แมกนีเซียม

แมกนีเซียม (Mg)

chemical element with symbol Mg and atomic number 12
เลขอะตอม12
มวลอะตอม24.305
เลขมวล24
หมู่2
คาบ3
บล็อกs
โปรตอน12 p+
นิวตรอน12 n0
Electrons12 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Mg (แมกนีเซียม)

คุณสมบัติ

รัศมีอะตอม
150 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
139 pm
Metallic Radius
136 pm
ionic radius
57 pm
Crystal Radius
71 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
173 pm
ความหนาแน่น
1.74 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
819.6 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
7.646235 eV/particle
ionization energy of Mg (แมกนีเซียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
131.8 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
9.2 kJ/mol
standard enthalpy of formation
147.1 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Mg (แมกนีเซียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Mg (แมกนีเซียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Ne] 3s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Mg (แมกนีเซียม)
Orbital Diagram of Mg (แมกนีเซียม)
สถานะออกซิเดชัน0, 1, 2
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.31
Electrophilicity
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
1,363.15 K
จุดหลอมเหลว
923.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearanceshiny grey solid
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000248 1/K
molar heat capacity
24.869 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
1.023 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
23 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000004399999999999 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000069 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000000168 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.000012
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
3.21 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
2.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
45 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
17 GPa
Young's modulus
45 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.29
อัตราเร็วของเสียง
4,602 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะแอลคาไลน์เอิร์ธ, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number73
Mendeleev Number76
Pettifor Number73
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
797.3 kJ/mol
Dipole Polarizability
71.2 ± 0.4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
626 a₀
Allotropes
Neutron cross section
0.063
Neutron Mass Absorption
0.0001
quantum number1S0
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Magnesium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร3
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร20
Radioactive Isotopes18

19Mg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
19.03417992 ± 0.000064413 Da
เลขมวล19
g-factor
ครึ่งชีวิต
5 ± 3 ps
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2007
parity-

19Mg Decay Modes
decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

20Mg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
20.018763075 ± 0.000002 Da
เลขมวล20
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
90.4 ± 0.5 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

20Mg Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)30.3%

21Mg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
21.011705764 ± 0.00000081 Da
เลขมวล21
g-factor
-0.3932 ± 0.0028
ครึ่งชีวิต
120 ± 0.4 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity+

21Mg Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)20.1%
β+α (β+-delayed α emission)0.116%
B+pA0.016%

22Mg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
21.999570597 ± 0.00000017 Da
เลขมวล22
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
3.8745 ± 0.0007 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

22Mg Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

23Mg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
22.994123768 ± 0.000000034 Da
เลขมวล23
g-factor
-0.35753333333333 ± 0.0002
ครึ่งชีวิต
11.3039 ± 0.0032 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.114 ± 0.003
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity+

23Mg Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

24Mg

natural abundance
78.965 ± 0.049
น้ำหนักอะตอม
23.985041689 ± 0.000000013 Da
เลขมวล24
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

25Mg

natural abundance
10.011 ± 0.013
น้ำหนักอะตอม
24.985836966 ± 0.00000005 Da
เลขมวล25
g-factor
-0.342132 ± 0.000012
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.199 ± 0.002
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

26Mg

natural abundance
11.025 ± 0.038
น้ำหนักอะตอม
25.982592972 ± 0.000000031 Da
เลขมวล26
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

27Mg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
26.984340647 ± 0.00000005 Da
เลขมวล27
g-factor
-0.8212 ± 0.003
ครึ่งชีวิต
9.435 ± 0.027 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

27Mg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

28Mg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
27.983875426 ± 0.00000028 Da
เลขมวล28
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
20.915 ± 0.009 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity+

28Mg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

29Mg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
28.988607163 ± 0.000000369 Da
เลขมวล29
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.3 ± 0.12 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.16 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

29Mg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

30Mg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
29.990465454 ± 0.00000139 Da
เลขมวล30
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
317 ± 4 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

30Mg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.06%

31Mg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
30.996648232 ± 0.0000033 Da
เลขมวล31
g-factor
ครึ่งชีวิต
270 ± 2 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

31Mg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.2%

32Mg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
31.999110138 ± 0.0000035 Da
เลขมวล32
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
80.4 ± 0.4 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

32Mg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.5%

33Mg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
33.005327862 ± 0.000002859 Da
เลขมวล33
g-factor
ครึ่งชีวิต
92 ± 1.2 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.13 ± 0.09
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity-

33Mg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14%
2n (2-neutron emission)%

34Mg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
34.008935455 ± 0.0000074 Da
เลขมวล34
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
44.9 ± 0.4 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

34Mg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21%
2n (2-neutron emission)0.1%

35Mg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
35.01679 ± 0.0002895 Da
เลขมวล35
g-factor
ครึ่งชีวิต
11.3 ± 0.6 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity-

35Mg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)52%
2n (2-neutron emission)%

36Mg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
36.021879 ± 0.000741 Da
เลขมวล36
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
3.9 ± 1.3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity+

36Mg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)48%
2n (2-neutron emission)%

37Mg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
37.030286265 ± 0.00075035 Da
เลขมวล37
g-factor
ครึ่งชีวิต
8 ± 4 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity-

37Mg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

38Mg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
38.03658 ± 0.00054 Da
เลขมวล38
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

38Mg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

39Mg

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
39.045921 ± 0.000551 Da
เลขมวล39
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

39Mg Decay Modes
decay modeintensity
n (neutron emission)%
β (β decay)%

40Mg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
40.053194 ± 0.000537 Da
เลขมวล40
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2007
parity+

40Mg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

41Mg

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
41.062373 ± 0.000537 Da
เลขมวล41
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

41Mg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Magnesium crystals.jpg

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Sir Humphrey Davy
สถานที่ค้นพบEngland
ถูกค้นพบเมื่อ1808
ศัพทมูลวิทยาFrom Magnesia ancient city in district of Thessaly, Greece.
pronunciationmag-NEE-zih-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
23,300 mg/kg
Abundance in Oceans
1,290 mg/L
Abundance in Human Body
0.027 %
Abundance in Meteor
12 %
Abundance in Sun
0.07 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.06 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3911
2p4.1742
2s4.608
3s8.6925