Kyslík

Kyslík (O)

chemický prvok s protónovým číslom 8
Protónové číslo8
Atómová hmotnosť15.999
Nukleónové číslo16
Skupina16
Perióda2
Orbitálp
protón8 p+
Neutrón8 n0
elektrón8 e-
Animated Bohrov model atómu of O (Kyslík)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
60 pm
Mólový objem
Covalent Radius
63 pm
Metallic Radius
iónový polomer
135 pm
Crystal Radius
121 pm
Van der Waalsov polomer
152 pm
density
0,001308 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Kyslík0102030405060708090100110120130140150160pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
485,2 kJ/mol
electron affinity
1,4611135 eV/particle
ionization energy
13,618054 eV/particle
ionization energy of O (Kyslík)
Merné skupenské teplo varu
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
249,229 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 6
Bohrov model atómu: O (Kyslík)
Valenčný elektrón6
Lewis structure: O (Kyslík)
electron configuration[He] 2s2 2p4
1s2 2s2 2p4
Enhanced Bohrov model atómu of O (Kyslík)
Orbital Diagram of O (Kyslík)
Oxidačné číslo-2, -1, 0, 1, 2
Elektronegativita
3.44
Electrophilicity Index
2,337978174823841 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterPlyny
gaseous state of matterDiatomic
Teplota varu
90,188 K
Teplota topenia
54,36 K
critical pressure
5,043 MPa
critical temperature
154,581 K
Trojný bod
54,3584 K
0,1463 kPa
podoba
farba
Bezfarebný
podoba
Index lomu
1,000271
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
0,027 W/(m K)
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
29,378 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,918 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)7/5
electrical properties
type
Merná vodivosť
Merný elektrický odpor
supravodivosť
Magnetizmus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,000001335 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,0000000427184 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,00000190772
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaDolno-centrovaný monoklinický (CUB)
lattice constant
6,83 Å
Lattice Anglesπ/2, 2.313085, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
317,5 m/s
classification
KategóriaIné nekovy, Nonmetals
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number97
Mendeleev Number99
Pettifor Number101
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
459,6 kJ/mol
polarizability
5,3 ± 0,2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
15,6 a₀
allotropeDioxygen, Ozone, Tetraoxygen
Neutron cross section
0,00028
Neutron Mass Absorption
0,000001
Kvantové číslo3P2
Priestorová grupa12 (C12/m1)

Isotopes of Oxygen

Stabilné izotopy3
Nestabilné izotopy15
Natural Isotopes3
Isotopic Composition1699.76%1699.76%170.04%170.04%180.20%180.20%

11O

Nukleónové číslo11
neutrónové číslo3
Relatívna atómová hmotnosť
11,051249828 ± 0,000064453 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
198 ± 12 ys
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2019
parity-

decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

12O

Nukleónové číslo12
neutrónové číslo4
Relatívna atómová hmotnosť
12,034367726 ± 0,000012882 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,9 ± 3,3 zs
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1978
parity+

decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

13O

Nukleónové číslo13
neutrónové číslo5
Relatívna atómová hmotnosť
13,024815435 ± 0,000010226 Da
g-factor
0,92613333333333 ± 0,0002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,58 ± 0,05 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,0111 ± 0,0008
dátum objavu1963
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)10.9%

14O

Nukleónové číslo14
neutrónové číslo6
Relatívna atómová hmotnosť
14,008596706 ± 0,000000027 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
70,621 ± 0,011 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1949
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

15O

Nukleónové číslo15
neutrónové číslo7
Relatívna atómová hmotnosť
15,003065636 ± 0,000000526 Da
g-factor
1,43816 ± 0,00024
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
122,266 ± 0,043 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1934
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

16O

Nukleónové číslo16
neutrónové číslo8
Relatívna atómová hmotnosť
15,99491461926 ± 0,00000000032 Da
g-factor
0
natural abundance
99,757 ± 0,011
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1919
parity+

17O

Nukleónové číslo17
neutrónové číslo9
Relatívna atómová hmotnosť
16,99913175595 ± 0,00000000069 Da
g-factor
-0,7574172 ± 0,000004
natural abundance
0,03835 ± 0,00096
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1925
parity+

18O

Nukleónové číslo18
neutrónové číslo10
Relatívna atómová hmotnosť
17,99915961214 ± 0,00000000069 Da
g-factor
0
natural abundance
0,2045 ± 0,0102
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1929
parity+

19O

Nukleónové číslo19
neutrónové číslo11
Relatívna atómová hmotnosť
19,003577969 ± 0,00000283 Da
g-factor
0,612952 ± 0,000028
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
26,47 ± 0,006 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,00362 ± 0,00013
dátum objavu1936
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

20O

Nukleónové číslo20
neutrónové číslo12
Relatívna atómová hmotnosť
20,004075357 ± 0,00000095 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
13,51 ± 0,05 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1959
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

21O

Nukleónové číslo21
neutrónové číslo13
Relatívna atómová hmotnosť
21,008654948 ± 0,000012882 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,42 ± 0,1 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1968
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

22O

Nukleónové číslo22
neutrónové číslo14
Relatívna atómová hmotnosť
22,009965744 ± 0,000061107 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,25 ± 0,09 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1969
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)22%

23O

Nukleónové číslo23
neutrónové číslo15
Relatívna atómová hmotnosť
23,015696686 ± 0,000130663 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
97 ± 8 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%

24O

Nukleónové číslo24
neutrónové číslo16
Relatívna atómová hmotnosť
24,019861 ± 0,000177 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
77,4 ± 4,5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)43%

25O

Nukleónové číslo25
neutrónové číslo17
Relatívna atómová hmotnosť
25,029338919 ± 0,000177225 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,18 ± 0,35 zs
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2008
parity+

decay modeintensity
n (neutron emission)100%

26O

Nukleónové číslo26
neutrónové číslo18
Relatívna atómová hmotnosť
26,037210155 ± 0,000177081 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,2 ± 3,3 ps
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2012
parity+

decay modeintensity
2n (2-neutron emission)100%

27O

Nukleónové číslo27
neutrónové číslo19
Relatívna atómová hmotnosť
27,047955 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
n (neutron emission)
2n (2-neutron emission)

28O

Nukleónové číslo28
neutrónové číslo20
Relatívna atómová hmotnosť
28,05591 ± 0,00075 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
2n (2-neutron emission)
β (β decay)0%
Liquid oxygen in a beaker 4
8 oxygen (O) Bohr model

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaJoseph Priestly, Carl Wilhelm Scheele
miesto nálezuEngland/Sweden
dátum objavu1774
etymológiaGreek: oxys and genes, (acid former).
pronunciationOK-si-jen (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
461 000 mg/kg
natural abundance (Oceán)
857 000 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
61 %
natural abundance (Meteoroid)
40 %
natural abundance (Slnko)
0,9 %
Množstvo vo vesmíre
1 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3421
2p3.5468
2s3.5084