Dusík

Dusík (N)

chemický prvok s protónovým číslom 7
Protónové číslo7
Atómová hmotnosť14.007
Nukleónové číslo14
Skupina15
Perióda2
Orbitálp
protón7 p+
Neutrón7 n0
elektrón7 e-
Animated Bohrov model atómu of N (Dusík)

Vlastnosti

fyzikálna vlastnosť
Atómový polomer
65 pm
Mólový objem
covalent radius
71 pm
Metallic Radius
iónový polomer
146 pm
Crystal Radius
132 pm
Van der Waalsov polomer
155 pm
density
0,001145 g/cm³
energia
proton affinity
342,2 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
14,53413 eV/particle
ionization energy of N (Dusík)
Merné skupenské teplo varu
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
472,44 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 5
Bohrov model atómu: N (Dusík)
Valenčný elektrón5
Lewis structure: N (Dusík)
electron configuration[He] 2s2 2p3
1s2 2s2 2p3
Enhanced Bohrov model atómu of N (Dusík)
Orbital Diagram of N (Dusík)
Oxidačné číslo-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Elektronegativita
3.04
Electrophilicity Index
1,353269450990578 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterPlyny
gaseous state of matterDiatomic
Teplota varu
77,355 K
Teplota topenia
63,15 K
critical pressure
3,3958 MPa
critical temperature
126,192 K
Trojný bod
63,151 K
12,52 kPa
podoba
farba
Bezfarebný
podobacolorless gas, liquid or solid
Index lomu
1,000298
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
0,026 W/(m K)
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
29,124 J/(mol K)
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)7/5
electrical properties
type
Merná vodivosť
Merný elektrický odpor
supravodivosť
Magnetizmus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,0000000054 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,00000000015 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,0000000068
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaJednoduchý šesťuholníkový (HEX)
lattice constant
4,039 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
333,6 m/s
classification
KategóriaIné nekovy, Nonmetals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number88
Mendeleev Number93
Pettifor Number100
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile
other
Gas Basicity
318,7 kJ/mol
polarizability
7,4 ± 0,2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
24,2 a₀
allotropeDinitrogen
Neutron cross section
1,91
Neutron Mass Absorption
0,0048
Kvantové číslo4S3/2
Priestorová grupa194 (P63/mmc)

Isotopes of Nitrogen

Stabilné izotopy2
Nestabilné izotopy14
Radioactive Isotopes14
Isotopic Composition1499.62%1499.62%150.38%150.38%

10N

Nukleónové číslo10
neutrónové číslo3
Relatívna atómová hmotnosť
10,04165354 ± 0,000429417 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
143 ± 36 ys
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2002
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

11N

Nukleónové číslo11
neutrónové číslo4
Relatívna atómová hmotnosť
11,026157593 ± 0,000005368 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
585 ± 7 ys
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1974
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)100%

12N

Nukleónové číslo12
neutrónové číslo5
Relatívna atómová hmotnosť
12,01861318 ± 0,000001073 Da
g-factor
0,4571 ± 0,0001
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
11 ± 0,016 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,01 ± 0,0009
dátum objavu1949
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)1.93%

13N

Nukleónové číslo13
neutrónové číslo6
Relatívna atómová hmotnosť
13,005738609 ± 0,000000289 Da
g-factor
0,6438 ± 0,0008
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,965 ± 0,004 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1934
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

14N

Nukleónové číslo14
neutrónové číslo7
Relatívna atómová hmotnosť
14,00307400425 ± 0,00000000024 Da
g-factor
0,403573 ± 0,000002
natural abundance
99,6205 ± 0,0247
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1920
parity+

15N

Nukleónové číslo15
neutrónové číslo8
Relatívna atómová hmotnosť
15,00010889827 ± 0,00000000062 Da
g-factor
-0,5661138 ± 0,0000028
natural abundance
0,3795 ± 0,0247
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1929
parity-

16N

Nukleónové číslo16
neutrónové číslo9
Relatívna atómová hmotnosť
16,006101925 ± 0,00000247 Da
g-factor
0,9928 ± 0,00055
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7,13 ± 0,02 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
-0,018 ± 0,002
dátum objavu1933
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)0.00154%

17N

Nukleónové číslo17
neutrónové číslo10
Relatívna atómová hmotnosť
17,008448876 ± 0,000016103 Da
g-factor
0,7104 ± 0,0008
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,173 ± 0,004 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1949
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)95.1%
βα (β-delayed α emission)0.0025%

18N

Nukleónové číslo18
neutrónové číslo11
Relatívna atómová hmotnosť
18,014077563 ± 0,000019935 Da
g-factor
0,3274 ± 0,0004
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
619,2 ± 1,9 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,0123 ± 0,0012
dátum objavu1964
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%
βα (β-delayed α emission)12.2%
2n (2-neutron emission)

19N

Nukleónové číslo19
neutrónové číslo12
Relatívna atómová hmotnosť
19,017022389 ± 0,00001761 Da
g-factor
0,61 ± 0,03
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
336 ± 3 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1968
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)41.8%

20N

Nukleónové číslo20
neutrónové číslo13
Relatívna atómová hmotnosť
20,023367295 ± 0,000084696 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
136 ± 3 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1969
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)42.9%
2n (2-neutron emission)

21N

Nukleónové číslo21
neutrónové číslo14
Relatívna atómová hmotnosť
21,027087573 ± 0,000143906 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
85 ± 5 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1970
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)87%
2n (2-neutron emission)

22N

Nukleónové číslo22
neutrónové číslo15
Relatívna atómová hmotnosť
22,034100918 ± 0,00022306 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
23 ± 3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1979
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%
2n (2-neutron emission)12%

23N

Nukleónové číslo23
neutrónové číslo16
Relatívna atómová hmotnosť
23,039421 ± 0,0004515 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
13,9 ± 1,4 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1985
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)42%
2n (2-neutron emission)8%
3n (3-neutron emission)3.4%

24N

Nukleónové číslo24
neutrónové číslo17
Relatívna atómová hmotnosť
24,05039 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
n (neutron emission)

25N

Nukleónové číslo25
neutrónové číslo18
Relatívna atómová hmotnosť
25,0601 ± 0,00054 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
n (neutron emission)
2n (2-neutron emission)
β (β decay)
Fluessiger Stickstoff

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaDaniel Rutherford
miesto nálezuScotland
dátum objavu1772
etymológiaGreek: nitron and genes, (soda forming).
pronunciationNYE-treh-gen (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
0,5 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
2,6 %
natural abundance (Meteoroid)
0,14 %
natural abundance (Slnko)
0,1 %
Množstvo vo vesmíre
0,1 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3349
2p3.166
2s3.1526