Никал

Никал (Ni)

хемијски елемент са атомским бројем 28
Атомски број28
Атомска маса58.6934
Масени број58
Група10
Периода4
Блокd
протон28 p+
неутрон30 n0
електрон28 e-
Animated Боров модел атома of Ni (Никал)

Физичко Својство

Атомски Радијус
135 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
110 pm
Metallic Radius
115 pm
ionic radius
55 pm
Crystal Radius
69 pm
Ван дер Валсов радијус
197 pm
густина
8,9 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Никал0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
737 kJ/mol
Афинитет према електрону
енергија јонизације
7,639877 eV/particle
енергија јонизације of Ni (Никал)
Топлота испаравања
378,6 kJ/mol
топлота топљења
17,61 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
430,1 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 16, 2
Боров модел атома: Ni (Никал)
Валентни електрони2
Lewis structure: Ni (Никал)
електронска конфигурација[Ar] 3d8 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2
Enhanced Боров модел атома of Ni (Никал)
Orbital Diagram of Ni (Никал)
оксидациони број-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
електронегативност
1.91
Electrophilicity Index
1,4915353151966217 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
3.186,15 K
Температура топљења
1.728,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сива
appearancelustrous, metallic, and silver with a gold tinge
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
90,9 W/(m K)
Termička dilatacija
0,0000134 1/K
molar heat capacity
26,07 J/(mol K)
Специфична топлота
0,444 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
14 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000007000000000002 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
typeferromagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
Magnetna susceptibilnost (Molar)
Magnetna susceptibilnost (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
631 K
Néel temperature
структура
Кристална структураПовршинскицентрична Кубична (FCC)
lattice constant
3,52 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
4 MPa
модул стишљивости
180 GPa
shear modulus
76 GPa
Јангов модул
200 GPa
Пуасонов однос
0,31
брзина звука
4.970 m/s
класификација
КатегоријаПрелазни метали, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number69
Mendeleev Number67
Pettifor Number67
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationsiderophile

остало

Gas Basicity
714,1 kJ/mol
polarizability
49 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
373 a₀
allotrope
neutronski udarni presjek
4,5
Neutron Mass Absorption
0,0026
квантни број3F4
кристалографска група225 (Fm_3m)

Isotopes of Nickel

Стабилни изотопи4
Нестабилни изотопи31
Natural Isotopes5
Isotopic Composition5868.08%5868.08%6026.22%6026.22%623.63%623.63%611.14%611.14%640.93%640.93%

48Ni

Масени број48
неутронски број20
атомска тежина
48,019515 ± 0,000455 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,8 ± 0,8 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2000
parity+

начин распадаинтензитет
2p (2-proton emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
β+ p (β+-delayed proton emission)

49Ni

Масени број49
неутронски број21
атомска тежина
49,009157 ± 0,000644 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,5 ± 1 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1996
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)83.4%

50Ni

Масени број50
неутронски број22
атомска тежина
49,996286 ± 0,000537 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
18,5 ± 1,2 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)73%
2p (2-proton emission)14%

51Ni

Масени број51
неутронски број23
атомска тежина
50,987493 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
23,8 ± 0,2 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1987
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87.2%
2p (2-proton emission)0.5%

52Ni

Масени број52
неутронски број24
атомска тежина
51,975781 ± 0,000089 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
41,8 ± 1 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1987
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)31.1%

53Ni

Масени број53
неутронски број25
атомска тежина
52,96819 ± 0,000027 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
55,2 ± 0,7 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1976
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)22.7%

54Ni

Масени број54
неутронски број26
атомска тежина
53,957833 ± 0,000005 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
114,1 ± 0,3 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

55Ni

Масени број55
неутронски број27
атомска тежина
54,951329846 ± 0,000000757 Da
g-factor
0,28 ± 0,0085714285714286
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
203,9 ± 1,3 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1972
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

56Ni

Масени број56
неутронски број28
атомска тежина
55,942127761 ± 0,000000428 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,075 ± 0,01 d
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1952
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

57Ni

Масени број57
неутронски број29
атомска тежина
56,939791394 ± 0,000000608 Da
g-factor
-0,53166666666667 ± 0,00093333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
35,6 ± 0,06 h
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1938
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

58Ni

Масени број58
неутронски број30
атомска тежина
57,93534165 ± 0,000000374 Da
g-factor
0
присутност у природи
68,0769 ± 0,019
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1921
parity+

начин распадаинтензитет
+ (double β+ decay)

59Ni

Масени број59
неутронски број31
атомска тежина
58,934345442 ± 0,000000376 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
81 ± 5 ky
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1951
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

60Ni

Масени број60
неутронски број32
атомска тежина
59,930785129 ± 0,000000378 Da
g-factor
0
присутност у природи
26,2231 ± 0,015
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1921
parity+

61Ni

Масени број61
неутронски број33
атомска тежина
60,931054819 ± 0,000000381 Da
g-factor
присутност у природи
1,1399 ± 0,0013
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,162 ± 0,015
датум открића1934
parity-

62Ni

Масени број62
неутронски број34
атомска тежина
61,928344753 ± 0,000000455 Da
g-factor
0
присутност у природи
3,6345 ± 0,004
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1934
parity+

63Ni

Масени број63
неутронски број35
атомска тежина
62,929669021 ± 0,000000457 Da
g-factor
0,992 ± 0,01
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
101,2 ± 1,5 y
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1951
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

64Ni

Масени број64
неутронски број36
атомска тежина
63,927966228 ± 0,000000497 Da
g-factor
0
присутност у природи
0,9256 ± 0,0019
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1935
parity+

65Ni

Масени број65
неутронски број37
атомска тежина
64,930084585 ± 0,000000518 Da
g-factor
0,276 ± 0,024
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,5175 ± 0,0005 h
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1946
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

66Ni

Масени број66
неутронски број38
атомска тежина
65,929139333 ± 0,0000015 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
54,6 ± 0,3 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

67Ni

Масени број67
неутронски број39
атомска тежина
66,931569413 ± 0,0000031 Da
g-factor
1,202 ± 0,01
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
21 ± 1 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1978
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

68Ni

Масени број68
неутронски број40
атомска тежина
67,931868787 ± 0,0000032 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
29 ± 2 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

69Ni

Масени број69
неутронски број41
атомска тежина
68,935610267 ± 0,000004 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
11,4 ± 0,3 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1984
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

70Ni

Масени број70
неутронски број42
атомска тежина
69,9364313 ± 0,000002301 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6 ± 0,3 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1987
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

71Ni

Масени број71
неутронски број43
атомска тежина
70,940518962 ± 0,000002401 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,56 ± 0,03 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1987
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

72Ni

Масени број72
неутронски број44
атомска тежина
71,941785924 ± 0,000002401 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,57 ± 0,05 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1987
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

73Ni

Масени број73
неутронски број45
атомска тежина
72,946206681 ± 0,000002601 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
840 ± 30 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1987
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

74Ni

Масени број74
неутронски број46
атомска тежина
73,947718 ± 0,000215 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
507,7 ± 4,6 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1987
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

75Ni

Масени број75
неутронски број47
атомска тежина
74,952506 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
331,6 ± 3,2 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1992
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10%

76Ni

Масени број76
неутронски број48
атомска тежина
75,954707 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
234,6 ± 2,7 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1995
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14%

77Ni

Масени број77
неутронски број49
атомска тежина
76,959903 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
158,9 ± 4,2 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1995
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%
2n (2-neutron emission)

78Ni

Масени број78
неутронски број50
атомска тежина
77,962555 ± 0,000429 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
122,2 ± 5,1 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1995
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

79Ni

Масени број79
неутронски број51
атомска тежина
78,969769 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
44 ± 8 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

80Ni

Масени број80
неутронски број52
атомска тежина
79,975051 ± 0,000644 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
30 ± 22 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2014
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

81Ni

Масени број81
неутронски број53
атомска тежина
80,982727 ± 0,000751 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2017
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)

82Ni

Масени број82
неутронски број54
атомска тежина
81,988492 ± 0,000859 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2017
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
Electrolytic nickel

историја

откриоAxel Cronstedt
место открићаSweden
датум открића1751
етимологијаGerman: kupfernickel (false copper).
изговорNIK-l (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
0,00056 mg/L
присутност у природи (људско тело)
0,00001 %
присутност у природи (метеороид)
1,3 %
присутност у природи (Сунце)
0,008 %
Заступљеност у Космосу
0,006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6474
2p3.9048
2s7.7874
3d15.4705
3p13.915
3s13.039
4s22.2892