ოსმიუმი

ოსმიუმი (Os)

chemical element with symbol Os and atomic number 76
Atomic Number76
Atomic Weight190.23
mass number192
Group8
Period6
Blockd
პროტონი76 p+
ნეიტრონი116 n0
ელექტრონი76 e-
Animated ბორის მოდელი of Os (ოსმიუმი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
130 pm
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
129 pm
Metallic Radius
126 pm
იონური რადიუსი
63 pm
Crystal Radius
77 pm
Van der Waals radius
216 pm
density
22,5872 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ოსმიუმი020406080100120140160180200220pmატომის რადიუსიკოვალენტური რადიუსიMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
electron affinity
ionization energy
8,43823 eV/particle
ionization energy of Os (ოსმიუმი)
აორთქლების კუთრი სითბო
738 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
31,7 kJ/mol
standard enthalpy of formation
787 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 8, 18, 32, 14, 2
ბორის მოდელი: Os (ოსმიუმი)
valence electron2
Lewis structure: Os (ოსმიუმი)
electron configuration[Xe] 4f14 5d6 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d6 6s2
Enhanced ბორის მოდელი of Os (ოსმიუმი)
Orbital Diagram of Os (ოსმიუმი)
ჟანგვის რიცხვი-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ელექტროუარყოფითობა
2.2
Electrophilicity Index
1,5497236992588812 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
5 281,15 K
Melting Point
3 306,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
ფერი
Slate Gray
appearancesilvery, blue cast
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
0,0000051 1/K
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
12 MS/m
electrical resistivity
0,00000008000000000001 m Ω
ზეგამტარობა
0,66 K
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0,0000000006 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0,00000000011 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0,000014
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
2,74 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
სიმტკიცე
7 MPa
bulk modulus
shear modulus
222 GPa
Young's modulus
პუასონის კოეფიციენტი
0,25
speed of sound
4 940 m/s
კლასიფიცირება
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number60
Mendeleev Number61
Pettifor Number62
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
polarizability
57 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
15
Neutron Mass Absorption
0,0023
quantum number5D4
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Osmium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes43
Natural Isotopes7
Isotopic Composition19240.78%19240.78%19026.26%19026.26%18916.15%18916.15%18813.24%18813.24%1861.59%1861.59%1871.96%1871.96%1840.02%1840.02%

161Os

mass number161
neutron number85
relative atomic mass
160,989054 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
640 ± 60 us
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2010
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

162Os

mass number162
neutron number86
relative atomic mass
161,984434 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,1 ± 0,1 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1989
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

163Os

mass number163
neutron number87
relative atomic mass
162,982462 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,7 ± 0,5 ms
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1981
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

164Os

mass number164
neutron number88
relative atomic mass
163,978073158 ± 0,000160927 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
21 ± 1 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1981
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

165Os

mass number165
neutron number89
relative atomic mass
164,976654 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
71 ± 3 ms
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1978
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10%

166Os

mass number166
neutron number90
relative atomic mass
165,972698135 ± 0,000019287 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
213 ± 5 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1977
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)83%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)17%

167Os

mass number167
neutron number91
relative atomic mass
166,971552304 ± 0,000086841 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
839 ± 5 ms
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1977
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)51%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

168Os

mass number168
neutron number92
relative atomic mass
167,96779905 ± 0,000010631 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,1 ± 0,1 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1977
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)57%
α (α emission)43%

169Os

mass number169
neutron number93
relative atomic mass
168,967017521 ± 0,000027847 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,46 ± 0,11 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1972
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)86.3%
α (α emission)13.7%

170Os

mass number170
neutron number94
relative atomic mass
169,963579273 ± 0,000010476 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
7,37 ± 0,18 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1972
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.5%
α (α emission)9.5%

171Os

mass number171
neutron number95
relative atomic mass
170,963180402 ± 0,000019589 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
8,3 ± 0,2 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1972
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)1.8%

172Os

mass number172
neutron number96
relative atomic mass
171,960017309 ± 0,000013704 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
19,2 ± 0,9 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1971
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.81%
α (α emission)1.19%

173Os

mass number173
neutron number97
relative atomic mass
172,959808387 ± 0,000016059 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
22,4 ± 0,9 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1971
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.6%
α (α emission)0.4%

174Os

mass number174
neutron number98
relative atomic mass
173,957063192 ± 0,000011008 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
44 ± 4 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1971
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.024%

175Os

mass number175
neutron number99
relative atomic mass
174,956945126 ± 0,00001264 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,4 ± 0,1 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1972
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

176Os

mass number176
neutron number100
relative atomic mass
175,954770315 ± 0,000011754 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,6 ± 0,5 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1970
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

177Os

mass number177
neutron number101
relative atomic mass
176,954957902 ± 0,000015687 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3 ± 0,2 m
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1970
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

178Os

mass number178
neutron number102
relative atomic mass
177,953253334 ± 0,000014634 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5 ± 0,4 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1967
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

179Os

mass number179
neutron number103
relative atomic mass
178,953815985 ± 0,000016645 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
6,5 ± 0,3 m
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1968
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

180Os

mass number180
neutron number104
relative atomic mass
179,952381665 ± 0,000016878 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
21,5 ± 0,4 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1967
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

181Os

mass number181
neutron number105
relative atomic mass
180,953247188 ± 0,000027201 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
105 ± 3 m
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1966
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

182Os

mass number182
neutron number106
relative atomic mass
181,952110154 ± 0,000023344 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
21,84 ± 0,2 h
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1950
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

183Os

mass number183
neutron number107
relative atomic mass
182,953125028 ± 0,000053428 Da
g-factor
0,17644444444444 ± 0,0031111111111111
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
13 ± 0,5 h
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
3,1 ± 0,3
აღმოჩენის თარიღი1950
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

184Os

mass number184
neutron number108
relative atomic mass
183,952492919 ± 0,00000089 Da
g-factor
0
natural abundance
0,02 ± 0,02
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
11,2 ± 2,3 Ty
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1937
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)
+ (double β+ decay)

185Os

mass number185
neutron number109
relative atomic mass
184,954045969 ± 0,000000893 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
92,95 ± 0,09 d
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1947
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

186Os

mass number186
neutron number110
relative atomic mass
185,953837569 ± 0,000000816 Da
g-factor
0
natural abundance
1,59 ± 0,64
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2 ± 1,1 Py
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1931
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

187Os

mass number187
neutron number111
relative atomic mass
186,955749569 ± 0,000000791 Da
g-factor
natural abundance
1,96 ± 0,17
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1931
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)

188Os

mass number188
neutron number112
relative atomic mass
187,955837292 ± 0,000000788 Da
g-factor
0
natural abundance
13,24 ± 0,27
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1931
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)

189Os

mass number189
neutron number113
relative atomic mass
188,958145949 ± 0,000000715 Da
g-factor
natural abundance
16,15 ± 0,23
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
0,86 ± 0,03
აღმოჩენის თარიღი1931
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)

190Os

mass number190
neutron number114
relative atomic mass
189,958445442 ± 0,000000697 Da
g-factor
0
natural abundance
26,26 ± 0,2
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1931
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)

191Os

mass number191
neutron number115
relative atomic mass
190,960928105 ± 0,000000707 Da
g-factor
0,21333333333333 ± 0,0066666666666667
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
14,99 ± 0,02 d
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
2,53 ± 0,16
აღმოჩენის თარიღი1940
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

192Os

mass number192
neutron number116
relative atomic mass
191,961478765 ± 0,000002484 Da
g-factor
0
natural abundance
40,78 ± 0,32
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1931
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
(double β decay)
α (α emission)

193Os

mass number193
neutron number117
relative atomic mass
192,964149637 ± 0,00000249 Da
g-factor
0,48666666666667 ± 0,0013333333333333
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
29,83 ± 0,018 h
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1940
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

194Os

mass number194
neutron number118
relative atomic mass
193,965179407 ± 0,000002579 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
6 ± 0,2 y
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1951
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

195Os

mass number195
neutron number119
relative atomic mass
194,968318 ± 0,00006 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
6,5 ± 1,1 m
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2004
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

196Os

mass number196
neutron number120
relative atomic mass
195,969643261 ± 0,000043 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
34,9 ± 0,2 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1977
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

197Os

mass number197
neutron number121
relative atomic mass
196,973076 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
93 ± 7 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2003
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

198Os

mass number198
neutron number122
relative atomic mass
197,974664 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
125 ± 28 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2008
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

199Os

mass number199
neutron number123
relative atomic mass
198,978239 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
6 ± 3 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2008
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

200Os

mass number200
neutron number124
relative atomic mass
199,980086 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
7 ± 4 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2005
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

201Os

mass number201
neutron number125
relative atomic mass
200,984069 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2009
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)

202Os

mass number202
neutron number126
relative atomic mass
201,986548 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2009
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)

203Os

mass number203
neutron number127
relative atomic mass
202,992195 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2012
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Osmium crystals

ისტორია

აღმომჩენიSmithson Tenant
location of discoveryEngland
აღმოჩენის თარიღი1804
ეტიმოლოგიაGreek: osmê (odor).
pronunciationOZ-mi-em (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0,0015 mg/kg
natural abundance (ოკეანე)
natural abundance (human body)
natural abundance (მეტეოროიდი)
0,000066 %
natural abundance (მზე)
0,0000002 %
Abundance in Universe
0,0000003 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4701
2p4.4502
2s19.8502
3d13.5253
3p21.7483
3s22.5727
4d37.142
4f38.8472
4p34.856
4s33.9048
5d58.003
5p53.09
5s50.905
6s65.677