ออกซิเจน

ออกซิเจน (O)

chemical element, symbol O and atomic number 8
เลขอะตอม8
มวลอะตอม15.999
เลขมวล16
หมู่16
คาบ2
บล็อกp
โปรตอน8 p+
นิวตรอน8 n0
Electrons8 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of O (ออกซิเจน)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
60 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
63 pm
Metallic Radius
ionic radius
135 pm
Crystal Radius
121 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
152 pm
ความหนาแน่น
0.001308 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
485.2 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
1.4611135 eV/particle
ionization energy
13.618054 eV/particle
ionization energy of O (ออกซิเจน)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
249.229 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 6
แบบจำลองของบอร์: O (ออกซิเจน)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน6
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: O (ออกซิเจน)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[He] 2s2 2p4
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of O (ออกซิเจน)
Orbital Diagram of O (ออกซิเจน)
สถานะออกซิเดชัน-2, -1, 0, 1, 2
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
3.44
Electrophilicity
2.337978174823841 eV/particle
Phases
phase of matterก๊าซ
Gas PhaseDiatomic
จุดเดือด
90.188 K
จุดหลอมเหลว
54.36 K
critical pressure
5.043 MPa
critical temperature
154.581 K
triple point
54.3584 K
0.1463 kPa
Visual
สี
ไม่มีสี
appearance
ดรรชนีหักเห
1.000271
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
0.027 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
29.378 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.918 J/(g⋅K)
heat capacity ratio7/5
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.000001335 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.0000000427184 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.00000190772
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกผลึกที่ยึดฐานเป็นศูนย์กลาง (CUB)
lattice constant
6.83 Å
Lattice Anglesπ/2, 2.313085, π/2
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
317.5 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทอโลหะ, Nonmetals
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number97
Mendeleev Number99
Pettifor Number101
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
459.6 kJ/mol
Dipole Polarizability
5.3 ± 0.2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
15.6 a₀
AllotropesDioxygen, Ozone, Tetraoxygen
Neutron cross section
0.00028
Neutron Mass Absorption
0.000001
quantum number3P2
space group12 (C12/m1)

Isotopes of Oxygen

ไอโซโทปที่มีความเสถียร3
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร15
Radioactive Isotopes13

11O

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
11.051249828 ± 0.000064453 Da
เลขมวล11
g-factor
ครึ่งชีวิต
198 ± 12 ys
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2019
parity-

11O Decay Modes
decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

12O

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
12.034367726 ± 0.000012882 Da
เลขมวล12
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
8.9 ± 3.3 zs
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

12O Decay Modes
decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

13O

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
13.024815435 ± 0.000010226 Da
เลขมวล13
g-factor
0.92613333333333 ± 0.0002
ครึ่งชีวิต
8.58 ± 0.05 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.0111 ± 0.0008
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity-

13O Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)10.9%

14O

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
14.008596706 ± 0.000000027 Da
เลขมวล14
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
70.621 ± 0.011 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

14O Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

15O

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
15.003065636 ± 0.000000526 Da
เลขมวล15
g-factor
1.43816 ± 0.00024
ครึ่งชีวิต
122.266 ± 0.043 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity-

15O Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

16O

natural abundance
99.757 ± 0.011
น้ำหนักอะตอม
15.99491461926 ± 0.00000000032 Da
เลขมวล16
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1919
parity+

17O

natural abundance
0.03835 ± 0.00096
น้ำหนักอะตอม
16.99913175595 ± 0.00000000069 Da
เลขมวล17
g-factor
-0.7574172 ± 0.000004
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1925
parity+

18O

natural abundance
0.2045 ± 0.0102
น้ำหนักอะตอม
17.99915961214 ± 0.00000000069 Da
เลขมวล18
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1929
parity+

19O

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
19.003577969 ± 0.00000283 Da
เลขมวล19
g-factor
0.612952 ± 0.000028
ครึ่งชีวิต
26.47 ± 0.006 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.00362 ± 0.00013
ถูกค้นพบเมื่อ1936
parity+

19O Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

20O

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
20.004075357 ± 0.00000095 Da
เลขมวล20
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
13.51 ± 0.05 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity+

20O Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

21O

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
21.008654948 ± 0.000012882 Da
เลขมวล21
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.42 ± 0.1 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

21O Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

22O

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
22.009965744 ± 0.000061107 Da
เลขมวล22
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.25 ± 0.09 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

22O Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)22%

23O

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
23.015696686 ± 0.000130663 Da
เลขมวล23
g-factor
ครึ่งชีวิต
97 ± 8 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

23O Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%

24O

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
24.019861 ± 0.000177 Da
เลขมวล24
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
77.4 ± 4.5 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

24O Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)43%

25O

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
25.029338919 ± 0.000177225 Da
เลขมวล25
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.18 ± 0.35 zs
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2008
parity+

25O Decay Modes
decay modeintensity
n (neutron emission)100%

26O

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
26.037210155 ± 0.000177081 Da
เลขมวล26
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
4.2 ± 3.3 ps
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

26O Decay Modes
decay modeintensity
2n (2-neutron emission)100%

27O

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
27.047955 ± 0.000537 Da
เลขมวล27
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

27O Decay Modes
decay modeintensity
n (neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

28O

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
28.05591 ± 0.00075 Da
เลขมวล28
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

28O Decay Modes
decay modeintensity
2n (2-neutron emission)%
β (β decay)0%
Liquid oxygen in a beaker 4
8 oxygen (O) Bohr model

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Joseph Priestly, Carl Wilhelm Scheele
สถานที่ค้นพบEngland/Sweden
ถูกค้นพบเมื่อ1774
ศัพทมูลวิทยาGreek: oxys and genes, (acid former).
pronunciationOK-si-jen (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
461,000 mg/kg
Abundance in Oceans
857,000 mg/L
Abundance in Human Body
61 %
Abundance in Meteor
40 %
Abundance in Sun
0.9 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
1 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3421
2p3.5468
2s3.5084