Нікель

Нікель (Ni)

хімічний елемент, атомний номер 28
Атомний номер28
Атомна маса58.6934
масове число58
Група10
Період4
Блокd
протон28 p+
нейтрон30 n0
електрон28 e-
Animated Модель Бора of Ni (Нікель)

Фізична Властивість

Атомний Радіус
135 pm
молярний об'єм
Ковалентний радіус
110 pm
Metallic Radius
115 pm
іонний радіус
55 pm
Crystal Radius
69 pm
Радіус Ван дер Ваальса
197 pm
густина
Atomic Radii Of The Elements: Нікель020406080100120140160180200pmАтомний РадіусКовалентний РадіусMetallic RadiusРадіус Ван дер Ваальса

Хімічні Властивості

енергія
Протонна спорідненість
737 kJ/mol
Спорідненість до електрона
енергія іонізації
7,639877 eV/particle
енергія іонізації of Ni (Нікель)
питома теплота випаровування
378,6 kJ/mol
питома теплота плавлення
17,61 kJ/mol
теплота утворення хімічної сполуки
430,1 kJ/mol
електрон
електронна оболонка2, 8, 16, 2
Модель Бора: Ni (Нікель)
валентний електрон2
Формула Льюїса: Ni (Нікель)
електронна конфігурація[Ar] 3d8 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2
Enhanced Модель Бора of Ni (Нікель)
Orbital Diagram of Ni (Нікель)
ступінь окиснення-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
Електронегативність
1.91
Electrophilicity Index
1,4915353151966217 eV/particle
fundamental state of matter
агрегатний станТверде тіло
gaseous state of matter
Температура кипіння
3 186,15 K
Температура плавлення
1 728,15 K
critical pressure
Критична температура
Потрійна точка
appearance
колір
Сірий
appearancelustrous, metallic, and silver with a gold tinge
показник заломлення
властивість матеріалу
Теплопровідність
90,9 W/(m K)
Теплове розширення
0,0000134 1/K
molar heat capacity
26,07 J/(mol K)
Питома теплоїмність
0,444 J/(g⋅K)
Показник адіабати
electrical properties
typeConductor
Електропровідність
14 MS/m
питомий опір
0,00000007000000000002 m Ω
Надпровідність
магнетизм
typeferromagnetic
Магнітна сприйнятливість (Mass)
Магнітна сприйнятливість (Molar)
Магнітна сприйнятливість (Volume)
магнітне впорядкування
Температура Кюрі
631 K
Температура Нееля
структура
Кристалічна СтруктураГранецентрована кубічна (FCC)
Період кристалічної ґратки
3,52 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
механічні властивості матеріалів
твердість
4 MPa
модуль всебічного стиску
180 GPa
модуль зсуву
76 GPa
модуль Юнга
200 GPa
коефіцієнт Пуассона
0,31
швидкість звуку
4 970 m/s
класифікування
КатегоріяПерехідні метали, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number69
Mendeleev Number67
Pettifor Number67
Geochemical Classfirst series transition metal
Геохімічна класифікація елементівsiderophile

інший

Gas Basicity
714,1 kJ/mol
Поляризовність
49 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
373 a₀
allotrope
Neutron cross section
4,5
Neutron Mass Absorption
0,0026
квантове число3F4
просторова група225 (Fm_3m)

Ізотопи нікелю

Стабільні ізотопи4
Нестабільні ізотопи31
Natural Isotopes5
Isotopic Composition5868.08%5868.08%6026.22%6026.22%623.63%623.63%611.14%611.14%640.93%640.93%

48Ni

масове число48
нейтронне число20
relative atomic mass
48,019515 ± 0,000455 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
2,8 ± 0,8 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)2000
парність+

тип розпадуінтенсивність
2p (2-proton emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
β+ p (β+-delayed proton emission)

49Ni

масове число49
нейтронне число21
relative atomic mass
49,009157 ± 0,000644 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
7,5 ± 1 ms
спін7/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1996
парність-

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)83.4%

50Ni

масове число50
нейтронне число22
relative atomic mass
49,996286 ± 0,000537 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
18,5 ± 1,2 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1994
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)73%
2p (2-proton emission)14%

51Ni

масове число51
нейтронне число23
relative atomic mass
50,987493 ± 0,000537 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
23,8 ± 0,2 ms
спін7/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1987
парність-

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87.2%
2p (2-proton emission)0.5%

52Ni

масове число52
нейтронне число24
relative atomic mass
51,975781 ± 0,000089 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
41,8 ± 1 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1987
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)31.1%

53Ni

масове число53
нейтронне число25
relative atomic mass
52,96819 ± 0,000027 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
55,2 ± 0,7 ms
спін7/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1976
парність-

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)22.7%

54Ni

масове число54
нейтронне число26
relative atomic mass
53,957833 ± 0,000005 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
114,1 ± 0,3 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1977
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

55Ni

масове число55
нейтронне число27
relative atomic mass
54,951329846 ± 0,000000757 Da
G-фактор
0,28 ± 0,0085714285714286
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
203,9 ± 1,3 ms
спін7/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1972
парність-

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

56Ni

масове число56
нейтронне число28
relative atomic mass
55,942127761 ± 0,000000428 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
6,075 ± 0,01 d
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1952
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

57Ni

масове число57
нейтронне число29
relative atomic mass
56,939791394 ± 0,000000608 Da
G-фактор
-0,53166666666667 ± 0,00093333333333333
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
35,6 ± 0,06 h
спін3/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1938
парність-

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

58Ni

масове число58
нейтронне число30
relative atomic mass
57,93534165 ± 0,000000374 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
68,0769 ± 0,019
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1921
парність+

тип розпадуінтенсивність
+ (double β+ decay)

59Ni

масове число59
нейтронне число31
relative atomic mass
58,934345442 ± 0,000000376 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
81 ± 5 ky
спін3/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1951
парність-

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

60Ni

масове число60
нейтронне число32
relative atomic mass
59,930785129 ± 0,000000378 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
26,2231 ± 0,015
радіоактивністьstable isotope
період напіврозпадуNot Radioactive ☢️
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1921
парність+

61Ni

масове число61
нейтронне число33
relative atomic mass
60,931054819 ± 0,000000381 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
1,1399 ± 0,0013
радіоактивністьstable isotope
період напіврозпадуNot Radioactive ☢️
спін3/2
nuclear quadrupole moment
0,162 ± 0,015
дата відкриття (винаходу)1934
парність-

62Ni

масове число62
нейтронне число34
relative atomic mass
61,928344753 ± 0,000000455 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
3,6345 ± 0,004
радіоактивністьstable isotope
період напіврозпадуNot Radioactive ☢️
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1934
парність+

63Ni

масове число63
нейтронне число35
relative atomic mass
62,929669021 ± 0,000000457 Da
G-фактор
0,992 ± 0,01
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
101,2 ± 1,5 y
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1951
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

64Ni

масове число64
нейтронне число36
relative atomic mass
63,927966228 ± 0,000000497 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
0,9256 ± 0,0019
радіоактивністьstable isotope
період напіврозпадуNot Radioactive ☢️
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1935
парність+

65Ni

масове число65
нейтронне число37
relative atomic mass
64,930084585 ± 0,000000518 Da
G-фактор
0,276 ± 0,024
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
2,5175 ± 0,0005 h
спін5/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1946
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

66Ni

масове число66
нейтронне число38
relative atomic mass
65,929139333 ± 0,0000015 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
54,6 ± 0,3 h
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1948
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

67Ni

масове число67
нейтронне число39
relative atomic mass
66,931569413 ± 0,0000031 Da
G-фактор
1,202 ± 0,01
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
21 ± 1 s
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1978
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

68Ni

масове число68
нейтронне число40
relative atomic mass
67,931868787 ± 0,0000032 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
29 ± 2 s
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1977
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

69Ni

масове число69
нейтронне число41
relative atomic mass
68,935610267 ± 0,000004 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
11,4 ± 0,3 s
спін9/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1984
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

70Ni

масове число70
нейтронне число42
relative atomic mass
69,9364313 ± 0,000002301 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
6 ± 0,3 s
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1987
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

71Ni

масове число71
нейтронне число43
relative atomic mass
70,940518962 ± 0,000002401 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
2,56 ± 0,03 s
спін9/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1987
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

72Ni

масове число72
нейтронне число44
relative atomic mass
71,941785924 ± 0,000002401 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
1,57 ± 0,05 s
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1987
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

73Ni

масове число73
нейтронне число45
relative atomic mass
72,946206681 ± 0,000002601 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
840 ± 30 ms
спін9/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1987
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

74Ni

масове число74
нейтронне число46
relative atomic mass
73,947718 ± 0,000215 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
507,7 ± 4,6 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1987
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

75Ni

масове число75
нейтронне число47
relative atomic mass
74,952506 ± 0,000215 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
331,6 ± 3,2 ms
спін9/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1992
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10%

76Ni

масове число76
нейтронне число48
relative atomic mass
75,954707 ± 0,000322 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
234,6 ± 2,7 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1995
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14%

77Ni

масове число77
нейтронне число49
relative atomic mass
76,959903 ± 0,000429 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
158,9 ± 4,2 ms
спін9/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1995
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%
2n (2-neutron emission)

78Ni

масове число78
нейтронне число50
relative atomic mass
77,962555 ± 0,000429 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
122,2 ± 5,1 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1995
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

79Ni

масове число79
нейтронне число51
relative atomic mass
78,969769 ± 0,000537 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
44 ± 8 ms
спін5/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2010
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

80Ni

масове число80
нейтронне число52
relative atomic mass
79,975051 ± 0,000644 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
30 ± 22 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)2014
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

81Ni

масове число81
нейтронне число53
relative atomic mass
80,982727 ± 0,000751 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін3/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2017
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)

82Ni

масове число82
нейтронне число54
relative atomic mass
81,988492 ± 0,000859 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)2017
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)
Electrolytic nickel

історія

першовідкривач або винахідникAxel Cronstedt
місце відкриттяSweden
дата відкриття (винаходу)1751
етимологіяGerman: kupfernickel (false copper).
вимоваNIK-l (англійська)

джерело

Достаток
Достаток в земній корі
ізотопна поширеність (океан)
0,00056 mg/L
ізотопна поширеність (людський організм)
0,00001 %
ізотопна поширеність (метеороїд)
1,3 %
ізотопна поширеність (Сонце)
0,008 %
Достаток в Всесвіті
0,006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6474
2p3.9048
2s7.7874
3d15.4705
3p13.915
3s13.039
4s22.2892