Sód

Sód (Na)

11. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa11
Masa atomowa22.98976928
liczba masowa23
Grupa1
Okres3
Bloks
proton11 p+
neutron12 n0
elektron11 e-
Animated Model atomu Bohra of Na (Sód)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
180 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
155 pm
Metallic Radius
157 pm
Promień jonowy
99 pm
Crystal Radius
113 pm
promień van der Waalsa
227 pm
gęstość
0,97 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Sód0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
0,547926 eV/particle
potencjał jonizacyjny
5,1390767 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Na (Sód)
ciepło parowania
97,9 kJ/mol
ciepło topnienia
2,64 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
107,5 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 1
Model atomu Bohra: Na (Sód)
elektron walencyjny1
Lewis structure: Na (Sód)
konfiguracja elektronowa[Ne] 3s1
1s2 2s2 2p6 3s1
Enhanced Model atomu Bohra of Na (Sód)
Orbital Diagram of Na (Sód)
stopień utlenienia-1, 0, 1
elektroujemność
0.93
Electrophilicity Index
0,8805526605183994 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
1 156,09 K
Temperatura topnienia
370,944 K
ciśnienie krytyczne
35 MPa
Temperatura krytyczna
2 573,15 K
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearancesilvery white metallic
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,00007 1/K
molar heat capacity
28,23 J/(mol K)
Ciepło właściwe
1,228 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
21 MS/m
rezystywność
0,00000004699999999998 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000088 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,0000000002 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0000086
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyBody Centered Cubic (BCC)
Stała sieci krystalicznej
4,23 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
0,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
6,3 GPa
moduł Kirchhoffa
3,3 GPa
moduł Younga
10 GPa
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
3 200 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale alkaliczne, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number11
Mendeleev Number2
Pettifor Number11
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
162,7 ± 0,5 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1 518 a₀
allotrope
Przekrój czynny
0,53
Neutron Mass Absorption
0,0007
liczby kwantowe2S1/2
grupa przestrzenna229 (Im_3m)

Isotopes of Sodium

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy22
Natural Isotopes1

17Na

liczba masowa17
liczba neutronów6
względna masa atomowa
17,037273 ± 0,000064 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2017
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%

18Na

liczba masowa18
liczba neutronów7
względna masa atomowa
18,026879388 ± 0,000100785 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,3 ± 0,4 zs
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

19Na

liczba masowa19
liczba neutronów8
względna masa atomowa
19,013880264 ± 0,000011309 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1969
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%

20Na

liczba masowa20
liczba neutronów9
względna masa atomowa
20,007354301 ± 0,00000119 Da
g-factor
0,1847 ± 0,0001
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
447,9 ± 2,3 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
0,101 ± 0,008
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)25%

21Na

liczba masowa21
liczba neutronów10
względna masa atomowa
20,997654459 ± 0,000000045 Da
g-factor
1,5907333333333 ± 0,000026666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
22,455 ± 0,0054 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,138 ± 0,011
data odkrycia1940
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

22Na

liczba masowa22
liczba neutronów11
względna masa atomowa
21,994437547 ± 0,000000141 Da
g-factor
0,582 ± 0,001
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,6019 ± 0,0006 y
spin3
nuclear quadrupole moment
0,18 ± 0,011
data odkrycia1935
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)90.57%
ϵ (electron capture)9.43%

23Na

liczba masowa23
liczba neutronów12
względna masa atomowa
22,98976928195 ± 0,00000000194 Da
g-factor
1,4783333333333 ± 0,00002
abundancja naturalna
100
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,104 ± 0,001
data odkrycia1921
parzystość+

24Na

liczba masowa24
liczba neutronów13
względna masa atomowa
23,990963012 ± 0,000000017 Da
g-factor
0,422575 ± 0,0002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
14,956 ± 0,0015 h
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1934
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

25Na

liczba masowa25
liczba neutronów14
względna masa atomowa
24,989953974 ± 0,000001288 Da
g-factor
1,4732 ± 0,0016
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
59,1 ± 0,6 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,0015 ± 0,0003
data odkrycia1943
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

26Na

liczba masowa26
liczba neutronów15
względna masa atomowa
25,992634649 ± 0,000003759 Da
g-factor
0,95033333333333 ± 0,00066666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1 071,28 ± 0,25 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
-0,0053 ± 0,0002
data odkrycia1958
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

27Na

liczba masowa27
liczba neutronów16
względna masa atomowa
26,994076408 ± 0,000004 Da
g-factor
1,558 ± 0,002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
301 ± 6 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,0071 ± 0,0003
data odkrycia1968
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.098%

28Na

liczba masowa28
liczba neutronów17
względna masa atomowa
27,998939 ± 0,000011 Da
g-factor
2,426 ± 0,003
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
33,1 ± 1,3 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
0,389 ± 0,011
data odkrycia1969
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.58%

29Na

liczba masowa29
liczba neutronów18
względna masa atomowa
29,002877091 ± 0,000007876 Da
g-factor
1,6326666666667 ± 0,0053333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
43,2 ± 0,4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,085 ± 0,003
data odkrycia1969
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)22%
2n (2-neutron emission)

30Na

liczba masowa30
liczba neutronów19
względna masa atomowa
30,009097931 ± 0,000005074 Da
g-factor
1,0415 ± 0,005
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
45,9 ± 0,7 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1969
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28.6%
2n (2-neutron emission)1.24%
βα (β-delayed α emission)5.5%

31Na

liczba masowa31
liczba neutronów20
względna masa atomowa
31,013146654 ± 0,000015 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
16,8 ± 0,3 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1969
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)36%
2n (2-neutron emission)0.73%
3n (3-neutron emission)0.05%

32Na

liczba masowa32
liczba neutronów21
względna masa atomowa
32,020011024 ± 0,00004 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
12,9 ± 0,3 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%
2n (2-neutron emission)7.6%

33Na

liczba masowa33
liczba neutronów22
względna masa atomowa
33,025529 ± 0,000483 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,2 ± 0,4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)47%
2n (2-neutron emission)13%

34Na

liczba masowa34
liczba neutronów23
względna masa atomowa
34,03401 ± 0,0006435 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,5 ± 1 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
2n (2-neutron emission)50%
β n (β-delayed neutron emission)15%

35Na

liczba masowa35
liczba neutronów24
względna masa atomowa
35,040614 ± 0,00072 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,5 ± 0,5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

36Na

liczba masowa36
liczba neutronów25
względna masa atomowa
36,049279 ± 0,000737 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
n (neutron emission)

37Na

liczba masowa37
liczba neutronów26
względna masa atomowa
37,057042 ± 0,000737 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2002
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

38Na

liczba masowa38
liczba neutronów27
względna masa atomowa
38,066458 ± 0,000768 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
n (neutron emission)

39Na

liczba masowa39
liczba neutronów28
względna masa atomowa
39,075123 ± 0,000797 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2019
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Sodium Atom

historia

odkrywca lub wynalazcaSir Humphrey Davy
miejsce odkryciaEngland
data odkrycia1807
etymologiaMedieval Latin: sodanum, (headache remedy); symbol from Latin natrium, (sodium carbonate).
wymowaSO-di-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
23 600 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
10 800 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0,14 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0,55 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,004 %
Ilość we Wszechświecie
0,002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3741
2p4.1982
2s4.4286
3s8.4926