Dusík

Dusík (N)

chemický prvek s protonovým číslem 7
Atomové číslo7
Atomová hmotnost14.007
Nukleonové číslo14
Skupina15
Perioda2
Blokp
proton7 p+
neutron7 n0
elektron7 e-
Animated Bohrův model atomu of N (Dusík)

Vlastnosti

fyzikální vlastnost
Atomový poloměr
65 pm
molární objem
Kovalentní poloměr
71 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
146 pm
Crystal Radius
132 pm
Van der Waalsův poloměr
155 pm
hustota
0,001145 g/cm³
energie
proton affinity
342,2 kJ/mol
Elektronová afinita
Ionizační energie
14,53413 eV/particle
Ionizační energie of N (Dusík)
měrné skupenské teplo varu
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
472,44 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 5
Bohrův model atomu: N (Dusík)
Valenční elektron5
Lewis structure: N (Dusík)
elektronová konfigurace[He] 2s2 2p3
1s2 2s2 2p3
Enhanced Bohrův model atomu of N (Dusík)
Orbital Diagram of N (Dusík)
Oxidační číslo-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
elektronegativita
3.04
Electrophilicity Index
1,353269450990578 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPlyn
plynné skupenství hmotyDiatomic
Teplota varu
77,355 K
Teplota tání
63,15 K
critical pressure
3,3958 MPa
critical temperature
126,192 K
trojný bod
63,151 K
12,52 kPa
vzhled
barva
Bezbarvý
vzhledcolorless gas, liquid or solid
Index lomu
1,000298
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
0,026 W/(m K)
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
29,124 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
Poissonova konstanta7/5
electrical properties
type
konduktivita
rezistivita
supravodivost
magnetismus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,0000000054 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,00000000015 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,0000000068
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaHexagonální (HEX)
lattice constant
4,039 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
333,6 m/s
klasifikace
KategorieOstatní nekovy, Nonmetals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number88
Mendeleev Number93
Pettifor Number100
Geochemical Classvolatile
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůatmophile
ostatní
Gas Basicity
318,7 kJ/mol
Polarizovatelnost
7,4 ± 0,2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
24,2 a₀
allotropeDinitrogen
Účinný průřez
1,91
Neutron Mass Absorption
0,0048
kvantové číslo4S3/2
space group194 (P63/mmc)

Izotopy dusíku

Stabilní izotopy2
Nestabilní izotopy14
Radioactive Isotopes14
Isotopic Composition1499.62%1499.62%150.38%150.38%

10N

Nukleonové číslo10
neutronové číslo3
relativní atomová hmotnost
10,04165354 ± 0,000429417 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
143 ± 36 ys
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu2002
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)

11N

Nukleonové číslo11
neutronové číslo4
relativní atomová hmotnost
11,026157593 ± 0,000005368 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
585 ± 7 ys
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1974
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)100%

12N

Nukleonové číslo12
neutronové číslo5
relativní atomová hmotnost
12,01861318 ± 0,000001073 Da
g-factor
0,4571 ± 0,0001
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
11 ± 0,016 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
0,01 ± 0,0009
datum objevu1949
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)1.93%

13N

Nukleonové číslo13
neutronové číslo6
relativní atomová hmotnost
13,005738609 ± 0,000000289 Da
g-factor
0,6438 ± 0,0008
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9,965 ± 0,004 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1934
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

14N

Nukleonové číslo14
neutronové číslo7
relativní atomová hmotnost
14,00307400425 ± 0,00000000024 Da
g-factor
0,403573 ± 0,000002
natural abundance
99,6205 ± 0,0247
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1920
Narušení P-symetrie+

15N

Nukleonové číslo15
neutronové číslo8
relativní atomová hmotnost
15,00010889827 ± 0,00000000062 Da
g-factor
-0,5661138 ± 0,0000028
natural abundance
0,3795 ± 0,0247
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1929
Narušení P-symetrie-

16N

Nukleonové číslo16
neutronové číslo9
relativní atomová hmotnost
16,006101925 ± 0,00000247 Da
g-factor
0,9928 ± 0,00055
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7,13 ± 0,02 s
spin2
nuclear quadrupole moment
-0,018 ± 0,002
datum objevu1933
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)0.00154%

17N

Nukleonové číslo17
neutronové číslo10
relativní atomová hmotnost
17,008448876 ± 0,000016103 Da
g-factor
0,7104 ± 0,0008
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,173 ± 0,004 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1949
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)95.1%
βα (β-delayed α emission)0.0025%

18N

Nukleonové číslo18
neutronové číslo11
relativní atomová hmotnost
18,014077563 ± 0,000019935 Da
g-factor
0,3274 ± 0,0004
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
619,2 ± 1,9 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
0,0123 ± 0,0012
datum objevu1964
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%
βα (β-delayed α emission)12.2%
2n (2-neutron emission)

19N

Nukleonové číslo19
neutronové číslo12
relativní atomová hmotnost
19,017022389 ± 0,00001761 Da
g-factor
0,61 ± 0,03
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
336 ± 3 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1968
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)41.8%

20N

Nukleonové číslo20
neutronové číslo13
relativní atomová hmotnost
20,023367295 ± 0,000084696 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
136 ± 3 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1969
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)42.9%
2n (2-neutron emission)

21N

Nukleonové číslo21
neutronové číslo14
relativní atomová hmotnost
21,027087573 ± 0,000143906 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
85 ± 5 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1970
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)87%
2n (2-neutron emission)

22N

Nukleonové číslo22
neutronové číslo15
relativní atomová hmotnost
22,034100918 ± 0,00022306 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
23 ± 3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1979
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%
2n (2-neutron emission)12%

23N

Nukleonové číslo23
neutronové číslo16
relativní atomová hmotnost
23,039421 ± 0,0004515 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
13,9 ± 1,4 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1985
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)42%
2n (2-neutron emission)8%
3n (3-neutron emission)3.4%

24N

Nukleonové číslo24
neutronové číslo17
relativní atomová hmotnost
24,05039 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
n (neutron emission)

25N

Nukleonové číslo25
neutronové číslo18
relativní atomová hmotnost
25,0601 ± 0,00054 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
n (neutron emission)
2n (2-neutron emission)
β (β decay)
Fluessiger Stickstoff

dějiny

objevitel nebo vynálezceDaniel Rutherford
místo objevu/vynálezuScotland
datum objevu1772
etymologieGreek: nitron and genes, (soda forming).
výslovnostNYE-treh-gen (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
0,5 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
2,6 %
natural abundance (meteoroid)
0,14 %
natural abundance (Slunce)
0,1 %
Hojnost ve vesmíru
0,1 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3349
2p3.166
2s3.1526