Молибден

Молибден (Mo)

chemical element with symbol Mo and atomic number 42
Атомски број42
Атомска маса95.95
Масени број98
Група6
Периода5
Блокd
протон42 p+
неутрон56 n0
електрон42 e-
Animated Боров модел атома of Mo (Молибден)

Физичко Својство

Атомски Радијус
145 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
138 pm
Metallic Radius
130 pm
ionic radius
69 pm
Crystal Radius
83 pm
Ван дер Валсов радијус
217 pm
густина
10,2 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Молибден0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
7,09243 eV/particle
енергија јонизације of Mo (Молибден)
Топлота испаравања
590 kJ/mol
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
658,98 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 13, 1
Боров модел атома: Mo (Молибден)
Валентни електрони1
Lewis structure: Mo (Молибден)
електронска конфигурација[Kr] 4d5 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d5 5s1
Enhanced Боров модел атома of Mo (Молибден)
Orbital Diagram of Mo (Молибден)
оксидациони број-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
електронегативност
2.16
Electrophilicity Index
1,2111478608972754 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
4.912,15 K
Температура топљења
2.895,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сива
appearancegray metallic
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
0,0000048 1/K
molar heat capacity
24,06 J/(mol K)
Специфична топлота
0,251 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
20 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000004999999999997 m Ω
Суперпроводност
0,915 K
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,0000000117 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,000000001122 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,0001203
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураПросторноцентрична Кубична (BCC)
lattice constant
3,15 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
5,5 MPa
модул стишљивости
230 GPa
shear modulus
120 GPa
Јангов модул
329 GPa
Пуасонов однос
0,31
брзина звука
6.190 m/s
класификација
КатегоријаПрелазни метали, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number56
Mendeleev Number52
Pettifor Number55
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsiderophile

остало

Gas Basicity
polarizability
87 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
2,6
Neutron Mass Absorption
0,0009
квантни број7S3
кристалографска група229 (Im_3m)

Isotopes of Molybdenum

Стабилни изотопи4
Нестабилни изотопи35
Natural Isotopes7
Isotopic Composition9824.29%9824.29%9515.87%9515.87%9616.67%9616.67%9214.65%9214.65%949.19%949.19%979.58%979.58%1009.74%1009.74%

81Mo

Масени број81
неутронски број39
атомска тежина
80,966226 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2013
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

82Mo

Масени број82
неутронски број40
атомска тежина
81,956661 ± 0,000429 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2013
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

83Mo

Масени број83
неутронски број41
атомска тежина
82,950252 ± 0,00043 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
23 ± 19 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1999
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

84Mo

Масени број84
неутронски број42
атомска тежина
83,941846 ± 0,00032 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,3 ± 0,3 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1991
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

85Mo

Масени број85
неутронски број43
атомска тежина
84,938260736 ± 0,000017 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,2 ± 0,2 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1992
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.14%

86Mo

Масени број86
неутронски број44
атомска тежина
85,931174092 ± 0,000003147 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
19,1 ± 0,3 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1991
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Mo

Масени број87
неутронски број45
атомска тежина
86,928196198 ± 0,000003067 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
14,1 ± 0,3 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15%

88Mo

Масени број88
неутронски број46
атомска тежина
87,921967779 ± 0,0000041 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8 ± 0,2 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1971
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

89Mo

Масени број89
неутронски број47
атомска тежина
88,919468149 ± 0,0000042 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,11 ± 0,1 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1980
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Mo

Масени број90
неутронски број48
атомска тежина
89,91393127 ± 0,000003717 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,56 ± 0,09 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1953
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Mo

Масени број91
неутронски број49
атомска тежина
90,91174519 ± 0,000006696 Da
g-factor
-0,20688888888889 ± 0,00066666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
15,49 ± 0,01 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

92Mo

Масени број92
неутронски број50
атомска тежина
91,906807153 ± 0,000000168 Da
g-factor
0
присутност у природи
14,649 ± 0,106
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1930
parity+

начин распадаинтензитет
+ (double β+ decay)

93Mo

Масени број93
неутронски број51
атомска тежина
92,906808772 ± 0,000000193 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4 ± 0,8 ky
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1946
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

94Mo

Масени број94
неутронски број52
атомска тежина
93,905083586 ± 0,000000151 Da
g-factor
0
присутност у природи
9,187 ± 0,033
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1930
parity+

95Mo

Масени број95
неутронски број53
атомска тежина
94,905837436 ± 0,000000132 Da
g-factor
присутност у природи
15,873 ± 0,03
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
-0,022 ± 0,001
датум открића1930
parity+

96Mo

Масени број96
неутронски број54
атомска тежина
95,90467477 ± 0,000000128 Da
g-factor
0
присутност у природи
16,673 ± 0,008
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1930
parity+

97Mo

Масени број97
неутронски број55
атомска тежина
96,906016903 ± 0,000000176 Da
g-factor
присутност у природи
9,582 ± 0,015
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,255 ± 0,013
датум открића1930
parity+

98Mo

Масени број98
неутронски број56
атомска тежина
97,905403609 ± 0,000000186 Da
g-factor
0
присутност у природи
24,292 ± 0,08
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1930
parity+

начин распадаинтензитет
(double β decay)

99Mo

Масени број99
неутронски број57
атомска тежина
98,907707299 ± 0,000000245 Da
g-factor
0,75 ± 0,006
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
65,932 ± 0,005 h
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

100Mo

Масени број100
неутронски број58
атомска тежина
99,907467982 ± 0,000000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
9,744 ± 0,065
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,07 ± 0,14 Ey
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1930
parity+

начин распадаинтензитет
(double β decay)100%

101Mo

Масени број101
неутронски број59
атомска тежина
100,910337648 ± 0,000000331 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
14,61 ± 0,03 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1941
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

102Mo

Масени број102
неутронски број60
атомска тежина
101,910293725 ± 0,000008916 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
11,3 ± 0,2 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1954
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

103Mo

Масени број103
неутронски број61
атомска тежина
102,913091954 ± 0,0000099 Da
g-factor
-0,18 ± 0,013333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
67,5 ± 1,5 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1963
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

104Mo

Масени број104
неутронски број62
атомска тежина
103,913747443 ± 0,000009566 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
60 ± 2 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1962
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

105Mo

Масени број105
неутронски број63
атомска тежина
104,916981989 ± 0,000009721 Da
g-factor
-0,22 ± 0,008
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
36,3 ± 0,8 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1962
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

106Mo

Масени број106
неутронски број64
атомска тежина
105,918273231 ± 0,000009801 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,73 ± 0,12 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1969
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

107Mo

Масени број107
неутронски број65
атомска тежина
106,92211977 ± 0,000009901 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,5 ± 0,5 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1972
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

108Mo

Масени број108
неутронски број66
атомска тежина
107,924047508 ± 0,000009901 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,105 ± 0,01 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1972
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.5%

109Mo

Масени број109
неутронски број67
атомска тежина
108,928438318 ± 0,000012 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
700 ± 14 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1992
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.3%

110Mo

Масени број110
неутронски број68
атомска тежина
109,930717956 ± 0,000026 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
292 ± 7 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1992
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%

111Mo

Масени број111
неутронски број69
атомска тежина
110,935651966 ± 0,000013503 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
193,6 ± 4,4 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

112Mo

Масени број112
неутронски број70
атомска тежина
111,938293 ± 0,000215 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
125 ± 5 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

113Mo

Масени број113
неутронски број71
атомска тежина
112,943478 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
80 ± 2 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

114Mo

Масени број114
неутронски број72
атомска тежина
113,946666 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
58 ± 2 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

115Mo

Масени број115
неутронски број73
атомска тежина
114,952174 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
45,5 ± 2 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

116Mo

Масени број116
неутронски број74
атомска тежина
115,955759 ± 0,000537 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
32 ± 4 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

117Mo

Масени број117
неутронски број75
атомска тежина
116,961686 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
22 ± 5 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

118Mo

Масени број118
неутронски број76
атомска тежина
117,965249 ± 0,000537 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
21 ± 6 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2015
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

119Mo

Масени број119
неутронски број77
атомска тежина
118,971465 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2018
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Molybdenum crystaline fragment and 1cm3 cube

историја

откриоCarl Wilhelm Scheele
место открићаSweden
датум открића1778
етимологијаGreek: molybdos (lead).
изговорmeh-LIB-deh-nem (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
1,2 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,01 mg/L
присутност у природи (људско тело)
0,00001 %
присутност у природи (метеороид)
0,00012 %
присутност у природи (Сунце)
0,0000009 %
Заступљеност у Космосу
0,0000005 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8744
2p4.0282
2s11.1232
3d14.7717
3p16.5264
3s16.0185
4d30.6076
4p27.0232
4s25.9036
5s35.894