Неон

Неон (Ne)

chemical element with symbol Ne and atomic number 10; rare gas
Атомски број10
Атомска маса20.1797
Масени број20
Група18
Периода2
Блокp
протон10 p+
неутрон10 n0
електрон10 e-
Animated Боров модел атома of Ne (Неон)

Физичко Својство

Атомски Радијус
160 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
67 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Ван дер Валсов радијус
154 pm
густина
0,000825 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Неон0102030405060708090100110120130140150160pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
198,8 kJ/mol
Афинитет према електрону
енергија јонизације
21,56454 eV/particle
енергија јонизације of Ne (Неон)
Топлота испаравања
1,74 kJ/mol
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
електрон
Elektronska ljuska2, 8
Боров модел атома: Ne (Неон)
Валентни електрони8
Lewis structure: Ne (Неон)
електронска конфигурација[He] 2s2 2p6
1s2 2s2 2p6
Enhanced Боров модел атома of Ne (Неон)
Orbital Diagram of Ne (Неон)
оксидациони број
електронегативност
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
стање материјеГас
gaseous state of matterMonoatomic
Температура кључања
27,104 K
Температура топљења
24,56 K
critical pressure
2,6786 MPa
critical temperature
44,492 K
тројна тачка
24,5561 K
43,37 kPa
appearance
боја
Безбојни
appearancecolorless gas exhibiting an orange-red glow when placed in a high voltage electric field
индекс преламања
1,000067
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
molar heat capacity
20,786 J/(mol K)
Специфична топлота
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
електрична проводљивост
Električna otpornost i provodnost
Суперпроводност
магнетизам
typediamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
-0,0000000041 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
-0,0000000000827 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
-0,00000000369
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураПовршинскицентрична Кубична (FCC)
lattice constant
4,43 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
936 m/s
класификација
КатегоријаПлеменити гасови, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number2
Mendeleev Number113
Pettifor Number2
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

остало

Gas Basicity
174,4 kJ/mol
polarizability
2,6611 ± 0,00003 a₀
C6 Dispersion Coefficient
6,2 a₀
allotrope
neutronski udarni presjek
0,04
Neutron Mass Absorption
0,00059
квантни број1S0
кристалографска група225 (Fm_3m)

Isotopes of Neon

Стабилни изотопи3
Нестабилни изотопи17
Natural Isotopes3
Isotopic Composition2090.48%2090.48%229.25%229.25%210.27%210.27%

15Ne

Масени број15
неутронски број5
атомска тежина
15,043172977 ± 0,000071588 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
770 ± 300 ys
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2014
parity-

начин распадаинтензитет
2p (2-proton emission)100%

16Ne

Масени број16
неутронски број6
атомска тежина
16,02575086 ± 0,000021986 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
2p (2-proton emission)100%

17Ne

Масени број17
неутронски број7
атомска тежина
17,017713962 ± 0,00000038 Da
g-factor
1,5746 ± 0,0028
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
109,2 ± 0,6 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1963
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)94.4%
β+α (β+-delayed α emission)3.51%
B+pA0.014%

18Ne

Масени број18
неутронски број8
атомска тежина
18,005708696 ± 0,00000039 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1.664,2 ± 0,47 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1954
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

19Ne

Масени број19
неутронски број9
атомска тежина
19,001880906 ± 0,000000171 Da
g-factor
-3,7703 ± 0,00014
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
17,2569 ± 0,0019 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1939
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

20Ne

Масени број20
неутронски број10
атомска тежина
19,99244017525 ± 0,00000000165 Da
g-factor
0
присутност у природи
90,48 ± 0,03
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1913
parity+

21Ne

Масени број21
неутронски број11
атомска тежина
20,993846685 ± 0,000000041 Da
g-factor
-0,44113333333333 ± 0,00002
присутност у природи
0,27 ± 0,01
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1928
parity+

22Ne

Масени број22
неутронски број12
атомска тежина
21,991385113 ± 0,000000018 Da
g-factor
0
присутност у природи
9,25 ± 0,03
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1913
parity+

23Ne

Масени број23
неутронски број13
атомска тежина
22,994466905 ± 0,000000112 Da
g-factor
-0,43176 ± 0,0004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
37,15 ± 0,03 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,145 ± 0,013
датум открића1936
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

24Ne

Масени број24
неутронски број14
атомска тежина
23,993610649 ± 0,00000055 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,38 ± 0,02 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1956
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

25Ne

Масени број25
неутронски број15
атомска тежина
24,997814797 ± 0,000031181 Da
g-factor
-2,012 ± 0,001
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
602 ± 8 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1970
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

26Ne

Масени број26
неутронски број16
атомска тежина
26,000516496 ± 0,000019784 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
197 ± 2 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1970
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.13%

27Ne

Масени број27
неутронски број17
атомска тежина
27,007569462 ± 0,000097445 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
30,9 ± 1,1 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%
2n (2-neutron emission)

28Ne

Масени број28
неутронски број18
атомска тежина
28,012130767 ± 0,000135339 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
18,8 ± 0,2 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1979
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%
2n (2-neutron emission)3.7%

29Ne

Масени број29
неутронски број19
атомска тежина
29,019753 ± 0,0001605 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
14,7 ± 0,4 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1985
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28%
2n (2-neutron emission)4%

30Ne

Масени број30
неутронски број20
атомска тежина
30,024992235 ± 0,000271875 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,22 ± 0,18 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1985
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13%
2n (2-neutron emission)8.9%

31Ne

Масени број31
неутронски број21
атомска тежина
31,033474816 ± 0,000285772 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,4 ± 0,8 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1996
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

32Ne

Масени број32
неутронски број22
атомска тежина
32,03972 ± 0,00054 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,5 ± 0,9 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1990
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

33Ne

Масени број33
неутронски број23
атомска тежина
33,049523 ± 0,000644 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
n (neutron emission)

34Ne

Масени број34
неутронски број24
атомска тежина
34,056728 ± 0,000551 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2002
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
2n (2-neutron emission)
β n (β-delayed neutron emission)
NeTube

историја

откриоSir William Ramsey, M.W. Travers
место открићаEngland
датум открића1898
етимологијаGreek: neos (new).
изговорNEE-on (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
0,005 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,00012 mg/L
присутност у природи (људско тело)
присутност у природи (метеороид)
присутност у природи (Сунце)
0,1 %
Заступљеност у Космосу
0,13 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3579
2p4.2416
2s4.2416