โมลิบดีนัม

โมลิบดีนัม (Mo)

chemical element with atomic number 42, symbol Mo and molecular weight 95.95
เลขอะตอม42
มวลอะตอม95.95
เลขมวล98
หมู่6
คาบ5
บล็อกd
โปรตอน42 p+
นิวตรอน56 n0
Electrons42 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Mo (โมลิบดีนัม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
145 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
138 pm
Metallic Radius
130 pm
ionic radius
69 pm
Crystal Radius
83 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
217 pm
ความหนาแน่น
10.2 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
7.09243 eV/particle
ionization energy of Mo (โมลิบดีนัม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
590 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
658.98 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 13, 1
แบบจำลองของบอร์: Mo (โมลิบดีนัม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน1
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Kr] 4d5 5s1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Mo (โมลิบดีนัม)
Orbital Diagram of Mo (โมลิบดีนัม)
สถานะออกซิเดชัน-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.16
Electrophilicity
1.2111478608972754 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
4,912.15 K
จุดหลอมเหลว
2,895.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเทา
appearancegray metallic
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000048 1/K
molar heat capacity
24.06 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.251 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
20 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000004999999999997 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
0.915 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000117 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000001122 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0001203
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกศูนย์กลางของลูกบาศก์ (BCC)
lattice constant
3.15 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
5.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
230 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
120 GPa
Young's modulus
329 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.31
อัตราเร็วของเสียง
6,190 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number56
Mendeleev Number52
Pettifor Number55
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsiderophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
87 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
2.6
Neutron Mass Absorption
0.0009
quantum number7S3
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Molybdenum

ไอโซโทปที่มีความเสถียร7
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร32
Radioactive Isotopes33

81Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
80.966226 ± 0.000537 Da
เลขมวล81
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2013
parity+

81Mo Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

82Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
81.956661 ± 0.000429 Da
เลขมวล82
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2013
parity+

82Mo Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

83Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
82.950252 ± 0.00043 Da
เลขมวล83
g-factor
ครึ่งชีวิต
23 ± 19 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity-

83Mo Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

84Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
83.941846 ± 0.00032 Da
เลขมวล84
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.3 ± 0.3 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity+

84Mo Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

85Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
84.938260736 ± 0.000017 Da
เลขมวล85
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.2 ± 0.2 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

85Mo Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.14%

86Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
85.931174092 ± 0.000003147 Da
เลขมวล86
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
19.1 ± 0.3 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity+

86Mo Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
86.928196198 ± 0.000003067 Da
เลขมวล87
g-factor
ครึ่งชีวิต
14.1 ± 0.3 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

87Mo Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15%

88Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
87.921967779 ± 0.0000041 Da
เลขมวล88
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
8 ± 0.2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

88Mo Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

89Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
88.919468149 ± 0.0000042 Da
เลขมวล89
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.11 ± 0.1 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity+

89Mo Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
89.91393127 ± 0.000003717 Da
เลขมวล90
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
5.56 ± 0.09 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity+

90Mo Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
90.91174519 ± 0.000006696 Da
เลขมวล91
g-factor
-0.20688888888889 ± 0.00066666666666667
ครึ่งชีวิต
15.49 ± 0.01 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

91Mo Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

92Mo

natural abundance
14.649 ± 0.106
น้ำหนักอะตอม
91.906807153 ± 0.000000168 Da
เลขมวล92
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1930
parity+

92Mo Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

93Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
92.906808772 ± 0.000000193 Da
เลขมวล93
g-factor
ครึ่งชีวิต
4 ± 0.8 ky
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1946
parity+

93Mo Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

94Mo

natural abundance
9.187 ± 0.033
น้ำหนักอะตอม
93.905083586 ± 0.000000151 Da
เลขมวล94
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1930
parity+

95Mo

natural abundance
15.873 ± 0.03
น้ำหนักอะตอม
94.905837436 ± 0.000000132 Da
เลขมวล95
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-0.022 ± 0.001
ถูกค้นพบเมื่อ1930
parity+

96Mo

natural abundance
16.673 ± 0.008
น้ำหนักอะตอม
95.90467477 ± 0.000000128 Da
เลขมวล96
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1930
parity+

97Mo

natural abundance
9.582 ± 0.015
น้ำหนักอะตอม
96.906016903 ± 0.000000176 Da
เลขมวล97
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.255 ± 0.013
ถูกค้นพบเมื่อ1930
parity+

98Mo

natural abundance
24.292 ± 0.08
น้ำหนักอะตอม
97.905403609 ± 0.000000186 Da
เลขมวล98
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1930
parity+

98Mo Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)%

99Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
98.907707299 ± 0.000000245 Da
เลขมวล99
g-factor
0.75 ± 0.006
ครึ่งชีวิต
65.932 ± 0.005 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

99Mo Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

100Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
9.744 ± 0.065
น้ำหนักอะตอม
99.907467982 ± 0.000000322 Da
เลขมวล100
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
7.07 ± 0.14 Ey
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1930
parity+

100Mo Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)100%

101Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
100.910337648 ± 0.000000331 Da
เลขมวล101
g-factor
ครึ่งชีวิต
14.61 ± 0.03 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1941
parity+

101Mo Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

102Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
101.910293725 ± 0.000008916 Da
เลขมวล102
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
11.3 ± 0.2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

102Mo Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

103Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
102.913091954 ± 0.0000099 Da
เลขมวล103
g-factor
-0.18 ± 0.013333333333333
ครึ่งชีวิต
67.5 ± 1.5 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity+

103Mo Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

104Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
103.913747443 ± 0.000009566 Da
เลขมวล104
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
60 ± 2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1962
parity+

104Mo Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

105Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
104.916981989 ± 0.000009721 Da
เลขมวล105
g-factor
-0.22 ± 0.008
ครึ่งชีวิต
36.3 ± 0.8 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1962
parity-

105Mo Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

106Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
105.918273231 ± 0.000009801 Da
เลขมวล106
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
8.73 ± 0.12 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

106Mo Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

107Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
106.92211977 ± 0.000009901 Da
เลขมวล107
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.5 ± 0.5 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

107Mo Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

108Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
107.924047508 ± 0.000009901 Da
เลขมวล108
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.105 ± 0.01 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

108Mo Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.5%

109Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
108.928438318 ± 0.000012 Da
เลขมวล109
g-factor
ครึ่งชีวิต
700 ± 14 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

109Mo Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.3%

110Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
109.930717956 ± 0.000026 Da
เลขมวล110
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
292 ± 7 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

110Mo Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%

111Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
110.935651966 ± 0.000013503 Da
เลขมวล111
g-factor
ครึ่งชีวิต
193.6 ± 4.4 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

111Mo Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

112Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
111.938293 ± 0.000215 Da
เลขมวล112
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
125 ± 5 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

112Mo Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

113Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
112.943478 ± 0.000322 Da
เลขมวล113
g-factor
ครึ่งชีวิต
80 ± 2 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

113Mo Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

114Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
113.946666 ± 0.000322 Da
เลขมวล114
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
58 ± 2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

114Mo Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

115Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
114.952174 ± 0.000429 Da
เลขมวล115
g-factor
ครึ่งชีวิต
45.5 ± 2 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

115Mo Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

116Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
115.955759 ± 0.000537 Da
เลขมวล116
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
32 ± 4 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

116Mo Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

117Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
116.961686 ± 0.000537 Da
เลขมวล117
g-factor
ครึ่งชีวิต
22 ± 5 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

117Mo Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

118Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
117.965249 ± 0.000537 Da
เลขมวล118
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
21 ± 6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2015
parity+

118Mo Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

119Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
118.971465 ± 0.000322 Da
เลขมวล119
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

119Mo Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Molybdenum crystaline fragment and 1cm3 cube

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Carl Wilhelm Scheele
สถานที่ค้นพบSweden
ถูกค้นพบเมื่อ1778
ศัพทมูลวิทยาGreek: molybdos (lead).
pronunciationmeh-LIB-deh-nem (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
1.2 mg/kg
Abundance in Oceans
0.01 mg/L
Abundance in Human Body
0.00001 %
Abundance in Meteor
0.00012 %
Abundance in Sun
0.0000009 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000005 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8744
2p4.0282
2s11.1232
3d14.7717
3p16.5264
3s16.0185
4d30.6076
4p27.0232
4s25.9036
5s35.894