นีออน

นีออน (Ne)

chemical element with symbol Ne and atomic number 10
เลขอะตอม10
มวลอะตอม20.1797
เลขมวล20
หมู่18
คาบ2
บล็อกp
โปรตอน10 p+
นิวตรอน10 n0
Electrons10 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Ne (นีออน)

คุณสมบัติ

รัศมีอะตอม
160 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
67 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
รัศมีวานเดอร์วาลส์
154 pm
ความหนาแน่น
0.000825 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
198.8 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
21.56454 eV/particle
ionization energy of Ne (นีออน)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
1.74 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8
แบบจำลองของบอร์: Ne (นีออน)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน8
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Ne (นีออน)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[He] 2s2 2p6
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Ne (นีออน)
Orbital Diagram of Ne (นีออน)
สถานะออกซิเดชัน
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity
Phases
phase of matterก๊าซ
Gas PhaseMonoatomic
จุดเดือด
27.104 K
จุดหลอมเหลว
24.56 K
critical pressure
2.6786 MPa
critical temperature
44.492 K
triple point
24.5561 K
43.37 kPa
Visual
สี
ไม่มีสี
appearancecolorless gas exhibiting an orange-red glow when placed in a high voltage electric field
ดรรชนีหักเห
1.000067
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
20.786 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000041 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.0000000000827 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.00000000369
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์ (FCC)
lattice constant
4.43 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
936 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทก๊าซมีตระกูล, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number2
Mendeleev Number113
Pettifor Number2
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile
other
Gas Basicity
174.4 kJ/mol
Dipole Polarizability
2.6611 ± 0.00003 a₀
C6 Dispersion Coefficient
6.2 a₀
Allotropes
Neutron cross section
0.04
Neutron Mass Absorption
0.00059
quantum number1S0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Neon

ไอโซโทปที่มีความเสถียร3
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร17
Radioactive Isotopes16

15Ne

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
15.043172977 ± 0.000071588 Da
เลขมวล15
g-factor
ครึ่งชีวิต
770 ± 300 ys
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2014
parity-

15Ne Decay Modes
decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

16Ne

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
16.02575086 ± 0.000021986 Da
เลขมวล16
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

16Ne Decay Modes
decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

17Ne

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
17.017713962 ± 0.00000038 Da
เลขมวล17
g-factor
1.5746 ± 0.0028
ครึ่งชีวิต
109.2 ± 0.6 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity-

17Ne Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)94.4%
β+α (β+-delayed α emission)3.51%
B+pA0.014%

18Ne

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
18.005708696 ± 0.00000039 Da
เลขมวล18
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1,664.2 ± 0.47 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

18Ne Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

19Ne

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
19.001880906 ± 0.000000171 Da
เลขมวล19
g-factor
-3.7703 ± 0.00014
ครึ่งชีวิต
17.2569 ± 0.0019 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity+

19Ne Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

20Ne

natural abundance
90.48 ± 0.03
น้ำหนักอะตอม
19.99244017525 ± 0.00000000165 Da
เลขมวล20
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1913
parity+

21Ne

natural abundance
0.27 ± 0.01
น้ำหนักอะตอม
20.993846685 ± 0.000000041 Da
เลขมวล21
g-factor
-0.44113333333333 ± 0.00002
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1928
parity+

22Ne

natural abundance
9.25 ± 0.03
น้ำหนักอะตอม
21.991385113 ± 0.000000018 Da
เลขมวล22
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1913
parity+

23Ne

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
22.994466905 ± 0.000000112 Da
เลขมวล23
g-factor
-0.43176 ± 0.0004
ครึ่งชีวิต
37.15 ± 0.03 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.145 ± 0.013
ถูกค้นพบเมื่อ1936
parity+

23Ne Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

24Ne

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
23.993610649 ± 0.00000055 Da
เลขมวล24
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
3.38 ± 0.02 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity+

24Ne Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

25Ne

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
24.997814797 ± 0.000031181 Da
เลขมวล25
g-factor
-2.012 ± 0.001
ครึ่งชีวิต
602 ± 8 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

25Ne Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

26Ne

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
26.000516496 ± 0.000019784 Da
เลขมวล26
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
197 ± 2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

26Ne Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.13%

27Ne

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
27.007569462 ± 0.000097445 Da
เลขมวล27
g-factor
ครึ่งชีวิต
30.9 ± 1.1 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

27Ne Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%
2n (2-neutron emission)%

28Ne

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
28.012130767 ± 0.000135339 Da
เลขมวล28
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
18.8 ± 0.2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

28Ne Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%
2n (2-neutron emission)3.7%

29Ne

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
29.019753 ± 0.0001605 Da
เลขมวล29
g-factor
ครึ่งชีวิต
14.7 ± 0.4 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity-

29Ne Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28%
2n (2-neutron emission)4%

30Ne

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
30.024992235 ± 0.000271875 Da
เลขมวล30
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
7.22 ± 0.18 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

30Ne Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13%
2n (2-neutron emission)8.9%

31Ne

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
31.033474816 ± 0.000285772 Da
เลขมวล31
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.4 ± 0.8 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity-

31Ne Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

32Ne

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
32.03972 ± 0.00054 Da
เลขมวล32
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
3.5 ± 0.9 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity+

32Ne Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

33Ne

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
33.049523 ± 0.000644 Da
เลขมวล33
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

33Ne Decay Modes
decay modeintensity
n (neutron emission)%

34Ne

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
34.056728 ± 0.000551 Da
เลขมวล34
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2002
parity+

34Ne Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
2n (2-neutron emission)%
β n (β-delayed neutron emission)%
NeTube.jpg

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Sir William Ramsey, M.W. Travers
สถานที่ค้นพบEngland
ถูกค้นพบเมื่อ1898
ศัพทมูลวิทยาGreek: neos (new).
pronunciationNEE-on (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.005 mg/kg
Abundance in Oceans
0.00012 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
Abundance in Sun
0.1 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.13 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3579
2p4.2416
2s4.2416