Horčík

Horčík (Mg)

chemický prvok s protónovým číslom 12
Protónové číslo12
Atómová hmotnosť24.305
Nukleónové číslo24
Skupina2
Perióda3
Orbitáls
protón12 p+
Neutrón12 n0
elektrón12 e-
Animated Bohrov model atómu of Mg (Horčík)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
150 pm
Mólový objem
Covalent Radius
139 pm
Metallic Radius
136 pm
iónový polomer
57 pm
Crystal Radius
71 pm
Van der Waalsov polomer
173 pm
density
1,74 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Horčík0102030405060708090100110120130140150160170180pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
819,6 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
7,646235 eV/particle
ionization energy of Mg (Horčík)
Merné skupenské teplo varu
131,8 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
9,2 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
147,1 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 2
Bohrov model atómu: Mg (Horčík)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Mg (Horčík)
electron configuration[Ne] 3s2
1s2 2s2 2p6 3s2
Enhanced Bohrov model atómu of Mg (Horčík)
Orbital Diagram of Mg (Horčík)
Oxidačné číslo0, 1, 2
Elektronegativita
1.31
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
1 363,15 K
Teplota topenia
923,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podobashiny grey solid
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
0,0000248 1/K
Molárna tepelná kapacita
24,869 J/(mol K)
Tepelná kapacita
1,023 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
23 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000004399999999999 m Ω
supravodivosť
Magnetizmus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000069 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000000168 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,000012
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaJednoduchý šesťuholníkový (HEX)
lattice constant
3,21 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Materiálová tvrdosť
2,5 MPa
bulk modulus
45 GPa
shear modulus
17 GPa
Youngov modul
45 GPa
Poissonova konštanta
0,29
rýchlosť zvuku
4 602 m/s
classification
KategóriaKovy alkalických zemín, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number73
Mendeleev Number76
Pettifor Number73
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
797,3 kJ/mol
polarizability
71,2 ± 0,4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
626 a₀
allotrope
Neutron cross section
0,063
Neutron Mass Absorption
0,0001
Kvantové číslo1S0
Priestorová grupa194 (P63/mmc)

Isotopes of Magnesium

Stabilné izotopy3
Nestabilné izotopy20
Natural Isotopes3
Isotopic Composition2478.96%2478.96%2611.02%2611.02%2510.01%2510.01%

19Mg

Nukleónové číslo19
neutrónové číslo7
Relatívna atómová hmotnosť
19,03417992 ± 0,000064413 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5 ± 3 ps
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2007
parity-

decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

20Mg

Nukleónové číslo20
neutrónové číslo8
Relatívna atómová hmotnosť
20,018763075 ± 0,000002 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
90,4 ± 0,5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1974
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)30.3%

21Mg

Nukleónové číslo21
neutrónové číslo9
Relatívna atómová hmotnosť
21,011705764 ± 0,00000081 Da
g-factor
-0,3932 ± 0,0028
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
120 ± 0,4 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1963
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)20.1%
β+α (β+-delayed α emission)0.116%
B+pA0.016%

22Mg

Nukleónové číslo22
neutrónové číslo10
Relatívna atómová hmotnosť
21,999570597 ± 0,00000017 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,8745 ± 0,0007 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1961
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

23Mg

Nukleónové číslo23
neutrónové číslo11
Relatívna atómová hmotnosť
22,994123768 ± 0,000000034 Da
g-factor
-0,35753333333333 ± 0,0002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
11,3039 ± 0,0032 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,114 ± 0,003
dátum objavu1939
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

24Mg

Nukleónové číslo24
neutrónové číslo12
Relatívna atómová hmotnosť
23,985041689 ± 0,000000013 Da
g-factor
0
natural abundance
78,965 ± 0,049
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1920
parity+

25Mg

Nukleónové číslo25
neutrónové číslo13
Relatívna atómová hmotnosť
24,985836966 ± 0,00000005 Da
g-factor
-0,342132 ± 0,000012
natural abundance
10,011 ± 0,013
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,199 ± 0,002
dátum objavu1920
parity+

26Mg

Nukleónové číslo26
neutrónové číslo14
Relatívna atómová hmotnosť
25,982592972 ± 0,000000031 Da
g-factor
0
natural abundance
11,025 ± 0,038
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1920
parity+

27Mg

Nukleónové číslo27
neutrónové číslo15
Relatívna atómová hmotnosť
26,984340647 ± 0,00000005 Da
g-factor
-0,8212 ± 0,003
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,435 ± 0,027 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1934
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

28Mg

Nukleónové číslo28
neutrónové číslo16
Relatívna atómová hmotnosť
27,983875426 ± 0,00000028 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
20,915 ± 0,009 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1953
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

29Mg

Nukleónové číslo29
neutrónové číslo17
Relatívna atómová hmotnosť
28,988607163 ± 0,000000369 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,3 ± 0,12 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,16 ± 0,04
dátum objavu1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

30Mg

Nukleónové číslo30
neutrónové číslo18
Relatívna atómová hmotnosť
29,990465454 ± 0,00000139 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
317 ± 4 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.06%

31Mg

Nukleónové číslo31
neutrónové číslo19
Relatívna atómová hmotnosť
30,996648232 ± 0,0000033 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
270 ± 2 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.2%

32Mg

Nukleónové číslo32
neutrónové číslo20
Relatívna atómová hmotnosť
31,999110138 ± 0,0000035 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
80,4 ± 0,4 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.5%

33Mg

Nukleónové číslo33
neutrónové číslo21
Relatívna atómová hmotnosť
33,005327862 ± 0,000002859 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
92 ± 1,2 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,13 ± 0,09
dátum objavu1979
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14%
2n (2-neutron emission)

34Mg

Nukleónové číslo34
neutrónové číslo22
Relatívna atómová hmotnosť
34,008935455 ± 0,0000074 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
44,9 ± 0,4 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1979
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21%
2n (2-neutron emission)0.1%

35Mg

Nukleónové číslo35
neutrónové číslo23
Relatívna atómová hmotnosť
35,01679 ± 0,0002895 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
11,3 ± 0,6 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1989
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)52%
2n (2-neutron emission)

36Mg

Nukleónové číslo36
neutrónové číslo24
Relatívna atómová hmotnosť
36,021879 ± 0,000741 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,9 ± 1,3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1989
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)48%
2n (2-neutron emission)

37Mg

Nukleónové číslo37
neutrónové číslo25
Relatívna atómová hmotnosť
37,030286265 ± 0,00075035 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8 ± 4 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1996
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

38Mg

Nukleónové číslo38
neutrónové číslo26
Relatívna atómová hmotnosť
38,03658 ± 0,00054 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

39Mg

Nukleónové číslo39
neutrónové číslo27
Relatívna atómová hmotnosť
39,045921 ± 0,000551 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
n (neutron emission)
β (β decay)

40Mg

Nukleónové číslo40
neutrónové číslo28
Relatívna atómová hmotnosť
40,053194 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2007
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

41Mg

Nukleónové číslo41
neutrónové číslo29
Relatívna atómová hmotnosť
41,062373 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Magnesium crystals

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaSir Humphrey Davy
miesto nálezuEngland
dátum objavu1808
etymológiaFrom Magnesia ancient city in district of Thessaly, Greece.
pronunciationmag-NEE-zih-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
23 300 mg/kg
natural abundance (Oceán)
1 290 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
0,027 %
natural abundance (Meteoroid)
12 %
natural abundance (Slnko)
0,07 %
Množstvo vo vesmíre
0,06 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3911
2p4.1742
2s4.608
3s8.6925