Азот

Азот (N)

хімічний елемент з атомним номером 7
Атомний номер7
Атомна маса14.007
масове число14
Група15
Період2
Блокp
протон7 p+
нейтрон7 n0
електрон7 e-
Animated Модель Бора of N (Азот)

Властивості

фізична властивість
Атомний радіус
65 pm
молярний об'єм
Ковалентний радіус
71 pm
Metallic Radius
іонний радіус
146 pm
Crystal Radius
132 pm
Радіус Ван дер Ваальса
155 pm
густина
0,001145 г/см³
енергія
Протонна спорідненість
342,2 kJ/mol
Спорідненість до електрона
енергія іонізації
14,53413 eV/particle
енергія іонізації of N (Азот)
питома теплота випаровування
питома теплота плавлення
теплота утворення хімічної сполуки
472,44 kJ/mol
електрон
електронна оболонка2, 5
Модель Бора: N (Азот)
валентний електрон5
Формула Льюїса: N (Азот)
електронна конфігурація[He] 2s2 2p3
1s2 2s2 2p3
Enhanced Модель Бора of N (Азот)
Orbital Diagram of N (Азот)
ступінь окиснення-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Електронегативність
3.04
Electrophilicity Index
1,353269450990578 eV/particle
fundamental state of matter
агрегатний станГаз
gaseous state of matterDiatomic
Температура кипіння
77,355 K
Температура плавлення
63,15 K
critical pressure
3,3958 MPa
Критична температура
126,192 K
Потрійна точка
63,151 K
12,52 kPa
appearance
колір
Безбарвний
appearancecolorless gas, liquid or solid
показник заломлення
1,000298
властивість матеріалу
Теплопровідність
0,026 W/(m K)
Теплове розширення
molar heat capacity
29,124 J/(mol K)
Питома теплоїмність
Показник адіабати7/5
electrical properties
type
Електропровідність
питомий опір
Надпровідність
магнетизм
typediamagnetic
Магнітна сприйнятливість (Mass)
-0,0000000054 m³/Kg
Магнітна сприйнятливість (Molar)
-0,00000000015 m³/mol
Магнітна сприйнятливість (Volume)
-0,0000000068
магнітне впорядкування
Температура Кюрі
Температура Нееля
структура
Кристалічна СтруктураГексагональна примітивна (HEX)
Період кристалічної ґратки
4,039 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
механічні властивості матеріалів
твердість
модуль всебічного стиску
модуль зсуву
модуль Юнга
коефіцієнт Пуассона
швидкість звуку
333,6 m/s
класифікування
КатегоріяІнші неметали, Nonmetals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number88
Mendeleev Number93
Pettifor Number100
Geochemical Classvolatile
Геохімічна класифікація елементівatmophile
інший
Gas Basicity
318,7 kJ/mol
Поляризовність
7,4 ± 0,2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
24,2 a₀
allotropeDinitrogen
Neutron cross section
1,91
Neutron Mass Absorption
0,0048
квантове число4S3/2
просторова група194 (P63/mmc)

Ізотопи азоту

Стабільні ізотопи2
Нестабільні ізотопи14
Radioactive Isotopes14
Isotopic Composition1499.62%1499.62%150.38%150.38%

10N

масове число10
нейтронне число3
relative atomic mass
10,04165354 ± 0,000429417 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
143 ± 36 ys
спін1
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2002
парність-

тип розпадуінтенсивність
p (proton emission)

11N

масове число11
нейтронне число4
relative atomic mass
11,026157593 ± 0,000005368 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
585 ± 7 ys
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1974
парність+

тип розпадуінтенсивність
p (proton emission)100%

12N

масове число12
нейтронне число5
relative atomic mass
12,01861318 ± 0,000001073 Da
G-фактор
0,4571 ± 0,0001
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
11 ± 0,016 ms
спін1
nuclear quadrupole moment
0,01 ± 0,0009
дата відкриття (винаходу)1949
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)1.93%

13N

масове число13
нейтронне число6
relative atomic mass
13,005738609 ± 0,000000289 Da
G-фактор
0,6438 ± 0,0008
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
9,965 ± 0,004 m
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1934
парність-

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

14N

масове число14
нейтронне число7
relative atomic mass
14,00307400425 ± 0,00000000024 Da
G-фактор
0,403573 ± 0,000002
ізотопна поширеність
99,6205 ± 0,0247
радіоактивністьstable isotope
період напіврозпадуNot Radioactive ☢️
спін1
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1920
парність+

15N

масове число15
нейтронне число8
relative atomic mass
15,00010889827 ± 0,00000000062 Da
G-фактор
-0,5661138 ± 0,0000028
ізотопна поширеність
0,3795 ± 0,0247
радіоактивністьstable isotope
період напіврозпадуNot Radioactive ☢️
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1929
парність-

16N

масове число16
нейтронне число9
relative atomic mass
16,006101925 ± 0,00000247 Da
G-фактор
0,9928 ± 0,00055
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
7,13 ± 0,02 s
спін2
nuclear quadrupole moment
-0,018 ± 0,002
дата відкриття (винаходу)1933
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)0.00154%

17N

масове число17
нейтронне число10
relative atomic mass
17,008448876 ± 0,000016103 Da
G-фактор
0,7104 ± 0,0008
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
4,173 ± 0,004 s
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1949
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)95.1%
βα (β-delayed α emission)0.0025%

18N

масове число18
нейтронне число11
relative atomic mass
18,014077563 ± 0,000019935 Da
G-фактор
0,3274 ± 0,0004
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
619,2 ± 1,9 ms
спін1
nuclear quadrupole moment
0,0123 ± 0,0012
дата відкриття (винаходу)1964
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%
βα (β-delayed α emission)12.2%
2n (2-neutron emission)

19N

масове число19
нейтронне число12
relative atomic mass
19,017022389 ± 0,00001761 Da
G-фактор
0,61 ± 0,03
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
336 ± 3 ms
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1968
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)41.8%

20N

масове число20
нейтронне число13
relative atomic mass
20,023367295 ± 0,000084696 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
136 ± 3 ms
спін2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1969
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)42.9%
2n (2-neutron emission)

21N

масове число21
нейтронне число14
relative atomic mass
21,027087573 ± 0,000143906 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
85 ± 5 ms
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1970
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)87%
2n (2-neutron emission)

22N

масове число22
нейтронне число15
relative atomic mass
22,034100918 ± 0,00022306 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
23 ± 3 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1979
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%
2n (2-neutron emission)12%

23N

масове число23
нейтронне число16
relative atomic mass
23,039421 ± 0,0004515 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
13,9 ± 1,4 ms
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1985
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)42%
2n (2-neutron emission)8%
3n (3-neutron emission)3.4%

24N

масове число24
нейтронне число17
relative atomic mass
24,05039 ± 0,00043 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)
парність

тип розпадуінтенсивність
n (neutron emission)

25N

масове число25
нейтронне число18
relative atomic mass
25,0601 ± 0,00054 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)
парність-

тип розпадуінтенсивність
n (neutron emission)
2n (2-neutron emission)
β (β decay)
Fluessiger Stickstoff

історія

першовідкривач або винахідникDaniel Rutherford
місце відкриттяScotland
дата відкриття (винаходу)1772
етимологіяGreek: nitron and genes, (soda forming).
вимоваNYE-treh-gen (англійська)

джерело

Достаток
Достаток в земній корі
ізотопна поширеність (океан)
0,5 mg/L
ізотопна поширеність (людський організм)
2,6 %
ізотопна поширеність (метеороїд)
0,14 %
ізотопна поширеність (Сонце)
0,1 %
Достаток в Всесвіті
0,1 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3349
2p3.166
2s3.1526