Magiê

Magiê (Mg)

nguyên tố hóa học kim loại màu trắng thuộc nhóm kiềm thổ nằm ở ô12 có nguyên tử khối là 24
Số nguyên tử12
Nguyên tử khối24.305
số khối24
Nhóm2
Chu kỳ3
Phân lớps
Prô ton12 p+
Nơ tron12 n0
Electrons12 e-
Animated Mô hình Bohr of Mg (Magiê)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
150 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
139 pm
Metallic Radius
136 pm
ionic radius
57 pm
Crystal Radius
71 pm
Bán kính van der Waals
173 pm
mật độ
1,74 g/cm³
năng lượng
proton affinity
819,6 kJ/mol
Ái lực điện tử
ionization energy
7,646235 eV/particle
ionization energy of Mg (Magiê)
Nhiệt bay hơi
131,8 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
9,2 kJ/mol
standard enthalpy of formation
147,1 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 2
Mô hình Bohr: Mg (Magiê)
Electron hóa trị2
Cấu trúc Lewis: Mg (Magiê)
Cấu hình electron[Ne] 3s2
Enhanced Mô hình Bohr of Mg (Magiê)
Orbital Diagram of Mg (Magiê)
trạng thái oxy hóa0, 1, 2
độ âm điện
1.31
Electrophilicity
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
1.363,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
923,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Bạc
appearanceshiny grey solid
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
0,0000248 1/K
molar heat capacity
24,869 J/(mol K)
Nhiệt dung
1,023 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
23 MS/m
điện trở suất
0,00000004399999999999 m Ω
Siêu dẫn
từ học
typeparamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
0,0000000069 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
0,000000000168 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
0,000012
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLục giác đơn giản (HEX)
lattice constant
3,21 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Độ cứng
2,5 MPa
Mô đun khối
45 GPa
Modul ngang
17 GPa
mô đun Young
45 GPa
Hệ số Poisson
0,29
tốc độ âm thanh
4.602 m/s
phân loại
Danh mụcKim loại kiềm thổ, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number73
Mendeleev Number76
Pettifor Number73
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
797,3 kJ/mol
Dipole Polarizability
71,2 ± 0,4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
626 a₀
Allotropes
Neutron cross section
0,063
Neutron Mass Absorption
0,0001
Số lượng tử1S0
space group194 (P63/mmc)

Đồng vị của Magiê

Các đồng vị bền3
Các đồng vị không bền20
Radioactive Isotopes18

19Mg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
19,03417992 ± 0,000064413 Da
số khối19
g-factor
chu kỳ bán rã
5 ± 3 ps
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2007
parity-

19Mg Decay Modes
decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

20Mg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
20,018763075 ± 0,000002 Da
số khối20
g-factor
0
chu kỳ bán rã
90,4 ± 0,5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1974
parity+

20Mg Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)30.3%

21Mg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
21,011705764 ± 0,00000081 Da
số khối21
g-factor
-0,3932 ± 0,0028
chu kỳ bán rã
120 ± 0,4 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1963
parity+

21Mg Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)20.1%
β+α (β+-delayed α emission)0.116%
B+pA0.016%

22Mg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
21,999570597 ± 0,00000017 Da
số khối22
g-factor
0
chu kỳ bán rã
3,8745 ± 0,0007 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1961
parity+

22Mg Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

23Mg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
22,994123768 ± 0,000000034 Da
số khối23
g-factor
-0,35753333333333 ± 0,0002
chu kỳ bán rã
11,3039 ± 0,0032 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,114 ± 0,003
ngày khám phá1939
parity+

23Mg Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

24Mg

natural abundance
78,965 ± 0,049
relative atomic mass
23,985041689 ± 0,000000013 Da
số khối24
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1920
parity+

25Mg

natural abundance
10,011 ± 0,013
relative atomic mass
24,985836966 ± 0,00000005 Da
số khối25
g-factor
-0,342132 ± 0,000012
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,199 ± 0,002
ngày khám phá1920
parity+

26Mg

natural abundance
11,025 ± 0,038
relative atomic mass
25,982592972 ± 0,000000031 Da
số khối26
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1920
parity+

27Mg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
26,984340647 ± 0,00000005 Da
số khối27
g-factor
-0,8212 ± 0,003
chu kỳ bán rã
9,435 ± 0,027 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1934
parity+

27Mg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

28Mg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
27,983875426 ± 0,00000028 Da
số khối28
g-factor
0
chu kỳ bán rã
20,915 ± 0,009 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1953
parity+

28Mg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

29Mg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
28,988607163 ± 0,000000369 Da
số khối29
g-factor
chu kỳ bán rã
1,3 ± 0,12 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,16 ± 0,04
ngày khám phá1971
parity+

29Mg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

30Mg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
29,990465454 ± 0,00000139 Da
số khối30
g-factor
0
chu kỳ bán rã
317 ± 4 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1971
parity+

30Mg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.06%

31Mg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
30,996648232 ± 0,0000033 Da
số khối31
g-factor
chu kỳ bán rã
270 ± 2 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1977
parity+

31Mg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.2%

32Mg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
31,999110138 ± 0,0000035 Da
số khối32
g-factor
0
chu kỳ bán rã
80,4 ± 0,4 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1977
parity+

32Mg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.5%

33Mg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
33,005327862 ± 0,000002859 Da
số khối33
g-factor
chu kỳ bán rã
92 ± 1,2 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,13 ± 0,09
ngày khám phá1979
parity-

33Mg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14%
2n (2-neutron emission)%

34Mg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
34,008935455 ± 0,0000074 Da
số khối34
g-factor
0
chu kỳ bán rã
44,9 ± 0,4 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1979
parity+

34Mg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21%
2n (2-neutron emission)0.1%

35Mg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
35,01679 ± 0,0002895 Da
số khối35
g-factor
chu kỳ bán rã
11,3 ± 0,6 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1989
parity-

35Mg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)52%
2n (2-neutron emission)%

36Mg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
36,021879 ± 0,000741 Da
số khối36
g-factor
0
chu kỳ bán rã
3,9 ± 1,3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1989
parity+

36Mg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)48%
2n (2-neutron emission)%

37Mg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
37,030286265 ± 0,00075035 Da
số khối37
g-factor
chu kỳ bán rã
8 ± 4 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1996
parity-

37Mg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

38Mg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
38,03658 ± 0,00054 Da
số khối38
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1997
parity+

38Mg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

39Mg

natural abundance
relative atomic mass
39,045921 ± 0,000551 Da
số khối39
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity-

39Mg Decay Modes
decay modeintensity
n (neutron emission)%
β (β decay)%

40Mg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
40,053194 ± 0,000537 Da
số khối40
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2007
parity+

40Mg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

41Mg

natural abundance
relative atomic mass
41,062373 ± 0,000537 Da
số khối41
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity-

41Mg Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Magnesium crystals

lịch sử

được phát hiện bởiSir Humphrey Davy
nơi khám pháEngland
ngày khám phá1808
từ nguyên họcFrom Magnesia ancient city in district of Thessaly, Greece.
cách phát âmmag-NEE-zih-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
23.300 mg/kg
Abundance in Oceans
1.290 mg/L
Abundance in Human Body
0,027 %
Abundance in Meteor
12 %
Abundance in Sun
0,07 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,06 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3911
2p4.1742
2s4.608
3s8.6925