Molybdén

Molybdén (Mo)

chemický prvok s protónovým číslom 42
Protónové číslo42
Atómová hmotnosť95.95
Nukleónové číslo98
Skupina6
Perióda5
Orbitáld
protón42 p+
Neutrón56 n0
elektrón42 e-
Animated Bohrov model atómu of Mo (Molybdén)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
145 pm
Mólový objem
Covalent Radius
138 pm
Metallic Radius
130 pm
iónový polomer
69 pm
Crystal Radius
83 pm
Van der Waalsov polomer
217 pm
density
10,2 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Molybdén0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
7,09243 eV/particle
ionization energy of Mo (Molybdén)
Merné skupenské teplo varu
590 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
658,98 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 13, 1
Bohrov model atómu: Mo (Molybdén)
Valenčný elektrón1
Lewis structure: Mo (Molybdén)
electron configuration[Kr] 4d5 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d5 5s1
Enhanced Bohrov model atómu of Mo (Molybdén)
Orbital Diagram of Mo (Molybdén)
Oxidačné číslo-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Elektronegativita
2.16
Electrophilicity Index
1,2111478608972754 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
4 912,15 K
Teplota topenia
2 895,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Sivá
podobagray metallic
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
0,0000048 1/K
Molárna tepelná kapacita
24,06 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,251 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
20 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000004999999999997 m Ω
supravodivosť
0,915 K
Magnetizmus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000117 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000001122 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0001203
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaCentrovaný kockový (BCC)
lattice constant
3,15 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
5,5 MPa
bulk modulus
230 GPa
shear modulus
120 GPa
Youngov modul
329 GPa
Poissonova konštanta
0,31
rýchlosť zvuku
6 190 m/s
classification
KategóriaPrechodné prvky, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number56
Mendeleev Number52
Pettifor Number55
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
polarizability
87 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
2,6
Neutron Mass Absorption
0,0009
Kvantové číslo7S3
Priestorová grupa229 (Im_3m)

Isotopes of Molybdenum

Stabilné izotopy4
Nestabilné izotopy35
Natural Isotopes7
Isotopic Composition9824.29%9824.29%9515.87%9515.87%9616.67%9616.67%9214.65%9214.65%949.19%949.19%979.58%979.58%1009.74%1009.74%

81Mo

Nukleónové číslo81
neutrónové číslo39
Relatívna atómová hmotnosť
80,966226 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2013
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

82Mo

Nukleónové číslo82
neutrónové číslo40
Relatívna atómová hmotnosť
81,956661 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2013
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

83Mo

Nukleónové číslo83
neutrónové číslo41
Relatívna atómová hmotnosť
82,950252 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
23 ± 19 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1999
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

84Mo

Nukleónové číslo84
neutrónové číslo42
Relatívna atómová hmotnosť
83,941846 ± 0,00032 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,3 ± 0,3 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1991
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

85Mo

Nukleónové číslo85
neutrónové číslo43
Relatívna atómová hmotnosť
84,938260736 ± 0,000017 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,2 ± 0,2 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1992
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.14%

86Mo

Nukleónové číslo86
neutrónové číslo44
Relatívna atómová hmotnosť
85,931174092 ± 0,000003147 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
19,1 ± 0,3 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1991
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Mo

Nukleónové číslo87
neutrónové číslo45
Relatívna atómová hmotnosť
86,928196198 ± 0,000003067 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
14,1 ± 0,3 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15%

88Mo

Nukleónové číslo88
neutrónové číslo46
Relatívna atómová hmotnosť
87,921967779 ± 0,0000041 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8 ± 0,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1971
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

89Mo

Nukleónové číslo89
neutrónové číslo47
Relatívna atómová hmotnosť
88,919468149 ± 0,0000042 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,11 ± 0,1 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1980
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Mo

Nukleónové číslo90
neutrónové číslo48
Relatívna atómová hmotnosť
89,91393127 ± 0,000003717 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,56 ± 0,09 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1953
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Mo

Nukleónové číslo91
neutrónové číslo49
Relatívna atómová hmotnosť
90,91174519 ± 0,000006696 Da
g-factor
-0,20688888888889 ± 0,00066666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
15,49 ± 0,01 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

92Mo

Nukleónové číslo92
neutrónové číslo50
Relatívna atómová hmotnosť
91,906807153 ± 0,000000168 Da
g-factor
0
natural abundance
14,649 ± 0,106
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1930
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

93Mo

Nukleónové číslo93
neutrónové číslo51
Relatívna atómová hmotnosť
92,906808772 ± 0,000000193 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4 ± 0,8 ky
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1946
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

94Mo

Nukleónové číslo94
neutrónové číslo52
Relatívna atómová hmotnosť
93,905083586 ± 0,000000151 Da
g-factor
0
natural abundance
9,187 ± 0,033
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1930
parity+

95Mo

Nukleónové číslo95
neutrónové číslo53
Relatívna atómová hmotnosť
94,905837436 ± 0,000000132 Da
g-factor
natural abundance
15,873 ± 0,03
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,022 ± 0,001
dátum objavu1930
parity+

96Mo

Nukleónové číslo96
neutrónové číslo54
Relatívna atómová hmotnosť
95,90467477 ± 0,000000128 Da
g-factor
0
natural abundance
16,673 ± 0,008
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1930
parity+

97Mo

Nukleónové číslo97
neutrónové číslo55
Relatívna atómová hmotnosť
96,906016903 ± 0,000000176 Da
g-factor
natural abundance
9,582 ± 0,015
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,255 ± 0,013
dátum objavu1930
parity+

98Mo

Nukleónové číslo98
neutrónové číslo56
Relatívna atómová hmotnosť
97,905403609 ± 0,000000186 Da
g-factor
0
natural abundance
24,292 ± 0,08
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1930
parity+

decay modeintensity
(double β decay)

99Mo

Nukleónové číslo99
neutrónové číslo57
Relatívna atómová hmotnosť
98,907707299 ± 0,000000245 Da
g-factor
0,75 ± 0,006
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
65,932 ± 0,005 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1948
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

100Mo

Nukleónové číslo100
neutrónové číslo58
Relatívna atómová hmotnosť
99,907467982 ± 0,000000322 Da
g-factor
0
natural abundance
9,744 ± 0,065
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7,07 ± 0,14 Ey
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1930
parity+

decay modeintensity
(double β decay)100%

101Mo

Nukleónové číslo101
neutrónové číslo59
Relatívna atómová hmotnosť
100,910337648 ± 0,000000331 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
14,61 ± 0,03 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1941
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

102Mo

Nukleónové číslo102
neutrónové číslo60
Relatívna atómová hmotnosť
101,910293725 ± 0,000008916 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
11,3 ± 0,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1954
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

103Mo

Nukleónové číslo103
neutrónové číslo61
Relatívna atómová hmotnosť
102,913091954 ± 0,0000099 Da
g-factor
-0,18 ± 0,013333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
67,5 ± 1,5 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1963
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

104Mo

Nukleónové číslo104
neutrónové číslo62
Relatívna atómová hmotnosť
103,913747443 ± 0,000009566 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
60 ± 2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1962
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

105Mo

Nukleónové číslo105
neutrónové číslo63
Relatívna atómová hmotnosť
104,916981989 ± 0,000009721 Da
g-factor
-0,22 ± 0,008
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
36,3 ± 0,8 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1962
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

106Mo

Nukleónové číslo106
neutrónové číslo64
Relatívna atómová hmotnosť
105,918273231 ± 0,000009801 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,73 ± 0,12 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1969
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

107Mo

Nukleónové číslo107
neutrónové číslo65
Relatívna atómová hmotnosť
106,92211977 ± 0,000009901 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,5 ± 0,5 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

108Mo

Nukleónové číslo108
neutrónové číslo66
Relatívna atómová hmotnosť
107,924047508 ± 0,000009901 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,105 ± 0,01 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.5%

109Mo

Nukleónové číslo109
neutrónové číslo67
Relatívna atómová hmotnosť
108,928438318 ± 0,000012 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
700 ± 14 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1992
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.3%

110Mo

Nukleónové číslo110
neutrónové číslo68
Relatívna atómová hmotnosť
109,930717956 ± 0,000026 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
292 ± 7 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1992
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%

111Mo

Nukleónové číslo111
neutrónové číslo69
Relatívna atómová hmotnosť
110,935651966 ± 0,000013503 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
193,6 ± 4,4 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

112Mo

Nukleónové číslo112
neutrónové číslo70
Relatívna atómová hmotnosť
111,938293 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
125 ± 5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

113Mo

Nukleónové číslo113
neutrónové číslo71
Relatívna atómová hmotnosť
112,943478 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
80 ± 2 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

114Mo

Nukleónové číslo114
neutrónové číslo72
Relatívna atómová hmotnosť
113,946666 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
58 ± 2 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

115Mo

Nukleónové číslo115
neutrónové číslo73
Relatívna atómová hmotnosť
114,952174 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
45,5 ± 2 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

116Mo

Nukleónové číslo116
neutrónové číslo74
Relatívna atómová hmotnosť
115,955759 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
32 ± 4 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

117Mo

Nukleónové číslo117
neutrónové číslo75
Relatívna atómová hmotnosť
116,961686 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
22 ± 5 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

118Mo

Nukleónové číslo118
neutrónové číslo76
Relatívna atómová hmotnosť
117,965249 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
21 ± 6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2015
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

119Mo

Nukleónové číslo119
neutrónové číslo77
Relatívna atómová hmotnosť
118,971465 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Molybdenum crystaline fragment and 1cm3 cube

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaCarl Wilhelm Scheele
miesto nálezuSweden
dátum objavu1778
etymológiaGreek: molybdos (lead).
pronunciationmeh-LIB-deh-nem (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
1,2 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,01 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
0,00001 %
natural abundance (Meteoroid)
0,00012 %
natural abundance (Slnko)
0,0000009 %
Množstvo vo vesmíre
0,0000005 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8744
2p4.0282
2s11.1232
3d14.7717
3p16.5264
3s16.0185
4d30.6076
4p27.0232
4s25.9036
5s35.894