แมกนีเซียม

แมกนีเซียม (Mg)

chemical element, symbol Mg and atomic number 12
เลขอะตอม12
มวลอะตอม24.305
เลขมวล24
หมู่2
คาบ3
บล็อกs
โปรตอน12 p+
นิวตรอน12 n0
อิเล็กตรอน12 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Mg (แมกนีเซียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
150 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
139 pm
Metallic Radius
136 pm
ionic radius
57 pm
Crystal Radius
71 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
173 pm
ความหนาแน่น
1.74 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: แมกนีเซียม0102030405060708090100110120130140150160170180pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
819.6 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
7.646235 eV/particle
ionization energy of Mg (แมกนีเซียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
131.8 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
9.2 kJ/mol
standard enthalpy of formation
147.1 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Mg (แมกนีเซียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Mg (แมกนีเซียม)
electron configuration[Ne] 3s2
1s2 2s2 2p6 3s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Mg (แมกนีเซียม)
Orbital Diagram of Mg (แมกนีเซียม)
สถานะออกซิเดชัน0, 1, 2
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.31
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
1,363.15 K
จุดหลอมเหลว
923.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearanceshiny grey solid
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000248 1/K
molar heat capacity
24.869 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
1.023 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
23 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000004399999999999 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000069 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000000168 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.000012
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
3.21 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
2.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
45 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
17 GPa
Young's modulus
45 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.29
อัตราเร็วของเสียง
4,602 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะแอลคาไลน์เอิร์ธ, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number73
Mendeleev Number76
Pettifor Number73
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
797.3 kJ/mol
polarizability
71.2 ± 0.4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
626 a₀
allotrope
Neutron cross section
0.063
Neutron Mass Absorption
0.0001
quantum number1S0
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Magnesium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร3
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร20
Natural Isotopes3
Isotopic Composition2478.96%2478.96%2611.02%2611.02%2510.01%2510.01%

19Mg

เลขมวล19
เลขนิวตรอน7
น้ำหนักอะตอม
19.03417992 ± 0.000064413 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5 ± 3 ps
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2007
parity-

decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

20Mg

เลขมวล20
เลขนิวตรอน8
น้ำหนักอะตอม
20.018763075 ± 0.000002 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
90.4 ± 0.5 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)30.3%

21Mg

เลขมวล21
เลขนิวตรอน9
น้ำหนักอะตอม
21.011705764 ± 0.00000081 Da
g-factor
-0.3932 ± 0.0028
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
120 ± 0.4 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)20.1%
β+α (β+-delayed α emission)0.116%
B+pA0.016%

22Mg

เลขมวล22
เลขนิวตรอน10
น้ำหนักอะตอม
21.999570597 ± 0.00000017 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.8745 ± 0.0007 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

23Mg

เลขมวล23
เลขนิวตรอน11
น้ำหนักอะตอม
22.994123768 ± 0.000000034 Da
g-factor
-0.35753333333333 ± 0.0002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
11.3039 ± 0.0032 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.114 ± 0.003
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

24Mg

เลขมวล24
เลขนิวตรอน12
น้ำหนักอะตอม
23.985041689 ± 0.000000013 Da
g-factor
0
natural abundance
78.965 ± 0.049
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

25Mg

เลขมวล25
เลขนิวตรอน13
น้ำหนักอะตอม
24.985836966 ± 0.00000005 Da
g-factor
-0.342132 ± 0.000012
natural abundance
10.011 ± 0.013
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.199 ± 0.002
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

26Mg

เลขมวล26
เลขนิวตรอน14
น้ำหนักอะตอม
25.982592972 ± 0.000000031 Da
g-factor
0
natural abundance
11.025 ± 0.038
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

27Mg

เลขมวล27
เลขนิวตรอน15
น้ำหนักอะตอม
26.984340647 ± 0.00000005 Da
g-factor
-0.8212 ± 0.003
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.435 ± 0.027 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

28Mg

เลขมวล28
เลขนิวตรอน16
น้ำหนักอะตอม
27.983875426 ± 0.00000028 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
20.915 ± 0.009 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

29Mg

เลขมวล29
เลขนิวตรอน17
น้ำหนักอะตอม
28.988607163 ± 0.000000369 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.3 ± 0.12 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.16 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

30Mg

เลขมวล30
เลขนิวตรอน18
น้ำหนักอะตอม
29.990465454 ± 0.00000139 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
317 ± 4 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.06%

31Mg

เลขมวล31
เลขนิวตรอน19
น้ำหนักอะตอม
30.996648232 ± 0.0000033 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
270 ± 2 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.2%

32Mg

เลขมวล32
เลขนิวตรอน20
น้ำหนักอะตอม
31.999110138 ± 0.0000035 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
80.4 ± 0.4 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.5%

33Mg

เลขมวล33
เลขนิวตรอน21
น้ำหนักอะตอม
33.005327862 ± 0.000002859 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
92 ± 1.2 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.13 ± 0.09
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14%
2n (2-neutron emission)

34Mg

เลขมวล34
เลขนิวตรอน22
น้ำหนักอะตอม
34.008935455 ± 0.0000074 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
44.9 ± 0.4 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21%
2n (2-neutron emission)0.1%

35Mg

เลขมวล35
เลขนิวตรอน23
น้ำหนักอะตอม
35.01679 ± 0.0002895 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
11.3 ± 0.6 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)52%
2n (2-neutron emission)

36Mg

เลขมวล36
เลขนิวตรอน24
น้ำหนักอะตอม
36.021879 ± 0.000741 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.9 ± 1.3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)48%
2n (2-neutron emission)

37Mg

เลขมวล37
เลขนิวตรอน25
น้ำหนักอะตอม
37.030286265 ± 0.00075035 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8 ± 4 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

38Mg

เลขมวล38
เลขนิวตรอน26
น้ำหนักอะตอม
38.03658 ± 0.00054 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

39Mg

เลขมวล39
เลขนิวตรอน27
น้ำหนักอะตอม
39.045921 ± 0.000551 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
n (neutron emission)
β (β decay)

40Mg

เลขมวล40
เลขนิวตรอน28
น้ำหนักอะตอม
40.053194 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2007
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

41Mg

เลขมวล41
เลขนิวตรอน29
น้ำหนักอะตอม
41.062373 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Magnesium crystals

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Sir Humphrey Davy
สถานที่ค้นพบEngland
ถูกค้นพบเมื่อ1808
ศัพทมูลวิทยาFrom Magnesia ancient city in district of Thessaly, Greece.
pronunciationmag-NEE-zih-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
23,300 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
1,290 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0.027 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
12 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.07 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.06 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3911
2p4.1742
2s4.608
3s8.6925

alias

 • Mg

การแปล

 • อังกฤษmagnesium
 • อิตาลีmagnesio
 • นอร์เวย์บุคมอลmagnesium
 • ดัตช์magnesium
 • เยอรมันMagnesium
 • ฝรั่งเศสmagnésium
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • สเปนmagnesio
 • แอฟริกานส์magnesium
 • อัมฮาราማግኒዥየም
 • อารากอนMagnesio
 • อาหรับمغنسيوم
 • อัสตูเรียสMagnesiu
 • อาเซอร์ไบจานMaqnezium
 • เบลารุสмагній
 • บัลแกเรียмагнезий
 • บังกลาম্যাগনেসিয়াম
 • เบรตันMagneziom
 • บอสเนียmagnezij
 • คาตาลันmagnesi
 • เซบูMagnesyo
 • เคิร์ดตอนกลางمەگنیسیۆم
 • คอร์ซิกาMagnesiu
 • เช็กhořčík
 • ชูวัชМагни
 • เวลส์Magnesiwm
 • เดนมาร์กmagnesium
 • ธิเวหิމެގްނީޒިއަމް
 • กรีกμαγνήσιο
 • เอสเปรันโตmagnezio
 • เอสโตเนียmagneesium
 • บาสก์magnesio
 • เปอร์เซียمنیزیم
 • ฟินแลนด์magnesium
 • ฟริเซียนเหนือMagnesium
 • ฟรูลีMagnesi
 • ฟริเซียนตะวันตกMagnesium
 • ไอริชMaignéisiam
 • กาลิเซียmagnesio
 • มานซ์Magnaishum
 • จีนแคะMagnesium
 • ฮาวายMakanekiuma
 • ฮิบรูמגנזיום
 • ฮินดีमैग्नेशियम तत्त्व
 • ฮินดีฟิจิMagnesium
 • โครเอเชียmagnezij
 • เฮติครีโอลManyezyòm
 • ฮังการีmagnézium
 • อาร์เมเนียմագնեզիում
 • อินเตอร์ลิงกัวmagnesium
 • อินโดนีเซียmagnesium
 • อีโดmagnezo
 • ไอซ์แลนด์magnesín
 • ญี่ปุ่นマグネシウム
 • โลชบันlidgusyjinme
 • ชวาMagnesium
 • จอร์เจียმაგნიუმი
 • คาซัคМагний
 • กันนาดาಮ್ಯಗ್ನೀಶಿಯಮ್
 • เกาหลี마그네슘
 • เคิร์ดMagnezyûm
 • โกมิМагний
 • ละตินmagnesium
 • ลักเซมเบิร์กMagnesium
 • ลิกูเรียMagnesio
 • ลิงกาลาManezu
 • ลิทัวเนียmagnis
 • ลัตเวียmagnijs
 • มอคชาМагнезь
 • เมารีkonupora
 • มาซิโดเนียмагнезиум
 • มาลายาลัมമഗ്നീഷ്യം
 • มราฐีमॅग्नेशियम
 • มารีตะวันตกМагний
 • มาเลย์magnesium
 • พม่าမဂ္ဂနီစီယမ်
 • เยอรมันต่ำMagnesium
 • เนปาลम्याग्नेसियम
 • เนวาร์म्याग्नेजियम
 • นอร์เวย์นีนอสก์magnesium
 • นาวาโฮBéésh Łikoní
 • อ็อกซิตันMagnèsi
 • ปัญจาบਮੈਗਨੇਸ਼ਿਅਮ
 • โปแลนด์magnez
 • พีดมอนต์Magnesi
 • ลาฮ์นดาمیگنیشیم
 • โปรตุเกสmagnésio
 • เคชวาQunta q'illay
 • โรมาเนียmagneziu
 • รัสเซียмагний
 • ซาคาМагнезиум
 • ซิซิลีmagnesiu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียMagnezij
 • สโลวักhorčík
 • สโลวีเนียmagnezij
 • แอลเบเนียMagneziumi
 • เซอร์เบียмагнезијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Magnesium
 • สวีเดนmagnesium
 • สวาฮีลีMagnesi
 • ทมิฬமக்னீசியம்
 • เตลูกูమెగ్నీషియం
 • ทาจิกМагний
 • ตากาล็อกMagnesyo
 • ตุรกีmagnezyum
 • ตาตาร์Магний
 • อุยกูร์ماگنىي
 • ยูเครนмагній
 • อุซเบกMagniy
 • เวปส์Magnii
 • เวียดนามmagiê
 • วาเรย์Magnesyo
 • คัลมืยค์Маңһанис
 • ยิดดิชמאגנעזיום
 • โยรูบาMagnésíọ̀mù
 • จีน
 • อังกฤษ (แคนาดา)Magnesium
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)magnesium
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Magnesium
 • โปรตุเกส (บราซิล)magnésio
 • กวางตุ้ง
 • โอดิยาମାଗ୍ନେସିଅମ
 • คุชราตમેગ્નેશિયમ
 • จีน (จีน)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • มองโกเลียмагни
 • กีกูยูMagnesium
 • จีนมินหนานMagnesium
 • โซมาลีMagniisiyaam
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)магн
 • จีนคลาสสิก
 • อาโรมาเนียMagneziu
 • ลิมเบิร์กMagnesium
 • แฟโรMagnesium
 • คาซูเบียนMagnez
 • คีร์กีซМагний
 • cdo
 • สันสกฤตम्याग्नेजियम
 • เกลิกสกอตMagnesium
 • ลอมบาร์ดMagnesio
 • มอลตาmanjesju
 • สกอตส์magnesium
 • จีนกั้น
 • สิงหลමැග්නීසියම්
 • ซุนดาMagnésium
 • โภชปุรีमैग्नीशियम
 • ทิเบตདཀར་གཡའ།
 • oloMagnii
 • บาลีम्याग्नेजियम
 • azbمنیزیوم
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาmagnesio
 • จีนอู๋
 • kbpMañɩzɩyɔm
 • เขมรម៉ាញ៉េស្យូម
 • จีน (ไต้หวัน)
 • ซาร์เดญาMagnèsiu
 • จีน (ตัวย่อ)
 • อูรดูمیگنیشیم
 • จีน (มาเลเซีย)
 • จีน (สิงคโปร์)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • บัชคีร์Магний
 • อาหรับโมร็อกโกماݣنيزيوم
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์مغنسيوم
 • พัชโตمگنېزيوم
 • lldMagnejie
 • วอลลูนMagneziom
 • บิกอลMagnesyo
 • อินกุชЦӀокъболат
 • คอร์นิชMagnesiom
 • มีนังกาเบาMagnesium
 • บาหลีMagnésium
 • blkမဲဂ္ဂနီသီယမ်
 • เกาหลี (เกาหลีเหนือ)마그네시움
 • สินธิميگنيشيئم
 • มาเลย์ (อาหรับ)مݢنيسيوم