Неон

Неон (Ne)

chemical element with symbol Ne and atomic number 10
Atomic Number10
Atomic Weight20.1797
Массалық Сан20
Group18
Period2
Blockp
Protons10 p+
Neutrons10 n0
Electrons10 e-
NeTube.jpg Animated Бор постулаттары of Ne (Неон) Enhanced Бор постулаттары of Ne (Неон) Бор постулаттары: Ne (Неон) Orbital Diagram of Ne (Неон)

Properties

Атом радиусы
160 pm
molar volume
Коваленттік радиус
67 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waals radius
154 pm
density
0,000825 g/cm³
энергия
proton affinity
198,8 kJ/mol
Электронға туыстық
ionization energy
21,56454 eV/particle
Булану жылуы
1,74 kJ/mol
балқыту жылулығы
Реакцияның жылулық эффектісі
Electrons
Химиялық элементтердің периодтық жүйесін атом құрылысы тұрғысынан сипаттау2, 8
valence electron0
electron configuration[He] 2s2 2p6
Тотығу дәрежесі
Электртерістілік
Electrophilicity
Phases
phase of matterGas
Gas PhaseMonoatomic
Boiling Point
27,104 K
Melting Point
24,56 K
critical pressure
2,6786 MPa
critical temperature
44,492 K
Үштік нүкте
24,5561 K
43,37 kPa
Visual
Түс
Colorless
appearancecolorless gas exhibiting an orange-red glow when placed in a high voltage electric field
refractive index
1,000067
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
Көлемдік ұлғаюдың термиялық коэффициенті
molar heat capacity
20,786 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
Асқын өткізгіштік
Магнетизм
typediamagnetic
Магниттік қабылдағыштық (Mass)
-0,0000000041 m³/Kg
Магниттік қабылдағыштық (Molar)
-0,0000000000827 m³/mol
Магниттік қабылдағыштық (Volume)
-0,00000000369
magnetic ordering
Кюри температурасы
Неель нүктесі
Structure
Crystal StructureFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
4,43 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Қаттылық
bulk modulus
shear modulus
Юнг модулі
Пуассон коэффициенті
Дыбыс Жылдамдығы
936 m/s
classification
CategoryNoble gases, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number2
Mendeleev Number113
Pettifor Number2
Geochemical Classvolatile
Элементтердің геохимикалық жіктелуіatmophile
other
Gas Basicity
174,4 kJ/mol
Dipole Polarizability
2,6611 ± 0,00003 a₀
C6 Dispersion Coefficient
6,2 a₀
Allotropes
Neutron cross section
0,04
Neutron Mass Absorption
0,00059
quantum number1S0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Neon

Stable Isotopes3
Unstable Isotopes17
Radioactive Isotopes16

15Ne

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
15,043172977 ± 0,000071588 Da
Массалық Сан15
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
770 ± 300 ys
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention2014
parity-

15Ne Decay Modes
decay modeҚарқындылық
2p (2-proton emission)100%

16Ne

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
16,02575086 ± 0,000021986 Da
Массалық Сан16
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1977
parity+

16Ne Decay Modes
decay modeҚарқындылық
2p (2-proton emission)100%

17Ne

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
17,017713962 ± 0,00000038 Da
Массалық Сан17
g-factor
1,5746 ± 0,0028
Жартылай ыдырау мерзімі
109,2 ± 0,6 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1963
parity-

17Ne Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)94.4%
β+α (β+-delayed α emission)3.51%
B+pA0.014%

18Ne

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
18,005708696 ± 0,00000039 Da
Массалық Сан18
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
1 664,2 ± 0,47 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1954
parity+

18Ne Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

19Ne

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
19,001880906 ± 0,000000171 Da
Массалық Сан19
g-factor
-3,7703 ± 0,00014
Жартылай ыдырау мерзімі
17,2569 ± 0,0019 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1939
parity+

19Ne Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

20Ne

natural abundance
90,48 ± 0,03
relative atomic mass
19,99244017525 ± 0,00000000165 Da
Массалық Сан20
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1913
parity+

21Ne

natural abundance
0,27 ± 0,01
relative atomic mass
20,993846685 ± 0,000000041 Da
Массалық Сан21
g-factor
-0,44113333333333 ± 0,00002
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1928
parity+

22Ne

natural abundance
9,25 ± 0,03
relative atomic mass
21,991385113 ± 0,000000018 Da
Массалық Сан22
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1913
parity+

23Ne

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
22,994466905 ± 0,000000112 Da
Массалық Сан23
g-factor
-0,43176 ± 0,0004
Жартылай ыдырау мерзімі
37,15 ± 0,03 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,145 ± 0,013
time of discovery or invention1936
parity+

23Ne Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

24Ne

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
23,993610649 ± 0,00000055 Da
Массалық Сан24
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
3,38 ± 0,02 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1956
parity+

24Ne Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

25Ne

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
24,997814797 ± 0,000031181 Da
Массалық Сан25
g-factor
-2,012 ± 0,001
Жартылай ыдырау мерзімі
602 ± 8 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1970
parity+

25Ne Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

26Ne

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
26,000516496 ± 0,000019784 Da
Массалық Сан26
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
197 ± 2 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1970
parity+

26Ne Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.13%

27Ne

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
27,007569462 ± 0,000097445 Da
Массалық Сан27
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
30,9 ± 1,1 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1977
parity+

27Ne Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%
2n (2-neutron emission)%

28Ne

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
28,012130767 ± 0,000135339 Da
Массалық Сан28
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
18,8 ± 0,2 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1979
parity+

28Ne Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%
2n (2-neutron emission)3.7%

29Ne

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
29,019753 ± 0,0001605 Da
Массалық Сан29
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
14,7 ± 0,4 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1985
parity-

29Ne Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28%
2n (2-neutron emission)4%

30Ne

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
30,024992235 ± 0,000271875 Da
Массалық Сан30
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
7,22 ± 0,18 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1985
parity+

30Ne Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13%
2n (2-neutron emission)8.9%

31Ne

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
31,033474816 ± 0,000285772 Da
Массалық Сан31
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
3,4 ± 0,8 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1996
parity-

31Ne Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

32Ne

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
32,03972 ± 0,00054 Da
Массалық Сан32
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
3,5 ± 0,9 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1990
parity+

32Ne Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

33Ne

natural abundance
relative atomic mass
33,049523 ± 0,000644 Da
Массалық Сан33
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention
parity-

33Ne Decay Modes
decay modeҚарқындылық
n (neutron emission)%

34Ne

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
34,056728 ± 0,000551 Da
Массалық Сан34
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention2002
parity+

34Ne Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)%
2n (2-neutron emission)%
β n (β-delayed neutron emission)%

тарих

discoverer or inventorSir William Ramsey, M.W. Travers
location of discoveryEngland
time of discovery or invention1898
ЭтимологияGreek: neos (new).
pronunciationNEE-on (ағылшын тілі)

Sources

Abundance
Abundance in Earth's crust
0,005 mg/kg
Abundance in Oceans
0,00012 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
Abundance in Sun
0,1 %
Abundance in Universe
0,13 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3579
2p4.2416
2s4.2416