Νικελιο

Νικελιο (Ni)

χημικό στοιχείο με σύμβολο Ni και ατομικό αριθμό 28
Ατομικός Αριθμός28
Ατομικό βάρος58.6934
Μαζικός αριθμός58
Ομάδα10
Περίοδος4
Τομέαςd
πρωτόνιο28 p+
νετρόνιο30 n0
ηλεκτρόνιο28 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Ni (Νικελιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
135 pm
molar volume
covalent radius
110 pm
Metallic Radius
115 pm
ionic radius
55 pm
Crystal Radius
69 pm
Van der Waals radius
197 pm
πυκνότητα
8,9 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Νικελιο020406080100120140160180200pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
737 kJ/mol
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
7,639877 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of Ni (Νικελιο)
ενθαλπία εξάτμισης
378,6 kJ/mol
enthalpy of fusion
17,61 kJ/mol
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
430,1 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 16, 2
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Ni (Νικελιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο2
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Ni (Νικελιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Ar] 3d8 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Ni (Νικελιο)
Orbital Diagram of Ni (Νικελιο)
Αριθμός οξείδωσης-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
Ηλεκτραρνητικότητα
1.91
Electrophilicity Index
1,4915353151966217 eV/particle
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
3.186,15 K
Σημείο τήξης
1.728,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Γκρι
Εμφάνισηlustrous, metallic, and silver with a gold tinge
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
90,9 W/(m K)
Θερμική διαστολή
0,0000134 1/K
molar heat capacity
26,07 J/(mol K)
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,444 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
ηλεκτρική αγωγιμότητα
14 MS/m
Αντιστασιμότητα
0,00000007000000000002 m Ω
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
typeferromagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
631 K
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
3,52 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
4 MPa
Συμπιεστότητα
180 GPa
shear modulus
76 GPa
Young's modulus
200 GPa
Poisson's ratio
0,31
ταχύτητα του ήχου
4.970 m/s
classification
ΚατηγορίαΣτοιχεία μετάπτωσης, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number69
Mendeleev Number67
Pettifor Number67
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
714,1 kJ/mol
polarizability
49 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
373 a₀
allotrope
Neutron cross section
4,5
Neutron Mass Absorption
0,0026
Κβαντικός αριθμός3F4
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Nickel

Stable Isotopes4
Unstable Isotopes31
Natural Isotopes5
Isotopic Composition5868.08%5868.08%6026.22%6026.22%623.63%623.63%611.14%611.14%640.93%640.93%

48Ni

Μαζικός αριθμός48
αριθμός νετρονίων20
σχετική ατομική μάζα
48,019515 ± 0,000455 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,8 ± 0,8 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2000
parity+

decay modeΈνταση
2p (2-proton emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
β+ p (β+-delayed proton emission)

49Ni

Μαζικός αριθμός49
αριθμός νετρονίων21
σχετική ατομική μάζα
49,009157 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
7,5 ± 1 ms
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1996
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)83.4%

50Ni

Μαζικός αριθμός50
αριθμός νετρονίων22
σχετική ατομική μάζα
49,996286 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
18,5 ± 1,2 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)73%
2p (2-proton emission)14%

51Ni

Μαζικός αριθμός51
αριθμός νετρονίων23
σχετική ατομική μάζα
50,987493 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
23,8 ± 0,2 ms
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1987
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87.2%
2p (2-proton emission)0.5%

52Ni

Μαζικός αριθμός52
αριθμός νετρονίων24
σχετική ατομική μάζα
51,975781 ± 0,000089 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
41,8 ± 1 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1987
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)31.1%

53Ni

Μαζικός αριθμός53
αριθμός νετρονίων25
σχετική ατομική μάζα
52,96819 ± 0,000027 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
55,2 ± 0,7 ms
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1976
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)22.7%

54Ni

Μαζικός αριθμός54
αριθμός νετρονίων26
σχετική ατομική μάζα
53,957833 ± 0,000005 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
114,1 ± 0,3 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1977
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

55Ni

Μαζικός αριθμός55
αριθμός νετρονίων27
σχετική ατομική μάζα
54,951329846 ± 0,000000757 Da
g-factor
0,28 ± 0,0085714285714286
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
203,9 ± 1,3 ms
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1972
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

56Ni

Μαζικός αριθμός56
αριθμός νετρονίων28
σχετική ατομική μάζα
55,942127761 ± 0,000000428 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
6,075 ± 0,01 d
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1952
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

57Ni

Μαζικός αριθμός57
αριθμός νετρονίων29
σχετική ατομική μάζα
56,939791394 ± 0,000000608 Da
g-factor
-0,53166666666667 ± 0,00093333333333333
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
35,6 ± 0,06 h
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1938
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

58Ni

Μαζικός αριθμός58
αριθμός νετρονίων30
σχετική ατομική μάζα
57,93534165 ± 0,000000374 Da
g-factor
0
natural abundance
68,0769 ± 0,019
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1921
parity+

decay modeΈνταση
+ (double β+ decay)

59Ni

Μαζικός αριθμός59
αριθμός νετρονίων31
σχετική ατομική μάζα
58,934345442 ± 0,000000376 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
81 ± 5 ky
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1951
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

60Ni

Μαζικός αριθμός60
αριθμός νετρονίων32
σχετική ατομική μάζα
59,930785129 ± 0,000000378 Da
g-factor
0
natural abundance
26,2231 ± 0,015
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1921
parity+

61Ni

Μαζικός αριθμός61
αριθμός νετρονίων33
σχετική ατομική μάζα
60,931054819 ± 0,000000381 Da
g-factor
natural abundance
1,1399 ± 0,0013
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
0,162 ± 0,015
ημερομηνία ανακάλυψης1934
parity-

62Ni

Μαζικός αριθμός62
αριθμός νετρονίων34
σχετική ατομική μάζα
61,928344753 ± 0,000000455 Da
g-factor
0
natural abundance
3,6345 ± 0,004
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1934
parity+

63Ni

Μαζικός αριθμός63
αριθμός νετρονίων35
σχετική ατομική μάζα
62,929669021 ± 0,000000457 Da
g-factor
0,992 ± 0,01
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
101,2 ± 1,5 y
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1951
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

64Ni

Μαζικός αριθμός64
αριθμός νετρονίων36
σχετική ατομική μάζα
63,927966228 ± 0,000000497 Da
g-factor
0
natural abundance
0,9256 ± 0,0019
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1935
parity+

65Ni

Μαζικός αριθμός65
αριθμός νετρονίων37
σχετική ατομική μάζα
64,930084585 ± 0,000000518 Da
g-factor
0,276 ± 0,024
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,5175 ± 0,0005 h
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1946
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

66Ni

Μαζικός αριθμός66
αριθμός νετρονίων38
σχετική ατομική μάζα
65,929139333 ± 0,0000015 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
54,6 ± 0,3 h
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

67Ni

Μαζικός αριθμός67
αριθμός νετρονίων39
σχετική ατομική μάζα
66,931569413 ± 0,0000031 Da
g-factor
1,202 ± 0,01
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
21 ± 1 s
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1978
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

68Ni

Μαζικός αριθμός68
αριθμός νετρονίων40
σχετική ατομική μάζα
67,931868787 ± 0,0000032 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
29 ± 2 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1977
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

69Ni

Μαζικός αριθμός69
αριθμός νετρονίων41
σχετική ατομική μάζα
68,935610267 ± 0,000004 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
11,4 ± 0,3 s
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1984
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

70Ni

Μαζικός αριθμός70
αριθμός νετρονίων42
σχετική ατομική μάζα
69,9364313 ± 0,000002301 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
6 ± 0,3 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1987
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

71Ni

Μαζικός αριθμός71
αριθμός νετρονίων43
σχετική ατομική μάζα
70,940518962 ± 0,000002401 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,56 ± 0,03 s
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1987
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

72Ni

Μαζικός αριθμός72
αριθμός νετρονίων44
σχετική ατομική μάζα
71,941785924 ± 0,000002401 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,57 ± 0,05 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1987
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

73Ni

Μαζικός αριθμός73
αριθμός νετρονίων45
σχετική ατομική μάζα
72,946206681 ± 0,000002601 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
840 ± 30 ms
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1987
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

74Ni

Μαζικός αριθμός74
αριθμός νετρονίων46
σχετική ατομική μάζα
73,947718 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
507,7 ± 4,6 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1987
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

75Ni

Μαζικός αριθμός75
αριθμός νετρονίων47
σχετική ατομική μάζα
74,952506 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
331,6 ± 3,2 ms
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1992
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10%

76Ni

Μαζικός αριθμός76
αριθμός νετρονίων48
σχετική ατομική μάζα
75,954707 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
234,6 ± 2,7 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1995
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14%

77Ni

Μαζικός αριθμός77
αριθμός νετρονίων49
σχετική ατομική μάζα
76,959903 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
158,9 ± 4,2 ms
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1995
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%
2n (2-neutron emission)

78Ni

Μαζικός αριθμός78
αριθμός νετρονίων50
σχετική ατομική μάζα
77,962555 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
122,2 ± 5,1 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1995
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

79Ni

Μαζικός αριθμός79
αριθμός νετρονίων51
σχετική ατομική μάζα
78,969769 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
44 ± 8 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

80Ni

Μαζικός αριθμός80
αριθμός νετρονίων52
σχετική ατομική μάζα
79,975051 ± 0,000644 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
30 ± 22 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2014
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

81Ni

Μαζικός αριθμός81
αριθμός νετρονίων53
σχετική ατομική μάζα
80,982727 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2017
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)

82Ni

Μαζικός αριθμός82
αριθμός νετρονίων54
σχετική ατομική μάζα
81,988492 ± 0,000859 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2017
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
Electrolytic nickel

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόAxel Cronstedt
μέρος ανακάλυψηςSweden
ημερομηνία ανακάλυψης1751
ΕτυμολογίαGerman: kupfernickel (false copper).
pronunciationNIK-l (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ωκεανός)
0,00056 mg/L
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0,00001 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
1,3 %
natural abundance (Ήλιος)
0,008 %
Abundance in Universe
0,006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6474
2p3.9048
2s7.7874
3d15.4705
3p13.915
3s13.039
4s22.2892