Oxy, Oxi

Oxy, Oxi (O)

một khí phản ứng không màu, không mùi, nguyên tố hóa học của nguyên tử số 8 và là thành phần hỗ trợ sự sống
Số nguyên tử8
Nguyên tử khối15.999
số khối16
Nhóm16
Chu kỳ2
Phân lớpp
Prô ton8 p+
Nơ tron8 n0
Electrons8 e-
Animated Mô hình Bohr of O (Oxy, Oxi)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
60 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
63 pm
Metallic Radius
ionic radius
135 pm
Crystal Radius
121 pm
Bán kính van der Waals
152 pm
mật độ
0,001308 g/cm³
năng lượng
proton affinity
485,2 kJ/mol
Ái lực điện tử
1,4611135 eV/particle
ionization energy
13,618054 eV/particle
ionization energy of O (Oxy, Oxi)
Nhiệt bay hơi
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
249,229 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 6
Mô hình Bohr: O (Oxy, Oxi)
Electron hóa trị6
Cấu trúc Lewis: O (Oxy, Oxi)
Cấu hình electron[He] 2s2 2p4
Enhanced Mô hình Bohr of O (Oxy, Oxi)
Orbital Diagram of O (Oxy, Oxi)
trạng thái oxy hóa-2, -1, 0, 1, 2
độ âm điện
3.44
Electrophilicity
2,337978174823841 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtKhí
Gas PhaseDiatomic
Nhiệt độ sôi
90,188 K
Nhiệt độ nóng chảy
54,36 K
critical pressure
5,043 MPa
critical temperature
154,581 K
điểm ba trạng thái
54,3584 K
0,1463 kPa
Visual
màu sắc
Không màu
appearance
chiết suất
1,000271
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
0,027 W/(m K)
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
29,378 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,918 J/(g⋅K)
heat capacity ratio7/5
electrical properties
type
dẫn điện
điện trở suất
Siêu dẫn
từ học
typeparamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
0,000001335 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
0,0000000427184 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
0,00000190772
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểMột nghiêng tâm đáy (CUB)
lattice constant
6,83 Å
Lattice Anglesπ/2, 2.313085, π/2
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
317,5 m/s
phân loại
Danh mụcPhi kim, Nonmetals
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number97
Mendeleev Number99
Pettifor Number101
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
459,6 kJ/mol
Dipole Polarizability
5,3 ± 0,2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
15,6 a₀
AllotropesDioxygen, Ozone, Tetraoxygen
Neutron cross section
0,00028
Neutron Mass Absorption
0,000001
Số lượng tử3P2
space group12 (C12/m1)

Đồng vị của Ôxy

Các đồng vị bền3
Các đồng vị không bền15
Radioactive Isotopes13

11O

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
11,051249828 ± 0,000064453 Da
số khối11
g-factor
chu kỳ bán rã
198 ± 12 ys
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2019
parity-

11O Decay Modes
decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

12O

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
12,034367726 ± 0,000012882 Da
số khối12
g-factor
0
chu kỳ bán rã
8,9 ± 3,3 zs
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1978
parity+

12O Decay Modes
decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

13O

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
13,024815435 ± 0,000010226 Da
số khối13
g-factor
0,92613333333333 ± 0,0002
chu kỳ bán rã
8,58 ± 0,05 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,0111 ± 0,0008
ngày khám phá1963
parity-

13O Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)10.9%

14O

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
14,008596706 ± 0,000000027 Da
số khối14
g-factor
0
chu kỳ bán rã
70,621 ± 0,011 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1949
parity+

14O Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

15O

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
15,003065636 ± 0,000000526 Da
số khối15
g-factor
1,43816 ± 0,00024
chu kỳ bán rã
122,266 ± 0,043 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1934
parity-

15O Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

16O

natural abundance
99,757 ± 0,011
relative atomic mass
15,99491461926 ± 0,00000000032 Da
số khối16
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1919
parity+

17O

natural abundance
0,03835 ± 0,00096
relative atomic mass
16,99913175595 ± 0,00000000069 Da
số khối17
g-factor
-0,7574172 ± 0,000004
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1925
parity+

18O

natural abundance
0,2045 ± 0,0102
relative atomic mass
17,99915961214 ± 0,00000000069 Da
số khối18
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1929
parity+

19O

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
19,003577969 ± 0,00000283 Da
số khối19
g-factor
0,612952 ± 0,000028
chu kỳ bán rã
26,47 ± 0,006 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,00362 ± 0,00013
ngày khám phá1936
parity+

19O Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

20O

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
20,004075357 ± 0,00000095 Da
số khối20
g-factor
0
chu kỳ bán rã
13,51 ± 0,05 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1959
parity+

20O Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

21O

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
21,008654948 ± 0,000012882 Da
số khối21
g-factor
chu kỳ bán rã
3,42 ± 0,1 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1968
parity+

21O Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

22O

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
22,009965744 ± 0,000061107 Da
số khối22
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,25 ± 0,09 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1969
parity+

22O Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)22%

23O

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
23,015696686 ± 0,000130663 Da
số khối23
g-factor
chu kỳ bán rã
97 ± 8 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1970
parity+

23O Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%

24O

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
24,019861 ± 0,000177 Da
số khối24
g-factor
0
chu kỳ bán rã
77,4 ± 4,5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1970
parity+

24O Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)43%

25O

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
25,029338919 ± 0,000177225 Da
số khối25
g-factor
chu kỳ bán rã
5,18 ± 0,35 zs
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2008
parity+

25O Decay Modes
decay modeintensity
n (neutron emission)100%

26O

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
26,037210155 ± 0,000177081 Da
số khối26
g-factor
0
chu kỳ bán rã
4,2 ± 3,3 ps
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2012
parity+

26O Decay Modes
decay modeintensity
2n (2-neutron emission)100%

27O

natural abundance
relative atomic mass
27,047955 ± 0,000537 Da
số khối27
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity+

27O Decay Modes
decay modeintensity
n (neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

28O

natural abundance
relative atomic mass
28,05591 ± 0,00075 Da
số khối28
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

28O Decay Modes
decay modeintensity
2n (2-neutron emission)%
β (β decay)0%
Liquid oxygen in a beaker 4
8 oxygen (O) Bohr model

lịch sử

được phát hiện bởiJoseph Priestly, Carl Wilhelm Scheele
nơi khám pháEngland/Sweden
ngày khám phá1774
từ nguyên họcGreek: oxys and genes, (acid former).
cách phát âmOK-si-jen (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
461.000 mg/kg
Abundance in Oceans
857.000 mg/L
Abundance in Human Body
61 %
Abundance in Meteor
40 %
Abundance in Sun
0,9 %
Hàm lượng trong vũ trụ
1 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3421
2p3.5468
2s3.5084