โซเดียม

โซเดียม (Na)

chemical element with symbol Na and atomic number 11
เลขอะตอม11
มวลอะตอม22.98976928
เลขมวล23
หมู่1
คาบ3
บล็อกs
โปรตอน11 p+
นิวตรอน12 n0
Electrons11 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Na (โซเดียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
180 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
155 pm
Metallic Radius
157 pm
ionic radius
99 pm
Crystal Radius
113 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
227 pm
ความหนาแน่น
0.97 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
0.547926 eV/particle
ionization energy
5.1390767 eV/particle
ionization energy of Na (โซเดียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
97.9 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
2.64 kJ/mol
standard enthalpy of formation
107.5 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 1
แบบจำลองของบอร์: Na (โซเดียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน1
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Na (โซเดียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Ne] 3s1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Na (โซเดียม)
Orbital Diagram of Na (โซเดียม)
สถานะออกซิเดชัน-1, 0, 1
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
0.93
Electrophilicity
0.8805526605183994 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
1,156.09 K
จุดหลอมเหลว
370.944 K
critical pressure
35 MPa
critical temperature
2,573.15 K
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearancesilvery white metallic
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.00007 1/K
molar heat capacity
28.23 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
1.228 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
21 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000004699999999998 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000088 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.0000000002 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0000086
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกศูนย์กลางของลูกบาศก์ (BCC)
lattice constant
4.23 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
0.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
6.3 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
3.3 GPa
Young's modulus
10 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
3,200 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะแอลคาไล, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number11
Mendeleev Number2
Pettifor Number11
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
162.7 ± 0.5 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1,518 a₀
Allotropes
Neutron cross section
0.53
Neutron Mass Absorption
0.0007
quantum number2S1/2
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Sodium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร22
Radioactive Isotopes19

17Na

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
17.037273 ± 0.000064 Da
เลขมวล17
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2017
parity+

17Na Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%

18Na

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
18.026879388 ± 0.000100785 Da
เลขมวล18
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.3 ± 0.4 zs
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity-

18Na Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

19Na

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
19.013880264 ± 0.000011309 Da
เลขมวล19
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

19Na Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%

20Na

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
20.007354301 ± 0.00000119 Da
เลขมวล20
g-factor
0.1847 ± 0.0001
ครึ่งชีวิต
447.9 ± 2.3 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0.101 ± 0.008
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

20Na Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)25%

21Na

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
20.997654459 ± 0.000000045 Da
เลขมวล21
g-factor
1.5907333333333 ± 0.000026666666666667
ครึ่งชีวิต
22.455 ± 0.0054 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.138 ± 0.011
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity+

21Na Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

22Na

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
21.994437547 ± 0.000000141 Da
เลขมวล22
g-factor
0.582 ± 0.001
ครึ่งชีวิต
2.6019 ± 0.0006 y
สปิน3
nuclear quadrupole moment
0.18 ± 0.011
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

22Na Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)90.57%
ϵ (electron capture)9.43%

23Na

natural abundance
100
น้ำหนักอะตอม
22.98976928195 ± 0.00000000194 Da
เลขมวล23
g-factor
1.4783333333333 ± 0.00002
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.104 ± 0.001
ถูกค้นพบเมื่อ1921
parity+

24Na

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
23.990963012 ± 0.000000017 Da
เลขมวล24
g-factor
0.422575 ± 0.0002
ครึ่งชีวิต
14.956 ± 0.0015 h
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

24Na Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

25Na

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
24.989953974 ± 0.000001288 Da
เลขมวล25
g-factor
1.4732 ± 0.0016
ครึ่งชีวิต
59.1 ± 0.6 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.0015 ± 0.0003
ถูกค้นพบเมื่อ1943
parity+

25Na Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

26Na

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
25.992634649 ± 0.000003759 Da
เลขมวล26
g-factor
0.95033333333333 ± 0.00066666666666667
ครึ่งชีวิต
1,071.28 ± 0.25 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
-0.0053 ± 0.0002
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity+

26Na Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

27Na

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
26.994076408 ± 0.000004 Da
เลขมวล27
g-factor
1.558 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
301 ± 6 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-0.0071 ± 0.0003
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

27Na Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.098%

28Na

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
27.998939 ± 0.000011 Da
เลขมวล28
g-factor
2.426 ± 0.003
ครึ่งชีวิต
33.1 ± 1.3 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.389 ± 0.011
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

28Na Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.58%

29Na

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
29.002877091 ± 0.000007876 Da
เลขมวล29
g-factor
1.6326666666667 ± 0.0053333333333333
ครึ่งชีวิต
43.2 ± 0.4 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.085 ± 0.003
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

29Na Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)22%
2n (2-neutron emission)%

30Na

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
30.009097931 ± 0.000005074 Da
เลขมวล30
g-factor
1.0415 ± 0.005
ครึ่งชีวิต
45.9 ± 0.7 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

30Na Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28.6%
2n (2-neutron emission)1.24%
βα (β-delayed α emission)5.5%

31Na

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
31.013146654 ± 0.000015 Da
เลขมวล31
g-factor
ครึ่งชีวิต
16.8 ± 0.3 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

31Na Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)36%
2n (2-neutron emission)0.73%
3n (3-neutron emission)0.05%

32Na

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
32.020011024 ± 0.00004 Da
เลขมวล32
g-factor
ครึ่งชีวิต
12.9 ± 0.3 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

32Na Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%
2n (2-neutron emission)7.6%

33Na

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
33.025529 ± 0.000483 Da
เลขมวล33
g-factor
ครึ่งชีวิต
8.2 ± 0.4 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

33Na Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)47%
2n (2-neutron emission)13%

34Na

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
34.03401 ± 0.0006435 Da
เลขมวล34
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.5 ± 1 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity+

34Na Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
2n (2-neutron emission)50%
β n (β-delayed neutron emission)15%

35Na

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
35.040614 ± 0.00072 Da
เลขมวล35
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.5 ± 0.5 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity+

35Na Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

36Na

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
36.049279 ± 0.000737 Da
เลขมวล36
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

36Na Decay Modes
decay modeintensity
n (neutron emission)%

37Na

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
37.057042 ± 0.000737 Da
เลขมวล37
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2002
parity+

37Na Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

38Na

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
38.066458 ± 0.000768 Da
เลขมวล38
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

38Na Decay Modes
decay modeintensity
n (neutron emission)%

39Na

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
39.075123 ± 0.000797 Da
เลขมวล39
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2019
parity+

39Na Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Sodium Atom

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Sir Humphrey Davy
สถานที่ค้นพบEngland
ถูกค้นพบเมื่อ1807
ศัพทมูลวิทยาMedieval Latin: sodanum, (headache remedy); symbol from Latin natrium, (sodium carbonate).
pronunciationSO-di-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
23,600 mg/kg
Abundance in Oceans
10,800 mg/L
Abundance in Human Body
0.14 %
Abundance in Meteor
0.55 %
Abundance in Sun
0.004 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3741
2p4.1982
2s4.4286
3s8.4926