Магнезијум

Магнезијум (Mg)

chemical element, symbol Mg and atomic number 12
Атомски број12
Атомска маса24.305
Масени број24
Група2
Периода3
Блокs
протон12 p+
неутрон12 n0
електрон12 e-
Animated Боров модел атома of Mg (Магнезијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
150 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
139 pm
Metallic Radius
136 pm
ionic radius
57 pm
Crystal Radius
71 pm
Ван дер Валсов радијус
173 pm
густина
1,74 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Магнезијум0102030405060708090100110120130140150160170180pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
819,6 kJ/mol
Афинитет према електрону
енергија јонизације
7,646235 eV/particle
енергија јонизације of Mg (Магнезијум)
Топлота испаравања
131,8 kJ/mol
топлота топљења
9,2 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
147,1 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 2
Боров модел атома: Mg (Магнезијум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Mg (Магнезијум)
електронска конфигурација[Ne] 3s2
1s2 2s2 2p6 3s2
Enhanced Боров модел атома of Mg (Магнезијум)
Orbital Diagram of Mg (Магнезијум)
оксидациони број0, 1, 2
електронегативност
1.31
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
1.363,15 K
Температура топљења
923,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearanceshiny grey solid
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
0,0000248 1/K
molar heat capacity
24,869 J/(mol K)
Специфична топлота
1,023 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
23 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000004399999999999 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,0000000069 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,000000000168 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,000012
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураЈедноставни Хескагонал (HEX)
lattice constant
3,21 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
тврдоћа
2,5 MPa
модул стишљивости
45 GPa
shear modulus
17 GPa
Јангов модул
45 GPa
Пуасонов однос
0,29
брзина звука
4.602 m/s
класификација
КатегоријаЗемно-алкални метали, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number73
Mendeleev Number76
Pettifor Number73
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
797,3 kJ/mol
polarizability
71,2 ± 0,4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
626 a₀
allotrope
neutronski udarni presjek
0,063
Neutron Mass Absorption
0,0001
квантни број1S0
кристалографска група194 (P63/mmc)

Isotopes of Magnesium

Стабилни изотопи3
Нестабилни изотопи20
Natural Isotopes3
Isotopic Composition2478.96%2478.96%2611.02%2611.02%2510.01%2510.01%

19Mg

Масени број19
неутронски број7
атомска тежина
19,03417992 ± 0,000064413 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5 ± 3 ps
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2007
parity-

начин распадаинтензитет
2p (2-proton emission)100%

20Mg

Масени број20
неутронски број8
атомска тежина
20,018763075 ± 0,000002 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
90,4 ± 0,5 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1974
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)30.3%

21Mg

Масени број21
неутронски број9
атомска тежина
21,011705764 ± 0,00000081 Da
g-factor
-0,3932 ± 0,0028
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
120 ± 0,4 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1963
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)20.1%
β+α (β+-delayed α emission)0.116%
B+pA0.016%

22Mg

Масени број22
неутронски број10
атомска тежина
21,999570597 ± 0,00000017 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,8745 ± 0,0007 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1961
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

23Mg

Масени број23
неутронски број11
атомска тежина
22,994123768 ± 0,000000034 Da
g-factor
-0,35753333333333 ± 0,0002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
11,3039 ± 0,0032 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,114 ± 0,003
датум открића1939
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

24Mg

Масени број24
неутронски број12
атомска тежина
23,985041689 ± 0,000000013 Da
g-factor
0
присутност у природи
78,965 ± 0,049
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1920
parity+

25Mg

Масени број25
неутронски број13
атомска тежина
24,985836966 ± 0,00000005 Da
g-factor
-0,342132 ± 0,000012
присутност у природи
10,011 ± 0,013
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,199 ± 0,002
датум открића1920
parity+

26Mg

Масени број26
неутронски број14
атомска тежина
25,982592972 ± 0,000000031 Da
g-factor
0
присутност у природи
11,025 ± 0,038
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1920
parity+

27Mg

Масени број27
неутронски број15
атомска тежина
26,984340647 ± 0,00000005 Da
g-factor
-0,8212 ± 0,003
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,435 ± 0,027 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1934
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

28Mg

Масени број28
неутронски број16
атомска тежина
27,983875426 ± 0,00000028 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
20,915 ± 0,009 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1953
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

29Mg

Масени број29
неутронски број17
атомска тежина
28,988607163 ± 0,000000369 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,3 ± 0,12 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
-0,16 ± 0,04
датум открића1971
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

30Mg

Масени број30
неутронски број18
атомска тежина
29,990465454 ± 0,00000139 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
317 ± 4 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1971
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.06%

31Mg

Масени број31
неутронски број19
атомска тежина
30,996648232 ± 0,0000033 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
270 ± 2 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.2%

32Mg

Масени број32
неутронски број20
атомска тежина
31,999110138 ± 0,0000035 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
80,4 ± 0,4 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.5%

33Mg

Масени број33
неутронски број21
атомска тежина
33,005327862 ± 0,000002859 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
92 ± 1,2 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,13 ± 0,09
датум открића1979
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14%
2n (2-neutron emission)

34Mg

Масени број34
неутронски број22
атомска тежина
34,008935455 ± 0,0000074 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
44,9 ± 0,4 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1979
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21%
2n (2-neutron emission)0.1%

35Mg

Масени број35
неутронски број23
атомска тежина
35,01679 ± 0,0002895 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
11,3 ± 0,6 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1989
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)52%
2n (2-neutron emission)

36Mg

Масени број36
неутронски број24
атомска тежина
36,021879 ± 0,000741 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,9 ± 1,3 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1989
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)48%
2n (2-neutron emission)

37Mg

Масени број37
неутронски број25
атомска тежина
37,030286265 ± 0,00075035 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8 ± 4 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1996
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

38Mg

Масени број38
неутронски број26
атомска тежина
38,03658 ± 0,00054 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

39Mg

Масени број39
неутронски број27
атомска тежина
39,045921 ± 0,000551 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
n (neutron emission)
β (β decay)

40Mg

Масени број40
неутронски број28
атомска тежина
40,053194 ± 0,000537 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2007
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

41Mg

Масени број41
неутронски број29
атомска тежина
41,062373 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Magnesium crystals

историја

откриоSir Humphrey Davy
место открићаEngland
датум открића1808
етимологијаFrom Magnesia ancient city in district of Thessaly, Greece.
изговорmag-NEE-zih-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
23.300 mg/kg
присутност у природи (океан)
1.290 mg/L
присутност у природи (људско тело)
0,027 %
присутност у природи (метеороид)
12 %
присутност у природи (Сунце)
0,07 %
Заступљеност у Космосу
0,06 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3911
2p4.1742
2s4.608
3s8.6925