Neon

Neon (Ne)

10. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa10
Masa atomowa20.1797
liczba masowa20
Grupa18
Okres2
Blokp
proton10 p+
neutron10 n0
elektron10 e-
Animated Model atomu Bohra of Ne (Neon)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
160 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
67 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
Crystal Radius
promień van der Waalsa
154 pm
gęstość
0,000825 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Neon0102030405060708090100110120130140150160pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
198,8 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
21,56454 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Ne (Neon)
ciepło parowania
1,74 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
elektron
powłoka elektronowa2, 8
Model atomu Bohra: Ne (Neon)
elektron walencyjny8
Lewis structure: Ne (Neon)
konfiguracja elektronowa[He] 2s2 2p6
1s2 2s2 2p6
Enhanced Model atomu Bohra of Ne (Neon)
Orbital Diagram of Ne (Neon)
stopień utlenienia
elektroujemność
Electrophilicity Index
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaGaz
gaseous state of matterMonoatomic
Temperatura wrzenia
27,104 K
Temperatura topnienia
24,56 K
ciśnienie krytyczne
2,6786 MPa
Temperatura krytyczna
44,492 K
punkt potrójny
24,5561 K
43,37 kPa
appearance
barwa
Bezbarwny
appearancecolorless gas exhibiting an orange-red glow when placed in a high voltage electric field
współczynnik załamania
1,000067
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
20,786 J/(mol K)
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty5/3
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000041 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,0000000000827 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,00000000369
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyFace Centered Cubic (FCC)
Stała sieci krystalicznej
4,43 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
936 m/s
klasyfikowanie
KategoriaGazy szlachetne, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number2
Mendeleev Number113
Pettifor Number2
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

other

Gas Basicity
174,4 kJ/mol
Polaryzowalność
2,6611 ± 0,00003 a₀
C6 Dispersion Coefficient
6,2 a₀
allotrope
Przekrój czynny
0,04
Neutron Mass Absorption
0,00059
liczby kwantowe1S0
grupa przestrzenna225 (Fm_3m)

Isotopes of Neon

Stabilne izotopy3
Niestabilne izotopy17
Natural Isotopes3
Isotopic Composition2090.48%2090.48%229.25%229.25%210.27%210.27%

15Ne

liczba masowa15
liczba neutronów5
względna masa atomowa
15,043172977 ± 0,000071588 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
770 ± 300 ys
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2014
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
2p (2-proton emission)100%

16Ne

liczba masowa16
liczba neutronów6
względna masa atomowa
16,02575086 ± 0,000021986 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
2p (2-proton emission)100%

17Ne

liczba masowa17
liczba neutronów7
względna masa atomowa
17,017713962 ± 0,00000038 Da
g-factor
1,5746 ± 0,0028
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
109,2 ± 0,6 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1963
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)94.4%
β+α (β+-delayed α emission)3.51%
B+pA0.014%

18Ne

liczba masowa18
liczba neutronów8
względna masa atomowa
18,005708696 ± 0,00000039 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1 664,2 ± 0,47 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1954
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

19Ne

liczba masowa19
liczba neutronów9
względna masa atomowa
19,001880906 ± 0,000000171 Da
g-factor
-3,7703 ± 0,00014
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
17,2569 ± 0,0019 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1939
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

20Ne

liczba masowa20
liczba neutronów10
względna masa atomowa
19,99244017525 ± 0,00000000165 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
90,48 ± 0,03
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1913
parzystość+

21Ne

liczba masowa21
liczba neutronów11
względna masa atomowa
20,993846685 ± 0,000000041 Da
g-factor
-0,44113333333333 ± 0,00002
abundancja naturalna
0,27 ± 0,01
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1928
parzystość+

22Ne

liczba masowa22
liczba neutronów12
względna masa atomowa
21,991385113 ± 0,000000018 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
9,25 ± 0,03
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1913
parzystość+

23Ne

liczba masowa23
liczba neutronów13
względna masa atomowa
22,994466905 ± 0,000000112 Da
g-factor
-0,43176 ± 0,0004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
37,15 ± 0,03 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,145 ± 0,013
data odkrycia1936
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

24Ne

liczba masowa24
liczba neutronów14
względna masa atomowa
23,993610649 ± 0,00000055 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,38 ± 0,02 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1956
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

25Ne

liczba masowa25
liczba neutronów15
względna masa atomowa
24,997814797 ± 0,000031181 Da
g-factor
-2,012 ± 0,001
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
602 ± 8 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

26Ne

liczba masowa26
liczba neutronów16
względna masa atomowa
26,000516496 ± 0,000019784 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
197 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.13%

27Ne

liczba masowa27
liczba neutronów17
względna masa atomowa
27,007569462 ± 0,000097445 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
30,9 ± 1,1 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%
2n (2-neutron emission)

28Ne

liczba masowa28
liczba neutronów18
względna masa atomowa
28,012130767 ± 0,000135339 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
18,8 ± 0,2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1979
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%
2n (2-neutron emission)3.7%

29Ne

liczba masowa29
liczba neutronów19
względna masa atomowa
29,019753 ± 0,0001605 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
14,7 ± 0,4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28%
2n (2-neutron emission)4%

30Ne

liczba masowa30
liczba neutronów20
względna masa atomowa
30,024992235 ± 0,000271875 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,22 ± 0,18 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1985
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13%
2n (2-neutron emission)8.9%

31Ne

liczba masowa31
liczba neutronów21
względna masa atomowa
31,033474816 ± 0,000285772 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,4 ± 0,8 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1996
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

32Ne

liczba masowa32
liczba neutronów22
względna masa atomowa
32,03972 ± 0,00054 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,5 ± 0,9 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1990
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

33Ne

liczba masowa33
liczba neutronów23
względna masa atomowa
33,049523 ± 0,000644 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
n (neutron emission)

34Ne

liczba masowa34
liczba neutronów24
względna masa atomowa
34,056728 ± 0,000551 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2002
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
2n (2-neutron emission)
β n (β-delayed neutron emission)
NeTube

historia

odkrywca lub wynalazcaSir William Ramsey, M.W. Travers
miejsce odkryciaEngland
data odkrycia1898
etymologiaGreek: neos (new).
wymowaNEE-on (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,005 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,00012 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
abundancja naturalna (Słońce)
0,1 %
Ilość we Wszechświecie
0,13 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3579
2p4.2416
2s4.2416