Νατριο

Νατριο (Na)

χημικό στοιχείο με σύμβολο Na και ατομικό αριθμό 11
Ατομικός Αριθμός11
Ατομικό βάρος22.98976928
Μαζικός αριθμός23
Ομάδα1
Περίοδος3
Τομέαςs
πρωτόνιο11 p+
νετρόνιο12 n0
ηλεκτρόνιο11 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Na (Νατριο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
180 pm
molar volume
covalent radius
155 pm
Metallic Radius
157 pm
ionic radius
99 pm
Crystal Radius
113 pm
Van der Waals radius
227 pm
πυκνότητα
0,97 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Νατριο0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
0,547926 eV/particle
ενέργεια ιονισμού
5,1390767 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of Na (Νατριο)
ενθαλπία εξάτμισης
97,9 kJ/mol
enthalpy of fusion
2,64 kJ/mol
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
107,5 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 1
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Na (Νατριο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο1
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Na (Νατριο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Ne] 3s1
1s2 2s2 2p6 3s1
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Na (Νατριο)
Orbital Diagram of Na (Νατριο)
Αριθμός οξείδωσης-1, 0, 1
Ηλεκτραρνητικότητα
0.93
Electrophilicity Index
0,8805526605183994 eV/particle
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
1.156,09 K
Σημείο τήξης
370,944 K
critical pressure
35 MPa
critical temperature
2.573,15 K
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Silver
Εμφάνισηsilvery white metallic
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
0,00007 1/K
molar heat capacity
28,23 J/(mol K)
Ειδική θερμοχωρητικότητα
1,228 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
ηλεκτρική αγωγιμότητα
21 MS/m
Αντιστασιμότητα
0,00000004699999999998 m Ω
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
typeparamagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
0,0000000088 m³/Kg
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
0,0000000002 m³/mol
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
0,0000086
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαBody Centered Cubic (BCC)
lattice constant
4,23 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
0,5 MPa
Συμπιεστότητα
6,3 GPa
shear modulus
3,3 GPa
Young's modulus
10 GPa
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
3.200 m/s
classification
ΚατηγορίαΑλκάλια, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number11
Mendeleev Number2
Pettifor Number11
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
162,7 ± 0,5 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1.518 a₀
allotrope
Neutron cross section
0,53
Neutron Mass Absorption
0,0007
Κβαντικός αριθμός2S1/2
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Sodium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes22
Natural Isotopes1

17Na

Μαζικός αριθμός17
αριθμός νετρονίων6
σχετική ατομική μάζα
17,037273 ± 0,000064 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2017
parity+

decay modeΈνταση
p (proton emission)100%

18Na

Μαζικός αριθμός18
αριθμός νετρονίων7
σχετική ατομική μάζα
18,026879388 ± 0,000100785 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,3 ± 0,4 zs
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2004
parity-

decay modeΈνταση
p (proton emission)

19Na

Μαζικός αριθμός19
αριθμός νετρονίων8
σχετική ατομική μάζα
19,013880264 ± 0,000011309 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1969
parity+

decay modeΈνταση
p (proton emission)100%

20Na

Μαζικός αριθμός20
αριθμός νετρονίων9
σχετική ατομική μάζα
20,007354301 ± 0,00000119 Da
g-factor
0,1847 ± 0,0001
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
447,9 ± 2,3 ms
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
0,101 ± 0,008
ημερομηνία ανακάλυψης1950
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)25%

21Na

Μαζικός αριθμός21
αριθμός νετρονίων10
σχετική ατομική μάζα
20,997654459 ± 0,000000045 Da
g-factor
1,5907333333333 ± 0,000026666666666667
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
22,455 ± 0,0054 s
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
0,138 ± 0,011
ημερομηνία ανακάλυψης1940
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

22Na

Μαζικός αριθμός22
αριθμός νετρονίων11
σχετική ατομική μάζα
21,994437547 ± 0,000000141 Da
g-factor
0,582 ± 0,001
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,6019 ± 0,0006 y
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
0,18 ± 0,011
ημερομηνία ανακάλυψης1935
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)90.57%
ϵ (electron capture)9.43%

23Na

Μαζικός αριθμός23
αριθμός νετρονίων12
σχετική ατομική μάζα
22,98976928195 ± 0,00000000194 Da
g-factor
1,4783333333333 ± 0,00002
natural abundance
100
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
0,104 ± 0,001
ημερομηνία ανακάλυψης1921
parity+

24Na

Μαζικός αριθμός24
αριθμός νετρονίων13
σχετική ατομική μάζα
23,990963012 ± 0,000000017 Da
g-factor
0,422575 ± 0,0002
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
14,956 ± 0,0015 h
Σπιν4
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1934
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

25Na

Μαζικός αριθμός25
αριθμός νετρονίων14
σχετική ατομική μάζα
24,989953974 ± 0,000001288 Da
g-factor
1,4732 ± 0,0016
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
59,1 ± 0,6 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
0,0015 ± 0,0003
ημερομηνία ανακάλυψης1943
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

26Na

Μαζικός αριθμός26
αριθμός νετρονίων15
σχετική ατομική μάζα
25,992634649 ± 0,000003759 Da
g-factor
0,95033333333333 ± 0,00066666666666667
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1.071,28 ± 0,25 ms
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
-0,0053 ± 0,0002
ημερομηνία ανακάλυψης1958
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

27Na

Μαζικός αριθμός27
αριθμός νετρονίων16
σχετική ατομική μάζα
26,994076408 ± 0,000004 Da
g-factor
1,558 ± 0,002
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
301 ± 6 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
-0,0071 ± 0,0003
ημερομηνία ανακάλυψης1968
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.098%

28Na

Μαζικός αριθμός28
αριθμός νετρονίων17
σχετική ατομική μάζα
27,998939 ± 0,000011 Da
g-factor
2,426 ± 0,003
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
33,1 ± 1,3 ms
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
0,389 ± 0,011
ημερομηνία ανακάλυψης1969
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.58%

29Na

Μαζικός αριθμός29
αριθμός νετρονίων18
σχετική ατομική μάζα
29,002877091 ± 0,000007876 Da
g-factor
1,6326666666667 ± 0,0053333333333333
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
43,2 ± 0,4 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
0,085 ± 0,003
ημερομηνία ανακάλυψης1969
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)22%
2n (2-neutron emission)

30Na

Μαζικός αριθμός30
αριθμός νετρονίων19
σχετική ατομική μάζα
30,009097931 ± 0,000005074 Da
g-factor
1,0415 ± 0,005
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
45,9 ± 0,7 ms
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1969
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28.6%
2n (2-neutron emission)1.24%
βα (β-delayed α emission)5.5%

31Na

Μαζικός αριθμός31
αριθμός νετρονίων20
σχετική ατομική μάζα
31,013146654 ± 0,000015 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
16,8 ± 0,3 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1969
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)36%
2n (2-neutron emission)0.73%
3n (3-neutron emission)0.05%

32Na

Μαζικός αριθμός32
αριθμός νετρονίων21
σχετική ατομική μάζα
32,020011024 ± 0,00004 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
12,9 ± 0,3 ms
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1972
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%
2n (2-neutron emission)7.6%

33Na

Μαζικός αριθμός33
αριθμός νετρονίων22
σχετική ατομική μάζα
33,025529 ± 0,000483 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
8,2 ± 0,4 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1972
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)47%
2n (2-neutron emission)13%

34Na

Μαζικός αριθμός34
αριθμός νετρονίων23
σχετική ατομική μάζα
34,03401 ± 0,0006435 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5,5 ± 1 ms
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1983
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
2n (2-neutron emission)50%
β n (β-delayed neutron emission)15%

35Na

Μαζικός αριθμός35
αριθμός νετρονίων24
σχετική ατομική μάζα
35,040614 ± 0,00072 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,5 ± 0,5 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1983
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

36Na

Μαζικός αριθμός36
αριθμός νετρονίων25
σχετική ατομική μάζα
36,049279 ± 0,000737 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity

decay modeΈνταση
n (neutron emission)

37Na

Μαζικός αριθμός37
αριθμός νετρονίων26
σχετική ατομική μάζα
37,057042 ± 0,000737 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2002
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

38Na

Μαζικός αριθμός38
αριθμός νετρονίων27
σχετική ατομική μάζα
38,066458 ± 0,000768 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity

decay modeΈνταση
n (neutron emission)

39Na

Μαζικός αριθμός39
αριθμός νετρονίων28
σχετική ατομική μάζα
39,075123 ± 0,000797 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2019
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Sodium Atom

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόSir Humphrey Davy
μέρος ανακάλυψηςEngland
ημερομηνία ανακάλυψης1807
ΕτυμολογίαMedieval Latin: sodanum, (headache remedy); symbol from Latin natrium, (sodium carbonate).
pronunciationSO-di-em (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
23.600 mg/kg
natural abundance (ωκεανός)
10.800 mg/L
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0,14 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
0,55 %
natural abundance (Ήλιος)
0,004 %
Abundance in Universe
0,002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3741
2p4.1982
2s4.4286
3s8.4926