Molybden

Molybden (Mo)

grundämne
Atomnummer42
Atommassa95.95
masstal98
Grupp6
Period5
Blockd
proton42 p+
neutron56 n0
elektron42 e-
Animated Bohrs atommodell of Mo (Molybden)

Fysisk Egenskap

Atomradie
145 pm
molvolym
Kovalent Radie
138 pm
Metallic Radius
130 pm
ionic radius
69 pm
Crystal Radius
83 pm
Van der Waalsradie
217 pm
densitet
10,2 g/cm³
Grundämnenas Atomära Egenskaper: Molybden0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmAtomradieKovalent RadieMetallic RadiusVan der Waalsradie

Kemisk Egenskap

energi
proton affinity
Elektronaffinitet
joniseringsenergi
7,09243 eV/particle
joniseringsenergi of Mo (Molybden)
ångbildningsvärme
590 kJ/mol
smältvärme
Bildningsentalpi
658,98 kJ/mol
elektron
electron shell2, 8, 18, 13, 1
Bohrs atommodell: Mo (Molybden)
valenselektron1
Elektronformel: Mo (Molybden)
elektronkonfiguration[Kr] 4d5 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d5 5s1
Enhanced Bohrs atommodell of Mo (Molybden)
Orbital Diagram of Mo (Molybden)
oxidationstal-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
elektronegativitet
2.16
Electrophilicity Index
1,2111478608972754 eV/particle
fundamental state of matter
aggregationstillståndFast
gaseous state of matter
Kokpunkt
4 912,15 K
Smältpunkt
2 895,15 K
critical pressure
critical temperature
trippelpunkt
appearance
färg
Grå
appearancegray metallic
Brytningsindex
materialegenskap
Värmeledningsförmåga
termisk expansion
0,0000048 1/K
molar heat capacity
24,06 J/(mol K)
Specifik värmekapacitet
0,251 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
elektrisk konduktivitet
20 MS/m
resistivitet
0,00000004999999999997 m Ω
supraledare
0,915 K
magnetism
typeparamagnetic
magnetisk susceptibilitet (Mass)
0,0000000117 m³/Kg
magnetisk susceptibilitet (Molar)
0,000000001122 m³/mol
magnetisk susceptibilitet (Volume)
0,0001203
magnetic ordering
Curiepunkten
Néel temperature
struktur
KristallstrukturRymdcentrerat kubisk (BCC)
Gitterkonstant
3,15 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mekanisk materialegenskap
hårdhet
5,5 MPa
Kompressibilitet
230 GPa
skjuvmodul
120 GPa
Young's modulus
329 GPa
Poissons konstant
0,31
ljudhastighet
6 190 m/s
klassificering
KategoriÖvergångsmetaller, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number56
Mendeleev Number52
Pettifor Number55
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsiderophile

övrigt

Gas Basicity
Polariserbarhet
87 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Träffyta
2,6
Neutron Mass Absorption
0,0009
kvanttal7S3
rymdgrupp229 (Im_3m)

Molybdenisotoper

Stabila isotoper4
Instabila isotoper35
Natural Isotopes7
Isotopic Composition9824.29%9824.29%9515.87%9515.87%9616.67%9616.67%9214.65%9214.65%949.19%949.19%979.58%979.58%1009.74%1009.74%

81Mo

masstal81
neutrontal39
relative atomic mass
80,966226 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2013
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

82Mo

masstal82
neutrontal40
relative atomic mass
81,956661 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum2013
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

83Mo

masstal83
neutrontal41
relative atomic mass
82,950252 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
23 ± 19 ms
Spinn3/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1999
Paritet-

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

84Mo

masstal84
neutrontal42
relative atomic mass
83,941846 ± 0,00032 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
2,3 ± 0,3 s
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1991
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

85Mo

masstal85
neutrontal43
relative atomic mass
84,938260736 ± 0,000017 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
3,2 ± 0,2 s
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1992
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.14%

86Mo

masstal86
neutrontal44
relative atomic mass
85,931174092 ± 0,000003147 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
19,1 ± 0,3 s
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1991
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Mo

masstal87
neutrontal45
relative atomic mass
86,928196198 ± 0,000003067 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
14,1 ± 0,3 s
Spinn7/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1977
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15%

88Mo

masstal88
neutrontal46
relative atomic mass
87,921967779 ± 0,0000041 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
8 ± 0,2 m
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1971
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

89Mo

masstal89
neutrontal47
relative atomic mass
88,919468149 ± 0,0000042 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
2,11 ± 0,1 m
Spinn9/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1980
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Mo

masstal90
neutrontal48
relative atomic mass
89,91393127 ± 0,000003717 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
5,56 ± 0,09 h
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1953
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Mo

masstal91
neutrontal49
relative atomic mass
90,91174519 ± 0,000006696 Da
g-factor
−0,20688888888889 ± 0,00066666666666667
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
15,49 ± 0,01 m
Spinn9/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1948
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

92Mo

masstal92
neutrontal50
relative atomic mass
91,906807153 ± 0,000000168 Da
g-factor
0
natural abundance
14,649 ± 0,106
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1930
Paritet+

decay modeIntensitet
+ (double β+ decay)

93Mo

masstal93
neutrontal51
relative atomic mass
92,906808772 ± 0,000000193 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
4 ± 0,8 ky
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1946
Paritet+

decay modeIntensitet
ϵ (electron capture)100%

94Mo

masstal94
neutrontal52
relative atomic mass
93,905083586 ± 0,000000151 Da
g-factor
0
natural abundance
9,187 ± 0,033
radioaktivitetstabil isotop
HalveringstidNot Radioactive ☢️
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1930
Paritet+

95Mo

masstal95
neutrontal53
relative atomic mass
94,905837436 ± 0,000000132 Da
g-factor
natural abundance
15,873 ± 0,03
radioaktivitetstabil isotop
HalveringstidNot Radioactive ☢️
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
−0,022 ± 0,001
upptäcktsdatum1930
Paritet+

96Mo

masstal96
neutrontal54
relative atomic mass
95,90467477 ± 0,000000128 Da
g-factor
0
natural abundance
16,673 ± 0,008
radioaktivitetstabil isotop
HalveringstidNot Radioactive ☢️
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1930
Paritet+

97Mo

masstal97
neutrontal55
relative atomic mass
96,906016903 ± 0,000000176 Da
g-factor
natural abundance
9,582 ± 0,015
radioaktivitetstabil isotop
HalveringstidNot Radioactive ☢️
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
0,255 ± 0,013
upptäcktsdatum1930
Paritet+

98Mo

masstal98
neutrontal56
relative atomic mass
97,905403609 ± 0,000000186 Da
g-factor
0
natural abundance
24,292 ± 0,08
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1930
Paritet+

decay modeIntensitet
(double β decay)

99Mo

masstal99
neutrontal57
relative atomic mass
98,907707299 ± 0,000000245 Da
g-factor
0,75 ± 0,006
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
65,932 ± 0,005 h
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1948
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

100Mo

masstal100
neutrontal58
relative atomic mass
99,907467982 ± 0,000000322 Da
g-factor
0
natural abundance
9,744 ± 0,065
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
7,07 ± 0,14 Ey
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1930
Paritet+

decay modeIntensitet
(double β decay)100%

101Mo

masstal101
neutrontal59
relative atomic mass
100,910337648 ± 0,000000331 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
14,61 ± 0,03 m
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1941
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

102Mo

masstal102
neutrontal60
relative atomic mass
101,910293725 ± 0,000008916 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
11,3 ± 0,2 m
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1954
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

103Mo

masstal103
neutrontal61
relative atomic mass
102,913091954 ± 0,0000099 Da
g-factor
−0,18 ± 0,013333333333333
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
67,5 ± 1,5 s
Spinn3/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1963
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

104Mo

masstal104
neutrontal62
relative atomic mass
103,913747443 ± 0,000009566 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
60 ± 2 s
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1962
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

105Mo

masstal105
neutrontal63
relative atomic mass
104,916981989 ± 0,000009721 Da
g-factor
−0,22 ± 0,008
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
36,3 ± 0,8 s
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1962
Paritet-

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

106Mo

masstal106
neutrontal64
relative atomic mass
105,918273231 ± 0,000009801 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
8,73 ± 0,12 s
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1969
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

107Mo

masstal107
neutrontal65
relative atomic mass
106,92211977 ± 0,000009901 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
3,5 ± 0,5 s
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1972
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

108Mo

masstal108
neutrontal66
relative atomic mass
107,924047508 ± 0,000009901 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
1,105 ± 0,01 s
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1972
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.5%

109Mo

masstal109
neutrontal67
relative atomic mass
108,928438318 ± 0,000012 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
700 ± 14 ms
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1992
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.3%

110Mo

masstal110
neutrontal68
relative atomic mass
109,930717956 ± 0,000026 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
292 ± 7 ms
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1992
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%

111Mo

masstal111
neutrontal69
relative atomic mass
110,935651966 ± 0,000013503 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
193,6 ± 4,4 ms
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1994
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

112Mo

masstal112
neutrontal70
relative atomic mass
111,938293 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
125 ± 5 ms
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1994
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

113Mo

masstal113
neutrontal71
relative atomic mass
112,943478 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
80 ± 2 ms
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1994
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

114Mo

masstal114
neutrontal72
relative atomic mass
113,946666 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
58 ± 2 ms
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1997
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

115Mo

masstal115
neutrontal73
relative atomic mass
114,952174 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
45,5 ± 2 ms
Spinn3/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2010
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

116Mo

masstal116
neutrontal74
relative atomic mass
115,955759 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
32 ± 4 ms
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum2010
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

117Mo

masstal117
neutrontal75
relative atomic mass
116,961686 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
22 ± 5 ms
Spinn3/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2010
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

118Mo

masstal118
neutrontal76
relative atomic mass
117,965249 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
21 ± 6 ms
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum2015
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

119Mo

masstal119
neutrontal77
relative atomic mass
118,971465 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn3/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2018
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Molybdenum crystaline fragment and 1cm3 cube

historia

upptäckare eller uppfinnareCarl Wilhelm Scheele
fyndplatsSweden
upptäcktsdatum1778
etymologiGreek: molybdos (lead).
uttalmeh-LIB-deh-nem (engelska)

källa

Förekomst
Abundance in Earth's crust
1,2 mg/kg
natural abundance (världshav)
0,01 mg/L
natural abundance (människokropp)
0,00001 %
natural abundance (meteoroid)
0,00012 %
natural abundance (Solen)
0,0000009 %
Abundance in Universe
0,0000005 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8744
2p4.0282
2s11.1232
3d14.7717
3p16.5264
3s16.0185
4d30.6076
4p27.0232
4s25.9036
5s35.894