Dusík

Dusík (N)

chemický prvek s protonovým číslem 7
Atomové číslo7
Atomová hmotnost14.007
Nukleonové číslo14
Skupina15
Perioda2
Blokp
proton7 p+
neutron7 n0
elektron7 e-
Animated Bohrův model atomu of N (Dusík)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
65 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
71 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
146 pm
Crystal Radius
132 pm
Van der Waalsův poloměr
155 pm
hustota
0,001145 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Dusík0102030405060708090100110120130140150160pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
342,2 kJ/mol
Elektronová afinita
Ionizační energie
14,53413 eV/particle
Ionizační energie of N (Dusík)
měrné skupenské teplo varu
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
472,44 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 5
Bohrův model atomu: N (Dusík)
Valenční elektron5
Lewis structure: N (Dusík)
elektronová konfigurace[He] 2s2 2p3
1s2 2s2 2p3
Enhanced Bohrův model atomu of N (Dusík)
Orbital Diagram of N (Dusík)
Oxidační číslo-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
elektronegativita
3.04
Electrophilicity Index
1,353269450990578 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPlyn
plynné skupenství hmotyDiatomic
Teplota varu
77,355 K
Teplota tání
63,15 K
critical pressure
3,3958 MPa
critical temperature
126,192 K
trojný bod
63,151 K
12,52 kPa
vzhled
barva
Bezbarvý
vzhledcolorless gas, liquid or solid
Index lomu
1,000298
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
0,026 W/(m K)
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
29,124 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
Poissonova konstanta7/5
electrical properties
type
konduktivita
rezistivita
supravodivost
magnetismus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,0000000054 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,00000000015 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,0000000068
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaHexagonální (HEX)
lattice constant
4,039 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
333,6 m/s
klasifikace
KategorieOstatní nekovy, Nonmetals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number88
Mendeleev Number93
Pettifor Number100
Geochemical Classvolatile
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůatmophile

ostatní

Gas Basicity
318,7 kJ/mol
Polarizovatelnost
7,4 ± 0,2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
24,2 a₀
allotropeDinitrogen
Účinný průřez
1,91
Neutron Mass Absorption
0,0048
kvantové číslo4S3/2
space group194 (P63/mmc)

Izotopy dusíku

Stabilní izotopy2
Nestabilní izotopy14
Natural Isotopes2
Isotopic Composition1499.62%1499.62%150.38%150.38%

10N

Nukleonové číslo10
neutronové číslo3
relativní atomová hmotnost
10,04165354 ± 0,000429417 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
143 ± 36 ys
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu2002
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)

11N

Nukleonové číslo11
neutronové číslo4
relativní atomová hmotnost
11,026157593 ± 0,000005368 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
585 ± 7 ys
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1974
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)100%

12N

Nukleonové číslo12
neutronové číslo5
relativní atomová hmotnost
12,01861318 ± 0,000001073 Da
g-factor
0,4571 ± 0,0001
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
11 ± 0,016 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
0,01 ± 0,0009
datum objevu1949
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)1.93%

13N

Nukleonové číslo13
neutronové číslo6
relativní atomová hmotnost
13,005738609 ± 0,000000289 Da
g-factor
0,6438 ± 0,0008
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9,965 ± 0,004 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1934
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

14N

Nukleonové číslo14
neutronové číslo7
relativní atomová hmotnost
14,00307400425 ± 0,00000000024 Da
g-factor
0,403573 ± 0,000002
natural abundance
99,6205 ± 0,0247
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1920
Narušení P-symetrie+

15N

Nukleonové číslo15
neutronové číslo8
relativní atomová hmotnost
15,00010889827 ± 0,00000000062 Da
g-factor
-0,5661138 ± 0,0000028
natural abundance
0,3795 ± 0,0247
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1929
Narušení P-symetrie-

16N

Nukleonové číslo16
neutronové číslo9
relativní atomová hmotnost
16,006101925 ± 0,00000247 Da
g-factor
0,9928 ± 0,00055
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7,13 ± 0,02 s
spin2
nuclear quadrupole moment
-0,018 ± 0,002
datum objevu1933
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)0.00154%

17N

Nukleonové číslo17
neutronové číslo10
relativní atomová hmotnost
17,008448876 ± 0,000016103 Da
g-factor
0,7104 ± 0,0008
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,173 ± 0,004 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1949
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)95.1%
βα (β-delayed α emission)0.0025%

18N

Nukleonové číslo18
neutronové číslo11
relativní atomová hmotnost
18,014077563 ± 0,000019935 Da
g-factor
0,3274 ± 0,0004
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
619,2 ± 1,9 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
0,0123 ± 0,0012
datum objevu1964
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%
βα (β-delayed α emission)12.2%
2n (2-neutron emission)

19N

Nukleonové číslo19
neutronové číslo12
relativní atomová hmotnost
19,017022389 ± 0,00001761 Da
g-factor
0,61 ± 0,03
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
336 ± 3 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1968
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)41.8%

20N

Nukleonové číslo20
neutronové číslo13
relativní atomová hmotnost
20,023367295 ± 0,000084696 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
136 ± 3 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1969
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)42.9%
2n (2-neutron emission)

21N

Nukleonové číslo21
neutronové číslo14
relativní atomová hmotnost
21,027087573 ± 0,000143906 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
85 ± 5 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1970
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)87%
2n (2-neutron emission)

22N

Nukleonové číslo22
neutronové číslo15
relativní atomová hmotnost
22,034100918 ± 0,00022306 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
23 ± 3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1979
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%
2n (2-neutron emission)12%

23N

Nukleonové číslo23
neutronové číslo16
relativní atomová hmotnost
23,039421 ± 0,0004515 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
13,9 ± 1,4 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1985
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)42%
2n (2-neutron emission)8%
3n (3-neutron emission)3.4%

24N

Nukleonové číslo24
neutronové číslo17
relativní atomová hmotnost
24,05039 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
n (neutron emission)

25N

Nukleonové číslo25
neutronové číslo18
relativní atomová hmotnost
25,0601 ± 0,00054 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
n (neutron emission)
2n (2-neutron emission)
β (β decay)
Fluessiger Stickstoff

dějiny

objevitel nebo vynálezceDaniel Rutherford
místo objevu/vynálezuScotland
datum objevu1772
etymologieGreek: nitron and genes, (soda forming).
výslovnostNYE-treh-gen (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
0,5 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
2,6 %
natural abundance (meteoroid)
0,14 %
natural abundance (Slunce)
0,1 %
Hojnost ve vesmíru
0,1 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3349
2p3.166
2s3.1526