Magnez

Magnez (Mg)

12. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa12
Masa atomowa24.305
liczba masowa24
Grupa2
Okres3
Bloks
proton12 p+
neutron12 n0
elektron12 e-
Animated Model atomu Bohra of Mg (Magnez)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
150 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
139 pm
Metallic Radius
136 pm
Promień jonowy
57 pm
Crystal Radius
71 pm
promień van der Waalsa
173 pm
gęstość
1,74 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Magnez0102030405060708090100110120130140150160170180pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
819,6 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
7,646235 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Mg (Magnez)
ciepło parowania
131,8 kJ/mol
ciepło topnienia
9,2 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
147,1 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 2
Model atomu Bohra: Mg (Magnez)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Mg (Magnez)
konfiguracja elektronowa[Ne] 3s2
1s2 2s2 2p6 3s2
Enhanced Model atomu Bohra of Mg (Magnez)
Orbital Diagram of Mg (Magnez)
stopień utlenienia0, 1, 2
elektroujemność
1.31
Electrophilicity Index
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
1 363,15 K
Temperatura topnienia
923,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearanceshiny grey solid
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000248 1/K
molar heat capacity
24,869 J/(mol K)
Ciepło właściwe
1,023 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
23 MS/m
rezystywność
0,00000004399999999999 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000069 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000000168 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,000012
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
3,21 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
2,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
45 GPa
moduł Kirchhoffa
17 GPa
moduł Younga
45 GPa
współczynnik Poissona
0,29
prędkość dźwięku
4 602 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale ziem alkalicznych, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number73
Mendeleev Number76
Pettifor Number73
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
797,3 kJ/mol
Polaryzowalność
71,2 ± 0,4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
626 a₀
allotrope
Przekrój czynny
0,063
Neutron Mass Absorption
0,0001
liczby kwantowe1S0
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Magnesium

Stabilne izotopy3
Niestabilne izotopy20
Natural Isotopes3
Isotopic Composition2478.96%2478.96%2611.02%2611.02%2510.01%2510.01%

19Mg

liczba masowa19
liczba neutronów7
względna masa atomowa
19,03417992 ± 0,000064413 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5 ± 3 ps
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2007
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
2p (2-proton emission)100%

20Mg

liczba masowa20
liczba neutronów8
względna masa atomowa
20,018763075 ± 0,000002 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
90,4 ± 0,5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1974
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)30.3%

21Mg

liczba masowa21
liczba neutronów9
względna masa atomowa
21,011705764 ± 0,00000081 Da
g-factor
-0,3932 ± 0,0028
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
120 ± 0,4 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1963
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)20.1%
β+α (β+-delayed α emission)0.116%
B+pA0.016%

22Mg

liczba masowa22
liczba neutronów10
względna masa atomowa
21,999570597 ± 0,00000017 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,8745 ± 0,0007 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1961
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

23Mg

liczba masowa23
liczba neutronów11
względna masa atomowa
22,994123768 ± 0,000000034 Da
g-factor
-0,35753333333333 ± 0,0002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
11,3039 ± 0,0032 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,114 ± 0,003
data odkrycia1939
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

24Mg

liczba masowa24
liczba neutronów12
względna masa atomowa
23,985041689 ± 0,000000013 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
78,965 ± 0,049
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1920
parzystość+

25Mg

liczba masowa25
liczba neutronów13
względna masa atomowa
24,985836966 ± 0,00000005 Da
g-factor
-0,342132 ± 0,000012
abundancja naturalna
10,011 ± 0,013
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,199 ± 0,002
data odkrycia1920
parzystość+

26Mg

liczba masowa26
liczba neutronów14
względna masa atomowa
25,982592972 ± 0,000000031 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
11,025 ± 0,038
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1920
parzystość+

27Mg

liczba masowa27
liczba neutronów15
względna masa atomowa
26,984340647 ± 0,00000005 Da
g-factor
-0,8212 ± 0,003
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,435 ± 0,027 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

28Mg

liczba masowa28
liczba neutronów16
względna masa atomowa
27,983875426 ± 0,00000028 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
20,915 ± 0,009 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1953
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

29Mg

liczba masowa29
liczba neutronów17
względna masa atomowa
28,988607163 ± 0,000000369 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,3 ± 0,12 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,16 ± 0,04
data odkrycia1971
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

30Mg

liczba masowa30
liczba neutronów18
względna masa atomowa
29,990465454 ± 0,00000139 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
317 ± 4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.06%

31Mg

liczba masowa31
liczba neutronów19
względna masa atomowa
30,996648232 ± 0,0000033 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
270 ± 2 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.2%

32Mg

liczba masowa32
liczba neutronów20
względna masa atomowa
31,999110138 ± 0,0000035 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
80,4 ± 0,4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.5%

33Mg

liczba masowa33
liczba neutronów21
względna masa atomowa
33,005327862 ± 0,000002859 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
92 ± 1,2 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,13 ± 0,09
data odkrycia1979
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14%
2n (2-neutron emission)

34Mg

liczba masowa34
liczba neutronów22
względna masa atomowa
34,008935455 ± 0,0000074 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
44,9 ± 0,4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1979
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21%
2n (2-neutron emission)0.1%

35Mg

liczba masowa35
liczba neutronów23
względna masa atomowa
35,01679 ± 0,0002895 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
11,3 ± 0,6 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)52%
2n (2-neutron emission)

36Mg

liczba masowa36
liczba neutronów24
względna masa atomowa
36,021879 ± 0,000741 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,9 ± 1,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1989
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)48%
2n (2-neutron emission)

37Mg

liczba masowa37
liczba neutronów25
względna masa atomowa
37,030286265 ± 0,00075035 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8 ± 4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1996
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

38Mg

liczba masowa38
liczba neutronów26
względna masa atomowa
38,03658 ± 0,00054 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

39Mg

liczba masowa39
liczba neutronów27
względna masa atomowa
39,045921 ± 0,000551 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
n (neutron emission)
β (β decay)

40Mg

liczba masowa40
liczba neutronów28
względna masa atomowa
40,053194 ± 0,000537 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2007
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

41Mg

liczba masowa41
liczba neutronów29
względna masa atomowa
41,062373 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Magnesium crystals

historia

odkrywca lub wynalazcaSir Humphrey Davy
miejsce odkryciaEngland
data odkrycia1808
etymologiaFrom Magnesia ancient city in district of Thessaly, Greece.
wymowamag-NEE-zih-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
23 300 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
1 290 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0,027 %
abundancja naturalna (meteoroid)
12 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,07 %
Ilość we Wszechświecie
0,06 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3911
2p4.1742
2s4.608
3s8.6925