Natri

Natri (Na)

nguyên tố hóa học
Số nguyên tử11
Nguyên tử khối22.98976928
số khối23
Nhóm1
Chu kỳ3
Phân lớps
Prô ton11 p+
Nơ tron12 n0
Electrons11 e-
Animated Mô hình Bohr of Na (Natri)

Các tính chất

bán kính nguyên tử
180 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
155 pm
Metallic Radius
157 pm
ionic radius
99 pm
Crystal Radius
113 pm
Bán kính van der Waals
227 pm
mật độ
0,97 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
0,547926 eV/particle
ionization energy
5,1390767 eV/particle
ionization energy of Na (Natri)
Nhiệt bay hơi
97,9 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
2,64 kJ/mol
standard enthalpy of formation
107,5 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 1
Mô hình Bohr: Na (Natri)
Electron hóa trị1
Cấu trúc Lewis: Na (Natri)
Cấu hình electron[Ne] 3s1
Enhanced Mô hình Bohr of Na (Natri)
Orbital Diagram of Na (Natri)
trạng thái oxy hóa-1, 0, 1
độ âm điện
0.93
Electrophilicity
0,8805526605183994 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
1.156,09 K
Nhiệt độ nóng chảy
370,944 K
critical pressure
35 MPa
critical temperature
2.573,15 K
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Bạc
appearancesilvery white metallic
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
0,00007 1/K
molar heat capacity
28,23 J/(mol K)
Nhiệt dung
1,228 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
21 MS/m
điện trở suất
0,00000004699999999998 m Ω
Siêu dẫn
từ học
typeparamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
0,0000000088 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
0,0000000002 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
0,0000086
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLập phương tâm khối (BCC)
lattice constant
4,23 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Độ cứng
0,5 MPa
Mô đun khối
6,3 GPa
Modul ngang
3,3 GPa
mô đun Young
10 GPa
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
3.200 m/s
phân loại
Danh mụcKim loại kiềm, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number11
Mendeleev Number2
Pettifor Number11
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
162,7 ± 0,5 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1.518 a₀
Allotropes
Neutron cross section
0,53
Neutron Mass Absorption
0,0007
Số lượng tử2S1/2
space group229 (Im_3m)

Đồng vị của Natri

Các đồng vị bền1
Các đồng vị không bền22
Radioactive Isotopes19

17Na

natural abundance
relative atomic mass
17,037273 ± 0,000064 Da
số khối17
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2017
parity+

17Na Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%

18Na

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
18,026879388 ± 0,000100785 Da
số khối18
g-factor
chu kỳ bán rã
1,3 ± 0,4 zs
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2004
parity-

18Na Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

19Na

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
19,013880264 ± 0,000011309 Da
số khối19
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1969
parity+

19Na Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%

20Na

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
20,007354301 ± 0,00000119 Da
số khối20
g-factor
0,1847 ± 0,0001
chu kỳ bán rã
447,9 ± 2,3 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,101 ± 0,008
ngày khám phá1950
parity+

20Na Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)25%

21Na

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
20,997654459 ± 0,000000045 Da
số khối21
g-factor
1,5907333333333 ± 0,000026666666666667
chu kỳ bán rã
22,455 ± 0,0054 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,138 ± 0,011
ngày khám phá1940
parity+

21Na Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

22Na

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
21,994437547 ± 0,000000141 Da
số khối22
g-factor
0,582 ± 0,001
chu kỳ bán rã
2,6019 ± 0,0006 y
Spin3
nuclear quadrupole moment
0,18 ± 0,011
ngày khám phá1935
parity+

22Na Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)90.57%
ϵ (electron capture)9.43%

23Na

natural abundance
100
relative atomic mass
22,98976928195 ± 0,00000000194 Da
số khối23
g-factor
1,4783333333333 ± 0,00002
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,104 ± 0,001
ngày khám phá1921
parity+

24Na

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
23,990963012 ± 0,000000017 Da
số khối24
g-factor
0,422575 ± 0,0002
chu kỳ bán rã
14,956 ± 0,0015 h
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1934
parity+

24Na Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

25Na

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
24,989953974 ± 0,000001288 Da
số khối25
g-factor
1,4732 ± 0,0016
chu kỳ bán rã
59,1 ± 0,6 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,0015 ± 0,0003
ngày khám phá1943
parity+

25Na Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

26Na

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
25,992634649 ± 0,000003759 Da
số khối26
g-factor
0,95033333333333 ± 0,00066666666666667
chu kỳ bán rã
1.071,28 ± 0,25 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
-0,0053 ± 0,0002
ngày khám phá1958
parity+

26Na Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

27Na

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
26,994076408 ± 0,000004 Da
số khối27
g-factor
1,558 ± 0,002
chu kỳ bán rã
301 ± 6 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,0071 ± 0,0003
ngày khám phá1968
parity+

27Na Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.098%

28Na

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
27,998939 ± 0,000011 Da
số khối28
g-factor
2,426 ± 0,003
chu kỳ bán rã
33,1 ± 1,3 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,389 ± 0,011
ngày khám phá1969
parity+

28Na Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.58%

29Na

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
29,002877091 ± 0,000007876 Da
số khối29
g-factor
1,6326666666667 ± 0,0053333333333333
chu kỳ bán rã
43,2 ± 0,4 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,085 ± 0,003
ngày khám phá1969
parity+

29Na Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)22%
2n (2-neutron emission)%

30Na

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
30,009097931 ± 0,000005074 Da
số khối30
g-factor
1,0415 ± 0,005
chu kỳ bán rã
45,9 ± 0,7 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1969
parity+

30Na Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28.6%
2n (2-neutron emission)1.24%
βα (β-delayed α emission)5.5%

31Na

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
31,013146654 ± 0,000015 Da
số khối31
g-factor
chu kỳ bán rã
16,8 ± 0,3 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1969
parity+

31Na Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)36%
2n (2-neutron emission)0.73%
3n (3-neutron emission)0.05%

32Na

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
32,020011024 ± 0,00004 Da
số khối32
g-factor
chu kỳ bán rã
12,9 ± 0,3 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1972
parity-

32Na Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%
2n (2-neutron emission)7.6%

33Na

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
33,025529 ± 0,000483 Da
số khối33
g-factor
chu kỳ bán rã
8,2 ± 0,4 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1972
parity+

33Na Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)47%
2n (2-neutron emission)13%

34Na

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
34,03401 ± 0,0006435 Da
số khối34
g-factor
chu kỳ bán rã
5,5 ± 1 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1983
parity+

34Na Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
2n (2-neutron emission)50%
β n (β-delayed neutron emission)15%

35Na

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
35,040614 ± 0,00072 Da
số khối35
g-factor
chu kỳ bán rã
1,5 ± 0,5 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1983
parity+

35Na Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

36Na

natural abundance
relative atomic mass
36,049279 ± 0,000737 Da
số khối36
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

36Na Decay Modes
decay modeintensity
n (neutron emission)%

37Na

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
37,057042 ± 0,000737 Da
số khối37
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2002
parity+

37Na Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

38Na

natural abundance
relative atomic mass
38,066458 ± 0,000768 Da
số khối38
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

38Na Decay Modes
decay modeintensity
n (neutron emission)%

39Na

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
39,075123 ± 0,000797 Da
số khối39
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2019
parity+

39Na Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Na (Sodium).jpg

lịch sử

được phát hiện bởiSir Humphrey Davy
nơi khám pháEngland
ngày khám phá1807
từ nguyên họcMedieval Latin: sodanum, (headache remedy); symbol from Latin natrium, (sodium carbonate).
cách phát âmSO-di-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
23.600 mg/kg
Abundance in Oceans
10.800 mg/L
Abundance in Human Body
0,14 %
Abundance in Meteor
0,55 %
Abundance in Sun
0,004 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3741
2p4.1982
2s4.4286
3s8.4926