Dusík

Dusík (N)

chemický prvok s protónovým číslom 7
Protónové číslo7
Atómová hmotnosť14.007
Nukleónové číslo14
Skupina15
Perióda2
Orbitálp
protón7 p+
Neutrón7 n0
elektrón7 e-
Animated Bohrov model atómu of N (Dusík)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
65 pm
Mólový objem
Covalent Radius
71 pm
Metallic Radius
iónový polomer
146 pm
Crystal Radius
132 pm
Van der Waalsov polomer
155 pm
density
0,001145 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Dusík0102030405060708090100110120130140150160pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
342,2 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
14,53413 eV/particle
ionization energy of N (Dusík)
Merné skupenské teplo varu
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
472,44 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 5
Bohrov model atómu: N (Dusík)
Valenčný elektrón5
Lewis structure: N (Dusík)
electron configuration[He] 2s2 2p3
1s2 2s2 2p3
Enhanced Bohrov model atómu of N (Dusík)
Orbital Diagram of N (Dusík)
Oxidačné číslo-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Elektronegativita
3.04
Electrophilicity Index
1,353269450990578 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterPlyny
gaseous state of matterDiatomic
Teplota varu
77,355 K
Teplota topenia
63,15 K
critical pressure
3,3958 MPa
critical temperature
126,192 K
Trojný bod
63,151 K
12,52 kPa
podoba
farba
Bezfarebný
podobacolorless gas, liquid or solid
Index lomu
1,000298
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
0,026 W/(m K)
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
29,124 J/(mol K)
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)7/5
electrical properties
type
Merná vodivosť
Merný elektrický odpor
supravodivosť
Magnetizmus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,0000000054 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,00000000015 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,0000000068
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaJednoduchý šesťuholníkový (HEX)
lattice constant
4,039 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
333,6 m/s
classification
KategóriaIné nekovy, Nonmetals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number88
Mendeleev Number93
Pettifor Number100
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

other

Gas Basicity
318,7 kJ/mol
polarizability
7,4 ± 0,2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
24,2 a₀
allotropeDinitrogen
Neutron cross section
1,91
Neutron Mass Absorption
0,0048
Kvantové číslo4S3/2
Priestorová grupa194 (P63/mmc)

Isotopes of Nitrogen

Stabilné izotopy2
Nestabilné izotopy14
Natural Isotopes2
Isotopic Composition1499.62%1499.62%150.38%150.38%

10N

Nukleónové číslo10
neutrónové číslo3
Relatívna atómová hmotnosť
10,04165354 ± 0,000429417 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
143 ± 36 ys
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2002
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

11N

Nukleónové číslo11
neutrónové číslo4
Relatívna atómová hmotnosť
11,026157593 ± 0,000005368 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
585 ± 7 ys
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1974
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)100%

12N

Nukleónové číslo12
neutrónové číslo5
Relatívna atómová hmotnosť
12,01861318 ± 0,000001073 Da
g-factor
0,4571 ± 0,0001
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
11 ± 0,016 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,01 ± 0,0009
dátum objavu1949
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)1.93%

13N

Nukleónové číslo13
neutrónové číslo6
Relatívna atómová hmotnosť
13,005738609 ± 0,000000289 Da
g-factor
0,6438 ± 0,0008
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,965 ± 0,004 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1934
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

14N

Nukleónové číslo14
neutrónové číslo7
Relatívna atómová hmotnosť
14,00307400425 ± 0,00000000024 Da
g-factor
0,403573 ± 0,000002
natural abundance
99,6205 ± 0,0247
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1920
parity+

15N

Nukleónové číslo15
neutrónové číslo8
Relatívna atómová hmotnosť
15,00010889827 ± 0,00000000062 Da
g-factor
-0,5661138 ± 0,0000028
natural abundance
0,3795 ± 0,0247
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1929
parity-

16N

Nukleónové číslo16
neutrónové číslo9
Relatívna atómová hmotnosť
16,006101925 ± 0,00000247 Da
g-factor
0,9928 ± 0,00055
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7,13 ± 0,02 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
-0,018 ± 0,002
dátum objavu1933
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)0.00154%

17N

Nukleónové číslo17
neutrónové číslo10
Relatívna atómová hmotnosť
17,008448876 ± 0,000016103 Da
g-factor
0,7104 ± 0,0008
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,173 ± 0,004 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1949
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)95.1%
βα (β-delayed α emission)0.0025%

18N

Nukleónové číslo18
neutrónové číslo11
Relatívna atómová hmotnosť
18,014077563 ± 0,000019935 Da
g-factor
0,3274 ± 0,0004
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
619,2 ± 1,9 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,0123 ± 0,0012
dátum objavu1964
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%
βα (β-delayed α emission)12.2%
2n (2-neutron emission)

19N

Nukleónové číslo19
neutrónové číslo12
Relatívna atómová hmotnosť
19,017022389 ± 0,00001761 Da
g-factor
0,61 ± 0,03
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
336 ± 3 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1968
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)41.8%

20N

Nukleónové číslo20
neutrónové číslo13
Relatívna atómová hmotnosť
20,023367295 ± 0,000084696 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
136 ± 3 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1969
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)42.9%
2n (2-neutron emission)

21N

Nukleónové číslo21
neutrónové číslo14
Relatívna atómová hmotnosť
21,027087573 ± 0,000143906 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
85 ± 5 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1970
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)87%
2n (2-neutron emission)

22N

Nukleónové číslo22
neutrónové číslo15
Relatívna atómová hmotnosť
22,034100918 ± 0,00022306 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
23 ± 3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1979
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%
2n (2-neutron emission)12%

23N

Nukleónové číslo23
neutrónové číslo16
Relatívna atómová hmotnosť
23,039421 ± 0,0004515 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
13,9 ± 1,4 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1985
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)42%
2n (2-neutron emission)8%
3n (3-neutron emission)3.4%

24N

Nukleónové číslo24
neutrónové číslo17
Relatívna atómová hmotnosť
24,05039 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
n (neutron emission)

25N

Nukleónové číslo25
neutrónové číslo18
Relatívna atómová hmotnosť
25,0601 ± 0,00054 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
n (neutron emission)
2n (2-neutron emission)
β (β decay)
Fluessiger Stickstoff

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaDaniel Rutherford
miesto nálezuScotland
dátum objavu1772
etymológiaGreek: nitron and genes, (soda forming).
pronunciationNYE-treh-gen (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
0,5 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
2,6 %
natural abundance (Meteoroid)
0,14 %
natural abundance (Slnko)
0,1 %
Množstvo vo vesmíre
0,1 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3349
2p3.166
2s3.1526