Kyslík

Kyslík (O)

chemický prvek
Atomové číslo8
Atomová hmotnost15.999
Nukleonové číslo16
Skupina16
Perioda2
Blokp
proton8 p+
neutron8 n0
elektron8 e-
Animated Bohrův model atomu of O (Kyslík)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
60 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
63 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
135 pm
Crystal Radius
121 pm
Van der Waalsův poloměr
152 pm
hustota
0,001308 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Kyslík0102030405060708090100110120130140150160pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
485,2 kJ/mol
Elektronová afinita
1,4611135 eV/particle
Ionizační energie
13,618054 eV/particle
Ionizační energie of O (Kyslík)
měrné skupenské teplo varu
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
249,229 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 6
Bohrův model atomu: O (Kyslík)
Valenční elektron6
Lewis structure: O (Kyslík)
elektronová konfigurace[He] 2s2 2p4
1s2 2s2 2p4
Enhanced Bohrův model atomu of O (Kyslík)
Orbital Diagram of O (Kyslík)
Oxidační číslo-2, -1, 0, 1, 2
elektronegativita
3.44
Electrophilicity Index
2,337978174823841 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPlyn
plynné skupenství hmotyDiatomic
Teplota varu
90,188 K
Teplota tání
54,36 K
critical pressure
5,043 MPa
critical temperature
154,581 K
trojný bod
54,3584 K
0,1463 kPa
vzhled
barva
Bezbarvý
vzhled
Index lomu
1,000271
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
0,027 W/(m K)
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
29,378 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,918 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta7/5
electrical properties
type
konduktivita
rezistivita
supravodivost
magnetismus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,000001335 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,0000000427184 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,00000190772
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaMonoklinická prostorově centrovaná (CUB)
lattice constant
6,83 Å
Lattice Anglesπ/2, 2.313085, π/2
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
317,5 m/s
klasifikace
KategorieOstatní nekovy, Nonmetals
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number97
Mendeleev Number99
Pettifor Number101
Geochemical Classmajor
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůlitophile

ostatní

Gas Basicity
459,6 kJ/mol
Polarizovatelnost
5,3 ± 0,2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
15,6 a₀
allotropeDioxygen, Ozone, Tetraoxygen
Účinný průřez
0,00028
Neutron Mass Absorption
0,000001
kvantové číslo3P2
space group12 (C12/m1)

Izotopy kyslíku

Stabilní izotopy3
Nestabilní izotopy15
Natural Isotopes3
Isotopic Composition1699.76%1699.76%170.04%170.04%180.20%180.20%

11O

Nukleonové číslo11
neutronové číslo3
relativní atomová hmotnost
11,051249828 ± 0,000064453 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
198 ± 12 ys
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2019
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
2p (2-proton emission)100%

12O

Nukleonové číslo12
neutronové číslo4
relativní atomová hmotnost
12,034367726 ± 0,000012882 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8,9 ± 3,3 zs
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1978
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
2p (2-proton emission)100%

13O

Nukleonové číslo13
neutronové číslo5
relativní atomová hmotnost
13,024815435 ± 0,000010226 Da
g-factor
0,92613333333333 ± 0,0002
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8,58 ± 0,05 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,0111 ± 0,0008
datum objevu1963
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)10.9%

14O

Nukleonové číslo14
neutronové číslo6
relativní atomová hmotnost
14,008596706 ± 0,000000027 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
70,621 ± 0,011 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1949
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

15O

Nukleonové číslo15
neutronové číslo7
relativní atomová hmotnost
15,003065636 ± 0,000000526 Da
g-factor
1,43816 ± 0,00024
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
122,266 ± 0,043 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1934
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

16O

Nukleonové číslo16
neutronové číslo8
relativní atomová hmotnost
15,99491461926 ± 0,00000000032 Da
g-factor
0
natural abundance
99,757 ± 0,011
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1919
Narušení P-symetrie+

17O

Nukleonové číslo17
neutronové číslo9
relativní atomová hmotnost
16,99913175595 ± 0,00000000069 Da
g-factor
-0,7574172 ± 0,000004
natural abundance
0,03835 ± 0,00096
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1925
Narušení P-symetrie+

18O

Nukleonové číslo18
neutronové číslo10
relativní atomová hmotnost
17,99915961214 ± 0,00000000069 Da
g-factor
0
natural abundance
0,2045 ± 0,0102
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1929
Narušení P-symetrie+

19O

Nukleonové číslo19
neutronové číslo11
relativní atomová hmotnost
19,003577969 ± 0,00000283 Da
g-factor
0,612952 ± 0,000028
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
26,47 ± 0,006 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,00362 ± 0,00013
datum objevu1936
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

20O

Nukleonové číslo20
neutronové číslo12
relativní atomová hmotnost
20,004075357 ± 0,00000095 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
13,51 ± 0,05 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1959
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

21O

Nukleonové číslo21
neutronové číslo13
relativní atomová hmotnost
21,008654948 ± 0,000012882 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,42 ± 0,1 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1968
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

22O

Nukleonové číslo22
neutronové číslo14
relativní atomová hmotnost
22,009965744 ± 0,000061107 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,25 ± 0,09 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1969
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)22%

23O

Nukleonové číslo23
neutronové číslo15
relativní atomová hmotnost
23,015696686 ± 0,000130663 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
97 ± 8 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1970
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%

24O

Nukleonové číslo24
neutronové číslo16
relativní atomová hmotnost
24,019861 ± 0,000177 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
77,4 ± 4,5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1970
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)43%

25O

Nukleonové číslo25
neutronové číslo17
relativní atomová hmotnost
25,029338919 ± 0,000177225 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,18 ± 0,35 zs
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2008
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
n (neutron emission)100%

26O

Nukleonové číslo26
neutronové číslo18
relativní atomová hmotnost
26,037210155 ± 0,000177081 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,2 ± 3,3 ps
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2012
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
2n (2-neutron emission)100%

27O

Nukleonové číslo27
neutronové číslo19
relativní atomová hmotnost
27,047955 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
n (neutron emission)
2n (2-neutron emission)

28O

Nukleonové číslo28
neutronové číslo20
relativní atomová hmotnost
28,05591 ± 0,00075 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
2n (2-neutron emission)
β (β decay)0%
Liquid oxygen in a beaker 4
8 oxygen (O) Bohr model

dějiny

objevitel nebo vynálezceJoseph Priestly, Carl Wilhelm Scheele
místo objevu/vynálezuEngland/Sweden
datum objevu1774
etymologieGreek: oxys and genes, (acid former).
výslovnostOK-si-jen (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
461 000 mg/kg
natural abundance (oceán)
857 000 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
61 %
natural abundance (meteoroid)
40 %
natural abundance (Slunce)
0,9 %
Hojnost ve vesmíru
1 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3421
2p3.5468
2s3.5084