Magnezyum

Magnezyum (Mg)

atom numarası 12 olan kimyasal element
Atom numarası12
Atom ağırlığı24.305
Kütle numarası24
Grup2
Periyot3
Bloks
proton12 p+
nötron12 n0
elektron12 e-
Animated Bohr modeli of Mg (Magnezyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
150 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
139 pm
Metallic Radius
136 pm
ionic radius
57 pm
Crystal Radius
71 pm
Van der Waals radius
173 pm
yoğunluk
1,74 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Magnezyum0153045607590105120135150165180pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
819,6 kJ/mol
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
7,646235 eV/particle
iyonlaşma enerjisi of Mg (Magnezyum)
Buharlaşma ısısı
131,8 kJ/mol
enthalpy of fusion
9,2 kJ/mol
standard enthalpy of formation
147,1 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 2
Bohr modeli: Mg (Magnezyum)
Değerlik elektron2
Lewis yapısı: Mg (Magnezyum)
electron configuration[Ne] 3s2
1s2 2s2 2p6 3s2
Enhanced Bohr modeli of Mg (Magnezyum)
Orbital Diagram of Mg (Magnezyum)
Yükseltgenme seviyesi0, 1, 2
Elektronegatiflik
1.31
Electrophilicity Index
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
1.363,15 K
Ergime noktası
923,15 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Gümüşi
appearanceshiny grey solid
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
0,0000248 1/K
molar ısı kapasitesi
24,869 J/(mol K)
Isı kapasitesi
1,023 J/(g⋅K)
Isı sığası oranı
electrical properties
typeConductor
Elektriksel iletkenlik
23 MS/m
Özdirenç
0,00000004399999999999 m Ω
Süperiletken
mıknatıslık
typeparamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
0,0000000069 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
0,000000000168 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
0,000012
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıBasit altıgen (HEX)
Kafes sabiti
3,21 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
2,5 MPa
Bulk modülü
45 GPa
shear modulus
17 GPa
Young katsayısı
45 GPa
Poisson's ratio
0,29
Ses hızı
4.602 m/s
sınıflandırma
KategoriAlkali toprak metalleri, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number73
Mendeleev Number76
Pettifor Number73
Geochemical Classmajor
Goldschmidt sınıflandırmasılitophile

other

Gas Basicity
797,3 kJ/mol
Kutuplanabilirlik
71,2 ± 0,4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
626 a₀
allotrope
Nötron tesir kesiti
0,063
Neutron Mass Absorption
0,0001
Kuantum sayısı1S0
Uzay grubu194 (P63/mmc)

Magnezyum izotopları

Kararlı izotoplar3
Kararsız izotoplar20
Natural Isotopes3
Isotopic Composition2478.96%2478.96%2611.02%2611.02%2510.01%2510.01%

19Mg

Kütle numarası19
nötron numarası7
Bağıl atom kütlesi
19,03417992 ± 0,000064413 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5 ± 3 ps
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2007
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
2p (2-proton emission)100%

20Mg

Kütle numarası20
nötron numarası8
Bağıl atom kütlesi
20,018763075 ± 0,000002 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
90,4 ± 0,5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1974
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)30.3%

21Mg

Kütle numarası21
nötron numarası9
Bağıl atom kütlesi
21,011705764 ± 0,00000081 Da
g-factor
-0,3932 ± 0,0028
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
120 ± 0,4 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1963
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)20.1%
β+α (β+-delayed α emission)0.116%
B+pA0.016%

22Mg

Kütle numarası22
nötron numarası10
Bağıl atom kütlesi
21,999570597 ± 0,00000017 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,8745 ± 0,0007 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1961
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

23Mg

Kütle numarası23
nötron numarası11
Bağıl atom kütlesi
22,994123768 ± 0,000000034 Da
g-factor
-0,35753333333333 ± 0,0002
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
11,3039 ± 0,0032 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,114 ± 0,003
keşif veya buluş tarihi1939
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

24Mg

Kütle numarası24
nötron numarası12
Bağıl atom kütlesi
23,985041689 ± 0,000000013 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
78,965 ± 0,049
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1920
Dönüşümçarpanı+

25Mg

Kütle numarası25
nötron numarası13
Bağıl atom kütlesi
24,985836966 ± 0,00000005 Da
g-factor
-0,342132 ± 0,000012
doğadaki bolluk
10,011 ± 0,013
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,199 ± 0,002
keşif veya buluş tarihi1920
Dönüşümçarpanı+

26Mg

Kütle numarası26
nötron numarası14
Bağıl atom kütlesi
25,982592972 ± 0,000000031 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
11,025 ± 0,038
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1920
Dönüşümçarpanı+

27Mg

Kütle numarası27
nötron numarası15
Bağıl atom kütlesi
26,984340647 ± 0,00000005 Da
g-factor
-0,8212 ± 0,003
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
9,435 ± 0,027 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1934
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

28Mg

Kütle numarası28
nötron numarası16
Bağıl atom kütlesi
27,983875426 ± 0,00000028 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
20,915 ± 0,009 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1953
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

29Mg

Kütle numarası29
nötron numarası17
Bağıl atom kütlesi
28,988607163 ± 0,000000369 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,3 ± 0,12 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,16 ± 0,04
keşif veya buluş tarihi1971
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

30Mg

Kütle numarası30
nötron numarası18
Bağıl atom kütlesi
29,990465454 ± 0,00000139 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
317 ± 4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1971
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.06%

31Mg

Kütle numarası31
nötron numarası19
Bağıl atom kütlesi
30,996648232 ± 0,0000033 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
270 ± 2 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1977
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.2%

32Mg

Kütle numarası32
nötron numarası20
Bağıl atom kütlesi
31,999110138 ± 0,0000035 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
80,4 ± 0,4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1977
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.5%

33Mg

Kütle numarası33
nötron numarası21
Bağıl atom kütlesi
33,005327862 ± 0,000002859 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
92 ± 1,2 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,13 ± 0,09
keşif veya buluş tarihi1979
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14%
2n (2-neutron emission)

34Mg

Kütle numarası34
nötron numarası22
Bağıl atom kütlesi
34,008935455 ± 0,0000074 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
44,9 ± 0,4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1979
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21%
2n (2-neutron emission)0.1%

35Mg

Kütle numarası35
nötron numarası23
Bağıl atom kütlesi
35,01679 ± 0,0002895 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
11,3 ± 0,6 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1989
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)52%
2n (2-neutron emission)

36Mg

Kütle numarası36
nötron numarası24
Bağıl atom kütlesi
36,021879 ± 0,000741 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,9 ± 1,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1989
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)48%
2n (2-neutron emission)

37Mg

Kütle numarası37
nötron numarası25
Bağıl atom kütlesi
37,030286265 ± 0,00075035 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
8 ± 4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1996
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

38Mg

Kütle numarası38
nötron numarası26
Bağıl atom kütlesi
38,03658 ± 0,00054 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

39Mg

Kütle numarası39
nötron numarası27
Bağıl atom kütlesi
39,045921 ± 0,000551 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
n (neutron emission)
β (β decay)

40Mg

Kütle numarası40
nötron numarası28
Bağıl atom kütlesi
40,053194 ± 0,000537 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2007
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

41Mg

Kütle numarası41
nötron numarası29
Bağıl atom kütlesi
41,062373 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Magnesium crystals

tarih

kâşifi ya da mucidiSir Humphrey Davy
keşif yeriEngland
keşif veya buluş tarihi1808
köken bilimiFrom Magnesia ancient city in district of Thessaly, Greece.
telaffuzumag-NEE-zih-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
23.300 mg/kg
doğadaki bolluk (okyanus)
1.290 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0,027 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
12 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0,07 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0,06 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3911
2p4.1742
2s4.608
3s8.6925