Neon

Neon (Ne)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa10
Masa atomowa20.1797
liczba masowa20
Grupa18
Okres2
Blokp
Protony10 p+
Neutrony10 n0
Elektrony10 e-
Animated Model atomu Bohra of Ne (Neon)

Właściwości

Promień atomowy
160 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
67 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
Crystal Radius
promień van der Waalsa
154 pm
gęstość
0,000825 g/cm³
energia
proton affinity
198,8 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
21,56454 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Ne (Neon)
ciepło parowania
1,74 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
Electrons
powłoka elektronowa2, 8
Model atomu Bohra: Ne (Neon)
elektron walencyjny8
Lewis structure: Ne (Neon)
konfiguracja elektronowa[He] 2s2 2p6
Enhanced Model atomu Bohra of Ne (Neon)
Orbital Diagram of Ne (Neon)
stopień utlenienia
elektroujemność
Electrophilicity
Phases
stan skupieniaGaz
Gas PhaseMonoatomic
Temperatura wrzenia
27,104 K
Temperatura topnienia
24,56 K
ciśnienie krytyczne
2,6786 MPa
Temperatura krytyczna
44,492 K
punkt potrójny
24,5561 K
43,37 kPa
Visual
barwa
Bezbarwny
appearancecolorless gas exhibiting an orange-red glow when placed in a high voltage electric field
współczynnik załamania
1,000067
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
20,786 J/(mol K)
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty5/3
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000041 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,0000000000827 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,00000000369
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyFace Centered Cubic (FCC)
Stała sieci krystalicznej
4,43 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
936 m/s
klasyfikowanie
KategoriaGazy szlachetne, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number2
Mendeleev Number113
Pettifor Number2
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile
other
Gas Basicity
174,4 kJ/mol
Dipole Polarizability
2,6611 ± 0,00003 a₀
C6 Dispersion Coefficient
6,2 a₀
Allotropes
Przekrój czynny
0,04
Neutron Mass Absorption
0,00059
liczby kwantowe1S0
grupa przestrzenna225 (Fm_3m)

Isotopes of Neon

Stabilne izotopy3
Niestabilne izotopy17
Radioactive Isotopes16

15Ne

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
15,043172977 ± 0,000071588 Da
liczba masowa15
g-factor
czas połowicznego rozpadu
770 ± 300 ys
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2014
parzystość-

15Ne Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
2p (2-proton emission)100%

16Ne

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
16,02575086 ± 0,000021986 Da
liczba masowa16
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1977
parzystość+

16Ne Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
2p (2-proton emission)100%

17Ne

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
17,017713962 ± 0,00000038 Da
liczba masowa17
g-factor
1,5746 ± 0,0028
czas połowicznego rozpadu
109,2 ± 0,6 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1963
parzystość-

17Ne Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)94.4%
β+α (β+-delayed α emission)3.51%
B+pA0.014%

18Ne

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
18,005708696 ± 0,00000039 Da
liczba masowa18
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1 664,2 ± 0,47 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1954
parzystość+

18Ne Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

19Ne

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
19,001880906 ± 0,000000171 Da
liczba masowa19
g-factor
-3,7703 ± 0,00014
czas połowicznego rozpadu
17,2569 ± 0,0019 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1939
parzystość+

19Ne Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

20Ne

abundancja naturalna
90,48 ± 0,03
względna masa atomowa
19,99244017525 ± 0,00000000165 Da
liczba masowa20
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1913
parzystość+

21Ne

abundancja naturalna
0,27 ± 0,01
względna masa atomowa
20,993846685 ± 0,000000041 Da
liczba masowa21
g-factor
-0,44113333333333 ± 0,00002
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1928
parzystość+

22Ne

abundancja naturalna
9,25 ± 0,03
względna masa atomowa
21,991385113 ± 0,000000018 Da
liczba masowa22
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1913
parzystość+

23Ne

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
22,994466905 ± 0,000000112 Da
liczba masowa23
g-factor
-0,43176 ± 0,0004
czas połowicznego rozpadu
37,15 ± 0,03 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,145 ± 0,013
data odkrycia1936
parzystość+

23Ne Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

24Ne

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
23,993610649 ± 0,00000055 Da
liczba masowa24
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
3,38 ± 0,02 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1956
parzystość+

24Ne Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

25Ne

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
24,997814797 ± 0,000031181 Da
liczba masowa25
g-factor
-2,012 ± 0,001
czas połowicznego rozpadu
602 ± 8 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

25Ne Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

26Ne

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
26,000516496 ± 0,000019784 Da
liczba masowa26
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
197 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

26Ne Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.13%

27Ne

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
27,007569462 ± 0,000097445 Da
liczba masowa27
g-factor
czas połowicznego rozpadu
30,9 ± 1,1 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

27Ne Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%
2n (2-neutron emission)%

28Ne

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
28,012130767 ± 0,000135339 Da
liczba masowa28
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
18,8 ± 0,2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1979
parzystość+

28Ne Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%
2n (2-neutron emission)3.7%

29Ne

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
29,019753 ± 0,0001605 Da
liczba masowa29
g-factor
czas połowicznego rozpadu
14,7 ± 0,4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość-

29Ne Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28%
2n (2-neutron emission)4%

30Ne

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
30,024992235 ± 0,000271875 Da
liczba masowa30
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
7,22 ± 0,18 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1985
parzystość+

30Ne Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13%
2n (2-neutron emission)8.9%

31Ne

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
31,033474816 ± 0,000285772 Da
liczba masowa31
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,4 ± 0,8 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1996
parzystość-

31Ne Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

32Ne

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
32,03972 ± 0,00054 Da
liczba masowa32
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
3,5 ± 0,9 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1990
parzystość+

32Ne Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

33Ne

abundancja naturalna
względna masa atomowa
33,049523 ± 0,000644 Da
liczba masowa33
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

33Ne Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
n (neutron emission)%

34Ne

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
34,056728 ± 0,000551 Da
liczba masowa34
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2002
parzystość+

34Ne Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
2n (2-neutron emission)%
β n (β-delayed neutron emission)%
NeTube.jpg

historia

odkrywca lub wynalazcaSir William Ramsey, M.W. Travers
miejsce odkryciaEngland
data odkrycia1898
etymologiaGreek: neos (new).
wymowaNEE-on (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,005 mg/kg
Abundance in Oceans
0,00012 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
Abundance in Sun
0,1 %
Ilość we Wszechświecie
0,13 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3579
2p4.2416
2s4.2416