Nikiel

Nikiel (Ni)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa28
Masa atomowa58.6934
liczba masowa58
Grupa10
Okres4
Blokd
Protony28 p+
Neutrony30 n0
Elektrony28 e-
Animated Model atomu Bohra of Ni (Nikiel)

Właściwości

Promień atomowy
135 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
110 pm
Metallic Radius
115 pm
Promień jonowy
55 pm
Crystal Radius
69 pm
promień van der Waalsa
197 pm
gęstość
8,9 g/cm³
energia
proton affinity
737 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
7,639877 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Ni (Nikiel)
ciepło parowania
378,6 kJ/mol
ciepło topnienia
17,61 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
430,1 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 16, 2
Model atomu Bohra: Ni (Nikiel)
elektron walencyjny2
konfiguracja elektronowa[Ar] 3d8 4s2
Enhanced Model atomu Bohra of Ni (Nikiel)
Orbital Diagram of Ni (Nikiel)
stopień utlenienia-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
elektroujemność
1.91
Electrophilicity
1,4915353151966217 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
3 186,15 K
Temperatura topnienia
1 728,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Szary
appearancelustrous, metallic, and silver with a gold tinge
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
90,9 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,0000134 1/K
molar heat capacity
26,07 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,444 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
14 MS/m
rezystywność
0,00000007000000000002 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeferromagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
631 K
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyFace Centered Cubic (FCC)
Stała sieci krystalicznej
3,52 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
4 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
180 GPa
moduł Kirchhoffa
76 GPa
moduł Younga
200 GPa
współczynnik Poissona
0,31
prędkość dźwięku
4 970 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number69
Mendeleev Number67
Pettifor Number67
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationsiderophile
other
Gas Basicity
714,1 kJ/mol
Dipole Polarizability
49 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
373 a₀
Allotropes
Przekrój czynny
4,5
Neutron Mass Absorption
0,0026
liczby kwantowe3F4
grupa przestrzenna225 (Fm_3m)

Isotopes of Nickel

Stabilne izotopy5
Niestabilne izotopy30
Radioactive Isotopes30

48Ni

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
48,019515 ± 0,000455 Da
liczba masowa48
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,8 ± 0,8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2000
parzystość+

48Ni Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
2p (2-proton emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

49Ni

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
49,009157 ± 0,000644 Da
liczba masowa49
g-factor
czas połowicznego rozpadu
7,5 ± 1 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1996
parzystość-

49Ni Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)83.4%

50Ni

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
49,996286 ± 0,000537 Da
liczba masowa50
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
18,5 ± 1,2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

50Ni Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)73%
2p (2-proton emission)14%

51Ni

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
50,987493 ± 0,000537 Da
liczba masowa51
g-factor
czas połowicznego rozpadu
23,8 ± 0,2 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość-

51Ni Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87.2%
2p (2-proton emission)0.5%

52Ni

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
51,975781 ± 0,000089 Da
liczba masowa52
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
41,8 ± 1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1987
parzystość+

52Ni Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)31.1%

53Ni

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
52,96819 ± 0,000027 Da
liczba masowa53
g-factor
czas połowicznego rozpadu
55,2 ± 0,7 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość-

53Ni Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)22.7%

54Ni

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
53,957833 ± 0,000005 Da
liczba masowa54
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
114,1 ± 0,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1977
parzystość+

54Ni Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

55Ni

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
54,951329846 ± 0,000000757 Da
liczba masowa55
g-factor
0,28 ± 0,0085714285714286
czas połowicznego rozpadu
203,9 ± 1,3 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość-

55Ni Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

56Ni

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
55,942127761 ± 0,000000428 Da
liczba masowa56
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
6,075 ± 0,01 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1952
parzystość+

56Ni Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

57Ni

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
56,939791394 ± 0,000000608 Da
liczba masowa57
g-factor
-0,53166666666667 ± 0,00093333333333333
czas połowicznego rozpadu
35,6 ± 0,06 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1938
parzystość-

57Ni Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

58Ni

abundancja naturalna
68,0769 ± 0,019
względna masa atomowa
57,93534165 ± 0,000000374 Da
liczba masowa58
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1921
parzystość+

58Ni Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)%

59Ni

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
58,934345442 ± 0,000000376 Da
liczba masowa59
g-factor
czas połowicznego rozpadu
81 ± 5 ky
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość-

59Ni Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

60Ni

abundancja naturalna
26,2231 ± 0,015
względna masa atomowa
59,930785129 ± 0,000000378 Da
liczba masowa60
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1921
parzystość+

61Ni

abundancja naturalna
1,1399 ± 0,0013
względna masa atomowa
60,931054819 ± 0,000000381 Da
liczba masowa61
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,162 ± 0,015
data odkrycia1934
parzystość-

62Ni

abundancja naturalna
3,6345 ± 0,004
względna masa atomowa
61,928344753 ± 0,000000455 Da
liczba masowa62
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

63Ni

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
62,929669021 ± 0,000000457 Da
liczba masowa63
g-factor
0,992 ± 0,01
czas połowicznego rozpadu
101,2 ± 1,5 y
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość-

63Ni Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

64Ni

abundancja naturalna
0,9256 ± 0,0019
względna masa atomowa
63,927966228 ± 0,000000497 Da
liczba masowa64
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1935
parzystość+

65Ni

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
64,930084585 ± 0,000000518 Da
liczba masowa65
g-factor
0,276 ± 0,024
czas połowicznego rozpadu
2,5175 ± 0,0005 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1946
parzystość-

65Ni Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

66Ni

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
65,929139333 ± 0,0000015 Da
liczba masowa66
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
54,6 ± 0,3 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość+

66Ni Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

67Ni

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
66,931569413 ± 0,0000031 Da
liczba masowa67
g-factor
1,202 ± 0,01
czas połowicznego rozpadu
21 ± 1 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1978
parzystość-

67Ni Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

68Ni

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
67,931868787 ± 0,0000032 Da
liczba masowa68
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
29 ± 2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1977
parzystość+

68Ni Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

69Ni

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
68,935610267 ± 0,000004 Da
liczba masowa69
g-factor
czas połowicznego rozpadu
11,4 ± 0,3 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1984
parzystość+

69Ni Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

70Ni

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
69,9364313 ± 0,000002301 Da
liczba masowa70
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
6 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1987
parzystość+

70Ni Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

71Ni

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
70,940518962 ± 0,000002401 Da
liczba masowa71
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,56 ± 0,03 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość+

71Ni Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

72Ni

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
71,941785924 ± 0,000002401 Da
liczba masowa72
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,57 ± 0,05 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1987
parzystość+

72Ni Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

73Ni

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
72,946206681 ± 0,000002601 Da
liczba masowa73
g-factor
czas połowicznego rozpadu
840 ± 30 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość+

73Ni Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

74Ni

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
73,947718 ± 0,000215 Da
liczba masowa74
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
507,7 ± 4,6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1987
parzystość+

74Ni Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

75Ni

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
74,952506 ± 0,000215 Da
liczba masowa75
g-factor
czas połowicznego rozpadu
331,6 ± 3,2 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość+

75Ni Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10%

76Ni

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
75,954707 ± 0,000322 Da
liczba masowa76
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
234,6 ± 2,7 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1995
parzystość+

76Ni Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14%

77Ni

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
76,959903 ± 0,000429 Da
liczba masowa77
g-factor
czas połowicznego rozpadu
158,9 ± 4,2 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość+

77Ni Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%
2n (2-neutron emission)%

78Ni

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
77,962555 ± 0,000429 Da
liczba masowa78
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
122,2 ± 5,1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1995
parzystość+

78Ni Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

79Ni

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
78,969769 ± 0,000537 Da
liczba masowa79
g-factor
czas połowicznego rozpadu
44 ± 8 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

79Ni Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

80Ni

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
79,975051 ± 0,000644 Da
liczba masowa80
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
30 ± 22 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2014
parzystość+

80Ni Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

81Ni

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
80,982727 ± 0,000751 Da
liczba masowa81
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2017
parzystość+

81Ni Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%

82Ni

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
81,988492 ± 0,000859 Da
liczba masowa82
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2017
parzystość+

82Ni Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
Electrolytic nickel.jpg

historia

odkrywca lub wynalazcaAxel Cronstedt
miejsce odkryciaSweden
data odkrycia1751
etymologiaGerman: kupfernickel (false copper).
wymowaNIK-l (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
0,00056 mg/L
Abundance in Human Body
0,00001 %
Abundance in Meteor
1,3 %
Abundance in Sun
0,008 %
Ilość we Wszechświecie
0,006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6474
2p3.9048
2s7.7874
3d15.4705
3p13.915
3s13.039
4s22.2892