นิกเกิล

นิกเกิล (Ni)

chemical element with symbol Ni and atomic number 28
เลขอะตอม28
มวลอะตอม58.6934
เลขมวล58
หมู่10
คาบ4
บล็อกd
โปรตอน28 p+
นิวตรอน30 n0
Electrons28 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Ni (นิกเกิล)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
135 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
110 pm
Metallic Radius
115 pm
ionic radius
55 pm
Crystal Radius
69 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
197 pm
ความหนาแน่น
8.9 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
737 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
7.639877 eV/particle
ionization energy of Ni (นิกเกิล)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
378.6 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
17.61 kJ/mol
standard enthalpy of formation
430.1 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 16, 2
แบบจำลองของบอร์: Ni (นิกเกิล)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Ar] 3d8 4s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Ni (นิกเกิล)
Orbital Diagram of Ni (นิกเกิล)
สถานะออกซิเดชัน-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.91
Electrophilicity
1.4915353151966217 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
3,186.15 K
จุดหลอมเหลว
1,728.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเทา
appearancelustrous, metallic, and silver with a gold tinge
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
90.9 W/(m K)
thermal expansion
0.0000134 1/K
molar heat capacity
26.07 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.444 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
14 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000007000000000002 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeferromagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
631 K
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์ (FCC)
lattice constant
3.52 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
4 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
180 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
76 GPa
Young's modulus
200 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.31
อัตราเร็วของเสียง
4,970 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number69
Mendeleev Number67
Pettifor Number67
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationsiderophile
other
Gas Basicity
714.1 kJ/mol
Dipole Polarizability
49 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
373 a₀
Allotropes
Neutron cross section
4.5
Neutron Mass Absorption
0.0026
quantum number3F4
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Nickel

ไอโซโทปที่มีความเสถียร5
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร30
Radioactive Isotopes30

48Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
48.019515 ± 0.000455 Da
เลขมวล48
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.8 ± 0.8 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2000
parity+

48Ni Decay Modes
decay modeintensity
2p (2-proton emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

49Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
49.009157 ± 0.000644 Da
เลขมวล49
g-factor
ครึ่งชีวิต
7.5 ± 1 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity-

49Ni Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)83.4%

50Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
49.996286 ± 0.000537 Da
เลขมวล50
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
18.5 ± 1.2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

50Ni Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)73%
2p (2-proton emission)14%

51Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
50.987493 ± 0.000537 Da
เลขมวล51
g-factor
ครึ่งชีวิต
23.8 ± 0.2 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity-

51Ni Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87.2%
2p (2-proton emission)0.5%

52Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
51.975781 ± 0.000089 Da
เลขมวล52
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
41.8 ± 1 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

52Ni Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)31.1%

53Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
52.96819 ± 0.000027 Da
เลขมวล53
g-factor
ครึ่งชีวิต
55.2 ± 0.7 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity-

53Ni Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)22.7%

54Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
53.957833 ± 0.000005 Da
เลขมวล54
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
114.1 ± 0.3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

54Ni Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

55Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
54.951329846 ± 0.000000757 Da
เลขมวล55
g-factor
0.28 ± 0.0085714285714286
ครึ่งชีวิต
203.9 ± 1.3 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

55Ni Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

56Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
55.942127761 ± 0.000000428 Da
เลขมวล56
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
6.075 ± 0.01 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

56Ni Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

57Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
56.939791394 ± 0.000000608 Da
เลขมวล57
g-factor
-0.53166666666667 ± 0.00093333333333333
ครึ่งชีวิต
35.6 ± 0.06 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity-

57Ni Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

58Ni

natural abundance
68.0769 ± 0.019
น้ำหนักอะตอม
57.93534165 ± 0.000000374 Da
เลขมวล58
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1921
parity+

58Ni Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

59Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
58.934345442 ± 0.000000376 Da
เลขมวล59
g-factor
ครึ่งชีวิต
81 ± 5 ky
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

59Ni Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

60Ni

natural abundance
26.2231 ± 0.015
น้ำหนักอะตอม
59.930785129 ± 0.000000378 Da
เลขมวล60
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1921
parity+

61Ni

natural abundance
1.1399 ± 0.0013
น้ำหนักอะตอม
60.931054819 ± 0.000000381 Da
เลขมวล61
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.162 ± 0.015
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity-

62Ni

natural abundance
3.6345 ± 0.004
น้ำหนักอะตอม
61.928344753 ± 0.000000455 Da
เลขมวล62
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

63Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
62.929669021 ± 0.000000457 Da
เลขมวล63
g-factor
0.992 ± 0.01
ครึ่งชีวิต
101.2 ± 1.5 y
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

63Ni Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

64Ni

natural abundance
0.9256 ± 0.0019
น้ำหนักอะตอม
63.927966228 ± 0.000000497 Da
เลขมวล64
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

65Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
64.930084585 ± 0.000000518 Da
เลขมวล65
g-factor
0.276 ± 0.024
ครึ่งชีวิต
2.5175 ± 0.0005 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1946
parity-

65Ni Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

66Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
65.929139333 ± 0.0000015 Da
เลขมวล66
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
54.6 ± 0.3 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

66Ni Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

67Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
66.931569413 ± 0.0000031 Da
เลขมวล67
g-factor
1.202 ± 0.01
ครึ่งชีวิต
21 ± 1 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity-

67Ni Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

68Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
67.931868787 ± 0.0000032 Da
เลขมวล68
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
29 ± 2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

68Ni Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

69Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
68.935610267 ± 0.000004 Da
เลขมวล69
g-factor
ครึ่งชีวิต
11.4 ± 0.3 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1984
parity+

69Ni Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

70Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
69.9364313 ± 0.000002301 Da
เลขมวล70
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
6 ± 0.3 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

70Ni Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

71Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
70.940518962 ± 0.000002401 Da
เลขมวล71
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.56 ± 0.03 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

71Ni Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

72Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
71.941785924 ± 0.000002401 Da
เลขมวล72
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.57 ± 0.05 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

72Ni Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

73Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
72.946206681 ± 0.000002601 Da
เลขมวล73
g-factor
ครึ่งชีวิต
840 ± 30 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

73Ni Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

74Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
73.947718 ± 0.000215 Da
เลขมวล74
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
507.7 ± 4.6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

74Ni Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

75Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
74.952506 ± 0.000215 Da
เลขมวล75
g-factor
ครึ่งชีวิต
331.6 ± 3.2 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

75Ni Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10%

76Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
75.954707 ± 0.000322 Da
เลขมวล76
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
234.6 ± 2.7 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

76Ni Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14%

77Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
76.959903 ± 0.000429 Da
เลขมวล77
g-factor
ครึ่งชีวิต
158.9 ± 4.2 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

77Ni Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%
2n (2-neutron emission)%

78Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
77.962555 ± 0.000429 Da
เลขมวล78
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
122.2 ± 5.1 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

78Ni Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

79Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
78.969769 ± 0.000537 Da
เลขมวล79
g-factor
ครึ่งชีวิต
44 ± 8 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

79Ni Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

80Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
79.975051 ± 0.000644 Da
เลขมวล80
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
30 ± 22 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2014
parity+

80Ni Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

81Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
80.982727 ± 0.000751 Da
เลขมวล81
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2017
parity+

81Ni Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

82Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
81.988492 ± 0.000859 Da
เลขมวล82
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2017
parity+

82Ni Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
Electrolytic nickel

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Axel Cronstedt
สถานที่ค้นพบSweden
ถูกค้นพบเมื่อ1751
ศัพทมูลวิทยาGerman: kupfernickel (false copper).
pronunciationNIK-l (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
0.00056 mg/L
Abundance in Human Body
0.00001 %
Abundance in Meteor
1.3 %
Abundance in Sun
0.008 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6474
2p3.9048
2s7.7874
3d15.4705
3p13.915
3s13.039
4s22.2892