โซเดียม

โซเดียม (Na)

chemical element with symbol Na and atomic number 11
เลขอะตอม11
มวลอะตอม22.98976928
เลขมวล23
หมู่1
คาบ3
บล็อกs
โปรตอน11 p+
นิวตรอน12 n0
อิเล็กตรอน11 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Na (โซเดียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
180 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
155 pm
Metallic Radius
157 pm
ionic radius
99 pm
Crystal Radius
113 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
227 pm
ความหนาแน่น
0.97 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: โซเดียม0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
0.547926 eV/particle
ionization energy
5.1390767 eV/particle
ionization energy of Na (โซเดียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
97.9 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
2.64 kJ/mol
standard enthalpy of formation
107.5 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 1
แบบจำลองของบอร์: Na (โซเดียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน1
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Na (โซเดียม)
electron configuration[Ne] 3s1
1s2 2s2 2p6 3s1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Na (โซเดียม)
Orbital Diagram of Na (โซเดียม)
สถานะออกซิเดชัน-1, 0, 1
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
0.93
Electrophilicity Index
0.8805526605183994 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
1,156.09 K
จุดหลอมเหลว
370.944 K
critical pressure
35 MPa
critical temperature
2,573.15 K
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearancesilvery white metallic
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.00007 1/K
molar heat capacity
28.23 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
1.228 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
21 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000004699999999998 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000088 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.0000000002 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0000086
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกศูนย์กลางของลูกบาศก์ (BCC)
lattice constant
4.23 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
0.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
6.3 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
3.3 GPa
Young's modulus
10 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
3,200 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะแอลคาไล, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number11
Mendeleev Number2
Pettifor Number11
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
162.7 ± 0.5 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1,518 a₀
allotrope
Neutron cross section
0.53
Neutron Mass Absorption
0.0007
quantum number2S1/2
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Sodium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร22
Natural Isotopes1

17Na

เลขมวล17
เลขนิวตรอน6
น้ำหนักอะตอม
17.037273 ± 0.000064 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2017
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)100%

18Na

เลขมวล18
เลขนิวตรอน7
น้ำหนักอะตอม
18.026879388 ± 0.000100785 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.3 ± 0.4 zs
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

19Na

เลขมวล19
เลขนิวตรอน8
น้ำหนักอะตอม
19.013880264 ± 0.000011309 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)100%

20Na

เลขมวล20
เลขนิวตรอน9
น้ำหนักอะตอม
20.007354301 ± 0.00000119 Da
g-factor
0.1847 ± 0.0001
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
447.9 ± 2.3 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0.101 ± 0.008
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)25%

21Na

เลขมวล21
เลขนิวตรอน10
น้ำหนักอะตอม
20.997654459 ± 0.000000045 Da
g-factor
1.5907333333333 ± 0.000026666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
22.455 ± 0.0054 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.138 ± 0.011
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

22Na

เลขมวล22
เลขนิวตรอน11
น้ำหนักอะตอม
21.994437547 ± 0.000000141 Da
g-factor
0.582 ± 0.001
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.6019 ± 0.0006 y
สปิน3
nuclear quadrupole moment
0.18 ± 0.011
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)90.57%
ϵ (electron capture)9.43%

23Na

เลขมวล23
เลขนิวตรอน12
น้ำหนักอะตอม
22.98976928195 ± 0.00000000194 Da
g-factor
1.4783333333333 ± 0.00002
natural abundance
100
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.104 ± 0.001
ถูกค้นพบเมื่อ1921
parity+

24Na

เลขมวล24
เลขนิวตรอน13
น้ำหนักอะตอม
23.990963012 ± 0.000000017 Da
g-factor
0.422575 ± 0.0002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
14.956 ± 0.0015 h
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

25Na

เลขมวล25
เลขนิวตรอน14
น้ำหนักอะตอม
24.989953974 ± 0.000001288 Da
g-factor
1.4732 ± 0.0016
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
59.1 ± 0.6 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.0015 ± 0.0003
ถูกค้นพบเมื่อ1943
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

26Na

เลขมวล26
เลขนิวตรอน15
น้ำหนักอะตอม
25.992634649 ± 0.000003759 Da
g-factor
0.95033333333333 ± 0.00066666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1,071.28 ± 0.25 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
-0.0053 ± 0.0002
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

27Na

เลขมวล27
เลขนิวตรอน16
น้ำหนักอะตอม
26.994076408 ± 0.000004 Da
g-factor
1.558 ± 0.002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
301 ± 6 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-0.0071 ± 0.0003
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.098%

28Na

เลขมวล28
เลขนิวตรอน17
น้ำหนักอะตอม
27.998939 ± 0.000011 Da
g-factor
2.426 ± 0.003
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
33.1 ± 1.3 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.389 ± 0.011
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.58%

29Na

เลขมวล29
เลขนิวตรอน18
น้ำหนักอะตอม
29.002877091 ± 0.000007876 Da
g-factor
1.6326666666667 ± 0.0053333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
43.2 ± 0.4 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.085 ± 0.003
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)22%
2n (2-neutron emission)

30Na

เลขมวล30
เลขนิวตรอน19
น้ำหนักอะตอม
30.009097931 ± 0.000005074 Da
g-factor
1.0415 ± 0.005
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
45.9 ± 0.7 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28.6%
2n (2-neutron emission)1.24%
βα (β-delayed α emission)5.5%

31Na

เลขมวล31
เลขนิวตรอน20
น้ำหนักอะตอม
31.013146654 ± 0.000015 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
16.8 ± 0.3 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)36%
2n (2-neutron emission)0.73%
3n (3-neutron emission)0.05%

32Na

เลขมวล32
เลขนิวตรอน21
น้ำหนักอะตอม
32.020011024 ± 0.00004 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
12.9 ± 0.3 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%
2n (2-neutron emission)7.6%

33Na

เลขมวล33
เลขนิวตรอน22
น้ำหนักอะตอม
33.025529 ± 0.000483 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.2 ± 0.4 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)47%
2n (2-neutron emission)13%

34Na

เลขมวล34
เลขนิวตรอน23
น้ำหนักอะตอม
34.03401 ± 0.0006435 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.5 ± 1 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
2n (2-neutron emission)50%
β n (β-delayed neutron emission)15%

35Na

เลขมวล35
เลขนิวตรอน24
น้ำหนักอะตอม
35.040614 ± 0.00072 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.5 ± 0.5 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

36Na

เลขมวล36
เลขนิวตรอน25
น้ำหนักอะตอม
36.049279 ± 0.000737 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
n (neutron emission)

37Na

เลขมวล37
เลขนิวตรอน26
น้ำหนักอะตอม
37.057042 ± 0.000737 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2002
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

38Na

เลขมวล38
เลขนิวตรอน27
น้ำหนักอะตอม
38.066458 ± 0.000768 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
n (neutron emission)

39Na

เลขมวล39
เลขนิวตรอน28
น้ำหนักอะตอม
39.075123 ± 0.000797 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2019
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Sodium Atom

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Sir Humphrey Davy
สถานที่ค้นพบEngland
ถูกค้นพบเมื่อ1807
ศัพทมูลวิทยาMedieval Latin: sodanum, (headache remedy); symbol from Latin natrium, (sodium carbonate).
pronunciationSO-di-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
23,600 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
10,800 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0.14 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.55 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.004 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3741
2p4.1982
2s4.4286
3s8.4926

alias

 • Na

การแปล

 • อังกฤษsodium
 • อิตาลีsodio
 • นอร์เวย์บุคมอลnatrium
 • ฝรั่งเศสsodium
 • เยอรมันNatrium
 • ดัตช์natrium
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • สเปนsodio
 • ฟินแลนด์natrium
 • แอฟริกานส์natrium
 • อัมฮาราሶዲየም
 • อารากอนsodio
 • อาหรับصوديوم
 • อัสตูเรียสsodiu
 • อาเซอร์ไบจานnatrium
 • เบลารุสнатрый
 • บัลแกเรียнатрий
 • บังกลาসোডিয়াম
 • เบรตันsodiom
 • บอสเนียnatrij
 • คาตาลันsodi
 • เคิร์ดตอนกลางسۆدیوم
 • คอร์ซิกาsodiu
 • เช็กsodík
 • ชูวัชнатри
 • เวลส์sodiwm
 • เดนมาร์กnatrium
 • ธิเวหิސޯޑިއަމް
 • กรีกνάτριο
 • เอสเปรันโตnatrio
 • เอสโตเนียnaatrium
 • บาสก์sodio
 • เปอร์เซียسدیم
 • ฟริเซียนเหนือNatrium
 • ฟรูลีsodi
 • ฟริเซียนตะวันตกnatrium
 • ไอริชsóidiam
 • เกลิกสกอตsòidium
 • กาลิเซียsodio
 • คุชราตસોડિયમ
 • มานซ์sodjum
 • จีนแคะna̍p
 • ฮาวายsodiuma
 • ฮิบรูנתרן
 • ฮินดีसोडियम
 • ฮินดีฟิจิsodium
 • โครเอเชียnatrij
 • เฮติครีโอลsodyòm
 • ฮังการีnátrium
 • อาร์เมเนียնատրիում
 • อินเตอร์ลิงกัวsodium
 • อินโดนีเซียnatrium
 • อีโดnatro
 • ไอซ์แลนด์natrín
 • ญี่ปุ่นナトリウム
 • โลชบันsodna
 • ชวาnatrium
 • จอร์เจียნატრიუმი
 • กันนาดาಸೋಡಿಯಮ್
 • เกาหลี나트륨
 • เคิร์ดnatriyûm
 • โกมิнатрий
 • ละตินnatrium
 • ลักเซมเบิร์กNatrium
 • ลิกูเรียsodio
 • ลิงกาลาsodu
 • ลิทัวเนียnatris
 • ลัตเวียnātrijs
 • เมารีkonutai
 • มาซิโดเนียнатриум
 • มาลายาลัมസോഡിയം
 • มราฐีसोडियम
 • มารีตะวันตกнатрий
 • มาเลย์natrium
 • พม่าဆိုဒီယမ်
 • เยอรมันต่ำNatrium
 • เนปาลसोडियम
 • นอร์เวย์นีนอสก์natrium
 • โนเวียลnatrium
 • nrmsôdgium
 • นาวาโฮsoodin
 • อ็อกซิตันsòdi
 • ปัญจาบਸੋਡੀਅਮ
 • โปแลนด์sód
 • ลาฮ์นดาسوڈیم
 • พอนติกνάτριον
 • โปรตุเกสsódio
 • เคชวาnatriyu
 • โรมาเนียsodiu
 • รัสเซียнатрий
 • ซาคาнатриум
 • ซิซิลีsodiu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียnatrij
 • สิงหลසෝඩියම්
 • สโลวักsodík
 • สโลวีเนียnatrij
 • โซมาลีsaadiyom
 • แอลเบเนียnatriumi
 • เซอร์เบียнатријум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Natrium
 • สวีเดนnatrium
 • สวาฮีลีnatiri
 • ทมิฬசோடியம்
 • เตลูกูసోడియమ్
 • ทาจิกнатрий
 • ตากาล็อกsodyo
 • ตุรกีsodyum
 • ตาตาร์натрий
 • อุยกูร์ناترىي
 • ยูเครนнатрій
 • อุซเบกnatriy
 • เวปส์natrii
 • เวียดนามnatri
 • วอลลูนsodiom
 • วาเรย์sodyo
 • คัลมืยค์натрион
 • ยิดดิชנאטריום
 • โยรูบาsodiomu
 • จีน
 • อังกฤษ (แคนาดา)sodium
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)sodium
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Natrium
 • โปรตุเกส (บราซิล)sódio
 • กวางตุ้ง
 • อูรดูصوداصر
 • เซบูsodio
 • โอดิยาସୋଡ଼ିଅମ
 • คาซัคнатрий
 • เนวาร์सोडियम
 • พีดมอนต์sòdio
 • สกอตส์sodium
 • จีน (จีน)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีนคลาสสิก
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)натар
 • จีนมินหนานNa
 • มองโกเลียнатри
 • กีกูยูsodium
 • อาโรมาเนียnatriu
 • คีร์กีซнатрий
 • cdonăk
 • ลิมเบิร์กnatrium
 • การา-กาลพากnаtriy
 • แฟโรnatrium
 • สันสกฤตसोडियम
 • ลอมบาร์ดsodio
 • มอลตาsodju
 • บาลีसोडियम
 • จีนกั้น
 • azbسودیوم
 • ซุนดาnatrium
 • โภชปุรีसोडियम
 • ทิเบตབུལ་རྫས།
 • olonatrii
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาsodio
 • kbpsɔdɩyɔm
 • เขมรសូដ្យូម
 • จีนอู๋
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์صوديوم
 • hywՆաթրիոն
 • จีน (ไต้หวัน)
 • เอกซ์เตรมาดูราsodiu
 • จีน (ตัวย่อ)
 • ซาร์เดญาsòdiu
 • จีน (สิงคโปร์)
 • จีน (มาเลเซีย)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • เวเนโต้sòdio
 • อาหรับโมร็อกโกصوديوم
 • พัชโตسوډيوم
 • บิกอลsodyo
 • มณีปุระꯁꯣꯗꯤꯌꯝ
 • คอร์นิชsodiom
 • บาหลีnatrium
 • มีนังกาเบาnatrium
 • มาเลย์ (อาหรับ)نتريوم
 • เกาหลี (เกาหลีเหนือ)나트리움
 • blkသိုဒီယမ်
 • สินธิسوڊيئم
 • skrسوڈیم
 • โอโรโมSodiyeemii