นิกเกิล

นิกเกิล (Ni)

chemical element with symbol Ni and atomic number 28
เลขอะตอม28
มวลอะตอม58.6934
เลขมวล58
หมู่10
คาบ4
บล็อกd
โปรตอน28 p+
นิวตรอน30 n0
อิเล็กตรอน28 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Ni (นิกเกิล)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
135 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
110 pm
Metallic Radius
115 pm
ionic radius
55 pm
Crystal Radius
69 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
197 pm
ความหนาแน่น
8.9 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: นิกเกิล0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
737 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
7.639877 eV/particle
ionization energy of Ni (นิกเกิล)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
378.6 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
17.61 kJ/mol
standard enthalpy of formation
430.1 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 16, 2
แบบจำลองของบอร์: Ni (นิกเกิล)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Ni (นิกเกิล)
electron configuration[Ar] 3d8 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Ni (นิกเกิล)
Orbital Diagram of Ni (นิกเกิล)
สถานะออกซิเดชัน-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.91
Electrophilicity Index
1.4915353151966217 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
3,186.15 K
จุดหลอมเหลว
1,728.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเทา
appearancelustrous, metallic, and silver with a gold tinge
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
90.9 W/(m K)
thermal expansion
0.0000134 1/K
molar heat capacity
26.07 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.444 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
14 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000007000000000002 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeferromagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
631 K
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์ (FCC)
lattice constant
3.52 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
4 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
180 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
76 GPa
Young's modulus
200 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.31
อัตราเร็วของเสียง
4,970 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number69
Mendeleev Number67
Pettifor Number67
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
714.1 kJ/mol
polarizability
49 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
373 a₀
allotrope
Neutron cross section
4.5
Neutron Mass Absorption
0.0026
quantum number3F4
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Nickel

ไอโซโทปที่มีความเสถียร4
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร31
Natural Isotopes5
Isotopic Composition5868.08%5868.08%6026.22%6026.22%623.63%623.63%611.14%611.14%640.93%640.93%

48Ni

เลขมวล48
เลขนิวตรอน20
น้ำหนักอะตอม
48.019515 ± 0.000455 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.8 ± 0.8 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2000
parity+

decay modeintensity
2p (2-proton emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
β+ p (β+-delayed proton emission)

49Ni

เลขมวล49
เลขนิวตรอน21
น้ำหนักอะตอม
49.009157 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.5 ± 1 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)83.4%

50Ni

เลขมวล50
เลขนิวตรอน22
น้ำหนักอะตอม
49.996286 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
18.5 ± 1.2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)73%
2p (2-proton emission)14%

51Ni

เลขมวล51
เลขนิวตรอน23
น้ำหนักอะตอม
50.987493 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
23.8 ± 0.2 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87.2%
2p (2-proton emission)0.5%

52Ni

เลขมวล52
เลขนิวตรอน24
น้ำหนักอะตอม
51.975781 ± 0.000089 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
41.8 ± 1 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)31.1%

53Ni

เลขมวล53
เลขนิวตรอน25
น้ำหนักอะตอม
52.96819 ± 0.000027 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
55.2 ± 0.7 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)22.7%

54Ni

เลขมวล54
เลขนิวตรอน26
น้ำหนักอะตอม
53.957833 ± 0.000005 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
114.1 ± 0.3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

55Ni

เลขมวล55
เลขนิวตรอน27
น้ำหนักอะตอม
54.951329846 ± 0.000000757 Da
g-factor
0.28 ± 0.0085714285714286
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
203.9 ± 1.3 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

56Ni

เลขมวล56
เลขนิวตรอน28
น้ำหนักอะตอม
55.942127761 ± 0.000000428 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.075 ± 0.01 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

57Ni

เลขมวล57
เลขนิวตรอน29
น้ำหนักอะตอม
56.939791394 ± 0.000000608 Da
g-factor
-0.53166666666667 ± 0.00093333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
35.6 ± 0.06 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

58Ni

เลขมวล58
เลขนิวตรอน30
น้ำหนักอะตอม
57.93534165 ± 0.000000374 Da
g-factor
0
natural abundance
68.0769 ± 0.019
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1921
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

59Ni

เลขมวล59
เลขนิวตรอน31
น้ำหนักอะตอม
58.934345442 ± 0.000000376 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
81 ± 5 ky
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

60Ni

เลขมวล60
เลขนิวตรอน32
น้ำหนักอะตอม
59.930785129 ± 0.000000378 Da
g-factor
0
natural abundance
26.2231 ± 0.015
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1921
parity+

61Ni

เลขมวล61
เลขนิวตรอน33
น้ำหนักอะตอม
60.931054819 ± 0.000000381 Da
g-factor
natural abundance
1.1399 ± 0.0013
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.162 ± 0.015
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity-

62Ni

เลขมวล62
เลขนิวตรอน34
น้ำหนักอะตอม
61.928344753 ± 0.000000455 Da
g-factor
0
natural abundance
3.6345 ± 0.004
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

63Ni

เลขมวล63
เลขนิวตรอน35
น้ำหนักอะตอม
62.929669021 ± 0.000000457 Da
g-factor
0.992 ± 0.01
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
101.2 ± 1.5 y
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

64Ni

เลขมวล64
เลขนิวตรอน36
น้ำหนักอะตอม
63.927966228 ± 0.000000497 Da
g-factor
0
natural abundance
0.9256 ± 0.0019
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

65Ni

เลขมวล65
เลขนิวตรอน37
น้ำหนักอะตอม
64.930084585 ± 0.000000518 Da
g-factor
0.276 ± 0.024
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.5175 ± 0.0005 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1946
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

66Ni

เลขมวล66
เลขนิวตรอน38
น้ำหนักอะตอม
65.929139333 ± 0.0000015 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
54.6 ± 0.3 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

67Ni

เลขมวล67
เลขนิวตรอน39
น้ำหนักอะตอม
66.931569413 ± 0.0000031 Da
g-factor
1.202 ± 0.01
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
21 ± 1 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

68Ni

เลขมวล68
เลขนิวตรอน40
น้ำหนักอะตอม
67.931868787 ± 0.0000032 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
29 ± 2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

69Ni

เลขมวล69
เลขนิวตรอน41
น้ำหนักอะตอม
68.935610267 ± 0.000004 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
11.4 ± 0.3 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1984
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

70Ni

เลขมวล70
เลขนิวตรอน42
น้ำหนักอะตอม
69.9364313 ± 0.000002301 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6 ± 0.3 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

71Ni

เลขมวล71
เลขนิวตรอน43
น้ำหนักอะตอม
70.940518962 ± 0.000002401 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.56 ± 0.03 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

72Ni

เลขมวล72
เลขนิวตรอน44
น้ำหนักอะตอม
71.941785924 ± 0.000002401 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.57 ± 0.05 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

73Ni

เลขมวล73
เลขนิวตรอน45
น้ำหนักอะตอม
72.946206681 ± 0.000002601 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
840 ± 30 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

74Ni

เลขมวล74
เลขนิวตรอน46
น้ำหนักอะตอม
73.947718 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
507.7 ± 4.6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

75Ni

เลขมวล75
เลขนิวตรอน47
น้ำหนักอะตอม
74.952506 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
331.6 ± 3.2 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10%

76Ni

เลขมวล76
เลขนิวตรอน48
น้ำหนักอะตอม
75.954707 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
234.6 ± 2.7 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14%

77Ni

เลขมวล77
เลขนิวตรอน49
น้ำหนักอะตอม
76.959903 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
158.9 ± 4.2 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%
2n (2-neutron emission)

78Ni

เลขมวล78
เลขนิวตรอน50
น้ำหนักอะตอม
77.962555 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
122.2 ± 5.1 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

79Ni

เลขมวล79
เลขนิวตรอน51
น้ำหนักอะตอม
78.969769 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
44 ± 8 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

80Ni

เลขมวล80
เลขนิวตรอน52
น้ำหนักอะตอม
79.975051 ± 0.000644 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
30 ± 22 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2014
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

81Ni

เลขมวล81
เลขนิวตรอน53
น้ำหนักอะตอม
80.982727 ± 0.000751 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2017
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

82Ni

เลขมวล82
เลขนิวตรอน54
น้ำหนักอะตอม
81.988492 ± 0.000859 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2017
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
Electrolytic nickel

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Axel Cronstedt
สถานที่ค้นพบSweden
ถูกค้นพบเมื่อ1751
ศัพทมูลวิทยาGerman: kupfernickel (false copper).
pronunciationNIK-l (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
natural abundance (มหาสมุทร)
0.00056 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0.00001 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
1.3 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.008 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6474
2p3.9048
2s7.7874
3d15.4705
3p13.915
3s13.039
4s22.2892

alias

 • Ni

การแปล

 • อิตาลีnichel
 • เยอรมันNickel
 • ฝรั่งเศสnickel
 • นอร์เวย์บุคมอลnikkel
 • ดัตช์nikkel
 • สเปนníquel
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • แอฟริกานส์nikkel
 • อัมฮาราኒኬል
 • อารากอนNíquel
 • อาหรับنيكل
 • อาเซอร์ไบจานNikel
 • เบลารุสНікель
 • บัลแกเรียникел
 • บังกลาনিকেল
 • เบรตันNikel
 • บอสเนียnikl
 • คาตาลันníquel
 • คอร์ซิกาNichele
 • เช็กnikl
 • ชูวัชНикĕль
 • เวลส์Nicel
 • เดนมาร์กnikkel
 • ธิเวหิނިކަލް
 • กรีกΝικέλιο
 • เอสเปรันโตnikelo
 • เอสโตเนียNikkel
 • บาสก์nikel
 • เปอร์เซียنیکل
 • ฟินแลนด์nikkeli
 • ฟรูลีNichel
 • ไอริชNicil
 • กาลิเซียníquel
 • มานซ์Nickyl
 • จีนแคะnickel
 • ฮิบรูניקל
 • ฮินดีनिकल
 • ฮินดีฟิจิNickel
 • โครเอเชียNikal
 • เฮติครีโอลNikèl
 • ฮังการีnikkel
 • อาร์เมเนียնիկել
 • อินเตอร์ลิงกัวNickel
 • อินโดนีเซียnikel
 • อีโดNikelo
 • ไอซ์แลนด์nikkel
 • ญี่ปุ่นニッケル
 • โลชบันnikle
 • ชวาNikel
 • จอร์เจียნიკელი
 • คาซัคНикель
 • กันนาดาನಿಕಲ್
 • เกาหลี니켈
 • เคิร์ดNîkel
 • โกมิНикель
 • ละตินniccolum
 • ลักเซมเบิร์กNéckel
 • ลิกูเรียNichel
 • ลิทัวเนียNikelis
 • ลัตเวียniķelis
 • เมารีkonukōreko
 • มาซิโดเนียникел
 • มาลายาลัมനിക്കൽ
 • มราฐีनिकेल
 • มารีตะวันตกНикель
 • มาเลย์Nikel
 • พม่าနီကယ်
 • nahIztāctepoztli
 • เยอรมันต่ำNickel
 • นอร์เวย์นีนอสก์nikkel
 • อ็อกซิตันNiquèl
 • ปัญจาบਨਿਕਲ
 • โปแลนด์nikiel
 • ลาฮ์นดาنکل
 • โปรตุเกสníquel
 • เคชวาNikil
 • โรมาเนียnichel
 • รัสเซียникель
 • ซิซิลีnichel
 • เซอร์โบ-โครเอเชียNikl
 • สโลวักNikel
 • สโลวีเนียNikelj
 • เซอร์เบียникл
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Nikkel
 • สวีเดนnickel
 • สวาฮีลีNikeli
 • ทมิฬநிக்கல்
 • เตลูกูనికెల్
 • ทาจิกНикел
 • ตุรกีnikel
 • อุยกูร์نىكېل
 • ยูเครนнікель
 • อุซเบกNikel
 • เวปส์Nikel'
 • เวียดนามniken
 • วาเรย์Nikel
 • คัลมืยค์Никелион
 • ยิดดิชניקל
 • โยรูบาNickel
 • จีน
 • เซบูNikil
 • เคิร์ดตอนกลางنیکڵ
 • ฟริเซียนเหนือNikel
 • อูรดูNickel
 • คุชราตનિકલ
 • โอดิยาନିକେଲ
 • พีดมอนต์Nìchel
 • ตาตาร์Никель
 • เนวาร์निकेल
 • จีนคลาสสิก
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)нікель
 • กวางตุ้ง
 • โซมาลีNikel
 • จีน (จีน)
 • อังกฤษnickel
 • แอลเบเนียNikeli
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • cdoNgiĕk
 • ลิมเบิร์กNikkel
 • คีร์กีซНикель
 • เนปาลनिकेल
 • สันสกฤตनिकेल
 • มอลตาnikil
 • ลอมบาร์ดNìchel
 • อัสตูเรียสNíquel
 • เกลิกสกอตNiceal
 • บาลีनिकेल
 • มองโกเลียникель
 • จีนมินหนานNi-ké-luh
 • ซุนดาNikel
 • เยอรมันสวิสNickel
 • โภชปุรีनिकेल
 • ทิเบตདང་གཤའ་དཀར།
 • โปรตุเกส (บราซิล)níquel
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาnicel
 • จีนอู๋
 • อาโรมาเนียNichelu
 • kbpNɩkɛlɩ
 • ตากาล็อกNickel
 • oloNikeli
 • ซาร์เดญาNichel
 • มาลากาซีNikela
 • hywՆիքէղ
 • อาหรับโมร็อกโกنيكل
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์نيكل
 • พัชโตنېکل
 • บิกอลNickel
 • คอร์นิชNikel
 • บาหลีNikel
 • เอียร์ซยาНикель
 • โชนาNiyakari
 • blkနီကယ်
 • ซูลูIsiNimbi
 • วอลลูนNikel