Kväve

Kväve (N)

grundämne
Atomnummer7
Atommassa14.007
masstal14
Grupp15
Period2
Blockp
proton7 p+
neutron7 n0
elektron7 e-
Animated Bohrs atommodell of N (Kväve)

Fysisk Egenskap

Atomradie
65 pm
molvolym
Kovalent Radie
71 pm
Metallic Radius
ionic radius
146 pm
Crystal Radius
132 pm
Van der Waalsradie
155 pm
densitet
0,001145 g/cm³
Grundämnenas Atomära Egenskaper: Kväve0102030405060708090100110120130140150160pmAtomradieKovalent RadieMetallic RadiusVan der Waalsradie

Kemisk Egenskap

energi
proton affinity
342,2 kJ/mol
Elektronaffinitet
joniseringsenergi
14,53413 eV/particle
joniseringsenergi of N (Kväve)
ångbildningsvärme
smältvärme
Bildningsentalpi
472,44 kJ/mol
elektron
electron shell2, 5
Bohrs atommodell: N (Kväve)
valenselektron5
Elektronformel: N (Kväve)
elektronkonfiguration[He] 2s2 2p3
1s2 2s2 2p3
Enhanced Bohrs atommodell of N (Kväve)
Orbital Diagram of N (Kväve)
oxidationstal-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
elektronegativitet
3.04
Electrophilicity Index
1,353269450990578 eV/particle
fundamental state of matter
aggregationstillståndGasformig
gaseous state of matterDiatomic
Kokpunkt
77,355 K
Smältpunkt
63,15 K
critical pressure
3,3958 MPa
critical temperature
126,192 K
trippelpunkt
63,151 K
12,52 kPa
appearance
färg
Färglös
appearancecolorless gas, liquid or solid
Brytningsindex
1,000298
materialegenskap
Värmeledningsförmåga
0,026 W/(m K)
termisk expansion
molar heat capacity
29,124 J/(mol K)
Specifik värmekapacitet
heat capacity ratio7/5
electrical properties
type
elektrisk konduktivitet
resistivitet
supraledare
magnetism
typediamagnetic
magnetisk susceptibilitet (Mass)
−0,0000000054 m³/Kg
magnetisk susceptibilitet (Molar)
−0,00000000015 m³/mol
magnetisk susceptibilitet (Volume)
−0,0000000068
magnetic ordering
Curiepunkten
Néel temperature
struktur
KristallstrukturEnkelt hexagonalt (HEX)
Gitterkonstant
4,039 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mekanisk materialegenskap
hårdhet
Kompressibilitet
skjuvmodul
Young's modulus
Poissons konstant
ljudhastighet
333,6 m/s
klassificering
KategoriIcke-metaller, Nonmetals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number88
Mendeleev Number93
Pettifor Number100
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

övrigt

Gas Basicity
318,7 kJ/mol
Polariserbarhet
7,4 ± 0,2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
24,2 a₀
allotropeDinitrogen
Träffyta
1,91
Neutron Mass Absorption
0,0048
kvanttal4S3/2
rymdgrupp194 (P63/mmc)

Kväveisotoper

Stabila isotoper2
Instabila isotoper14
Natural Isotopes2
Isotopic Composition1499.62%1499.62%150.38%150.38%

10N

masstal10
neutrontal3
relative atomic mass
10,04165354 ± 0,000429417 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
143 ± 36 ys
Spinn1
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2002
Paritet-

decay modeIntensitet
p (proton emission)

11N

masstal11
neutrontal4
relative atomic mass
11,026157593 ± 0,000005368 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
585 ± 7 ys
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1974
Paritet+

decay modeIntensitet
p (proton emission)100%

12N

masstal12
neutrontal5
relative atomic mass
12,01861318 ± 0,000001073 Da
g-factor
0,4571 ± 0,0001
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
11 ± 0,016 ms
Spinn1
nuclear quadrupole moment
0,01 ± 0,0009
upptäcktsdatum1949
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)1.93%

13N

masstal13
neutrontal6
relative atomic mass
13,005738609 ± 0,000000289 Da
g-factor
0,6438 ± 0,0008
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
9,965 ± 0,004 m
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1934
Paritet-

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

14N

masstal14
neutrontal7
relative atomic mass
14,00307400425 ± 0,00000000024 Da
g-factor
0,403573 ± 0,000002
natural abundance
99,6205 ± 0,0247
radioaktivitetstabil isotop
HalveringstidNot Radioactive ☢️
Spinn1
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1920
Paritet+

15N

masstal15
neutrontal8
relative atomic mass
15,00010889827 ± 0,00000000062 Da
g-factor
−0,5661138 ± 0,0000028
natural abundance
0,3795 ± 0,0247
radioaktivitetstabil isotop
HalveringstidNot Radioactive ☢️
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1929
Paritet-

16N

masstal16
neutrontal9
relative atomic mass
16,006101925 ± 0,00000247 Da
g-factor
0,9928 ± 0,00055
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
7,13 ± 0,02 s
Spinn2
nuclear quadrupole moment
−0,018 ± 0,002
upptäcktsdatum1933
Paritet-

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)0.00154%

17N

masstal17
neutrontal10
relative atomic mass
17,008448876 ± 0,000016103 Da
g-factor
0,7104 ± 0,0008
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
4,173 ± 0,004 s
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1949
Paritet-

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)95.1%
βα (β-delayed α emission)0.0025%

18N

masstal18
neutrontal11
relative atomic mass
18,014077563 ± 0,000019935 Da
g-factor
0,3274 ± 0,0004
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
619,2 ± 1,9 ms
Spinn1
nuclear quadrupole moment
0,0123 ± 0,0012
upptäcktsdatum1964
Paritet-

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%
βα (β-delayed α emission)12.2%
2n (2-neutron emission)

19N

masstal19
neutrontal12
relative atomic mass
19,017022389 ± 0,00001761 Da
g-factor
0,61 ± 0,03
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
336 ± 3 ms
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1968
Paritet-

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)41.8%

20N

masstal20
neutrontal13
relative atomic mass
20,023367295 ± 0,000084696 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
136 ± 3 ms
Spinn2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1969
Paritet-

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)42.9%
2n (2-neutron emission)

21N

masstal21
neutrontal14
relative atomic mass
21,027087573 ± 0,000143906 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
85 ± 5 ms
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1970
Paritet-

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)87%
2n (2-neutron emission)

22N

masstal22
neutrontal15
relative atomic mass
22,034100918 ± 0,00022306 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
23 ± 3 ms
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1979
Paritet-

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%
2n (2-neutron emission)12%

23N

masstal23
neutrontal16
relative atomic mass
23,039421 ± 0,0004515 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
13,9 ± 1,4 ms
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1985
Paritet-

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)42%
2n (2-neutron emission)8%
3n (3-neutron emission)3.4%

24N

masstal24
neutrontal17
relative atomic mass
24,05039 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

decay modeIntensitet
n (neutron emission)

25N

masstal25
neutrontal18
relative atomic mass
25,0601 ± 0,00054 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum
Paritet-

decay modeIntensitet
n (neutron emission)
2n (2-neutron emission)
β (β decay)
Fluessiger Stickstoff

historia

upptäckare eller uppfinnareDaniel Rutherford
fyndplatsScotland
upptäcktsdatum1772
etymologiGreek: nitron and genes, (soda forming).
uttalNYE-treh-gen (engelska)

källa

Förekomst
Abundance in Earth's crust
natural abundance (världshav)
0,5 mg/L
natural abundance (människokropp)
2,6 %
natural abundance (meteoroid)
0,14 %
natural abundance (Solen)
0,1 %
Abundance in Universe
0,1 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3349
2p3.166
2s3.1526