Μολυβδενιο

Μολυβδενιο (Mo)

χημικό στοιχείο με σύμβολο Mo και ατομικό αριθμό 42
Ατομικός Αριθμός42
Ατομικό βάρος95.95
Μαζικός αριθμός98
Ομάδα6
Περίοδος5
Τομέαςd
πρωτόνιο42 p+
νετρόνιο56 n0
ηλεκτρόνιο42 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Mo (Μολυβδενιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
145 pm
molar volume
covalent radius
138 pm
Metallic Radius
130 pm
ionic radius
69 pm
Crystal Radius
83 pm
Van der Waals radius
217 pm
πυκνότητα
10,2 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Μολυβδενιο0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
7,09243 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of Mo (Μολυβδενιο)
ενθαλπία εξάτμισης
590 kJ/mol
enthalpy of fusion
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
658,98 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 13, 1
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Mo (Μολυβδενιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο1
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Mo (Μολυβδενιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Kr] 4d5 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d5 5s1
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Mo (Μολυβδενιο)
Orbital Diagram of Mo (Μολυβδενιο)
Αριθμός οξείδωσης-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ηλεκτραρνητικότητα
2.16
Electrophilicity Index
1,2111478608972754 eV/particle
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
4.912,15 K
Σημείο τήξης
2.895,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Γκρι
Εμφάνισηgray metallic
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
0,0000048 1/K
molar heat capacity
24,06 J/(mol K)
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,251 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
ηλεκτρική αγωγιμότητα
20 MS/m
Αντιστασιμότητα
0,00000004999999999997 m Ω
Υπεραγωγιμότητα
0,915 K
Μαγνητισμός
typeparamagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
0,0000000117 m³/Kg
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
0,000000001122 m³/mol
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
0,0001203
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαBody Centered Cubic (BCC)
lattice constant
3,15 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
5,5 MPa
Συμπιεστότητα
230 GPa
shear modulus
120 GPa
Young's modulus
329 GPa
Poisson's ratio
0,31
ταχύτητα του ήχου
6.190 m/s
classification
ΚατηγορίαΣτοιχεία μετάπτωσης, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number56
Mendeleev Number52
Pettifor Number55
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
polarizability
87 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
2,6
Neutron Mass Absorption
0,0009
Κβαντικός αριθμός7S3
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Molybdenum

Stable Isotopes4
Unstable Isotopes35
Natural Isotopes7
Isotopic Composition9824.29%9824.29%9515.87%9515.87%9616.67%9616.67%9214.65%9214.65%949.19%949.19%979.58%979.58%1009.74%1009.74%

81Mo

Μαζικός αριθμός81
αριθμός νετρονίων39
σχετική ατομική μάζα
80,966226 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2013
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

82Mo

Μαζικός αριθμός82
αριθμός νετρονίων40
σχετική ατομική μάζα
81,956661 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2013
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

83Mo

Μαζικός αριθμός83
αριθμός νετρονίων41
σχετική ατομική μάζα
82,950252 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
23 ± 19 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1999
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

84Mo

Μαζικός αριθμός84
αριθμός νετρονίων42
σχετική ατομική μάζα
83,941846 ± 0,00032 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,3 ± 0,3 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1991
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

85Mo

Μαζικός αριθμός85
αριθμός νετρονίων43
σχετική ατομική μάζα
84,938260736 ± 0,000017 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,2 ± 0,2 s
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1992
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.14%

86Mo

Μαζικός αριθμός86
αριθμός νετρονίων44
σχετική ατομική μάζα
85,931174092 ± 0,000003147 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
19,1 ± 0,3 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1991
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Mo

Μαζικός αριθμός87
αριθμός νετρονίων45
σχετική ατομική μάζα
86,928196198 ± 0,000003067 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
14,1 ± 0,3 s
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1977
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15%

88Mo

Μαζικός αριθμός88
αριθμός νετρονίων46
σχετική ατομική μάζα
87,921967779 ± 0,0000041 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
8 ± 0,2 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1971
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

89Mo

Μαζικός αριθμός89
αριθμός νετρονίων47
σχετική ατομική μάζα
88,919468149 ± 0,0000042 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,11 ± 0,1 m
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1980
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Mo

Μαζικός αριθμός90
αριθμός νετρονίων48
σχετική ατομική μάζα
89,91393127 ± 0,000003717 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5,56 ± 0,09 h
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1953
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Mo

Μαζικός αριθμός91
αριθμός νετρονίων49
σχετική ατομική μάζα
90,91174519 ± 0,000006696 Da
g-factor
-0,20688888888889 ± 0,00066666666666667
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
15,49 ± 0,01 m
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

92Mo

Μαζικός αριθμός92
αριθμός νετρονίων50
σχετική ατομική μάζα
91,906807153 ± 0,000000168 Da
g-factor
0
natural abundance
14,649 ± 0,106
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1930
parity+

decay modeΈνταση
+ (double β+ decay)

93Mo

Μαζικός αριθμός93
αριθμός νετρονίων51
σχετική ατομική μάζα
92,906808772 ± 0,000000193 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4 ± 0,8 ky
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1946
parity+

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)100%

94Mo

Μαζικός αριθμός94
αριθμός νετρονίων52
σχετική ατομική μάζα
93,905083586 ± 0,000000151 Da
g-factor
0
natural abundance
9,187 ± 0,033
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1930
parity+

95Mo

Μαζικός αριθμός95
αριθμός νετρονίων53
σχετική ατομική μάζα
94,905837436 ± 0,000000132 Da
g-factor
natural abundance
15,873 ± 0,03
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
-0,022 ± 0,001
ημερομηνία ανακάλυψης1930
parity+

96Mo

Μαζικός αριθμός96
αριθμός νετρονίων54
σχετική ατομική μάζα
95,90467477 ± 0,000000128 Da
g-factor
0
natural abundance
16,673 ± 0,008
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1930
parity+

97Mo

Μαζικός αριθμός97
αριθμός νετρονίων55
σχετική ατομική μάζα
96,906016903 ± 0,000000176 Da
g-factor
natural abundance
9,582 ± 0,015
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
0,255 ± 0,013
ημερομηνία ανακάλυψης1930
parity+

98Mo

Μαζικός αριθμός98
αριθμός νετρονίων56
σχετική ατομική μάζα
97,905403609 ± 0,000000186 Da
g-factor
0
natural abundance
24,292 ± 0,08
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1930
parity+

decay modeΈνταση
(double β decay)

99Mo

Μαζικός αριθμός99
αριθμός νετρονίων57
σχετική ατομική μάζα
98,907707299 ± 0,000000245 Da
g-factor
0,75 ± 0,006
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
65,932 ± 0,005 h
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

100Mo

Μαζικός αριθμός100
αριθμός νετρονίων58
σχετική ατομική μάζα
99,907467982 ± 0,000000322 Da
g-factor
0
natural abundance
9,744 ± 0,065
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
7,07 ± 0,14 Ey
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1930
parity+

decay modeΈνταση
(double β decay)100%

101Mo

Μαζικός αριθμός101
αριθμός νετρονίων59
σχετική ατομική μάζα
100,910337648 ± 0,000000331 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
14,61 ± 0,03 m
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1941
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

102Mo

Μαζικός αριθμός102
αριθμός νετρονίων60
σχετική ατομική μάζα
101,910293725 ± 0,000008916 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
11,3 ± 0,2 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1954
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

103Mo

Μαζικός αριθμός103
αριθμός νετρονίων61
σχετική ατομική μάζα
102,913091954 ± 0,0000099 Da
g-factor
-0,18 ± 0,013333333333333
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
67,5 ± 1,5 s
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1963
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

104Mo

Μαζικός αριθμός104
αριθμός νετρονίων62
σχετική ατομική μάζα
103,913747443 ± 0,000009566 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
60 ± 2 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1962
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

105Mo

Μαζικός αριθμός105
αριθμός νετρονίων63
σχετική ατομική μάζα
104,916981989 ± 0,000009721 Da
g-factor
-0,22 ± 0,008
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
36,3 ± 0,8 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1962
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

106Mo

Μαζικός αριθμός106
αριθμός νετρονίων64
σχετική ατομική μάζα
105,918273231 ± 0,000009801 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
8,73 ± 0,12 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1969
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

107Mo

Μαζικός αριθμός107
αριθμός νετρονίων65
σχετική ατομική μάζα
106,92211977 ± 0,000009901 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,5 ± 0,5 s
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1972
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

108Mo

Μαζικός αριθμός108
αριθμός νετρονίων66
σχετική ατομική μάζα
107,924047508 ± 0,000009901 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,105 ± 0,01 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1972
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.5%

109Mo

Μαζικός αριθμός109
αριθμός νετρονίων67
σχετική ατομική μάζα
108,928438318 ± 0,000012 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
700 ± 14 ms
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1992
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.3%

110Mo

Μαζικός αριθμός110
αριθμός νετρονίων68
σχετική ατομική μάζα
109,930717956 ± 0,000026 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
292 ± 7 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1992
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%

111Mo

Μαζικός αριθμός111
αριθμός νετρονίων69
σχετική ατομική μάζα
110,935651966 ± 0,000013503 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
193,6 ± 4,4 ms
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

112Mo

Μαζικός αριθμός112
αριθμός νετρονίων70
σχετική ατομική μάζα
111,938293 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
125 ± 5 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

113Mo

Μαζικός αριθμός113
αριθμός νετρονίων71
σχετική ατομική μάζα
112,943478 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
80 ± 2 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

114Mo

Μαζικός αριθμός114
αριθμός νετρονίων72
σχετική ατομική μάζα
113,946666 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
58 ± 2 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

115Mo

Μαζικός αριθμός115
αριθμός νετρονίων73
σχετική ατομική μάζα
114,952174 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
45,5 ± 2 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

116Mo

Μαζικός αριθμός116
αριθμός νετρονίων74
σχετική ατομική μάζα
115,955759 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
32 ± 4 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

117Mo

Μαζικός αριθμός117
αριθμός νετρονίων75
σχετική ατομική μάζα
116,961686 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
22 ± 5 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

118Mo

Μαζικός αριθμός118
αριθμός νετρονίων76
σχετική ατομική μάζα
117,965249 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
21 ± 6 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2015
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

119Mo

Μαζικός αριθμός119
αριθμός νετρονίων77
σχετική ατομική μάζα
118,971465 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2018
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Molybdenum crystaline fragment and 1cm3 cube

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόCarl Wilhelm Scheele
μέρος ανακάλυψηςSweden
ημερομηνία ανακάλυψης1778
ΕτυμολογίαGreek: molybdos (lead).
pronunciationmeh-LIB-deh-nem (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
1,2 mg/kg
natural abundance (ωκεανός)
0,01 mg/L
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0,00001 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
0,00012 %
natural abundance (Ήλιος)
0,0000009 %
Abundance in Universe
0,0000005 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8744
2p4.0282
2s11.1232
3d14.7717
3p16.5264
3s16.0185
4d30.6076
4p27.0232
4s25.9036
5s35.894