Nikel

Nikel (Ni)

chemický prvok s protónovým číslom 28
Protónové číslo28
Atómová hmotnosť58.6934
Nukleónové číslo58
Skupina10
Perióda4
Orbitáld
protón28 p+
Neutrón30 n0
elektrón28 e-
Animated Bohrov model atómu of Ni (Nikel)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
135 pm
Mólový objem
Covalent Radius
110 pm
Metallic Radius
115 pm
iónový polomer
55 pm
Crystal Radius
69 pm
Van der Waalsov polomer
197 pm
density
8,9 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Nikel0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
737 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
7,639877 eV/particle
ionization energy of Ni (Nikel)
Merné skupenské teplo varu
378,6 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
17,61 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
430,1 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 16, 2
Bohrov model atómu: Ni (Nikel)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Ni (Nikel)
electron configuration[Ar] 3d8 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2
Enhanced Bohrov model atómu of Ni (Nikel)
Orbital Diagram of Ni (Nikel)
Oxidačné číslo-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
Elektronegativita
1.91
Electrophilicity Index
1,4915353151966217 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
3 186,15 K
Teplota topenia
1 728,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Sivá
podobalustrous, metallic, and silver with a gold tinge
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
90,9 W/(m K)
Tepelná rozťažnosť
0,0000134 1/K
Molárna tepelná kapacita
26,07 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,444 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
14 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000007000000000002 m Ω
supravodivosť
Magnetizmus
typeferromagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieho teplota
631 K
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaTvárovo-centrovaný kockový (FCC)
lattice constant
3,52 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
4 MPa
bulk modulus
180 GPa
shear modulus
76 GPa
Youngov modul
200 GPa
Poissonova konštanta
0,31
rýchlosť zvuku
4 970 m/s
classification
KategóriaPrechodné prvky, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number69
Mendeleev Number67
Pettifor Number67
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
714,1 kJ/mol
polarizability
49 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
373 a₀
allotrope
Neutron cross section
4,5
Neutron Mass Absorption
0,0026
Kvantové číslo3F4
Priestorová grupa225 (Fm_3m)

Isotopes of Nickel

Stabilné izotopy4
Nestabilné izotopy31
Natural Isotopes5
Isotopic Composition5868.08%5868.08%6026.22%6026.22%623.63%623.63%611.14%611.14%640.93%640.93%

48Ni

Nukleónové číslo48
neutrónové číslo20
Relatívna atómová hmotnosť
48,019515 ± 0,000455 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,8 ± 0,8 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2000
parity+

decay modeintensity
2p (2-proton emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
β+ p (β+-delayed proton emission)

49Ni

Nukleónové číslo49
neutrónové číslo21
Relatívna atómová hmotnosť
49,009157 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7,5 ± 1 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1996
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)83.4%

50Ni

Nukleónové číslo50
neutrónové číslo22
Relatívna atómová hmotnosť
49,996286 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
18,5 ± 1,2 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)73%
2p (2-proton emission)14%

51Ni

Nukleónové číslo51
neutrónové číslo23
Relatívna atómová hmotnosť
50,987493 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
23,8 ± 0,2 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1987
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87.2%
2p (2-proton emission)0.5%

52Ni

Nukleónové číslo52
neutrónové číslo24
Relatívna atómová hmotnosť
51,975781 ± 0,000089 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
41,8 ± 1 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1987
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)31.1%

53Ni

Nukleónové číslo53
neutrónové číslo25
Relatívna atómová hmotnosť
52,96819 ± 0,000027 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
55,2 ± 0,7 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1976
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)22.7%

54Ni

Nukleónové číslo54
neutrónové číslo26
Relatívna atómová hmotnosť
53,957833 ± 0,000005 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
114,1 ± 0,3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

55Ni

Nukleónové číslo55
neutrónové číslo27
Relatívna atómová hmotnosť
54,951329846 ± 0,000000757 Da
g-factor
0,28 ± 0,0085714285714286
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
203,9 ± 1,3 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1972
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

56Ni

Nukleónové číslo56
neutrónové číslo28
Relatívna atómová hmotnosť
55,942127761 ± 0,000000428 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,075 ± 0,01 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1952
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

57Ni

Nukleónové číslo57
neutrónové číslo29
Relatívna atómová hmotnosť
56,939791394 ± 0,000000608 Da
g-factor
-0,53166666666667 ± 0,00093333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
35,6 ± 0,06 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1938
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

58Ni

Nukleónové číslo58
neutrónové číslo30
Relatívna atómová hmotnosť
57,93534165 ± 0,000000374 Da
g-factor
0
natural abundance
68,0769 ± 0,019
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1921
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

59Ni

Nukleónové číslo59
neutrónové číslo31
Relatívna atómová hmotnosť
58,934345442 ± 0,000000376 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
81 ± 5 ky
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1951
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

60Ni

Nukleónové číslo60
neutrónové číslo32
Relatívna atómová hmotnosť
59,930785129 ± 0,000000378 Da
g-factor
0
natural abundance
26,2231 ± 0,015
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1921
parity+

61Ni

Nukleónové číslo61
neutrónové číslo33
Relatívna atómová hmotnosť
60,931054819 ± 0,000000381 Da
g-factor
natural abundance
1,1399 ± 0,0013
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,162 ± 0,015
dátum objavu1934
parity-

62Ni

Nukleónové číslo62
neutrónové číslo34
Relatívna atómová hmotnosť
61,928344753 ± 0,000000455 Da
g-factor
0
natural abundance
3,6345 ± 0,004
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1934
parity+

63Ni

Nukleónové číslo63
neutrónové číslo35
Relatívna atómová hmotnosť
62,929669021 ± 0,000000457 Da
g-factor
0,992 ± 0,01
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
101,2 ± 1,5 y
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1951
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

64Ni

Nukleónové číslo64
neutrónové číslo36
Relatívna atómová hmotnosť
63,927966228 ± 0,000000497 Da
g-factor
0
natural abundance
0,9256 ± 0,0019
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1935
parity+

65Ni

Nukleónové číslo65
neutrónové číslo37
Relatívna atómová hmotnosť
64,930084585 ± 0,000000518 Da
g-factor
0,276 ± 0,024
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,5175 ± 0,0005 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1946
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

66Ni

Nukleónové číslo66
neutrónové číslo38
Relatívna atómová hmotnosť
65,929139333 ± 0,0000015 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
54,6 ± 0,3 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1948
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

67Ni

Nukleónové číslo67
neutrónové číslo39
Relatívna atómová hmotnosť
66,931569413 ± 0,0000031 Da
g-factor
1,202 ± 0,01
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
21 ± 1 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1978
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

68Ni

Nukleónové číslo68
neutrónové číslo40
Relatívna atómová hmotnosť
67,931868787 ± 0,0000032 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
29 ± 2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

69Ni

Nukleónové číslo69
neutrónové číslo41
Relatívna atómová hmotnosť
68,935610267 ± 0,000004 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
11,4 ± 0,3 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1984
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

70Ni

Nukleónové číslo70
neutrónové číslo42
Relatívna atómová hmotnosť
69,9364313 ± 0,000002301 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6 ± 0,3 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1987
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

71Ni

Nukleónové číslo71
neutrónové číslo43
Relatívna atómová hmotnosť
70,940518962 ± 0,000002401 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,56 ± 0,03 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1987
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

72Ni

Nukleónové číslo72
neutrónové číslo44
Relatívna atómová hmotnosť
71,941785924 ± 0,000002401 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,57 ± 0,05 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1987
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

73Ni

Nukleónové číslo73
neutrónové číslo45
Relatívna atómová hmotnosť
72,946206681 ± 0,000002601 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
840 ± 30 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1987
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

74Ni

Nukleónové číslo74
neutrónové číslo46
Relatívna atómová hmotnosť
73,947718 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
507,7 ± 4,6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1987
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

75Ni

Nukleónové číslo75
neutrónové číslo47
Relatívna atómová hmotnosť
74,952506 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
331,6 ± 3,2 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1992
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10%

76Ni

Nukleónové číslo76
neutrónové číslo48
Relatívna atómová hmotnosť
75,954707 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
234,6 ± 2,7 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1995
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14%

77Ni

Nukleónové číslo77
neutrónové číslo49
Relatívna atómová hmotnosť
76,959903 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
158,9 ± 4,2 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1995
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%
2n (2-neutron emission)

78Ni

Nukleónové číslo78
neutrónové číslo50
Relatívna atómová hmotnosť
77,962555 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
122,2 ± 5,1 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1995
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

79Ni

Nukleónové číslo79
neutrónové číslo51
Relatívna atómová hmotnosť
78,969769 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
44 ± 8 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

80Ni

Nukleónové číslo80
neutrónové číslo52
Relatívna atómová hmotnosť
79,975051 ± 0,000644 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
30 ± 22 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2014
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

81Ni

Nukleónové číslo81
neutrónové číslo53
Relatívna atómová hmotnosť
80,982727 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2017
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

82Ni

Nukleónové číslo82
neutrónové číslo54
Relatívna atómová hmotnosť
81,988492 ± 0,000859 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2017
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
Electrolytic nickel

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaAxel Cronstedt
miesto nálezuSweden
dátum objavu1751
etymológiaGerman: kupfernickel (false copper).
pronunciationNIK-l (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
0,00056 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
0,00001 %
natural abundance (Meteoroid)
1,3 %
natural abundance (Slnko)
0,008 %
Množstvo vo vesmíre
0,006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6474
2p3.9048
2s7.7874
3d15.4705
3p13.915
3s13.039
4s22.2892