Nitơ

Nitơ (N)

Nguyên tố hóa học có ký hiệu N và số nguyên tử bằng 7, nguyên tử khối bằng 14.
Số nguyên tử7
Nguyên tử khối14.007
số khối14
Nhóm15
Chu kỳ2
Phân lớpp
Prô ton7 p+
Nơ tron7 n0
Electrons7 e-
Animated Mô hình Bohr of N (Nitơ)

Các tính chất

bán kính nguyên tử
65 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
71 pm
Metallic Radius
ionic radius
146 pm
Crystal Radius
132 pm
Bán kính van der Waals
155 pm
mật độ
0,001145 g/cm³
năng lượng
proton affinity
342,2 kJ/mol
Ái lực điện tử
ionization energy
14,53413 eV/particle
ionization energy of N (Nitơ)
Nhiệt bay hơi
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
472,44 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 5
Mô hình Bohr: N (Nitơ)
Electron hóa trị5
Cấu trúc Lewis: N (Nitơ)
Cấu hình electron[He] 2s2 2p3
Enhanced Mô hình Bohr of N (Nitơ)
Orbital Diagram of N (Nitơ)
trạng thái oxy hóa-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
độ âm điện
3.04
Electrophilicity
1,353269450990578 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtKhí
Gas PhaseDiatomic
Nhiệt độ sôi
77,355 K
Nhiệt độ nóng chảy
63,15 K
critical pressure
3,3958 MPa
critical temperature
126,192 K
điểm ba trạng thái
63,151 K
12,52 kPa
Visual
màu sắc
Không màu
appearancecolorless gas, liquid or solid
chiết suất
1,000298
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
0,026 W/(m K)
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
29,124 J/(mol K)
Nhiệt dung
heat capacity ratio7/5
electrical properties
type
dẫn điện
điện trở suất
Siêu dẫn
từ học
typediamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
-0,0000000054 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
-0,00000000015 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
-0,0000000068
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLục giác đơn giản (HEX)
lattice constant
4,039 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
333,6 m/s
phân loại
Danh mụcPhi kim, Nonmetals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number88
Mendeleev Number93
Pettifor Number100
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile
other
Gas Basicity
318,7 kJ/mol
Dipole Polarizability
7,4 ± 0,2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
24,2 a₀
AllotropesDinitrogen
Neutron cross section
1,91
Neutron Mass Absorption
0,0048
Số lượng tử4S3/2
space group194 (P63/mmc)

Đồng vị của Nitơ

Các đồng vị bền2
Các đồng vị không bền14
Radioactive Isotopes12

10N

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
10,04165354 ± 0,000429417 Da
số khối10
g-factor
chu kỳ bán rã
143 ± 36 ys
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2002
parity-

10N Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

11N

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
11,026157593 ± 0,000005368 Da
số khối11
g-factor
chu kỳ bán rã
585 ± 7 ys
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1974
parity+

11N Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%

12N

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
12,01861318 ± 0,000001073 Da
số khối12
g-factor
0,4571 ± 0,0001
chu kỳ bán rã
11 ± 0,016 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,01 ± 0,0009
ngày khám phá1949
parity+

12N Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)1.93%

13N

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
13,005738609 ± 0,000000289 Da
số khối13
g-factor
0,6438 ± 0,0008
chu kỳ bán rã
9,965 ± 0,004 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1934
parity-

13N Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

14N

natural abundance
99,6205 ± 0,0247
relative atomic mass
14,00307400425 ± 0,00000000024 Da
số khối14
g-factor
0,403573 ± 0,000002
chu kỳ bán rã
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1920
parity+

15N

natural abundance
0,3795 ± 0,0247
relative atomic mass
15,00010889827 ± 0,00000000062 Da
số khối15
g-factor
-0,5661138 ± 0,0000028
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1929
parity-

16N

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
16,006101925 ± 0,00000247 Da
số khối16
g-factor
0,9928 ± 0,00055
chu kỳ bán rã
7,13 ± 0,02 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
-0,018 ± 0,002
ngày khám phá1933
parity-

16N Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)0.00154%

17N

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
17,008448876 ± 0,000016103 Da
số khối17
g-factor
0,7104 ± 0,0008
chu kỳ bán rã
4,173 ± 0,004 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1949
parity-

17N Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)95.1%
βα (β-delayed α emission)0.0025%

18N

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
18,014077563 ± 0,000019935 Da
số khối18
g-factor
0,3274 ± 0,0004
chu kỳ bán rã
619,2 ± 1,9 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,0123 ± 0,0012
ngày khám phá1964
parity-

18N Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%
βα (β-delayed α emission)12.2%
2n (2-neutron emission)%

19N

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
19,017022389 ± 0,00001761 Da
số khối19
g-factor
0,61 ± 0,03
chu kỳ bán rã
336 ± 3 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1968
parity-

19N Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)41.8%

20N

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
20,023367295 ± 0,000084696 Da
số khối20
g-factor
chu kỳ bán rã
136 ± 3 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1969
parity-

20N Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)42.9%
2n (2-neutron emission)%

21N

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
21,027087573 ± 0,000143906 Da
số khối21
g-factor
chu kỳ bán rã
85 ± 5 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1970
parity-

21N Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)87%
2n (2-neutron emission)%

22N

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
22,034100918 ± 0,00022306 Da
số khối22
g-factor
0
chu kỳ bán rã
23 ± 3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1979
parity-

22N Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%
2n (2-neutron emission)12%

23N

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
23,039421 ± 0,0004515 Da
số khối23
g-factor
chu kỳ bán rã
13,9 ± 1,4 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1985
parity-

23N Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)42%
2n (2-neutron emission)8%
3n (3-neutron emission)3.4%

24N

natural abundance
relative atomic mass
24,05039 ± 0,00043 Da
số khối24
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

24N Decay Modes
decay modeintensity
n (neutron emission)%

25N

natural abundance
relative atomic mass
25,0601 ± 0,00054 Da
số khối25
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity-

25N Decay Modes
decay modeintensity
n (neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
β (β decay)%
Liquidnitrogen.jpg

lịch sử

được phát hiện bởiDaniel Rutherford
nơi khám pháScotland
ngày khám phá1772
từ nguyên họcGreek: nitron and genes, (soda forming).
cách phát âmNYE-treh-gen (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Abundance in Oceans
0,5 mg/L
Abundance in Human Body
2,6 %
Abundance in Meteor
0,14 %
Abundance in Sun
0,1 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,1 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3349
2p3.166
2s3.1526