Nikelj

Nikelj (Ni)

chemical element with symbol Ni and atomic number 28
Vrstno število28
Atomska teža58.6934
Masno število58
Skupina10
Perioda4
Blokd
proton28 p+
nevtron30 n0
elektron28 e-
Animated Bohrov model atoma of Ni (Nikelj)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
135 pm
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
110 pm
Metallic Radius
115 pm
Ionski polmer
55 pm
Crystal Radius
69 pm
Van der Waalsov polmer
197 pm
density
8,9 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Nikelj020406080100120140160180200pmAtomski PolmerKovalentni PolmerMetallic RadiusVan der Waalsov polmer

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
737 kJ/mol
Elektronska afiniteta
ionization energy
7,639877 eV/particle
ionization energy of Ni (Nikelj)
Izparilna toplota
378,6 kJ/mol
talilna toplota
17,61 kJ/mol
Standardna tvorbena entalpija
430,1 kJ/mol
elektron
Elektronska lupina2, 8, 16, 2
Bohrov model atoma: Ni (Nikelj)
valence electron2
Lewis structure: Ni (Nikelj)
elektronska konfiguracija[Ar] 3d8 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2
Enhanced Bohrov model atoma of Ni (Nikelj)
Orbital Diagram of Ni (Nikelj)
Oksidacijsko stanje-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
Elektronegativnost
1.91
Electrophilicity Index
1,4915353151966217 eV/particle
osnovno agregatno stanje
phase of matterTrdnina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
3.186,15 K
Tališče
1.728,15 K
critical pressure
kritična temperatura
Trojna točka
appearance
barva
Gray
appearancelustrous, metallic, and silver with a gold tinge
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
90,9 W/(m K)
thermal expansion
0,0000134 1/K
molar heat capacity
26,07 J/(mol K)
Toplotna kapaciteta
0,444 J/(g⋅K)
Adiabatni eksponent
electrical properties
typeConductor
Električna prevodnost
14 MS/m
Specifična upornost
0,00000007000000000002 m Ω
Superprevodnost
Magnetizem
typeferromagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
631 K
Néelova temperatura
struktura
Kristalna strukturaPloskovno centrirana kubična (FCC)
lattice constant
3,52 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Trdota
4 MPa
Stisljivostni modul
180 GPa
Strižni modul
76 GPa
Young's modulus
200 GPa
Poissonovo število
0,31
hitrost zvoka
4.970 m/s
klasifikacija
KategorijaPrehodne kovine, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number69
Mendeleev Number67
Pettifor Number67
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidtovo razvrščanje elementovsiderophile

other

Gas Basicity
714,1 kJ/mol
Polarizabilnost
49 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
373 a₀
allotrope
Neutron cross section
4,5
Neutron Mass Absorption
0,0026
Kvantno število3F4
Prostorska skupina225 (Fm_3m)

Isotopes of Nickel

Stable Isotopes4
Unstable Isotopes31
Natural Isotopes5
Isotopic Composition5868.08%5868.08%6026.22%6026.22%623.63%623.63%611.14%611.14%640.93%640.93%

48Ni

Masno število48
nevtronsko število20
relative atomic mass
48,019515 ± 0,000455 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,8 ± 0,8 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2000
Parnost+

decay modeJakost
2p (2-proton emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
β+ p (β+-delayed proton emission)

49Ni

Masno število49
nevtronsko število21
relative atomic mass
49,009157 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
7,5 ± 1 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1996
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)83.4%

50Ni

Masno število50
nevtronsko število22
relative atomic mass
49,996286 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
18,5 ± 1,2 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1994
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)73%
2p (2-proton emission)14%

51Ni

Masno število51
nevtronsko število23
relative atomic mass
50,987493 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
23,8 ± 0,2 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1987
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87.2%
2p (2-proton emission)0.5%

52Ni

Masno število52
nevtronsko število24
relative atomic mass
51,975781 ± 0,000089 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
41,8 ± 1 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1987
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)31.1%

53Ni

Masno število53
nevtronsko število25
relative atomic mass
52,96819 ± 0,000027 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
55,2 ± 0,7 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1976
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)22.7%

54Ni

Masno število54
nevtronsko število26
relative atomic mass
53,957833 ± 0,000005 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
114,1 ± 0,3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1977
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

55Ni

Masno število55
nevtronsko število27
relative atomic mass
54,951329846 ± 0,000000757 Da
g-factor
0,28 ± 0,0085714285714286
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
203,9 ± 1,3 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1972
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

56Ni

Masno število56
nevtronsko število28
relative atomic mass
55,942127761 ± 0,000000428 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
6,075 ± 0,01 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1952
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

57Ni

Masno število57
nevtronsko število29
relative atomic mass
56,939791394 ± 0,000000608 Da
g-factor
−0,53166666666667 ± 0,00093333333333333
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
35,6 ± 0,06 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1938
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

58Ni

Masno število58
nevtronsko število30
relative atomic mass
57,93534165 ± 0,000000374 Da
g-factor
0
natural abundance
68,0769 ± 0,019
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1921
Parnost+

decay modeJakost
+ (double β+ decay)

59Ni

Masno število59
nevtronsko število31
relative atomic mass
58,934345442 ± 0,000000376 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
81 ± 5 ky
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1951
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

60Ni

Masno število60
nevtronsko število32
relative atomic mass
59,930785129 ± 0,000000378 Da
g-factor
0
natural abundance
26,2231 ± 0,015
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1921
Parnost+

61Ni

Masno število61
nevtronsko število33
relative atomic mass
60,931054819 ± 0,000000381 Da
g-factor
natural abundance
1,1399 ± 0,0013
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,162 ± 0,015
datum odkritja1934
Parnost-

62Ni

Masno število62
nevtronsko število34
relative atomic mass
61,928344753 ± 0,000000455 Da
g-factor
0
natural abundance
3,6345 ± 0,004
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1934
Parnost+

63Ni

Masno število63
nevtronsko število35
relative atomic mass
62,929669021 ± 0,000000457 Da
g-factor
0,992 ± 0,01
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
101,2 ± 1,5 y
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1951
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

64Ni

Masno število64
nevtronsko število36
relative atomic mass
63,927966228 ± 0,000000497 Da
g-factor
0
natural abundance
0,9256 ± 0,0019
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1935
Parnost+

65Ni

Masno število65
nevtronsko število37
relative atomic mass
64,930084585 ± 0,000000518 Da
g-factor
0,276 ± 0,024
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,5175 ± 0,0005 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1946
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

66Ni

Masno število66
nevtronsko število38
relative atomic mass
65,929139333 ± 0,0000015 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
54,6 ± 0,3 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1948
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

67Ni

Masno število67
nevtronsko število39
relative atomic mass
66,931569413 ± 0,0000031 Da
g-factor
1,202 ± 0,01
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
21 ± 1 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1978
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

68Ni

Masno število68
nevtronsko število40
relative atomic mass
67,931868787 ± 0,0000032 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
29 ± 2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1977
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

69Ni

Masno število69
nevtronsko število41
relative atomic mass
68,935610267 ± 0,000004 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
11,4 ± 0,3 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1984
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

70Ni

Masno število70
nevtronsko število42
relative atomic mass
69,9364313 ± 0,000002301 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
6 ± 0,3 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1987
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

71Ni

Masno število71
nevtronsko število43
relative atomic mass
70,940518962 ± 0,000002401 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,56 ± 0,03 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1987
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

72Ni

Masno število72
nevtronsko število44
relative atomic mass
71,941785924 ± 0,000002401 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,57 ± 0,05 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1987
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

73Ni

Masno število73
nevtronsko število45
relative atomic mass
72,946206681 ± 0,000002601 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
840 ± 30 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1987
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

74Ni

Masno število74
nevtronsko število46
relative atomic mass
73,947718 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
507,7 ± 4,6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1987
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

75Ni

Masno število75
nevtronsko število47
relative atomic mass
74,952506 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
331,6 ± 3,2 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1992
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10%

76Ni

Masno število76
nevtronsko število48
relative atomic mass
75,954707 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
234,6 ± 2,7 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1995
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14%

77Ni

Masno število77
nevtronsko število49
relative atomic mass
76,959903 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
158,9 ± 4,2 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1995
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%
2n (2-neutron emission)

78Ni

Masno število78
nevtronsko število50
relative atomic mass
77,962555 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
122,2 ± 5,1 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1995
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

79Ni

Masno število79
nevtronsko število51
relative atomic mass
78,969769 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
44 ± 8 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2010
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

80Ni

Masno število80
nevtronsko število52
relative atomic mass
79,975051 ± 0,000644 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
30 ± 22 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2014
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

81Ni

Masno število81
nevtronsko število53
relative atomic mass
80,982727 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2017
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)

82Ni

Masno število82
nevtronsko število54
relative atomic mass
81,988492 ± 0,000859 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2017
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)
Electrolytic nickel

zgodovina

odkritelj ali izumiteljAxel Cronstedt
nahajališčeSweden
datum odkritja1751
etimologijaGerman: kupfernickel (false copper).
pronunciationNIK-l (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
0,00056 mg/L
natural abundance (človeško telo)
0,00001 %
natural abundance (Meteoroid)
1,3 %
natural abundance (Sonce)
0,008 %
Abundance in Universe
0,006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6474
2p3.9048
2s7.7874
3d15.4705
3p13.915
3s13.039
4s22.2892