Nikl, Pochvistík†

Nikl, Pochvistík† (Ni)

chemický prvek s atomovým číslem 28
Atomové číslo28
Atomová hmotnost58.6934
Nukleonové číslo58
Skupina10
Perioda4
Blokd
proton28 p+
neutron30 n0
elektron28 e-
Animated Bohrův model atomu of Ni (Nikl, Pochvistík†)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
135 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
110 pm
Metallic Radius
115 pm
iontový poloměr
55 pm
Crystal Radius
69 pm
Van der Waalsův poloměr
197 pm
hustota
8,9 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Nikl, Pochvistík†0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
737 kJ/mol
Elektronová afinita
Ionizační energie
7,639877 eV/particle
Ionizační energie of Ni (Nikl, Pochvistík†)
měrné skupenské teplo varu
378,6 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
17,61 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
430,1 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 16, 2
Bohrův model atomu: Ni (Nikl, Pochvistík†)
Valenční elektron2
Lewis structure: Ni (Nikl, Pochvistík†)
elektronová konfigurace[Ar] 3d8 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2
Enhanced Bohrův model atomu of Ni (Nikl, Pochvistík†)
Orbital Diagram of Ni (Nikl, Pochvistík†)
Oxidační číslo-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
elektronegativita
1.91
Electrophilicity Index
1,4915353151966217 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
3 186,15 K
Teplota tání
1 728,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Šedá
vzhledlustrous, metallic, and silver with a gold tinge
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
90,9 W/(m K)
teplotní roztažnost
0,0000134 1/K
Molární tepelná kapacita
26,07 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,444 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
14 MS/m
rezistivita
0,00000007000000000002 m Ω
supravodivost
magnetismus
typeferromagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieova teplota
631 K
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaKrychlová plošně centrovaná (FCC)
lattice constant
3,52 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
tvrdost
4 MPa
stlačitelnost
180 GPa
modul pružnosti ve smyku
76 GPa
modul pružnosti v tahu
200 GPa
Poissonova konstanta
0,31
rychlost zvuku
4 970 m/s
klasifikace
KategoriePřechodné kovy, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number69
Mendeleev Number67
Pettifor Number67
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůsiderophile

ostatní

Gas Basicity
714,1 kJ/mol
Polarizovatelnost
49 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
373 a₀
allotrope
Účinný průřez
4,5
Neutron Mass Absorption
0,0026
kvantové číslo3F4
space group225 (Fm_3m)

Izotopy niklu

Stabilní izotopy4
Nestabilní izotopy31
Natural Isotopes5
Isotopic Composition5868.08%5868.08%6026.22%6026.22%623.63%623.63%611.14%611.14%640.93%640.93%

48Ni

Nukleonové číslo48
neutronové číslo20
relativní atomová hmotnost
48,019515 ± 0,000455 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,8 ± 0,8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2000
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
2p (2-proton emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
β+ p (β+-delayed proton emission)

49Ni

Nukleonové číslo49
neutronové číslo21
relativní atomová hmotnost
49,009157 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7,5 ± 1 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1996
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)83.4%

50Ni

Nukleonové číslo50
neutronové číslo22
relativní atomová hmotnost
49,996286 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
18,5 ± 1,2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)73%
2p (2-proton emission)14%

51Ni

Nukleonové číslo51
neutronové číslo23
relativní atomová hmotnost
50,987493 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
23,8 ± 0,2 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1987
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87.2%
2p (2-proton emission)0.5%

52Ni

Nukleonové číslo52
neutronové číslo24
relativní atomová hmotnost
51,975781 ± 0,000089 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
41,8 ± 1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1987
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)31.1%

53Ni

Nukleonové číslo53
neutronové číslo25
relativní atomová hmotnost
52,96819 ± 0,000027 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
55,2 ± 0,7 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1976
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)22.7%

54Ni

Nukleonové číslo54
neutronové číslo26
relativní atomová hmotnost
53,957833 ± 0,000005 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
114,1 ± 0,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1977
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

55Ni

Nukleonové číslo55
neutronové číslo27
relativní atomová hmotnost
54,951329846 ± 0,000000757 Da
g-factor
0,28 ± 0,0085714285714286
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
203,9 ± 1,3 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1972
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

56Ni

Nukleonové číslo56
neutronové číslo28
relativní atomová hmotnost
55,942127761 ± 0,000000428 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6,075 ± 0,01 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1952
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

57Ni

Nukleonové číslo57
neutronové číslo29
relativní atomová hmotnost
56,939791394 ± 0,000000608 Da
g-factor
-0,53166666666667 ± 0,00093333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
35,6 ± 0,06 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1938
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

58Ni

Nukleonové číslo58
neutronové číslo30
relativní atomová hmotnost
57,93534165 ± 0,000000374 Da
g-factor
0
natural abundance
68,0769 ± 0,019
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1921
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
+ (double β+ decay)

59Ni

Nukleonové číslo59
neutronové číslo31
relativní atomová hmotnost
58,934345442 ± 0,000000376 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
81 ± 5 ky
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1951
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

60Ni

Nukleonové číslo60
neutronové číslo32
relativní atomová hmotnost
59,930785129 ± 0,000000378 Da
g-factor
0
natural abundance
26,2231 ± 0,015
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1921
Narušení P-symetrie+

61Ni

Nukleonové číslo61
neutronové číslo33
relativní atomová hmotnost
60,931054819 ± 0,000000381 Da
g-factor
natural abundance
1,1399 ± 0,0013
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,162 ± 0,015
datum objevu1934
Narušení P-symetrie-

62Ni

Nukleonové číslo62
neutronové číslo34
relativní atomová hmotnost
61,928344753 ± 0,000000455 Da
g-factor
0
natural abundance
3,6345 ± 0,004
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1934
Narušení P-symetrie+

63Ni

Nukleonové číslo63
neutronové číslo35
relativní atomová hmotnost
62,929669021 ± 0,000000457 Da
g-factor
0,992 ± 0,01
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
101,2 ± 1,5 y
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1951
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

64Ni

Nukleonové číslo64
neutronové číslo36
relativní atomová hmotnost
63,927966228 ± 0,000000497 Da
g-factor
0
natural abundance
0,9256 ± 0,0019
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1935
Narušení P-symetrie+

65Ni

Nukleonové číslo65
neutronové číslo37
relativní atomová hmotnost
64,930084585 ± 0,000000518 Da
g-factor
0,276 ± 0,024
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,5175 ± 0,0005 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1946
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

66Ni

Nukleonové číslo66
neutronové číslo38
relativní atomová hmotnost
65,929139333 ± 0,0000015 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
54,6 ± 0,3 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1948
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

67Ni

Nukleonové číslo67
neutronové číslo39
relativní atomová hmotnost
66,931569413 ± 0,0000031 Da
g-factor
1,202 ± 0,01
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
21 ± 1 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1978
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

68Ni

Nukleonové číslo68
neutronové číslo40
relativní atomová hmotnost
67,931868787 ± 0,0000032 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
29 ± 2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1977
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

69Ni

Nukleonové číslo69
neutronové číslo41
relativní atomová hmotnost
68,935610267 ± 0,000004 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
11,4 ± 0,3 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1984
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

70Ni

Nukleonové číslo70
neutronové číslo42
relativní atomová hmotnost
69,9364313 ± 0,000002301 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1987
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

71Ni

Nukleonové číslo71
neutronové číslo43
relativní atomová hmotnost
70,940518962 ± 0,000002401 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,56 ± 0,03 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1987
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

72Ni

Nukleonové číslo72
neutronové číslo44
relativní atomová hmotnost
71,941785924 ± 0,000002401 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,57 ± 0,05 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1987
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

73Ni

Nukleonové číslo73
neutronové číslo45
relativní atomová hmotnost
72,946206681 ± 0,000002601 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
840 ± 30 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1987
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

74Ni

Nukleonové číslo74
neutronové číslo46
relativní atomová hmotnost
73,947718 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
507,7 ± 4,6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1987
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

75Ni

Nukleonové číslo75
neutronové číslo47
relativní atomová hmotnost
74,952506 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
331,6 ± 3,2 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1992
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10%

76Ni

Nukleonové číslo76
neutronové číslo48
relativní atomová hmotnost
75,954707 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
234,6 ± 2,7 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1995
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14%

77Ni

Nukleonové číslo77
neutronové číslo49
relativní atomová hmotnost
76,959903 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
158,9 ± 4,2 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1995
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%
2n (2-neutron emission)

78Ni

Nukleonové číslo78
neutronové číslo50
relativní atomová hmotnost
77,962555 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
122,2 ± 5,1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1995
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

79Ni

Nukleonové číslo79
neutronové číslo51
relativní atomová hmotnost
78,969769 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
44 ± 8 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

80Ni

Nukleonové číslo80
neutronové číslo52
relativní atomová hmotnost
79,975051 ± 0,000644 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
30 ± 22 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2014
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

81Ni

Nukleonové číslo81
neutronové číslo53
relativní atomová hmotnost
80,982727 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2017
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)

82Ni

Nukleonové číslo82
neutronové číslo54
relativní atomová hmotnost
81,988492 ± 0,000859 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2017
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
Electrolytic nickel

dějiny

objevitel nebo vynálezceAxel Cronstedt
místo objevu/vynálezuSweden
datum objevu1751
etymologieGerman: kupfernickel (false copper).
výslovnostNIK-l (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
0,00056 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
0,00001 %
natural abundance (meteoroid)
1,3 %
natural abundance (Slunce)
0,008 %
Hojnost ve vesmíru
0,006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6474
2p3.9048
2s7.7874
3d15.4705
3p13.915
3s13.039
4s22.2892