Molibden

Molibden (Mo)

chemical element with symbol Mo and atomic number 42
Atom numarası42
Atom ağırlığı95.95
Kütle numarası98
Grup6
Periyot5
Blokd
proton42 p+
nötron56 n0
elektron42 e-
Animated Bohr modeli of Mo (Molibden)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
145 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
138 pm
Metallic Radius
130 pm
ionic radius
69 pm
Crystal Radius
83 pm
Van der Waals radius
217 pm
yoğunluk
10,2 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Molibden0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
7,09243 eV/particle
iyonlaşma enerjisi of Mo (Molibden)
Buharlaşma ısısı
590 kJ/mol
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
658,98 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 13, 1
Bohr modeli: Mo (Molibden)
Değerlik elektron1
Lewis yapısı: Mo (Molibden)
electron configuration[Kr] 4d5 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d5 5s1
Enhanced Bohr modeli of Mo (Molibden)
Orbital Diagram of Mo (Molibden)
Yükseltgenme seviyesi-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Elektronegatiflik
2.16
Electrophilicity Index
1,2111478608972754 eV/particle
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
4.912,15 K
Ergime noktası
2.895,15 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Gri
appearancegray metallic
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
0,0000048 1/K
molar ısı kapasitesi
24,06 J/(mol K)
Isı kapasitesi
0,251 J/(g⋅K)
Isı sığası oranı
electrical properties
typeConductor
Elektriksel iletkenlik
20 MS/m
Özdirenç
0,00000004999999999997 m Ω
Süperiletken
0,915 K
mıknatıslık
typeparamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
0,0000000117 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
0,000000001122 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
0,0001203
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıHacim merkezli kübik (BCC)
Kafes sabiti
3,15 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
5,5 MPa
Bulk modülü
230 GPa
shear modulus
120 GPa
Young katsayısı
329 GPa
Poisson's ratio
0,31
Ses hızı
6.190 m/s
sınıflandırma
KategoriGeçiş metalleri, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number56
Mendeleev Number52
Pettifor Number55
Geochemical Class
Goldschmidt sınıflandırmasısiderophile

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
87 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
2,6
Neutron Mass Absorption
0,0009
Kuantum sayısı7S3
Uzay grubu229 (Im_3m)

Molibden izotopları

Kararlı izotoplar4
Kararsız izotoplar35
Natural Isotopes7
Isotopic Composition9824.29%9824.29%9515.87%9515.87%9616.67%9616.67%9214.65%9214.65%949.19%949.19%979.58%979.58%1009.74%1009.74%

81Mo

Kütle numarası81
nötron numarası39
Bağıl atom kütlesi
80,966226 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2013
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

82Mo

Kütle numarası82
nötron numarası40
Bağıl atom kütlesi
81,956661 ± 0,000429 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2013
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

83Mo

Kütle numarası83
nötron numarası41
Bağıl atom kütlesi
82,950252 ± 0,00043 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
23 ± 19 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1999
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

84Mo

Kütle numarası84
nötron numarası42
Bağıl atom kütlesi
83,941846 ± 0,00032 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,3 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1991
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

85Mo

Kütle numarası85
nötron numarası43
Bağıl atom kütlesi
84,938260736 ± 0,000017 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,2 ± 0,2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1992
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.14%

86Mo

Kütle numarası86
nötron numarası44
Bağıl atom kütlesi
85,931174092 ± 0,000003147 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
19,1 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1991
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Mo

Kütle numarası87
nötron numarası45
Bağıl atom kütlesi
86,928196198 ± 0,000003067 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
14,1 ± 0,3 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1977
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15%

88Mo

Kütle numarası88
nötron numarası46
Bağıl atom kütlesi
87,921967779 ± 0,0000041 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
8 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1971
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

89Mo

Kütle numarası89
nötron numarası47
Bağıl atom kütlesi
88,919468149 ± 0,0000042 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,11 ± 0,1 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1980
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Mo

Kütle numarası90
nötron numarası48
Bağıl atom kütlesi
89,91393127 ± 0,000003717 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,56 ± 0,09 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1953
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Mo

Kütle numarası91
nötron numarası49
Bağıl atom kütlesi
90,91174519 ± 0,000006696 Da
g-factor
-0,20688888888889 ± 0,00066666666666667
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
15,49 ± 0,01 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

92Mo

Kütle numarası92
nötron numarası50
Bağıl atom kütlesi
91,906807153 ± 0,000000168 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
14,649 ± 0,106
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1930
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
+ (double β+ decay)

93Mo

Kütle numarası93
nötron numarası51
Bağıl atom kütlesi
92,906808772 ± 0,000000193 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4 ± 0,8 ky
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1946
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%

94Mo

Kütle numarası94
nötron numarası52
Bağıl atom kütlesi
93,905083586 ± 0,000000151 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
9,187 ± 0,033
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1930
Dönüşümçarpanı+

95Mo

Kütle numarası95
nötron numarası53
Bağıl atom kütlesi
94,905837436 ± 0,000000132 Da
g-factor
doğadaki bolluk
15,873 ± 0,03
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,022 ± 0,001
keşif veya buluş tarihi1930
Dönüşümçarpanı+

96Mo

Kütle numarası96
nötron numarası54
Bağıl atom kütlesi
95,90467477 ± 0,000000128 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
16,673 ± 0,008
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1930
Dönüşümçarpanı+

97Mo

Kütle numarası97
nötron numarası55
Bağıl atom kütlesi
96,906016903 ± 0,000000176 Da
g-factor
doğadaki bolluk
9,582 ± 0,015
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,255 ± 0,013
keşif veya buluş tarihi1930
Dönüşümçarpanı+

98Mo

Kütle numarası98
nötron numarası56
Bağıl atom kütlesi
97,905403609 ± 0,000000186 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
24,292 ± 0,08
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1930
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
(double β decay)

99Mo

Kütle numarası99
nötron numarası57
Bağıl atom kütlesi
98,907707299 ± 0,000000245 Da
g-factor
0,75 ± 0,006
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
65,932 ± 0,005 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

100Mo

Kütle numarası100
nötron numarası58
Bağıl atom kütlesi
99,907467982 ± 0,000000322 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
9,744 ± 0,065
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
7,07 ± 0,14 Ey
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1930
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
(double β decay)100%

101Mo

Kütle numarası101
nötron numarası59
Bağıl atom kütlesi
100,910337648 ± 0,000000331 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
14,61 ± 0,03 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1941
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

102Mo

Kütle numarası102
nötron numarası60
Bağıl atom kütlesi
101,910293725 ± 0,000008916 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
11,3 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1954
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

103Mo

Kütle numarası103
nötron numarası61
Bağıl atom kütlesi
102,913091954 ± 0,0000099 Da
g-factor
-0,18 ± 0,013333333333333
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
67,5 ± 1,5 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1963
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

104Mo

Kütle numarası104
nötron numarası62
Bağıl atom kütlesi
103,913747443 ± 0,000009566 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
60 ± 2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1962
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

105Mo

Kütle numarası105
nötron numarası63
Bağıl atom kütlesi
104,916981989 ± 0,000009721 Da
g-factor
-0,22 ± 0,008
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
36,3 ± 0,8 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1962
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

106Mo

Kütle numarası106
nötron numarası64
Bağıl atom kütlesi
105,918273231 ± 0,000009801 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
8,73 ± 0,12 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1969
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

107Mo

Kütle numarası107
nötron numarası65
Bağıl atom kütlesi
106,92211977 ± 0,000009901 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,5 ± 0,5 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1972
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

108Mo

Kütle numarası108
nötron numarası66
Bağıl atom kütlesi
107,924047508 ± 0,000009901 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,105 ± 0,01 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1972
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.5%

109Mo

Kütle numarası109
nötron numarası67
Bağıl atom kütlesi
108,928438318 ± 0,000012 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
700 ± 14 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1992
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.3%

110Mo

Kütle numarası110
nötron numarası68
Bağıl atom kütlesi
109,930717956 ± 0,000026 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
292 ± 7 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1992
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%

111Mo

Kütle numarası111
nötron numarası69
Bağıl atom kütlesi
110,935651966 ± 0,000013503 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
193,6 ± 4,4 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

112Mo

Kütle numarası112
nötron numarası70
Bağıl atom kütlesi
111,938293 ± 0,000215 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
125 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

113Mo

Kütle numarası113
nötron numarası71
Bağıl atom kütlesi
112,943478 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
80 ± 2 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

114Mo

Kütle numarası114
nötron numarası72
Bağıl atom kütlesi
113,946666 ± 0,000322 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
58 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

115Mo

Kütle numarası115
nötron numarası73
Bağıl atom kütlesi
114,952174 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
45,5 ± 2 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

116Mo

Kütle numarası116
nötron numarası74
Bağıl atom kütlesi
115,955759 ± 0,000537 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
32 ± 4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

117Mo

Kütle numarası117
nötron numarası75
Bağıl atom kütlesi
116,961686 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
22 ± 5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

118Mo

Kütle numarası118
nötron numarası76
Bağıl atom kütlesi
117,965249 ± 0,000537 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
21 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2015
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

119Mo

Kütle numarası119
nötron numarası77
Bağıl atom kütlesi
118,971465 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2018
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Molybdenum crystaline fragment and 1cm3 cube

tarih

kâşifi ya da mucidiCarl Wilhelm Scheele
keşif yeriSweden
keşif veya buluş tarihi1778
köken bilimiGreek: molybdos (lead).
telaffuzumeh-LIB-deh-nem (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
1,2 mg/kg
doğadaki bolluk (okyanus)
0,01 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0,00001 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
0,00012 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0,0000009 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0,0000005 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8744
2p4.0282
2s11.1232
3d14.7717
3p16.5264
3s16.0185
4d30.6076
4p27.0232
4s25.9036
5s35.894