Neón

Neón (Ne)

chemický prvok s protónovým číslom 10
Protónové číslo10
Atómová hmotnosť20.1797
Nukleónové číslo20
Skupina18
Perióda2
Orbitálp
protón10 p+
Neutrón10 n0
elektrón10 e-
Animated Bohrov model atómu of Ne (Neón)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
160 pm
Mólový objem
Covalent Radius
67 pm
Metallic Radius
iónový polomer
Crystal Radius
Van der Waalsov polomer
154 pm
density
0,000825 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Neón0102030405060708090100110120130140150160pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
198,8 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
21,56454 eV/particle
ionization energy of Ne (Neón)
Merné skupenské teplo varu
1,74 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
elektrón
Elektrónový obal2, 8
Bohrov model atómu: Ne (Neón)
Valenčný elektrón8
Lewis structure: Ne (Neón)
electron configuration[He] 2s2 2p6
1s2 2s2 2p6
Enhanced Bohrov model atómu of Ne (Neón)
Orbital Diagram of Ne (Neón)
Oxidačné číslo
Elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterPlyny
gaseous state of matterMonoatomic
Teplota varu
27,104 K
Teplota topenia
24,56 K
critical pressure
2,6786 MPa
critical temperature
44,492 K
Trojný bod
24,5561 K
43,37 kPa
podoba
farba
Bezfarebný
podobacolorless gas exhibiting an orange-red glow when placed in a high voltage electric field
Index lomu
1,000067
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
20,786 J/(mol K)
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)5/3
electrical properties
type
Merná vodivosť
Merný elektrický odpor
supravodivosť
Magnetizmus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,0000000041 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,0000000000827 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,00000000369
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaTvárovo-centrovaný kockový (FCC)
lattice constant
4,43 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
936 m/s
classification
KategóriaVzácne plyny, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number2
Mendeleev Number113
Pettifor Number2
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

other

Gas Basicity
174,4 kJ/mol
polarizability
2,6611 ± 0,00003 a₀
C6 Dispersion Coefficient
6,2 a₀
allotrope
Neutron cross section
0,04
Neutron Mass Absorption
0,00059
Kvantové číslo1S0
Priestorová grupa225 (Fm_3m)

Isotopes of Neon

Stabilné izotopy3
Nestabilné izotopy17
Natural Isotopes3
Isotopic Composition2090.48%2090.48%229.25%229.25%210.27%210.27%

15Ne

Nukleónové číslo15
neutrónové číslo5
Relatívna atómová hmotnosť
15,043172977 ± 0,000071588 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
770 ± 300 ys
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2014
parity-

decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

16Ne

Nukleónové číslo16
neutrónové číslo6
Relatívna atómová hmotnosť
16,02575086 ± 0,000021986 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

17Ne

Nukleónové číslo17
neutrónové číslo7
Relatívna atómová hmotnosť
17,017713962 ± 0,00000038 Da
g-factor
1,5746 ± 0,0028
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
109,2 ± 0,6 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1963
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)94.4%
β+α (β+-delayed α emission)3.51%
B+pA0.014%

18Ne

Nukleónové číslo18
neutrónové číslo8
Relatívna atómová hmotnosť
18,005708696 ± 0,00000039 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1 664,2 ± 0,47 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1954
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

19Ne

Nukleónové číslo19
neutrónové číslo9
Relatívna atómová hmotnosť
19,001880906 ± 0,000000171 Da
g-factor
-3,7703 ± 0,00014
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
17,2569 ± 0,0019 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1939
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

20Ne

Nukleónové číslo20
neutrónové číslo10
Relatívna atómová hmotnosť
19,99244017525 ± 0,00000000165 Da
g-factor
0
natural abundance
90,48 ± 0,03
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1913
parity+

21Ne

Nukleónové číslo21
neutrónové číslo11
Relatívna atómová hmotnosť
20,993846685 ± 0,000000041 Da
g-factor
-0,44113333333333 ± 0,00002
natural abundance
0,27 ± 0,01
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1928
parity+

22Ne

Nukleónové číslo22
neutrónové číslo12
Relatívna atómová hmotnosť
21,991385113 ± 0,000000018 Da
g-factor
0
natural abundance
9,25 ± 0,03
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1913
parity+

23Ne

Nukleónové číslo23
neutrónové číslo13
Relatívna atómová hmotnosť
22,994466905 ± 0,000000112 Da
g-factor
-0,43176 ± 0,0004
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
37,15 ± 0,03 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,145 ± 0,013
dátum objavu1936
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

24Ne

Nukleónové číslo24
neutrónové číslo14
Relatívna atómová hmotnosť
23,993610649 ± 0,00000055 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,38 ± 0,02 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1956
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

25Ne

Nukleónové číslo25
neutrónové číslo15
Relatívna atómová hmotnosť
24,997814797 ± 0,000031181 Da
g-factor
-2,012 ± 0,001
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
602 ± 8 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

26Ne

Nukleónové číslo26
neutrónové číslo16
Relatívna atómová hmotnosť
26,000516496 ± 0,000019784 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
197 ± 2 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.13%

27Ne

Nukleónové číslo27
neutrónové číslo17
Relatívna atómová hmotnosť
27,007569462 ± 0,000097445 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
30,9 ± 1,1 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%
2n (2-neutron emission)

28Ne

Nukleónové číslo28
neutrónové číslo18
Relatívna atómová hmotnosť
28,012130767 ± 0,000135339 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
18,8 ± 0,2 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1979
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%
2n (2-neutron emission)3.7%

29Ne

Nukleónové číslo29
neutrónové číslo19
Relatívna atómová hmotnosť
29,019753 ± 0,0001605 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
14,7 ± 0,4 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1985
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28%
2n (2-neutron emission)4%

30Ne

Nukleónové číslo30
neutrónové číslo20
Relatívna atómová hmotnosť
30,024992235 ± 0,000271875 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7,22 ± 0,18 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1985
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13%
2n (2-neutron emission)8.9%

31Ne

Nukleónové číslo31
neutrónové číslo21
Relatívna atómová hmotnosť
31,033474816 ± 0,000285772 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,4 ± 0,8 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1996
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

32Ne

Nukleónové číslo32
neutrónové číslo22
Relatívna atómová hmotnosť
32,03972 ± 0,00054 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,5 ± 0,9 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1990
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

33Ne

Nukleónové číslo33
neutrónové číslo23
Relatívna atómová hmotnosť
33,049523 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
n (neutron emission)

34Ne

Nukleónové číslo34
neutrónové číslo24
Relatívna atómová hmotnosť
34,056728 ± 0,000551 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2002
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
2n (2-neutron emission)
β n (β-delayed neutron emission)
NeTube

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaSir William Ramsey, M.W. Travers
miesto nálezuEngland
dátum objavu1898
etymológiaGreek: neos (new).
pronunciationNEE-on (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
0,005 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,00012 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
natural abundance (Meteoroid)
natural abundance (Slnko)
0,1 %
Množstvo vo vesmíre
0,13 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3579
2p4.2416
2s4.2416