Νεον

Νεον (Ne)

χημικό στοιχείο με σύμβολο Ne και ατομικό αριθμό 10
Ατομικός Αριθμός10
Ατομικό βάρος20.1797
Μαζικός αριθμός20
Ομάδα18
Περίοδος2
Τομέαςp
πρωτόνιο10 p+
νετρόνιο10 n0
ηλεκτρόνιο10 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Ne (Νεον)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
160 pm
molar volume
covalent radius
67 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waals radius
154 pm
πυκνότητα
0,000825 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Νεον0102030405060708090100110120130140150160pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
198,8 kJ/mol
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
21,56454 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of Ne (Νεον)
ενθαλπία εξάτμισης
1,74 kJ/mol
enthalpy of fusion
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Ne (Νεον)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο8
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Ne (Νεον)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[He] 2s2 2p6
1s2 2s2 2p6
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Ne (Νεον)
Orbital Diagram of Ne (Νεον)
Αριθμός οξείδωσης
Ηλεκτραρνητικότητα
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
φάση της ύληςΑέρια
gaseous state of matterMonoatomic
Σημείο βρασμού
27,104 K
Σημείο τήξης
24,56 K
critical pressure
2,6786 MPa
critical temperature
44,492 K
triple point
24,5561 K
43,37 kPa
Εμφάνιση
χρώμα
Colorless
Εμφάνισηcolorless gas exhibiting an orange-red glow when placed in a high voltage electric field
δείκτης διάθλασης
1,000067
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
molar heat capacity
20,786 J/(mol K)
Ειδική θερμοχωρητικότητα
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
ηλεκτρική αγωγιμότητα
Αντιστασιμότητα
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
typediamagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
-0,0000000041 m³/Kg
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
-0,0000000000827 m³/mol
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
-0,00000000369
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
4,43 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
Συμπιεστότητα
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
936 m/s
classification
ΚατηγορίαΕυγενή Αέρια, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number2
Mendeleev Number113
Pettifor Number2
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

other

Gas Basicity
174,4 kJ/mol
polarizability
2,6611 ± 0,00003 a₀
C6 Dispersion Coefficient
6,2 a₀
allotrope
Neutron cross section
0,04
Neutron Mass Absorption
0,00059
Κβαντικός αριθμός1S0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Neon

Stable Isotopes3
Unstable Isotopes17
Natural Isotopes3
Isotopic Composition2090.48%2090.48%229.25%229.25%210.27%210.27%

15Ne

Μαζικός αριθμός15
αριθμός νετρονίων5
σχετική ατομική μάζα
15,043172977 ± 0,000071588 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
770 ± 300 ys
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2014
parity-

decay modeΈνταση
2p (2-proton emission)100%

16Ne

Μαζικός αριθμός16
αριθμός νετρονίων6
σχετική ατομική μάζα
16,02575086 ± 0,000021986 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1977
parity+

decay modeΈνταση
2p (2-proton emission)100%

17Ne

Μαζικός αριθμός17
αριθμός νετρονίων7
σχετική ατομική μάζα
17,017713962 ± 0,00000038 Da
g-factor
1,5746 ± 0,0028
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
109,2 ± 0,6 ms
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1963
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)94.4%
β+α (β+-delayed α emission)3.51%
B+pA0.014%

18Ne

Μαζικός αριθμός18
αριθμός νετρονίων8
σχετική ατομική μάζα
18,005708696 ± 0,00000039 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1.664,2 ± 0,47 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1954
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

19Ne

Μαζικός αριθμός19
αριθμός νετρονίων9
σχετική ατομική μάζα
19,001880906 ± 0,000000171 Da
g-factor
-3,7703 ± 0,00014
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
17,2569 ± 0,0019 s
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1939
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

20Ne

Μαζικός αριθμός20
αριθμός νετρονίων10
σχετική ατομική μάζα
19,99244017525 ± 0,00000000165 Da
g-factor
0
natural abundance
90,48 ± 0,03
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1913
parity+

21Ne

Μαζικός αριθμός21
αριθμός νετρονίων11
σχετική ατομική μάζα
20,993846685 ± 0,000000041 Da
g-factor
-0,44113333333333 ± 0,00002
natural abundance
0,27 ± 0,01
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1928
parity+

22Ne

Μαζικός αριθμός22
αριθμός νετρονίων12
σχετική ατομική μάζα
21,991385113 ± 0,000000018 Da
g-factor
0
natural abundance
9,25 ± 0,03
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1913
parity+

23Ne

Μαζικός αριθμός23
αριθμός νετρονίων13
σχετική ατομική μάζα
22,994466905 ± 0,000000112 Da
g-factor
-0,43176 ± 0,0004
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
37,15 ± 0,03 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
0,145 ± 0,013
ημερομηνία ανακάλυψης1936
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

24Ne

Μαζικός αριθμός24
αριθμός νετρονίων14
σχετική ατομική μάζα
23,993610649 ± 0,00000055 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,38 ± 0,02 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1956
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

25Ne

Μαζικός αριθμός25
αριθμός νετρονίων15
σχετική ατομική μάζα
24,997814797 ± 0,000031181 Da
g-factor
-2,012 ± 0,001
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
602 ± 8 ms
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1970
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

26Ne

Μαζικός αριθμός26
αριθμός νετρονίων16
σχετική ατομική μάζα
26,000516496 ± 0,000019784 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
197 ± 2 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1970
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.13%

27Ne

Μαζικός αριθμός27
αριθμός νετρονίων17
σχετική ατομική μάζα
27,007569462 ± 0,000097445 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
30,9 ± 1,1 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1977
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%
2n (2-neutron emission)

28Ne

Μαζικός αριθμός28
αριθμός νετρονίων18
σχετική ατομική μάζα
28,012130767 ± 0,000135339 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
18,8 ± 0,2 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1979
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%
2n (2-neutron emission)3.7%

29Ne

Μαζικός αριθμός29
αριθμός νετρονίων19
σχετική ατομική μάζα
29,019753 ± 0,0001605 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
14,7 ± 0,4 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1985
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28%
2n (2-neutron emission)4%

30Ne

Μαζικός αριθμός30
αριθμός νετρονίων20
σχετική ατομική μάζα
30,024992235 ± 0,000271875 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
7,22 ± 0,18 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1985
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13%
2n (2-neutron emission)8.9%

31Ne

Μαζικός αριθμός31
αριθμός νετρονίων21
σχετική ατομική μάζα
31,033474816 ± 0,000285772 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,4 ± 0,8 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1996
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

32Ne

Μαζικός αριθμός32
αριθμός νετρονίων22
σχετική ατομική μάζα
32,03972 ± 0,00054 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,5 ± 0,9 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1990
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

33Ne

Μαζικός αριθμός33
αριθμός νετρονίων23
σχετική ατομική μάζα
33,049523 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity-

decay modeΈνταση
n (neutron emission)

34Ne

Μαζικός αριθμός34
αριθμός νετρονίων24
σχετική ατομική μάζα
34,056728 ± 0,000551 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2002
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
2n (2-neutron emission)
β n (β-delayed neutron emission)
NeTube

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόSir William Ramsey, M.W. Travers
μέρος ανακάλυψηςEngland
ημερομηνία ανακάλυψης1898
ΕτυμολογίαGreek: neos (new).
pronunciationNEE-on (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
0,005 mg/kg
natural abundance (ωκεανός)
0,00012 mg/L
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
natural abundance (Μετεωροειδής)
natural abundance (Ήλιος)
0,1 %
Abundance in Universe
0,13 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3579
2p4.2416
2s4.2416