Азот

Азот (N)

хімічний елемент з атомним номером 7
Атомний номер7
Атомна маса14.007
масове число14
Група15
Період2
Блокp
протон7 p+
нейтрон7 n0
електрон7 e-
Animated Модель Бора of N (Азот)

Фізична Властивість

Атомний Радіус
65 pm
молярний об'єм
Ковалентний радіус
71 pm
Metallic Radius
іонний радіус
146 pm
Crystal Radius
132 pm
Радіус Ван дер Ваальса
155 pm
густина
0,001145 г/см³
Atomic Radii Of The Elements: Азот0102030405060708090100110120130140150160pmАтомний РадіусКовалентний РадіусMetallic RadiusРадіус Ван дер Ваальса

Хімічні Властивості

енергія
Протонна спорідненість
342,2 kJ/mol
Спорідненість до електрона
енергія іонізації
14,53413 eV/particle
енергія іонізації of N (Азот)
питома теплота випаровування
питома теплота плавлення
теплота утворення хімічної сполуки
472,44 kJ/mol
електрон
електронна оболонка2, 5
Модель Бора: N (Азот)
валентний електрон5
Формула Льюїса: N (Азот)
електронна конфігурація[He] 2s2 2p3
1s2 2s2 2p3
Enhanced Модель Бора of N (Азот)
Orbital Diagram of N (Азот)
ступінь окиснення-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Електронегативність
3.04
Electrophilicity Index
1,353269450990578 eV/particle
fundamental state of matter
агрегатний станГаз
gaseous state of matterDiatomic
Температура кипіння
77,355 K
Температура плавлення
63,15 K
critical pressure
3,3958 MPa
Критична температура
126,192 K
Потрійна точка
63,151 K
12,52 kPa
appearance
колір
Безбарвний
appearancecolorless gas, liquid or solid
показник заломлення
1,000298
властивість матеріалу
Теплопровідність
0,026 W/(m K)
Теплове розширення
molar heat capacity
29,124 J/(mol K)
Питома теплоїмність
Показник адіабати7/5
electrical properties
type
Електропровідність
питомий опір
Надпровідність
магнетизм
typediamagnetic
Магнітна сприйнятливість (Mass)
-0,0000000054 m³/Kg
Магнітна сприйнятливість (Molar)
-0,00000000015 m³/mol
Магнітна сприйнятливість (Volume)
-0,0000000068
магнітне впорядкування
Температура Кюрі
Температура Нееля
структура
Кристалічна СтруктураГексагональна примітивна (HEX)
Період кристалічної ґратки
4,039 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
механічні властивості матеріалів
твердість
модуль всебічного стиску
модуль зсуву
модуль Юнга
коефіцієнт Пуассона
швидкість звуку
333,6 m/s
класифікування
КатегоріяІнші неметали, Nonmetals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number88
Mendeleev Number93
Pettifor Number100
Geochemical Classvolatile
Геохімічна класифікація елементівatmophile

інший

Gas Basicity
318,7 kJ/mol
Поляризовність
7,4 ± 0,2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
24,2 a₀
allotropeDinitrogen
Neutron cross section
1,91
Neutron Mass Absorption
0,0048
квантове число4S3/2
просторова група194 (P63/mmc)

Ізотопи азоту

Стабільні ізотопи2
Нестабільні ізотопи14
Natural Isotopes2
Isotopic Composition1499.62%1499.62%150.38%150.38%

10N

масове число10
нейтронне число3
relative atomic mass
10,04165354 ± 0,000429417 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
143 ± 36 ys
спін1
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2002
парність-

тип розпадуінтенсивність
p (proton emission)

11N

масове число11
нейтронне число4
relative atomic mass
11,026157593 ± 0,000005368 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
585 ± 7 ys
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1974
парність+

тип розпадуінтенсивність
p (proton emission)100%

12N

масове число12
нейтронне число5
relative atomic mass
12,01861318 ± 0,000001073 Da
G-фактор
0,4571 ± 0,0001
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
11 ± 0,016 ms
спін1
nuclear quadrupole moment
0,01 ± 0,0009
дата відкриття (винаходу)1949
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)1.93%

13N

масове число13
нейтронне число6
relative atomic mass
13,005738609 ± 0,000000289 Da
G-фактор
0,6438 ± 0,0008
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
9,965 ± 0,004 m
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1934
парність-

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

14N

масове число14
нейтронне число7
relative atomic mass
14,00307400425 ± 0,00000000024 Da
G-фактор
0,403573 ± 0,000002
ізотопна поширеність
99,6205 ± 0,0247
радіоактивністьstable isotope
період напіврозпадуNot Radioactive ☢️
спін1
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1920
парність+

15N

масове число15
нейтронне число8
relative atomic mass
15,00010889827 ± 0,00000000062 Da
G-фактор
-0,5661138 ± 0,0000028
ізотопна поширеність
0,3795 ± 0,0247
радіоактивністьstable isotope
період напіврозпадуNot Radioactive ☢️
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1929
парність-

16N

масове число16
нейтронне число9
relative atomic mass
16,006101925 ± 0,00000247 Da
G-фактор
0,9928 ± 0,00055
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
7,13 ± 0,02 s
спін2
nuclear quadrupole moment
-0,018 ± 0,002
дата відкриття (винаходу)1933
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)0.00154%

17N

масове число17
нейтронне число10
relative atomic mass
17,008448876 ± 0,000016103 Da
G-фактор
0,7104 ± 0,0008
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
4,173 ± 0,004 s
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1949
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)95.1%
βα (β-delayed α emission)0.0025%

18N

масове число18
нейтронне число11
relative atomic mass
18,014077563 ± 0,000019935 Da
G-фактор
0,3274 ± 0,0004
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
619,2 ± 1,9 ms
спін1
nuclear quadrupole moment
0,0123 ± 0,0012
дата відкриття (винаходу)1964
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%
βα (β-delayed α emission)12.2%
2n (2-neutron emission)

19N

масове число19
нейтронне число12
relative atomic mass
19,017022389 ± 0,00001761 Da
G-фактор
0,61 ± 0,03
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
336 ± 3 ms
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1968
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)41.8%

20N

масове число20
нейтронне число13
relative atomic mass
20,023367295 ± 0,000084696 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
136 ± 3 ms
спін2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1969
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)42.9%
2n (2-neutron emission)

21N

масове число21
нейтронне число14
relative atomic mass
21,027087573 ± 0,000143906 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
85 ± 5 ms
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1970
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)87%
2n (2-neutron emission)

22N

масове число22
нейтронне число15
relative atomic mass
22,034100918 ± 0,00022306 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
23 ± 3 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1979
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%
2n (2-neutron emission)12%

23N

масове число23
нейтронне число16
relative atomic mass
23,039421 ± 0,0004515 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
13,9 ± 1,4 ms
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1985
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)42%
2n (2-neutron emission)8%
3n (3-neutron emission)3.4%

24N

масове число24
нейтронне число17
relative atomic mass
24,05039 ± 0,00043 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)
парність

тип розпадуінтенсивність
n (neutron emission)

25N

масове число25
нейтронне число18
relative atomic mass
25,0601 ± 0,00054 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)
парність-

тип розпадуінтенсивність
n (neutron emission)
2n (2-neutron emission)
β (β decay)
Fluessiger Stickstoff

історія

першовідкривач або винахідникDaniel Rutherford
місце відкриттяScotland
дата відкриття (винаходу)1772
етимологіяGreek: nitron and genes, (soda forming).
вимоваNYE-treh-gen (англійська)

джерело

Достаток
Достаток в земній корі
ізотопна поширеність (океан)
0,5 mg/L
ізотопна поширеність (людський організм)
2,6 %
ізотопна поширеність (метеороїд)
0,14 %
ізотопна поширеність (Сонце)
0,1 %
Достаток в Всесвіті
0,1 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3349
2p3.166
2s3.1526