Neon

Neon (Ne)

chemický prvek s atomovým číslem 10
Atomové číslo10
Atomová hmotnost20.1797
Nukleonové číslo20
Skupina18
Perioda2
Blokp
proton10 p+
neutron10 n0
elektron10 e-
Animated Bohrův model atomu of Ne (Neon)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
160 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
67 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
Crystal Radius
Van der Waalsův poloměr
154 pm
hustota
0,000825 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Neon0102030405060708090100110120130140150160pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
198,8 kJ/mol
Elektronová afinita
Ionizační energie
21,56454 eV/particle
Ionizační energie of Ne (Neon)
měrné skupenské teplo varu
1,74 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
elektron
Elektronový obal2, 8
Bohrův model atomu: Ne (Neon)
Valenční elektron8
Lewis structure: Ne (Neon)
elektronová konfigurace[He] 2s2 2p6
1s2 2s2 2p6
Enhanced Bohrův model atomu of Ne (Neon)
Orbital Diagram of Ne (Neon)
Oxidační číslo
elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
skupenstvíPlyn
plynné skupenství hmotyMonoatomic
Teplota varu
27,104 K
Teplota tání
24,56 K
critical pressure
2,6786 MPa
critical temperature
44,492 K
trojný bod
24,5561 K
43,37 kPa
vzhled
barva
Bezbarvý
vzhledcolorless gas exhibiting an orange-red glow when placed in a high voltage electric field
Index lomu
1,000067
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
20,786 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
Poissonova konstanta5/3
electrical properties
type
konduktivita
rezistivita
supravodivost
magnetismus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,0000000041 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,0000000000827 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,00000000369
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaKrychlová plošně centrovaná (FCC)
lattice constant
4,43 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
936 m/s
klasifikace
KategorieVzácné plyny, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number2
Mendeleev Number113
Pettifor Number2
Geochemical Classvolatile
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůatmophile

ostatní

Gas Basicity
174,4 kJ/mol
Polarizovatelnost
2,6611 ± 0,00003 a₀
C6 Dispersion Coefficient
6,2 a₀
allotrope
Účinný průřez
0,04
Neutron Mass Absorption
0,00059
kvantové číslo1S0
space group225 (Fm_3m)

Izotopy neonu

Stabilní izotopy3
Nestabilní izotopy17
Natural Isotopes3
Isotopic Composition2090.48%2090.48%229.25%229.25%210.27%210.27%

15Ne

Nukleonové číslo15
neutronové číslo5
relativní atomová hmotnost
15,043172977 ± 0,000071588 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
770 ± 300 ys
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2014
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
2p (2-proton emission)100%

16Ne

Nukleonové číslo16
neutronové číslo6
relativní atomová hmotnost
16,02575086 ± 0,000021986 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1977
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
2p (2-proton emission)100%

17Ne

Nukleonové číslo17
neutronové číslo7
relativní atomová hmotnost
17,017713962 ± 0,00000038 Da
g-factor
1,5746 ± 0,0028
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
109,2 ± 0,6 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1963
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)94.4%
β+α (β+-delayed α emission)3.51%
B+pA0.014%

18Ne

Nukleonové číslo18
neutronové číslo8
relativní atomová hmotnost
18,005708696 ± 0,00000039 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1 664,2 ± 0,47 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1954
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

19Ne

Nukleonové číslo19
neutronové číslo9
relativní atomová hmotnost
19,001880906 ± 0,000000171 Da
g-factor
-3,7703 ± 0,00014
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
17,2569 ± 0,0019 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1939
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

20Ne

Nukleonové číslo20
neutronové číslo10
relativní atomová hmotnost
19,99244017525 ± 0,00000000165 Da
g-factor
0
natural abundance
90,48 ± 0,03
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1913
Narušení P-symetrie+

21Ne

Nukleonové číslo21
neutronové číslo11
relativní atomová hmotnost
20,993846685 ± 0,000000041 Da
g-factor
-0,44113333333333 ± 0,00002
natural abundance
0,27 ± 0,01
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1928
Narušení P-symetrie+

22Ne

Nukleonové číslo22
neutronové číslo12
relativní atomová hmotnost
21,991385113 ± 0,000000018 Da
g-factor
0
natural abundance
9,25 ± 0,03
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1913
Narušení P-symetrie+

23Ne

Nukleonové číslo23
neutronové číslo13
relativní atomová hmotnost
22,994466905 ± 0,000000112 Da
g-factor
-0,43176 ± 0,0004
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
37,15 ± 0,03 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,145 ± 0,013
datum objevu1936
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

24Ne

Nukleonové číslo24
neutronové číslo14
relativní atomová hmotnost
23,993610649 ± 0,00000055 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,38 ± 0,02 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1956
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

25Ne

Nukleonové číslo25
neutronové číslo15
relativní atomová hmotnost
24,997814797 ± 0,000031181 Da
g-factor
-2,012 ± 0,001
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
602 ± 8 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1970
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

26Ne

Nukleonové číslo26
neutronové číslo16
relativní atomová hmotnost
26,000516496 ± 0,000019784 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
197 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1970
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.13%

27Ne

Nukleonové číslo27
neutronové číslo17
relativní atomová hmotnost
27,007569462 ± 0,000097445 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
30,9 ± 1,1 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1977
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%
2n (2-neutron emission)

28Ne

Nukleonové číslo28
neutronové číslo18
relativní atomová hmotnost
28,012130767 ± 0,000135339 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
18,8 ± 0,2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1979
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%
2n (2-neutron emission)3.7%

29Ne

Nukleonové číslo29
neutronové číslo19
relativní atomová hmotnost
29,019753 ± 0,0001605 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
14,7 ± 0,4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1985
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28%
2n (2-neutron emission)4%

30Ne

Nukleonové číslo30
neutronové číslo20
relativní atomová hmotnost
30,024992235 ± 0,000271875 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7,22 ± 0,18 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1985
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13%
2n (2-neutron emission)8.9%

31Ne

Nukleonové číslo31
neutronové číslo21
relativní atomová hmotnost
31,033474816 ± 0,000285772 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,4 ± 0,8 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1996
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

32Ne

Nukleonové číslo32
neutronové číslo22
relativní atomová hmotnost
32,03972 ± 0,00054 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,5 ± 0,9 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1990
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

33Ne

Nukleonové číslo33
neutronové číslo23
relativní atomová hmotnost
33,049523 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
n (neutron emission)

34Ne

Nukleonové číslo34
neutronové číslo24
relativní atomová hmotnost
34,056728 ± 0,000551 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2002
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
2n (2-neutron emission)
β n (β-delayed neutron emission)
NeTube

dějiny

objevitel nebo vynálezceSir William Ramsey, M.W. Travers
místo objevu/vynálezuEngland
datum objevu1898
etymologieGreek: neos (new).
výslovnostNEE-on (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
0,005 mg/kg
natural abundance (oceán)
0,00012 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
natural abundance (meteoroid)
natural abundance (Slunce)
0,1 %
Hojnost ve vesmíru
0,13 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3579
2p4.2416
2s4.2416