Sodík

Sodík (Na)

chemický prvek
Atomové číslo11
Atomová hmotnost22.98976928
Nukleonové číslo23
Skupina1
Perioda3
Bloks
proton11 p+
neutron12 n0
elektron11 e-
Animated Bohrův model atomu of Na (Sodík)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
180 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
155 pm
Metallic Radius
157 pm
iontový poloměr
99 pm
Crystal Radius
113 pm
Van der Waalsův poloměr
227 pm
hustota
0,97 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Sodík0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
0,547926 eV/particle
Ionizační energie
5,1390767 eV/particle
Ionizační energie of Na (Sodík)
měrné skupenské teplo varu
97,9 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
2,64 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
107,5 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 1
Bohrův model atomu: Na (Sodík)
Valenční elektron1
Lewis structure: Na (Sodík)
elektronová konfigurace[Ne] 3s1
1s2 2s2 2p6 3s1
Enhanced Bohrův model atomu of Na (Sodík)
Orbital Diagram of Na (Sodík)
Oxidační číslo-1, 0, 1
elektronegativita
0.93
Electrophilicity Index
0,8805526605183994 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
1 156,09 K
Teplota tání
370,944 K
critical pressure
35 MPa
critical temperature
2 573,15 K
trojný bod
vzhled
barva
Stříbrná
vzhledsilvery white metallic
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
0,00007 1/K
Molární tepelná kapacita
28,23 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
1,228 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
21 MS/m
rezistivita
0,00000004699999999998 m Ω
supravodivost
magnetismus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000088 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,0000000002 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0000086
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaKubická prostorově centrovaná (BCC)
lattice constant
4,23 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
tvrdost
0,5 MPa
stlačitelnost
6,3 GPa
modul pružnosti ve smyku
3,3 GPa
modul pružnosti v tahu
10 GPa
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
3 200 m/s
klasifikace
KategorieAlkalické kovy, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number11
Mendeleev Number2
Pettifor Number11
Geochemical Classmajor
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůlitophile

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
162,7 ± 0,5 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1 518 a₀
allotrope
Účinný průřez
0,53
Neutron Mass Absorption
0,0007
kvantové číslo2S1/2
space group229 (Im_3m)

Izotopy sodíku

Stabilní izotopy1
Nestabilní izotopy22
Natural Isotopes1

17Na

Nukleonové číslo17
neutronové číslo6
relativní atomová hmotnost
17,037273 ± 0,000064 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2017
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)100%

18Na

Nukleonové číslo18
neutronové číslo7
relativní atomová hmotnost
18,026879388 ± 0,000100785 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,3 ± 0,4 zs
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu2004
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)

19Na

Nukleonové číslo19
neutronové číslo8
relativní atomová hmotnost
19,013880264 ± 0,000011309 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1969
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)100%

20Na

Nukleonové číslo20
neutronové číslo9
relativní atomová hmotnost
20,007354301 ± 0,00000119 Da
g-factor
0,1847 ± 0,0001
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
447,9 ± 2,3 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
0,101 ± 0,008
datum objevu1950
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)25%

21Na

Nukleonové číslo21
neutronové číslo10
relativní atomová hmotnost
20,997654459 ± 0,000000045 Da
g-factor
1,5907333333333 ± 0,000026666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
22,455 ± 0,0054 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,138 ± 0,011
datum objevu1940
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

22Na

Nukleonové číslo22
neutronové číslo11
relativní atomová hmotnost
21,994437547 ± 0,000000141 Da
g-factor
0,582 ± 0,001
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,6019 ± 0,0006 y
spin3
nuclear quadrupole moment
0,18 ± 0,011
datum objevu1935
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)90.57%
ϵ (electron capture)9.43%

23Na

Nukleonové číslo23
neutronové číslo12
relativní atomová hmotnost
22,98976928195 ± 0,00000000194 Da
g-factor
1,4783333333333 ± 0,00002
natural abundance
100
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,104 ± 0,001
datum objevu1921
Narušení P-symetrie+

24Na

Nukleonové číslo24
neutronové číslo13
relativní atomová hmotnost
23,990963012 ± 0,000000017 Da
g-factor
0,422575 ± 0,0002
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
14,956 ± 0,0015 h
spin4
nuclear quadrupole moment
datum objevu1934
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

25Na

Nukleonové číslo25
neutronové číslo14
relativní atomová hmotnost
24,989953974 ± 0,000001288 Da
g-factor
1,4732 ± 0,0016
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
59,1 ± 0,6 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,0015 ± 0,0003
datum objevu1943
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

26Na

Nukleonové číslo26
neutronové číslo15
relativní atomová hmotnost
25,992634649 ± 0,000003759 Da
g-factor
0,95033333333333 ± 0,00066666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1 071,28 ± 0,25 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
-0,0053 ± 0,0002
datum objevu1958
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

27Na

Nukleonové číslo27
neutronové číslo16
relativní atomová hmotnost
26,994076408 ± 0,000004 Da
g-factor
1,558 ± 0,002
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
301 ± 6 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,0071 ± 0,0003
datum objevu1968
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.098%

28Na

Nukleonové číslo28
neutronové číslo17
relativní atomová hmotnost
27,998939 ± 0,000011 Da
g-factor
2,426 ± 0,003
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
33,1 ± 1,3 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
0,389 ± 0,011
datum objevu1969
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.58%

29Na

Nukleonové číslo29
neutronové číslo18
relativní atomová hmotnost
29,002877091 ± 0,000007876 Da
g-factor
1,6326666666667 ± 0,0053333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
43,2 ± 0,4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,085 ± 0,003
datum objevu1969
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)22%
2n (2-neutron emission)

30Na

Nukleonové číslo30
neutronové číslo19
relativní atomová hmotnost
30,009097931 ± 0,000005074 Da
g-factor
1,0415 ± 0,005
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
45,9 ± 0,7 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1969
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28.6%
2n (2-neutron emission)1.24%
βα (β-delayed α emission)5.5%

31Na

Nukleonové číslo31
neutronové číslo20
relativní atomová hmotnost
31,013146654 ± 0,000015 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
16,8 ± 0,3 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1969
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)36%
2n (2-neutron emission)0.73%
3n (3-neutron emission)0.05%

32Na

Nukleonové číslo32
neutronové číslo21
relativní atomová hmotnost
32,020011024 ± 0,00004 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
12,9 ± 0,3 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1972
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%
2n (2-neutron emission)7.6%

33Na

Nukleonové číslo33
neutronové číslo22
relativní atomová hmotnost
33,025529 ± 0,000483 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8,2 ± 0,4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1972
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)47%
2n (2-neutron emission)13%

34Na

Nukleonové číslo34
neutronové číslo23
relativní atomová hmotnost
34,03401 ± 0,0006435 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,5 ± 1 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1983
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
2n (2-neutron emission)50%
β n (β-delayed neutron emission)15%

35Na

Nukleonové číslo35
neutronové číslo24
relativní atomová hmotnost
35,040614 ± 0,00072 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,5 ± 0,5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1983
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

36Na

Nukleonové číslo36
neutronové číslo25
relativní atomová hmotnost
36,049279 ± 0,000737 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
n (neutron emission)

37Na

Nukleonové číslo37
neutronové číslo26
relativní atomová hmotnost
37,057042 ± 0,000737 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2002
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

38Na

Nukleonové číslo38
neutronové číslo27
relativní atomová hmotnost
38,066458 ± 0,000768 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
n (neutron emission)

39Na

Nukleonové číslo39
neutronové číslo28
relativní atomová hmotnost
39,075123 ± 0,000797 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2019
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Sodium Atom

dějiny

objevitel nebo vynálezceSir Humphrey Davy
místo objevu/vynálezuEngland
datum objevu1807
etymologieMedieval Latin: sodanum, (headache remedy); symbol from Latin natrium, (sodium carbonate).
výslovnostSO-di-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
23 600 mg/kg
natural abundance (oceán)
10 800 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
0,14 %
natural abundance (meteoroid)
0,55 %
natural abundance (Slunce)
0,004 %
Hojnost ve vesmíru
0,002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3741
2p4.1982
2s4.4286
3s8.4926