นีออน

นีออน (Ne)

chemical element with symbol Ne and atomic number 10; rare gas
เลขอะตอม10
มวลอะตอม20.1797
เลขมวล20
หมู่18
คาบ2
บล็อกp
โปรตอน10 p+
นิวตรอน10 n0
อิเล็กตรอน10 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Ne (นีออน)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
160 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
67 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
รัศมีวานเดอร์วาลส์
154 pm
ความหนาแน่น
0.000825 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: นีออน0102030405060708090100110120130140150160pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
198.8 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
21.56454 eV/particle
ionization energy of Ne (นีออน)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
1.74 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8
แบบจำลองของบอร์: Ne (นีออน)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน8
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Ne (นีออน)
electron configuration[He] 2s2 2p6
1s2 2s2 2p6
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Ne (นีออน)
Orbital Diagram of Ne (นีออน)
สถานะออกซิเดชัน
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterก๊าซ
gaseous state of matterMonoatomic
จุดเดือด
27.104 K
จุดหลอมเหลว
24.56 K
critical pressure
2.6786 MPa
critical temperature
44.492 K
triple point
24.5561 K
43.37 kPa
appearance
สี
ไม่มีสี
appearancecolorless gas exhibiting an orange-red glow when placed in a high voltage electric field
ดรรชนีหักเห
1.000067
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
20.786 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000041 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.0000000000827 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.00000000369
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์ (FCC)
lattice constant
4.43 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
936 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทก๊าซมีตระกูล, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number2
Mendeleev Number113
Pettifor Number2
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

other

Gas Basicity
174.4 kJ/mol
polarizability
2.6611 ± 0.00003 a₀
C6 Dispersion Coefficient
6.2 a₀
allotrope
Neutron cross section
0.04
Neutron Mass Absorption
0.00059
quantum number1S0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Neon

ไอโซโทปที่มีความเสถียร3
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร17
Natural Isotopes3
Isotopic Composition2090.48%2090.48%229.25%229.25%210.27%210.27%

15Ne

เลขมวล15
เลขนิวตรอน5
น้ำหนักอะตอม
15.043172977 ± 0.000071588 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
770 ± 300 ys
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2014
parity-

decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

16Ne

เลขมวล16
เลขนิวตรอน6
น้ำหนักอะตอม
16.02575086 ± 0.000021986 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

17Ne

เลขมวล17
เลขนิวตรอน7
น้ำหนักอะตอม
17.017713962 ± 0.00000038 Da
g-factor
1.5746 ± 0.0028
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
109.2 ± 0.6 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)94.4%
β+α (β+-delayed α emission)3.51%
B+pA0.014%

18Ne

เลขมวล18
เลขนิวตรอน8
น้ำหนักอะตอม
18.005708696 ± 0.00000039 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1,664.2 ± 0.47 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

19Ne

เลขมวล19
เลขนิวตรอน9
น้ำหนักอะตอม
19.001880906 ± 0.000000171 Da
g-factor
-3.7703 ± 0.00014
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
17.2569 ± 0.0019 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

20Ne

เลขมวล20
เลขนิวตรอน10
น้ำหนักอะตอม
19.99244017525 ± 0.00000000165 Da
g-factor
0
natural abundance
90.48 ± 0.03
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1913
parity+

21Ne

เลขมวล21
เลขนิวตรอน11
น้ำหนักอะตอม
20.993846685 ± 0.000000041 Da
g-factor
-0.44113333333333 ± 0.00002
natural abundance
0.27 ± 0.01
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1928
parity+

22Ne

เลขมวล22
เลขนิวตรอน12
น้ำหนักอะตอม
21.991385113 ± 0.000000018 Da
g-factor
0
natural abundance
9.25 ± 0.03
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1913
parity+

23Ne

เลขมวล23
เลขนิวตรอน13
น้ำหนักอะตอม
22.994466905 ± 0.000000112 Da
g-factor
-0.43176 ± 0.0004
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
37.15 ± 0.03 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.145 ± 0.013
ถูกค้นพบเมื่อ1936
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

24Ne

เลขมวล24
เลขนิวตรอน14
น้ำหนักอะตอม
23.993610649 ± 0.00000055 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.38 ± 0.02 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

25Ne

เลขมวล25
เลขนิวตรอน15
น้ำหนักอะตอม
24.997814797 ± 0.000031181 Da
g-factor
-2.012 ± 0.001
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
602 ± 8 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

26Ne

เลขมวล26
เลขนิวตรอน16
น้ำหนักอะตอม
26.000516496 ± 0.000019784 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
197 ± 2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.13%

27Ne

เลขมวล27
เลขนิวตรอน17
น้ำหนักอะตอม
27.007569462 ± 0.000097445 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
30.9 ± 1.1 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%
2n (2-neutron emission)

28Ne

เลขมวล28
เลขนิวตรอน18
น้ำหนักอะตอม
28.012130767 ± 0.000135339 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
18.8 ± 0.2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%
2n (2-neutron emission)3.7%

29Ne

เลขมวล29
เลขนิวตรอน19
น้ำหนักอะตอม
29.019753 ± 0.0001605 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
14.7 ± 0.4 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28%
2n (2-neutron emission)4%

30Ne

เลขมวล30
เลขนิวตรอน20
น้ำหนักอะตอม
30.024992235 ± 0.000271875 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.22 ± 0.18 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13%
2n (2-neutron emission)8.9%

31Ne

เลขมวล31
เลขนิวตรอน21
น้ำหนักอะตอม
31.033474816 ± 0.000285772 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.4 ± 0.8 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

32Ne

เลขมวล32
เลขนิวตรอน22
น้ำหนักอะตอม
32.03972 ± 0.00054 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.5 ± 0.9 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

33Ne

เลขมวล33
เลขนิวตรอน23
น้ำหนักอะตอม
33.049523 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
n (neutron emission)

34Ne

เลขมวล34
เลขนิวตรอน24
น้ำหนักอะตอม
34.056728 ± 0.000551 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2002
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
2n (2-neutron emission)
β n (β-delayed neutron emission)
NeTube

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Sir William Ramsey, M.W. Travers
สถานที่ค้นพบEngland
ถูกค้นพบเมื่อ1898
ศัพทมูลวิทยาGreek: neos (new).
pronunciationNEE-on (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.005 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.00012 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
natural abundance (สะเก็ดดาว)
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.1 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.13 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3579
2p4.2416
2s4.2416

alias

 • Ne

การแปล

 • อังกฤษneon
 • อิตาลีneon
 • นอร์เวย์บุคมอลneon
 • ฝรั่งเศสnéon
 • เยอรมันNeon
 • รัสเซียнеон
 • สเปนneón
 • ดัตช์neon
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • ฮิบรูנאון
 • แอฟริกานส์neon
 • อัมฮาราኒዮን
 • อารากอนNeón
 • อาหรับنيون
 • อัสตูเรียสNeón
 • อาเซอร์ไบจานNeon
 • เบลารุสнеон
 • บัลแกเรียнеон
 • บังกลาনিয়ন
 • เบรตันNeon
 • บอสเนียneon
 • คาตาลันneó
 • เคิร์ดตอนกลางنیۆن
 • คอร์ซิกาNeone
 • เช็กneon
 • เชอร์ชสลาวิกНєонъ
 • ชูวัชНеон
 • เวลส์Neon
 • เดนมาร์กneon
 • กรีกνέον
 • เอสเปรันโตneono
 • เอสโตเนียNeoon
 • บาสก์neon
 • เปอร์เซียنئون
 • ฟินแลนด์neon
 • ฟริเซียนเหนือNeon
 • ฟรูลีNeon
 • ฟริเซียนตะวันตกNeon
 • ไอริชNeon
 • กาลิเซียneon
 • กัวรานีTatatendy
 • มานซ์Neoin
 • จีนแคะNái
 • ฮาวายNīane
 • ฮินดีनियोन
 • ฮินดีฟิจิNeon
 • โครเอเชียNeon
 • เฮติครีโอลNeyon
 • ฮังการีneon
 • อาร์เมเนียնեոն
 • อินเตอร์ลิงกัวneon
 • อินโดนีเซียneon
 • อีโลโกneon
 • อีโดneono
 • ไอซ์แลนด์neon
 • ญี่ปุ่นネオン
 • โลชบันninynavni
 • ชวาNeon
 • จอร์เจียნეონი
 • คาซัคНеон
 • กันนาดาನಿಯಾನ್
 • เกาหลี네온
 • เคิร์ดNeon
 • โกมิНеон
 • ละตินneon
 • ลักเซมเบิร์กNeon
 • ลิกูเรียNeon
 • ลิงกาลาNeoni
 • ลิทัวเนียNeonas
 • ลัตเวียneons
 • เมารีhaukura
 • มาซิโดเนียНеон
 • มาลายาลัมനിയോൺ
 • มราฐีनियॉन
 • มารีตะวันตกНеон
 • มาเลย์Neon
 • nahYancuīquehēcatl
 • เยอรมันต่ำNeon
 • เนปาลनियोन
 • เนวาร์नियोन
 • นอร์เวย์นีนอสก์neon
 • นาวาโฮNíłchʼi Łitsxooí
 • อ็อกซิตันNeon
 • ปัญจาบਨਿਓਨ
 • ปาเปียเมนโตNeon
 • โปแลนด์neon
 • ลาฮ์นดาنیون
 • โปรตุเกสnéon
 • เคชวาNiyun
 • โรมาเนียneon
 • รูซินНеон
 • ซิซิลีneon
 • เซอร์โบ-โครเอเชียNeon
 • สิงหลනියෝන්
 • สโลวักneón
 • สโลวีเนียneon
 • แอลเบเนียNeoni
 • เซอร์เบียнеон
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Neon
 • สวีเดนneon
 • สวาฮีลีNeoni
 • ทมิฬநியோன்
 • เตลูกูనియాన్
 • ทาจิกНеон
 • ตากาล็อกNeon
 • ตุรกีNeon
 • อุยกูร์نىئون گازى
 • ยูเครนнеон
 • อูรดูنیون
 • อุซเบกNeon
 • เวปส์Neon
 • เวียดนามneon
 • วาเรย์Neon
 • คัลมืยค์Неон
 • ยิดดิชנעאן
 • โยรูบาNeon
 • เซบูNeon
 • ลอมบาร์ดNeon
 • โอดิยาନିଅନ
 • คุชราตનિયોન
 • พีดมอนต์Néon
 • สกอตส์neon
 • จีน (จีน)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • กวางตุ้ง
 • ตาตาร์Неон
 • เอียร์ซยาНеон
 • โซมาลีNiyoon
 • ซาโมจิเตียนNeuons
 • จีนคลาสสิก
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Нэон
 • จีนมินหนานNe-óng
 • อาโรมาเนียNeon
 • คีร์กีซНеон
 • ลิมเบิร์กNeon
 • แฟโรNeon
 • โปรตุเกส (บราซิล)neônio
 • เกลิกสกอตNeon
 • สันสกฤตनियोन
 • มอลตาneon
 • จีนกั้น
 • บาลีनियोन
 • มองโกเลียнеон
 • cdoNeon
 • โภชปุรีनियॉन
 • azbنئون
 • ทิเบตགསར་རླུང་།
 • พม่าနီယွန်
 • ซุนดาNéon
 • โวลาพึคneonin
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาneon
 • จีนอู๋
 • เขมรនេអុង
 • oloNeon
 • kbpNɛyɔɔ
 • อัสสัมনিয়ন
 • จีน (ไต้หวัน)
 • ซาร์เดญาNeon
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน
 • จีน (มาเลเซีย)
 • จีน (สิงคโปร์)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • บัชคีร์Неон
 • อาหรับโมร็อกโกنيون
 • พัชโตنيون
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์نيون
 • บิกอลNeon
 • เมเกรเลียნეონი
 • คอร์นิชNeon
 • มณีปุระꯅꯤꯌꯣꯟ
 • บาหลีNéon
 • โชนาNiyoni
 • วอลลูนNeyon
 • สินธิنيون
 • blkနီယွန်
 • ซูลูINkanyihwe