Sodík

Sodík (Na)

chemický prvok s protónovým číslom 11
Protónové číslo11
Atómová hmotnosť22.98976928
Nukleónové číslo23
Skupina1
Perióda3
Orbitáls
protón11 p+
Neutrón12 n0
elektrón11 e-
Animated Bohrov model atómu of Na (Sodík)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
180 pm
Mólový objem
Covalent Radius
155 pm
Metallic Radius
157 pm
iónový polomer
99 pm
Crystal Radius
113 pm
Van der Waalsov polomer
227 pm
density
0,97 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Sodík0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
0,547926 eV/particle
ionization energy
5,1390767 eV/particle
ionization energy of Na (Sodík)
Merné skupenské teplo varu
97,9 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
2,64 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
107,5 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 1
Bohrov model atómu: Na (Sodík)
Valenčný elektrón1
Lewis structure: Na (Sodík)
electron configuration[Ne] 3s1
1s2 2s2 2p6 3s1
Enhanced Bohrov model atómu of Na (Sodík)
Orbital Diagram of Na (Sodík)
Oxidačné číslo-1, 0, 1
Elektronegativita
0.93
Electrophilicity Index
0,8805526605183994 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
1 156,09 K
Teplota topenia
370,944 K
critical pressure
35 MPa
critical temperature
2 573,15 K
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podobasilvery white metallic
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
0,00007 1/K
Molárna tepelná kapacita
28,23 J/(mol K)
Tepelná kapacita
1,228 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
21 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000004699999999998 m Ω
supravodivosť
Magnetizmus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000088 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,0000000002 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0000086
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaCentrovaný kockový (BCC)
lattice constant
4,23 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
0,5 MPa
bulk modulus
6,3 GPa
shear modulus
3,3 GPa
Youngov modul
10 GPa
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
3 200 m/s
classification
KategóriaAlkalické kovy, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number11
Mendeleev Number2
Pettifor Number11
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
162,7 ± 0,5 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1 518 a₀
allotrope
Neutron cross section
0,53
Neutron Mass Absorption
0,0007
Kvantové číslo2S1/2
Priestorová grupa229 (Im_3m)

Isotopes of Sodium

Stabilné izotopy1
Nestabilné izotopy22
Natural Isotopes1

17Na

Nukleónové číslo17
neutrónové číslo6
Relatívna atómová hmotnosť
17,037273 ± 0,000064 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2017
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)100%

18Na

Nukleónové číslo18
neutrónové číslo7
Relatívna atómová hmotnosť
18,026879388 ± 0,000100785 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,3 ± 0,4 zs
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2004
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

19Na

Nukleónové číslo19
neutrónové číslo8
Relatívna atómová hmotnosť
19,013880264 ± 0,000011309 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1969
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)100%

20Na

Nukleónové číslo20
neutrónové číslo9
Relatívna atómová hmotnosť
20,007354301 ± 0,00000119 Da
g-factor
0,1847 ± 0,0001
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
447,9 ± 2,3 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,101 ± 0,008
dátum objavu1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)25%

21Na

Nukleónové číslo21
neutrónové číslo10
Relatívna atómová hmotnosť
20,997654459 ± 0,000000045 Da
g-factor
1,5907333333333 ± 0,000026666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
22,455 ± 0,0054 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,138 ± 0,011
dátum objavu1940
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

22Na

Nukleónové číslo22
neutrónové číslo11
Relatívna atómová hmotnosť
21,994437547 ± 0,000000141 Da
g-factor
0,582 ± 0,001
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,6019 ± 0,0006 y
Spin3
nuclear quadrupole moment
0,18 ± 0,011
dátum objavu1935
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)90.57%
ϵ (electron capture)9.43%

23Na

Nukleónové číslo23
neutrónové číslo12
Relatívna atómová hmotnosť
22,98976928195 ± 0,00000000194 Da
g-factor
1,4783333333333 ± 0,00002
natural abundance
100
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,104 ± 0,001
dátum objavu1921
parity+

24Na

Nukleónové číslo24
neutrónové číslo13
Relatívna atómová hmotnosť
23,990963012 ± 0,000000017 Da
g-factor
0,422575 ± 0,0002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
14,956 ± 0,0015 h
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1934
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

25Na

Nukleónové číslo25
neutrónové číslo14
Relatívna atómová hmotnosť
24,989953974 ± 0,000001288 Da
g-factor
1,4732 ± 0,0016
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
59,1 ± 0,6 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,0015 ± 0,0003
dátum objavu1943
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

26Na

Nukleónové číslo26
neutrónové číslo15
Relatívna atómová hmotnosť
25,992634649 ± 0,000003759 Da
g-factor
0,95033333333333 ± 0,00066666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1 071,28 ± 0,25 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
-0,0053 ± 0,0002
dátum objavu1958
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

27Na

Nukleónové číslo27
neutrónové číslo16
Relatívna atómová hmotnosť
26,994076408 ± 0,000004 Da
g-factor
1,558 ± 0,002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
301 ± 6 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,0071 ± 0,0003
dátum objavu1968
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.098%

28Na

Nukleónové číslo28
neutrónové číslo17
Relatívna atómová hmotnosť
27,998939 ± 0,000011 Da
g-factor
2,426 ± 0,003
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
33,1 ± 1,3 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,389 ± 0,011
dátum objavu1969
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.58%

29Na

Nukleónové číslo29
neutrónové číslo18
Relatívna atómová hmotnosť
29,002877091 ± 0,000007876 Da
g-factor
1,6326666666667 ± 0,0053333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
43,2 ± 0,4 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,085 ± 0,003
dátum objavu1969
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)22%
2n (2-neutron emission)

30Na

Nukleónové číslo30
neutrónové číslo19
Relatívna atómová hmotnosť
30,009097931 ± 0,000005074 Da
g-factor
1,0415 ± 0,005
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
45,9 ± 0,7 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1969
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28.6%
2n (2-neutron emission)1.24%
βα (β-delayed α emission)5.5%

31Na

Nukleónové číslo31
neutrónové číslo20
Relatívna atómová hmotnosť
31,013146654 ± 0,000015 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
16,8 ± 0,3 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1969
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)36%
2n (2-neutron emission)0.73%
3n (3-neutron emission)0.05%

32Na

Nukleónové číslo32
neutrónové číslo21
Relatívna atómová hmotnosť
32,020011024 ± 0,00004 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
12,9 ± 0,3 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1972
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%
2n (2-neutron emission)7.6%

33Na

Nukleónové číslo33
neutrónové číslo22
Relatívna atómová hmotnosť
33,025529 ± 0,000483 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,2 ± 0,4 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)47%
2n (2-neutron emission)13%

34Na

Nukleónové číslo34
neutrónové číslo23
Relatívna atómová hmotnosť
34,03401 ± 0,0006435 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,5 ± 1 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1983
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
2n (2-neutron emission)50%
β n (β-delayed neutron emission)15%

35Na

Nukleónové číslo35
neutrónové číslo24
Relatívna atómová hmotnosť
35,040614 ± 0,00072 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,5 ± 0,5 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1983
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

36Na

Nukleónové číslo36
neutrónové číslo25
Relatívna atómová hmotnosť
36,049279 ± 0,000737 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
n (neutron emission)

37Na

Nukleónové číslo37
neutrónové číslo26
Relatívna atómová hmotnosť
37,057042 ± 0,000737 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2002
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

38Na

Nukleónové číslo38
neutrónové číslo27
Relatívna atómová hmotnosť
38,066458 ± 0,000768 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
n (neutron emission)

39Na

Nukleónové číslo39
neutrónové číslo28
Relatívna atómová hmotnosť
39,075123 ± 0,000797 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2019
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Sodium Atom

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaSir Humphrey Davy
miesto nálezuEngland
dátum objavu1807
etymológiaMedieval Latin: sodanum, (headache remedy); symbol from Latin natrium, (sodium carbonate).
pronunciationSO-di-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
23 600 mg/kg
natural abundance (Oceán)
10 800 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
0,14 %
natural abundance (Meteoroid)
0,55 %
natural abundance (Slnko)
0,004 %
Množstvo vo vesmíre
0,002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3741
2p4.1982
2s4.4286
3s8.4926