Nikel

Nikel (Ni)

chemical element with symbol Ni and atomic number 28
Số nguyên tử28
Nguyên tử khối58.6934
số khối58
Nhóm10
Chu kỳ4
Phân lớpd
Prô ton28 p+
Nơ tron30 n0
Electrons28 e-
Animated Mô hình Bohr of Ni (Nikel)

Các tính chất

bán kính nguyên tử
135 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
110 pm
Metallic Radius
115 pm
ionic radius
55 pm
Crystal Radius
69 pm
Bán kính van der Waals
197 pm
mật độ
8,9 g/cm³
năng lượng
proton affinity
737 kJ/mol
Ái lực điện tử
ionization energy
7,639877 eV/particle
ionization energy of Ni (Nikel)
Nhiệt bay hơi
378,6 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
17,61 kJ/mol
standard enthalpy of formation
430,1 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 16, 2
Mô hình Bohr: Ni (Nikel)
Electron hóa trị2
Cấu hình electron[Ar] 3d8 4s2
Enhanced Mô hình Bohr of Ni (Nikel)
Orbital Diagram of Ni (Nikel)
trạng thái oxy hóa-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
độ âm điện
1.91
Electrophilicity
1,4915353151966217 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
3.186,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
1.728,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Xám
appearancelustrous, metallic, and silver with a gold tinge
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
90,9 W/(m K)
Độ giãn nở nhiệt
0,0000134 1/K
molar heat capacity
26,07 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,444 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
14 MS/m
điện trở suất
0,00000007000000000002 m Ω
Siêu dẫn
từ học
typeferromagnetic
Độ cảm từ (Mass)
Độ cảm từ (Molar)
Độ cảm từ (Volume)
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
631 K
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLập phương tâm mặt (FCC)
lattice constant
3,52 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Độ cứng
4 MPa
Mô đun khối
180 GPa
Modul ngang
76 GPa
mô đun Young
200 GPa
Hệ số Poisson
0,31
tốc độ âm thanh
4.970 m/s
phân loại
Danh mụcKim loại chuyển tiếp, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number69
Mendeleev Number67
Pettifor Number67
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationsiderophile
other
Gas Basicity
714,1 kJ/mol
Dipole Polarizability
49 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
373 a₀
Allotropes
Neutron cross section
4,5
Neutron Mass Absorption
0,0026
Số lượng tử3F4
space group225 (Fm_3m)

Đồng vị của Niken

Các đồng vị bền5
Các đồng vị không bền30
Radioactive Isotopes30

48Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
48,019515 ± 0,000455 Da
số khối48
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,8 ± 0,8 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2000
parity+

48Ni Decay Modes
decay modeintensity
2p (2-proton emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

49Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
49,009157 ± 0,000644 Da
số khối49
g-factor
chu kỳ bán rã
7,5 ± 1 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1996
parity-

49Ni Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)83.4%

50Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
49,996286 ± 0,000537 Da
số khối50
g-factor
0
chu kỳ bán rã
18,5 ± 1,2 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1994
parity+

50Ni Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)73%
2p (2-proton emission)14%

51Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
50,987493 ± 0,000537 Da
số khối51
g-factor
chu kỳ bán rã
23,8 ± 0,2 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1987
parity-

51Ni Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87.2%
2p (2-proton emission)0.5%

52Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
51,975781 ± 0,000089 Da
số khối52
g-factor
0
chu kỳ bán rã
41,8 ± 1 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1987
parity+

52Ni Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)31.1%

53Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
52,96819 ± 0,000027 Da
số khối53
g-factor
chu kỳ bán rã
55,2 ± 0,7 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1976
parity-

53Ni Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)22.7%

54Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
53,957833 ± 0,000005 Da
số khối54
g-factor
0
chu kỳ bán rã
114,1 ± 0,3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1977
parity+

54Ni Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

55Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
54,951329846 ± 0,000000757 Da
số khối55
g-factor
0,28 ± 0,0085714285714286
chu kỳ bán rã
203,9 ± 1,3 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1972
parity-

55Ni Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

56Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
55,942127761 ± 0,000000428 Da
số khối56
g-factor
0
chu kỳ bán rã
6,075 ± 0,01 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1952
parity+

56Ni Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

57Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
56,939791394 ± 0,000000608 Da
số khối57
g-factor
-0,53166666666667 ± 0,00093333333333333
chu kỳ bán rã
35,6 ± 0,06 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1938
parity-

57Ni Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

58Ni

natural abundance
68,0769 ± 0,019
relative atomic mass
57,93534165 ± 0,000000374 Da
số khối58
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1921
parity+

58Ni Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

59Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
58,934345442 ± 0,000000376 Da
số khối59
g-factor
chu kỳ bán rã
81 ± 5 ky
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1951
parity-

59Ni Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

60Ni

natural abundance
26,2231 ± 0,015
relative atomic mass
59,930785129 ± 0,000000378 Da
số khối60
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1921
parity+

61Ni

natural abundance
1,1399 ± 0,0013
relative atomic mass
60,931054819 ± 0,000000381 Da
số khối61
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,162 ± 0,015
ngày khám phá1934
parity-

62Ni

natural abundance
3,6345 ± 0,004
relative atomic mass
61,928344753 ± 0,000000455 Da
số khối62
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1934
parity+

63Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
62,929669021 ± 0,000000457 Da
số khối63
g-factor
0,992 ± 0,01
chu kỳ bán rã
101,2 ± 1,5 y
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1951
parity-

63Ni Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

64Ni

natural abundance
0,9256 ± 0,0019
relative atomic mass
63,927966228 ± 0,000000497 Da
số khối64
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1935
parity+

65Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
64,930084585 ± 0,000000518 Da
số khối65
g-factor
0,276 ± 0,024
chu kỳ bán rã
2,5175 ± 0,0005 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1946
parity-

65Ni Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

66Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
65,929139333 ± 0,0000015 Da
số khối66
g-factor
0
chu kỳ bán rã
54,6 ± 0,3 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1948
parity+

66Ni Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

67Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
66,931569413 ± 0,0000031 Da
số khối67
g-factor
1,202 ± 0,01
chu kỳ bán rã
21 ± 1 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1978
parity-

67Ni Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

68Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
67,931868787 ± 0,0000032 Da
số khối68
g-factor
0
chu kỳ bán rã
29 ± 2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1977
parity+

68Ni Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

69Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
68,935610267 ± 0,000004 Da
số khối69
g-factor
chu kỳ bán rã
11,4 ± 0,3 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1984
parity+

69Ni Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

70Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
69,9364313 ± 0,000002301 Da
số khối70
g-factor
0
chu kỳ bán rã
6 ± 0,3 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1987
parity+

70Ni Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

71Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
70,940518962 ± 0,000002401 Da
số khối71
g-factor
chu kỳ bán rã
2,56 ± 0,03 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1987
parity+

71Ni Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

72Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
71,941785924 ± 0,000002401 Da
số khối72
g-factor
0
chu kỳ bán rã
1,57 ± 0,05 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1987
parity+

72Ni Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

73Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
72,946206681 ± 0,000002601 Da
số khối73
g-factor
chu kỳ bán rã
840 ± 30 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1987
parity+

73Ni Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

74Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
73,947718 ± 0,000215 Da
số khối74
g-factor
0
chu kỳ bán rã
507,7 ± 4,6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1987
parity+

74Ni Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

75Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
74,952506 ± 0,000215 Da
số khối75
g-factor
chu kỳ bán rã
331,6 ± 3,2 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1992
parity+

75Ni Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10%

76Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
75,954707 ± 0,000322 Da
số khối76
g-factor
0
chu kỳ bán rã
234,6 ± 2,7 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1995
parity+

76Ni Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14%

77Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
76,959903 ± 0,000429 Da
số khối77
g-factor
chu kỳ bán rã
158,9 ± 4,2 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1995
parity+

77Ni Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%
2n (2-neutron emission)%

78Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
77,962555 ± 0,000429 Da
số khối78
g-factor
0
chu kỳ bán rã
122,2 ± 5,1 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1995
parity+

78Ni Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

79Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
78,969769 ± 0,000537 Da
số khối79
g-factor
chu kỳ bán rã
44 ± 8 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity+

79Ni Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

80Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
79,975051 ± 0,000644 Da
số khối80
g-factor
0
chu kỳ bán rã
30 ± 22 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2014
parity+

80Ni Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

81Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
80,982727 ± 0,000751 Da
số khối81
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2017
parity+

81Ni Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

82Ni

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
81,988492 ± 0,000859 Da
số khối82
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2017
parity+

82Ni Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
Electrolytic nickel.jpg

lịch sử

được phát hiện bởiAxel Cronstedt
nơi khám pháSweden
ngày khám phá1751
từ nguyên họcGerman: kupfernickel (false copper).
cách phát âmNIK-l (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Abundance in Oceans
0,00056 mg/L
Abundance in Human Body
0,00001 %
Abundance in Meteor
1,3 %
Abundance in Sun
0,008 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6474
2p3.9048
2s7.7874
3d15.4705
3p13.915
3s13.039
4s22.2892