
2n (2-neutron emission)%

36Mg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
36,021879 ± 0,000741 Da
liczba masowa36
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
3,9 ± 1,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1989
parzystość+

36Mg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)48%
2n (2-neutron emission)%

37Mg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
37,030286265 ± 0,00075035 Da
liczba masowa37
g-factor
czas połowicznego rozpadu
8 ± 4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1996
parzystość-

37Mg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

38Mg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
38,03658 ± 0,00054 Da
liczba masowa38
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

38Mg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

39Mg

abundancja naturalna
względna masa atomowa
39,045921 ± 0,000551 Da
liczba masowa39
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

39Mg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
n (neutron emission)%
β (β decay)%

40Mg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
40,053194 ± 0,000537 Da
liczba masowa40
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2007
parzystość+

40Mg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

41Mg

abundancja naturalna
względna masa atomowa
41,062373 ± 0,000537 Da
liczba masowa41
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

41Mg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Magnesium crystals

historia

odkrywca lub wynalazcaSir Humphrey Davy
miejsce odkryciaEngland
data odkrycia1808
etymologiaFrom Magnesia ancient city in district of Thessaly, Greece.
wymowamag-NEE-zih-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
23 300 mg/kg
Abundance in Oceans
1 290 mg/L
Abundance in Human Body
0,027 %
Abundance in Meteor
12 %
Abundance in Sun
0,07 %
Ilość we Wszechświecie
0,06 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3911
2p4.1742
2s4.608
3s8.6925