Azot

Azot (N)

simgesi N ve atom numarası 7 olan element
Atom numarası7
Atom ağırlığı14.007
Kütle numarası14
Grup15
Periyot2
Blokp
proton7 p+
nötron7 n0
elektron7 e-
Animated Bohr modeli of N (Azot)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
65 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
71 pm
Metallic Radius
ionic radius
146 pm
Crystal Radius
132 pm
Van der Waals radius
155 pm
yoğunluk
0,001145 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Azot0102030405060708090100110120130140150160pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
342,2 kJ/mol
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
14,53413 eV/particle
iyonlaşma enerjisi of N (Azot)
Buharlaşma ısısı
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
472,44 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 5
Bohr modeli: N (Azot)
Değerlik elektron5
Lewis yapısı: N (Azot)
electron configuration[He] 2s2 2p3
1s2 2s2 2p3
Enhanced Bohr modeli of N (Azot)
Orbital Diagram of N (Azot)
Yükseltgenme seviyesi-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Elektronegatiflik
3.04
Electrophilicity Index
1,353269450990578 eV/particle
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıGaz
gaseous state of matterDiatomic
Kaynama noktası
77,355 K
Ergime noktası
63,15 K
critical pressure
3,3958 MPa
critical temperature
126,192 K
Üçlü nokta
63,151 K
12,52 kPa
appearance
renk
Renksiz
appearancecolorless gas, liquid or solid
Kırılma indisi
1,000298
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
0,026 W/(m K)
Genleşme
molar ısı kapasitesi
29,124 J/(mol K)
Isı kapasitesi
Isı sığası oranı7/5
electrical properties
type
Elektriksel iletkenlik
Özdirenç
Süperiletken
mıknatıslık
typediamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
-0,0000000054 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
-0,00000000015 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
-0,0000000068
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıBasit altıgen (HEX)
Kafes sabiti
4,039 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
Bulk modülü
shear modulus
Young katsayısı
Poisson's ratio
Ses hızı
333,6 m/s
sınıflandırma
KategoriDiğer ametaller, Nonmetals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number88
Mendeleev Number93
Pettifor Number100
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt sınıflandırmasıatmophile

other

Gas Basicity
318,7 kJ/mol
Kutuplanabilirlik
7,4 ± 0,2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
24,2 a₀
allotropeDinitrogen
Nötron tesir kesiti
1,91
Neutron Mass Absorption
0,0048
Kuantum sayısı4S3/2
Uzay grubu194 (P63/mmc)

Azot izotopları

Kararlı izotoplar2
Kararsız izotoplar14
Natural Isotopes2
Isotopic Composition1499.62%1499.62%150.38%150.38%

10N

Kütle numarası10
nötron numarası3
Bağıl atom kütlesi
10,04165354 ± 0,000429417 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
143 ± 36 ys
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2002
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
p (proton emission)

11N

Kütle numarası11
nötron numarası4
Bağıl atom kütlesi
11,026157593 ± 0,000005368 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
585 ± 7 ys
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1974
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
p (proton emission)100%

12N

Kütle numarası12
nötron numarası5
Bağıl atom kütlesi
12,01861318 ± 0,000001073 Da
g-factor
0,4571 ± 0,0001
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
11 ± 0,016 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
0,01 ± 0,0009
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)1.93%

13N

Kütle numarası13
nötron numarası6
Bağıl atom kütlesi
13,005738609 ± 0,000000289 Da
g-factor
0,6438 ± 0,0008
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
9,965 ± 0,004 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1934
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

14N

Kütle numarası14
nötron numarası7
Bağıl atom kütlesi
14,00307400425 ± 0,00000000024 Da
g-factor
0,403573 ± 0,000002
doğadaki bolluk
99,6205 ± 0,0247
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1920
Dönüşümçarpanı+

15N

Kütle numarası15
nötron numarası8
Bağıl atom kütlesi
15,00010889827 ± 0,00000000062 Da
g-factor
-0,5661138 ± 0,0000028
doğadaki bolluk
0,3795 ± 0,0247
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1929
Dönüşümçarpanı-

16N

Kütle numarası16
nötron numarası9
Bağıl atom kütlesi
16,006101925 ± 0,00000247 Da
g-factor
0,9928 ± 0,00055
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
7,13 ± 0,02 s
spin2
nuclear quadrupole moment
-0,018 ± 0,002
keşif veya buluş tarihi1933
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)0.00154%

17N

Kütle numarası17
nötron numarası10
Bağıl atom kütlesi
17,008448876 ± 0,000016103 Da
g-factor
0,7104 ± 0,0008
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,173 ± 0,004 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)95.1%
βα (β-delayed α emission)0.0025%

18N

Kütle numarası18
nötron numarası11
Bağıl atom kütlesi
18,014077563 ± 0,000019935 Da
g-factor
0,3274 ± 0,0004
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
619,2 ± 1,9 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
0,0123 ± 0,0012
keşif veya buluş tarihi1964
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%
βα (β-delayed α emission)12.2%
2n (2-neutron emission)

19N

Kütle numarası19
nötron numarası12
Bağıl atom kütlesi
19,017022389 ± 0,00001761 Da
g-factor
0,61 ± 0,03
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
336 ± 3 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1968
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)41.8%

20N

Kütle numarası20
nötron numarası13
Bağıl atom kütlesi
20,023367295 ± 0,000084696 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
136 ± 3 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1969
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)42.9%
2n (2-neutron emission)

21N

Kütle numarası21
nötron numarası14
Bağıl atom kütlesi
21,027087573 ± 0,000143906 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
85 ± 5 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)87%
2n (2-neutron emission)

22N

Kütle numarası22
nötron numarası15
Bağıl atom kütlesi
22,034100918 ± 0,00022306 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
23 ± 3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1979
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%
2n (2-neutron emission)12%

23N

Kütle numarası23
nötron numarası16
Bağıl atom kütlesi
23,039421 ± 0,0004515 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
13,9 ± 1,4 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1985
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)42%
2n (2-neutron emission)8%
3n (3-neutron emission)3.4%

24N

Kütle numarası24
nötron numarası17
Bağıl atom kütlesi
24,05039 ± 0,00043 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
n (neutron emission)

25N

Kütle numarası25
nötron numarası18
Bağıl atom kütlesi
25,0601 ± 0,00054 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
n (neutron emission)
2n (2-neutron emission)
β (β decay)
Fluessiger Stickstoff

tarih

kâşifi ya da mucidiDaniel Rutherford
keşif yeriScotland
keşif veya buluş tarihi1772
köken bilimiGreek: nitron and genes, (soda forming).
telaffuzuNYE-treh-gen (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
doğadaki bolluk (okyanus)
0,5 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
2,6 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
0,14 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0,1 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0,1 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3349
2p3.166
2s3.1526