Sód

Sód (Na)

11. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa11
Masa atomowa22.98976928
liczba masowa23
Grupa1
Okres3
Bloks
Protony11 p+
Neutrony12 n0
Elektrony11 e-
Animated Model atomu Bohra of Na (Sód)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
180 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
155 pm
Metallic Radius
157 pm
Promień jonowy
99 pm
Crystal Radius
113 pm
promień van der Waalsa
227 pm
gęstość
0,97 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
0,547926 eV/particle
potencjał jonizacyjny
5,1390767 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Na (Sód)
ciepło parowania
97,9 kJ/mol
ciepło topnienia
2,64 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
107,5 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 1
Model atomu Bohra: Na (Sód)
elektron walencyjny1
Lewis structure: Na (Sód)
konfiguracja elektronowa[Ne] 3s1
Enhanced Model atomu Bohra of Na (Sód)
Orbital Diagram of Na (Sód)
stopień utlenienia-1, 0, 1
elektroujemność
0.93
Electrophilicity
0,8805526605183994 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
1 156,09 K
Temperatura topnienia
370,944 K
ciśnienie krytyczne
35 MPa
Temperatura krytyczna
2 573,15 K
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearancesilvery white metallic
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,00007 1/K
molar heat capacity
28,23 J/(mol K)
Ciepło właściwe
1,228 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
21 MS/m
rezystywność
0,00000004699999999998 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000088 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,0000000002 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0000086
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyBody Centered Cubic (BCC)
Stała sieci krystalicznej
4,23 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
0,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
6,3 GPa
moduł Kirchhoffa
3,3 GPa
moduł Younga
10 GPa
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
3 200 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale alkaliczne, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number11
Mendeleev Number2
Pettifor Number11
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
162,7 ± 0,5 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1 518 a₀
Allotropes
Przekrój czynny
0,53
Neutron Mass Absorption
0,0007
liczby kwantowe2S1/2
grupa przestrzenna229 (Im_3m)

Isotopes of Sodium

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy22
Radioactive Isotopes19

17Na

abundancja naturalna
względna masa atomowa
17,037273 ± 0,000064 Da
liczba masowa17
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2017
parzystość+

17Na Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%

18Na

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
18,026879388 ± 0,000100785 Da
liczba masowa18
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,3 ± 0,4 zs
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość-

18Na Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

19Na

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
19,013880264 ± 0,000011309 Da
liczba masowa19
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1969
parzystość+

19Na Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%

20Na

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
20,007354301 ± 0,00000119 Da
liczba masowa20
g-factor
0,1847 ± 0,0001
czas połowicznego rozpadu
447,9 ± 2,3 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
0,101 ± 0,008
data odkrycia1950
parzystość+

20Na Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)25%

21Na

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
20,997654459 ± 0,000000045 Da
liczba masowa21
g-factor
1,5907333333333 ± 0,000026666666666667
czas połowicznego rozpadu
22,455 ± 0,0054 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,138 ± 0,011
data odkrycia1940
parzystość+

21Na Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

22Na

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
21,994437547 ± 0,000000141 Da
liczba masowa22
g-factor
0,582 ± 0,001
czas połowicznego rozpadu
2,6019 ± 0,0006 y
spin3
nuclear quadrupole moment
0,18 ± 0,011
data odkrycia1935
parzystość+

22Na Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)90.57%
ϵ (electron capture)9.43%

23Na

abundancja naturalna
100
względna masa atomowa
22,98976928195 ± 0,00000000194 Da
liczba masowa23
g-factor
1,4783333333333 ± 0,00002
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,104 ± 0,001
data odkrycia1921
parzystość+

24Na

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
23,990963012 ± 0,000000017 Da
liczba masowa24
g-factor
0,422575 ± 0,0002
czas połowicznego rozpadu
14,956 ± 0,0015 h
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1934
parzystość+

24Na Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

25Na

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
24,989953974 ± 0,000001288 Da
liczba masowa25
g-factor
1,4732 ± 0,0016
czas połowicznego rozpadu
59,1 ± 0,6 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,0015 ± 0,0003
data odkrycia1943
parzystość+

25Na Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

26Na

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
25,992634649 ± 0,000003759 Da
liczba masowa26
g-factor
0,95033333333333 ± 0,00066666666666667
czas połowicznego rozpadu
1 071,28 ± 0,25 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
-0,0053 ± 0,0002
data odkrycia1958
parzystość+

26Na Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

27Na

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
26,994076408 ± 0,000004 Da
liczba masowa27
g-factor
1,558 ± 0,002
czas połowicznego rozpadu
301 ± 6 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,0071 ± 0,0003
data odkrycia1968
parzystość+

27Na Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.098%

28Na

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
27,998939 ± 0,000011 Da
liczba masowa28
g-factor
2,426 ± 0,003
czas połowicznego rozpadu
33,1 ± 1,3 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
0,389 ± 0,011
data odkrycia1969
parzystość+

28Na Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.58%

29Na

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
29,002877091 ± 0,000007876 Da
liczba masowa29
g-factor
1,6326666666667 ± 0,0053333333333333
czas połowicznego rozpadu
43,2 ± 0,4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,085 ± 0,003
data odkrycia1969
parzystość+

29Na Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)22%
2n (2-neutron emission)%

30Na

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
30,009097931 ± 0,000005074 Da
liczba masowa30
g-factor
1,0415 ± 0,005
czas połowicznego rozpadu
45,9 ± 0,7 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1969
parzystość+

30Na Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28.6%
2n (2-neutron emission)1.24%
βα (β-delayed α emission)5.5%

31Na

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
31,013146654 ± 0,000015 Da
liczba masowa31
g-factor
czas połowicznego rozpadu
16,8 ± 0,3 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1969
parzystość+

31Na Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)36%
2n (2-neutron emission)0.73%
3n (3-neutron emission)0.05%

32Na

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
32,020011024 ± 0,00004 Da
liczba masowa32
g-factor
czas połowicznego rozpadu
12,9 ± 0,3 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość-

32Na Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%
2n (2-neutron emission)7.6%

33Na

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
33,025529 ± 0,000483 Da
liczba masowa33
g-factor
czas połowicznego rozpadu
8,2 ± 0,4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość+

33Na Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)47%
2n (2-neutron emission)13%

34Na

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
34,03401 ± 0,0006435 Da
liczba masowa34
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5,5 ± 1 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość+

34Na Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
2n (2-neutron emission)50%
β n (β-delayed neutron emission)15%

35Na

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
35,040614 ± 0,00072 Da
liczba masowa35
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,5 ± 0,5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość+

35Na Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

36Na

abundancja naturalna
względna masa atomowa
36,049279 ± 0,000737 Da
liczba masowa36
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

36Na Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
n (neutron emission)%

37Na

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
37,057042 ± 0,000737 Da
liczba masowa37
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2002
parzystość+

37Na Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

38Na

abundancja naturalna
względna masa atomowa
38,066458 ± 0,000768 Da
liczba masowa38
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

38Na Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
n (neutron emission)%

39Na

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
39,075123 ± 0,000797 Da
liczba masowa39
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2019
parzystość+

39Na Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Sodium Atom

historia

odkrywca lub wynalazcaSir Humphrey Davy
miejsce odkryciaEngland
data odkrycia1807
etymologiaMedieval Latin: sodanum, (headache remedy); symbol from Latin natrium, (sodium carbonate).
wymowaSO-di-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
23 600 mg/kg
Abundance in Oceans
10 800 mg/L
Abundance in Human Body
0,14 %
Abundance in Meteor
0,55 %
Abundance in Sun
0,004 %
Ilość we Wszechświecie
0,002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3741
2p4.1982
2s4.4286
3s8.4926