Nikiel

Nikiel (Ni)

28. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa28
Masa atomowa58.6934
liczba masowa58
Grupa10
Okres4
Blokd
proton28 p+
neutron30 n0
elektron28 e-
Animated Model atomu Bohra of Ni (Nikiel)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
135 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
110 pm
Metallic Radius
115 pm
Promień jonowy
55 pm
Crystal Radius
69 pm
promień van der Waalsa
197 pm
gęstość
8,9 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Nikiel0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
737 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
7,639877 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Ni (Nikiel)
ciepło parowania
378,6 kJ/mol
ciepło topnienia
17,61 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
430,1 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 16, 2
Model atomu Bohra: Ni (Nikiel)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Ni (Nikiel)
konfiguracja elektronowa[Ar] 3d8 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2
Enhanced Model atomu Bohra of Ni (Nikiel)
Orbital Diagram of Ni (Nikiel)
stopień utlenienia-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
elektroujemność
1.91
Electrophilicity Index
1,4915353151966217 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
3 186,15 K
Temperatura topnienia
1 728,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Szary
appearancelustrous, metallic, and silver with a gold tinge
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
90,9 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,0000134 1/K
molar heat capacity
26,07 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,444 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
14 MS/m
rezystywność
0,00000007000000000002 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeferromagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
631 K
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyFace Centered Cubic (FCC)
Stała sieci krystalicznej
3,52 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
4 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
180 GPa
moduł Kirchhoffa
76 GPa
moduł Younga
200 GPa
współczynnik Poissona
0,31
prędkość dźwięku
4 970 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number69
Mendeleev Number67
Pettifor Number67
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
714,1 kJ/mol
Polaryzowalność
49 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
373 a₀
allotrope
Przekrój czynny
4,5
Neutron Mass Absorption
0,0026
liczby kwantowe3F4
grupa przestrzenna225 (Fm_3m)

Isotopes of Nickel

Stabilne izotopy4
Niestabilne izotopy31
Natural Isotopes5
Isotopic Composition5868.08%5868.08%6026.22%6026.22%623.63%623.63%611.14%611.14%640.93%640.93%

48Ni

liczba masowa48
liczba neutronów20
względna masa atomowa
48,019515 ± 0,000455 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,8 ± 0,8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2000
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
2p (2-proton emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
β+ p (β+-delayed proton emission)

49Ni

liczba masowa49
liczba neutronów21
względna masa atomowa
49,009157 ± 0,000644 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,5 ± 1 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1996
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)83.4%

50Ni

liczba masowa50
liczba neutronów22
względna masa atomowa
49,996286 ± 0,000537 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
18,5 ± 1,2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)73%
2p (2-proton emission)14%

51Ni

liczba masowa51
liczba neutronów23
względna masa atomowa
50,987493 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
23,8 ± 0,2 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87.2%
2p (2-proton emission)0.5%

52Ni

liczba masowa52
liczba neutronów24
względna masa atomowa
51,975781 ± 0,000089 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
41,8 ± 1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1987
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)31.1%

53Ni

liczba masowa53
liczba neutronów25
względna masa atomowa
52,96819 ± 0,000027 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
55,2 ± 0,7 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)22.7%

54Ni

liczba masowa54
liczba neutronów26
względna masa atomowa
53,957833 ± 0,000005 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
114,1 ± 0,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

55Ni

liczba masowa55
liczba neutronów27
względna masa atomowa
54,951329846 ± 0,000000757 Da
g-factor
0,28 ± 0,0085714285714286
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
203,9 ± 1,3 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

56Ni

liczba masowa56
liczba neutronów28
względna masa atomowa
55,942127761 ± 0,000000428 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,075 ± 0,01 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1952
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

57Ni

liczba masowa57
liczba neutronów29
względna masa atomowa
56,939791394 ± 0,000000608 Da
g-factor
-0,53166666666667 ± 0,00093333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
35,6 ± 0,06 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1938
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

58Ni

liczba masowa58
liczba neutronów30
względna masa atomowa
57,93534165 ± 0,000000374 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
68,0769 ± 0,019
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1921
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)

59Ni

liczba masowa59
liczba neutronów31
względna masa atomowa
58,934345442 ± 0,000000376 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
81 ± 5 ky
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

60Ni

liczba masowa60
liczba neutronów32
względna masa atomowa
59,930785129 ± 0,000000378 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
26,2231 ± 0,015
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1921
parzystość+

61Ni

liczba masowa61
liczba neutronów33
względna masa atomowa
60,931054819 ± 0,000000381 Da
g-factor
abundancja naturalna
1,1399 ± 0,0013
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,162 ± 0,015
data odkrycia1934
parzystość-

62Ni

liczba masowa62
liczba neutronów34
względna masa atomowa
61,928344753 ± 0,000000455 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
3,6345 ± 0,004
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

63Ni

liczba masowa63
liczba neutronów35
względna masa atomowa
62,929669021 ± 0,000000457 Da
g-factor
0,992 ± 0,01
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
101,2 ± 1,5 y
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

64Ni

liczba masowa64
liczba neutronów36
względna masa atomowa
63,927966228 ± 0,000000497 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
0,9256 ± 0,0019
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1935
parzystość+

65Ni

liczba masowa65
liczba neutronów37
względna masa atomowa
64,930084585 ± 0,000000518 Da
g-factor
0,276 ± 0,024
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,5175 ± 0,0005 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1946
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

66Ni

liczba masowa66
liczba neutronów38
względna masa atomowa
65,929139333 ± 0,0000015 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
54,6 ± 0,3 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

67Ni

liczba masowa67
liczba neutronów39
względna masa atomowa
66,931569413 ± 0,0000031 Da
g-factor
1,202 ± 0,01
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
21 ± 1 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1978
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

68Ni

liczba masowa68
liczba neutronów40
względna masa atomowa
67,931868787 ± 0,0000032 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
29 ± 2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

69Ni

liczba masowa69
liczba neutronów41
względna masa atomowa
68,935610267 ± 0,000004 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
11,4 ± 0,3 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1984
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

70Ni

liczba masowa70
liczba neutronów42
względna masa atomowa
69,9364313 ± 0,000002301 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1987
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

71Ni

liczba masowa71
liczba neutronów43
względna masa atomowa
70,940518962 ± 0,000002401 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,56 ± 0,03 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

72Ni

liczba masowa72
liczba neutronów44
względna masa atomowa
71,941785924 ± 0,000002401 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,57 ± 0,05 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1987
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

73Ni

liczba masowa73
liczba neutronów45
względna masa atomowa
72,946206681 ± 0,000002601 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
840 ± 30 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

74Ni

liczba masowa74
liczba neutronów46
względna masa atomowa
73,947718 ± 0,000215 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
507,7 ± 4,6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1987
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

75Ni

liczba masowa75
liczba neutronów47
względna masa atomowa
74,952506 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
331,6 ± 3,2 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10%

76Ni

liczba masowa76
liczba neutronów48
względna masa atomowa
75,954707 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
234,6 ± 2,7 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1995
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14%

77Ni

liczba masowa77
liczba neutronów49
względna masa atomowa
76,959903 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
158,9 ± 4,2 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%
2n (2-neutron emission)

78Ni

liczba masowa78
liczba neutronów50
względna masa atomowa
77,962555 ± 0,000429 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
122,2 ± 5,1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1995
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

79Ni

liczba masowa79
liczba neutronów51
względna masa atomowa
78,969769 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
44 ± 8 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

80Ni

liczba masowa80
liczba neutronów52
względna masa atomowa
79,975051 ± 0,000644 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
30 ± 22 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2014
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

81Ni

liczba masowa81
liczba neutronów53
względna masa atomowa
80,982727 ± 0,000751 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2017
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)

82Ni

liczba masowa82
liczba neutronów54
względna masa atomowa
81,988492 ± 0,000859 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2017
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
Electrolytic nickel

historia

odkrywca lub wynalazcaAxel Cronstedt
miejsce odkryciaSweden
data odkrycia1751
etymologiaGerman: kupfernickel (false copper).
wymowaNIK-l (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
0,00056 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0,00001 %
abundancja naturalna (meteoroid)
1,3 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,008 %
Ilość we Wszechświecie
0,006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6474
2p3.9048
2s7.7874
3d15.4705
3p13.915
3s13.039
4s22.2892