Азот

Азот (N)

хемијски елемент са атомским бројем 7
Атомски број7
Атомска маса14.007
Масени број14
Група15
Периода2
Блокp
протон7 p+
неутрон7 n0
електрон7 e-
Animated Боров модел атома of N (Азот)

Физичко Својство

Атомски Радијус
65 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
71 pm
Metallic Radius
ionic radius
146 pm
Crystal Radius
132 pm
Ван дер Валсов радијус
155 pm
густина
0,001145 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Азот0102030405060708090100110120130140150160pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
342,2 kJ/mol
Афинитет према електрону
енергија јонизације
14,53413 eV/particle
енергија јонизације of N (Азот)
Топлота испаравања
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
472,44 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 5
Боров модел атома: N (Азот)
Валентни електрони5
Lewis structure: N (Азот)
електронска конфигурација[He] 2s2 2p3
1s2 2s2 2p3
Enhanced Боров модел атома of N (Азот)
Orbital Diagram of N (Азот)
оксидациони број-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
електронегативност
3.04
Electrophilicity Index
1,353269450990578 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеГас
gaseous state of matterDiatomic
Температура кључања
77,355 K
Температура топљења
63,15 K
critical pressure
3,3958 MPa
critical temperature
126,192 K
тројна тачка
63,151 K
12,52 kPa
appearance
боја
Безбојни
appearancecolorless gas, liquid or solid
индекс преламања
1,000298
својство материјала
Топлотна проводљивост
0,026 W/(m K)
Termička dilatacija
molar heat capacity
29,124 J/(mol K)
Специфична топлота
heat capacity ratio7/5
electrical properties
type
електрична проводљивост
Električna otpornost i provodnost
Суперпроводност
магнетизам
typediamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
-0,0000000054 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
-0,00000000015 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
-0,0000000068
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураЈедноставни Хескагонал (HEX)
lattice constant
4,039 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
333,6 m/s
класификација
КатегоријаДруги неметали, Nonmetals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number88
Mendeleev Number93
Pettifor Number100
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

остало

Gas Basicity
318,7 kJ/mol
polarizability
7,4 ± 0,2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
24,2 a₀
allotropeDinitrogen
neutronski udarni presjek
1,91
Neutron Mass Absorption
0,0048
квантни број4S3/2
кристалографска група194 (P63/mmc)

Isotopes of Nitrogen

Стабилни изотопи2
Нестабилни изотопи14
Natural Isotopes2
Isotopic Composition1499.62%1499.62%150.38%150.38%

10N

Масени број10
неутронски број3
атомска тежина
10,04165354 ± 0,000429417 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
143 ± 36 ys
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића2002
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

11N

Масени број11
неутронски број4
атомска тежина
11,026157593 ± 0,000005368 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
585 ± 7 ys
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1974
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)100%

12N

Масени број12
неутронски број5
атомска тежина
12,01861318 ± 0,000001073 Da
g-factor
0,4571 ± 0,0001
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
11 ± 0,016 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
0,01 ± 0,0009
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)1.93%

13N

Масени број13
неутронски број6
атомска тежина
13,005738609 ± 0,000000289 Da
g-factor
0,6438 ± 0,0008
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,965 ± 0,004 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1934
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

14N

Масени број14
неутронски број7
атомска тежина
14,00307400425 ± 0,00000000024 Da
g-factor
0,403573 ± 0,000002
присутност у природи
99,6205 ± 0,0247
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1920
parity+

15N

Масени број15
неутронски број8
атомска тежина
15,00010889827 ± 0,00000000062 Da
g-factor
-0,5661138 ± 0,0000028
присутност у природи
0,3795 ± 0,0247
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1929
parity-

16N

Масени број16
неутронски број9
атомска тежина
16,006101925 ± 0,00000247 Da
g-factor
0,9928 ± 0,00055
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,13 ± 0,02 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
-0,018 ± 0,002
датум открића1933
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)0.00154%

17N

Масени број17
неутронски број10
атомска тежина
17,008448876 ± 0,000016103 Da
g-factor
0,7104 ± 0,0008
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,173 ± 0,004 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1949
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)95.1%
βα (β-delayed α emission)0.0025%

18N

Масени број18
неутронски број11
атомска тежина
18,014077563 ± 0,000019935 Da
g-factor
0,3274 ± 0,0004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
619,2 ± 1,9 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
0,0123 ± 0,0012
датум открића1964
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%
βα (β-delayed α emission)12.2%
2n (2-neutron emission)

19N

Масени број19
неутронски број12
атомска тежина
19,017022389 ± 0,00001761 Da
g-factor
0,61 ± 0,03
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
336 ± 3 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1968
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)41.8%

20N

Масени број20
неутронски број13
атомска тежина
20,023367295 ± 0,000084696 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
136 ± 3 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1969
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)42.9%
2n (2-neutron emission)

21N

Масени број21
неутронски број14
атомска тежина
21,027087573 ± 0,000143906 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
85 ± 5 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1970
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)87%
2n (2-neutron emission)

22N

Масени број22
неутронски број15
атомска тежина
22,034100918 ± 0,00022306 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
23 ± 3 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1979
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%
2n (2-neutron emission)12%

23N

Масени број23
неутронски број16
атомска тежина
23,039421 ± 0,0004515 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
13,9 ± 1,4 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1985
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)42%
2n (2-neutron emission)8%
3n (3-neutron emission)3.4%

24N

Масени број24
неутронски број17
атомска тежина
24,05039 ± 0,00043 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
n (neutron emission)

25N

Масени број25
неутронски број18
атомска тежина
25,0601 ± 0,00054 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
n (neutron emission)
2n (2-neutron emission)
β (β decay)
Fluessiger Stickstoff

историја

откриоDaniel Rutherford
место открићаScotland
датум открића1772
етимологијаGreek: nitron and genes, (soda forming).
изговорNYE-treh-gen (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
0,5 mg/L
присутност у природи (људско тело)
2,6 %
присутност у природи (метеороид)
0,14 %
присутност у природи (Сунце)
0,1 %
Заступљеност у Космосу
0,1 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3349
2p3.166
2s3.1526