ออกซิเจน

ออกซิเจน (O)

chemical element, symbol O and atomic number 8
เลขอะตอม8
มวลอะตอม15.999
เลขมวล16
หมู่16
คาบ2
บล็อกp
โปรตอน8 p+
นิวตรอน8 n0
อิเล็กตรอน8 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of O (ออกซิเจน)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
60 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
63 pm
Metallic Radius
ionic radius
135 pm
Crystal Radius
121 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
152 pm
ความหนาแน่น
0.001308 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: ออกซิเจน0102030405060708090100110120130140150160pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
485.2 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
1.4611135 eV/particle
ionization energy
13.618054 eV/particle
ionization energy of O (ออกซิเจน)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
249.229 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 6
แบบจำลองของบอร์: O (ออกซิเจน)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน6
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: O (ออกซิเจน)
electron configuration[He] 2s2 2p4
1s2 2s2 2p4
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of O (ออกซิเจน)
Orbital Diagram of O (ออกซิเจน)
สถานะออกซิเดชัน-2, -1, 0, 1, 2
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
3.44
Electrophilicity Index
2.337978174823841 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterก๊าซ
gaseous state of matterDiatomic
จุดเดือด
90.188 K
จุดหลอมเหลว
54.36 K
critical pressure
5.043 MPa
critical temperature
154.581 K
triple point
54.3584 K
0.1463 kPa
appearance
สี
ไม่มีสี
appearance
ดรรชนีหักเห
1.000271
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
0.027 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
29.378 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.918 J/(g⋅K)
heat capacity ratio7/5
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.000001335 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.0000000427184 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.00000190772
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกผลึกที่ยึดฐานเป็นศูนย์กลาง (CUB)
lattice constant
6.83 Å
Lattice Anglesπ/2, 2.313085, π/2
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
317.5 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทอโลหะ, Nonmetals
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number97
Mendeleev Number99
Pettifor Number101
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
459.6 kJ/mol
polarizability
5.3 ± 0.2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
15.6 a₀
allotropeDioxygen, Ozone, Tetraoxygen
Neutron cross section
0.00028
Neutron Mass Absorption
0.000001
quantum number3P2
space group12 (C12/m1)

Isotopes of Oxygen

ไอโซโทปที่มีความเสถียร3
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร15
Natural Isotopes3
Isotopic Composition1699.76%1699.76%170.04%170.04%180.20%180.20%

11O

เลขมวล11
เลขนิวตรอน3
น้ำหนักอะตอม
11.051249828 ± 0.000064453 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
198 ± 12 ys
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2019
parity-

decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

12O

เลขมวล12
เลขนิวตรอน4
น้ำหนักอะตอม
12.034367726 ± 0.000012882 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.9 ± 3.3 zs
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

13O

เลขมวล13
เลขนิวตรอน5
น้ำหนักอะตอม
13.024815435 ± 0.000010226 Da
g-factor
0.92613333333333 ± 0.0002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.58 ± 0.05 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.0111 ± 0.0008
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)10.9%

14O

เลขมวล14
เลขนิวตรอน6
น้ำหนักอะตอม
14.008596706 ± 0.000000027 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
70.621 ± 0.011 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

15O

เลขมวล15
เลขนิวตรอน7
น้ำหนักอะตอม
15.003065636 ± 0.000000526 Da
g-factor
1.43816 ± 0.00024
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
122.266 ± 0.043 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

16O

เลขมวล16
เลขนิวตรอน8
น้ำหนักอะตอม
15.99491461926 ± 0.00000000032 Da
g-factor
0
natural abundance
99.757 ± 0.011
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1919
parity+

17O

เลขมวล17
เลขนิวตรอน9
น้ำหนักอะตอม
16.99913175595 ± 0.00000000069 Da
g-factor
-0.7574172 ± 0.000004
natural abundance
0.03835 ± 0.00096
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1925
parity+

18O

เลขมวล18
เลขนิวตรอน10
น้ำหนักอะตอม
17.99915961214 ± 0.00000000069 Da
g-factor
0
natural abundance
0.2045 ± 0.0102
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1929
parity+

19O

เลขมวล19
เลขนิวตรอน11
น้ำหนักอะตอม
19.003577969 ± 0.00000283 Da
g-factor
0.612952 ± 0.000028
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
26.47 ± 0.006 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.00362 ± 0.00013
ถูกค้นพบเมื่อ1936
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

20O

เลขมวล20
เลขนิวตรอน12
น้ำหนักอะตอม
20.004075357 ± 0.00000095 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
13.51 ± 0.05 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

21O

เลขมวล21
เลขนิวตรอน13
น้ำหนักอะตอม
21.008654948 ± 0.000012882 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.42 ± 0.1 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

22O

เลขมวล22
เลขนิวตรอน14
น้ำหนักอะตอม
22.009965744 ± 0.000061107 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.25 ± 0.09 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)22%

23O

เลขมวล23
เลขนิวตรอน15
น้ำหนักอะตอม
23.015696686 ± 0.000130663 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
97 ± 8 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%

24O

เลขมวล24
เลขนิวตรอน16
น้ำหนักอะตอม
24.019861 ± 0.000177 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
77.4 ± 4.5 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)43%

25O

เลขมวล25
เลขนิวตรอน17
น้ำหนักอะตอม
25.029338919 ± 0.000177225 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.18 ± 0.35 zs
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2008
parity+

decay modeintensity
n (neutron emission)100%

26O

เลขมวล26
เลขนิวตรอน18
น้ำหนักอะตอม
26.037210155 ± 0.000177081 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.2 ± 3.3 ps
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

decay modeintensity
2n (2-neutron emission)100%

27O

เลขมวล27
เลขนิวตรอน19
น้ำหนักอะตอม
27.047955 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
n (neutron emission)
2n (2-neutron emission)

28O

เลขมวล28
เลขนิวตรอน20
น้ำหนักอะตอม
28.05591 ± 0.00075 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
2n (2-neutron emission)
β (β decay)0%
Liquid oxygen in a beaker 4
8 oxygen (O) Bohr model

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Joseph Priestly, Carl Wilhelm Scheele
สถานที่ค้นพบEngland/Sweden
ถูกค้นพบเมื่อ1774
ศัพทมูลวิทยาGreek: oxys and genes, (acid former).
pronunciationOK-si-jen (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
461,000 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
857,000 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
61 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
40 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.9 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
1 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3421
2p3.5468
2s3.5084

alias

 • O

การแปล

 • อังกฤษoxygen
 • ฝรั่งเศสoxygène
 • โปแลนด์tlen
 • อิตาลีossigeno
 • นอร์เวย์บุคมอลoksygen
 • รัสเซียкислород
 • เยอรมันSauerstoff
 • สเปนoxígeno
 • ดัตช์zuurstof
 • อีโลโกoksiheno
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • ซอร์เบียตอนบนKislik
 • เอสเปรันโตoksigeno
 • ฮิบรูחמצן
 • แอฟริกานส์suurstof
 • อัมฮาราኦክሲጅን
 • อารากอนOxichén
 • อังกฤษโบราณÆðmlyft
 • อาหรับأكسجين
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์اوكسيجين
 • อัสสัมঅক্সিজেন
 • อัสตูเรียสOxíxenu
 • อาเซอร์ไบจานoksigen
 • บัชคีร์Кислород
 • บาวาเรียSauastoff
 • เบลารุสкісларод
 • บัลแกเรียкислород
 • บังกลาঅক্সিজেন
 • ทิเบตགསོ་རླུང་།
 • เบรตันOksigen
 • บอสเนียkisik
 • คาตาลันoxigen
 • เคิร์ดตอนกลางئۆکسجین
 • คอร์ซิกาOssigenu
 • เช็กkyslík
 • ชูวัชЙӳçлĕк
 • เวลส์ocsigen
 • เดนมาร์กilt
 • กรีกοξυγόνο
 • เอสโตเนียhapnik
 • บาสก์oxigeno
 • เปอร์เซียاکسیژن
 • ฟินแลนด์happi
 • ฟริเซียนเหนือSürstoof
 • ฟรูลีOssigjen
 • ฟริเซียนตะวันตกsoerstof
 • ไอริชOcsaigin
 • เกลิกสกอตOgsaidean
 • กาลิเซียosíxeno
 • กัวรานีTatarapo
 • คุชราตપ્રાણવાયુ
 • มานซ์ocsygien
 • จีนแคะYòng
 • ฮาวาย‘Okikene
 • ฮินดีऑक्सीजन
 • ฮินดีฟิจิOxygen
 • โครเอเชียKisik
 • เฮติครีโอลOksijèn
 • ฮังการีoxigén
 • อาร์เมเนียթթվածին
 • อินเตอร์ลิงกัวoxygeno
 • อินโดนีเซียoksigen
 • อีโดoxo
 • ไอซ์แลนด์súrefni
 • ญี่ปุ่น酸素
 • โลชบันkijno
 • ชวาOksigèn
 • จอร์เจียჟანგბადი
 • คาซัคОттегі
 • กันนาดาಆಮ್ಲಜನಕ
 • เกาหลี산소
 • โคมิ-เปียร์เมียคШӧмувтыр
 • โคโลญSauerstoff
 • เคิร์ดOksîjen
 • โกมิШомвачужысь
 • ละตินoxygenium
 • ลักเซมเบิร์กSauerstoff
 • ลิมเบิร์กZuurstof
 • ลิกูเรียOscigeno
 • ลอมบาร์ดUssigen
 • ลิงกาลาOksijɛ́ní
 • ลิทัวเนียdeguonis
 • ลัตเวียskābeklis
 • มอคชาШапафни
 • มาลากาซีÔksizenina
 • มารีшопештыш
 • เมารีhāora
 • มาซิโดเนียкислород
 • มาลายาลัมഓക്സിജൻ
 • มองโกเลียхүчилтөрөгч
 • มราฐีऑक्सिजन
 • มารีตะวันตกКислород
 • มาเลย์oksigen
 • มอลตาossiġenu
 • พม่าအောက်စီဂျင်
 • เอียร์ซยาЧапамо чачтый
 • nahEhēcayoh
 • เยอรมันต่ำSuerstoff
 • เนปาลअक्सिजन
 • เนวาร์अक्सिजन
 • นอร์เวย์นีนอสก์oksygen
 • นาวาโฮNíłchʼi Yáʼátʼéehii
 • อ็อกซิตันoxigèn
 • โอโรโมOxygen
 • ออสเซเตียТуаггуыр
 • ปัญจาบਆਕਸੀਜਨ
 • ปัมปังกาOxygen
 • ปาเปียเมนโตoksígeno
 • ลาฮ์นดาآکسیجن
 • พัชโตآکسيجن
 • โปรตุเกสoxigénio
 • เคชวาMuksichaq
 • โรมาเนียoxigen
 • รูซินОксід
 • ซิซิลีossìgginu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียKiseonik
 • สิงหลඔක්සිජන්
 • สโลวักkyslík
 • สโลวีเนียkisik
 • โซมาลีoxygen
 • แอลเบเนียoksigjeni
 • เซอร์เบียкисеоник
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Suurstof
 • ซุนดาoksigén
 • สวีเดนsyre
 • สวาฮีลีOksijeni
 • ทมิฬஒட்சிசன்
 • เตลูกูఆక్సిజన్
 • ทาจิกоксиген
 • ตากาล็อกOksiheno
 • ตุรกีoksijen
 • ตาตาร์уттуар
 • อุยกูร์ئوكسىگېن
 • ยูเครนОксиген
 • อูรดูآکسیجن
 • อุซเบกKislorod
 • เวเนโต้osìxeno
 • เวปส์hapanik
 • เวียดนามoxy
 • วาเรย์Oksiheno
 • คัลมืยค์Күчлтөр
 • ยิดดิชזויערשטאף
 • โยรูบาỌ́ksíjìn
 • จ้วงYangj
 • จีน
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Sauerstoff
 • อังกฤษ (แคนาดา)Oxygen
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)oxygen
 • โปรตุเกส (บราซิล)oxigênio
 • เซบูOksihena
 • สกอตส์oxygen
 • โอดิยาଅମ୍ଳଜାନ
 • กีกูยูOxygen
 • กวางตุ้ง
 • จีน (จีน)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • เยอรมันสวิสSuurstoff
 • ซาโมจิเตียนDegounis
 • จีนมินหนานSng-sò͘
 • จีนคลาสสิก
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)тлен
 • จีน (ตัวย่อ)
 • ลาวອົກຊີແຊນ
 • บูเรียตХүшэлтүрэгшэ
 • พีดมอนต์Ossìgen
 • วอลลูนOcsidjinne
 • ซาคาКислород
 • เฟลมิชตะวันตกZuurstof
 • เลซเกียКислород
 • อาโรมาเนียOxigenu
 • โรแมนซ์Oxigen
 • cdoIōng
 • แฟโรSúrevni
 • ซาร์เดญาOssìgenu
 • คีร์กีซКычкылтек
 • กอนกานีของกัวऑक्सिजन
 • จีนกั้น
 • โภชปุรีऑक्सीजन
 • azbاوکسیژن
 • สินธิآڪسيجن
 • โวลาพึคloxin
 • คะห์โอซาI-oxygen
 • อังกฤษคลีโอลจาเมกาAxijen
 • oloHappamehsuadu
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (มาเลเซีย)
 • จีน (สิงคโปร์)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • กอนกานีของกัว (ละติน)Oxygen
 • กอนกานีของกัว (เทวนาครี)ऑक्सिजन
 • บาลีअक्सिजन
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาosijen
 • ตาตาร์ (ซีริลลิก)уттуар
 • จีนอู๋
 • เชอโรกีᎤᏬᎳᏕᏍᏗ
 • เชเชนМустлург
 • เขมรអុកស៊ីសែន
 • เมเกรเลียჟანგბადი
 • ตูลูಆಮ್ಲಜನಕ
 • kbpƆkɩsɩzɛnɩ
 • เอกซ์เตรมาดูราOssígenu
 • กาไบลUksijin
 • hywԹթուածին
 • gcrOksijèn
 • ซามิสคอลต์happ
 • อาหรับโมร็อกโกأوكسيجين
 • ฟิจิOkosijeni
 • บาหลีOksigén
 • คอร์นิชoksyjen
 • lldOssigen
 • บิกอลOksiheno
 • มณีปุระꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ
 • ซามิอีนารีhappi
 • มีนังกาเบาOksigen
 • ซามิเหนือoksygena
 • ตุรกีไครเมียoksigen
 • ซูลูumoya-mpilo
 • มาเลย์ (อาหรับ)اوکسيݢن
 • แคชเมียร์آکسیجَن
 • เฮาซาiskar shaƙa
 • skrآکسیجن
 • blkအောက်သီစဲန်
 • ซอร์เบียตอนล่างkislik
 • ไซลีเซียtlyn