Osm

Osm (Os)

76. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa76
Masa atomowa190.23
liczba masowa192
Grupa8
Okres6
Blokd
proton76 p+
neutron116 n0
elektron76 e-
Animated Model atomu Bohra of Os (Osm)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
130 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
129 pm
Metallic Radius
126 pm
Promień jonowy
63 pm
Crystal Radius
77 pm
promień van der Waalsa
216 pm
gęstość
22,5872 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Osm0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
8,43823 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Os (Osm)
ciepło parowania
738 kJ/mol
ciepło topnienia
31,7 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
787 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 14, 2
Model atomu Bohra: Os (Osm)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Os (Osm)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f14 5d6 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d6 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of Os (Osm)
Orbital Diagram of Os (Osm)
stopień utlenienia-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
elektroujemność
2.2
Electrophilicity Index
1,5497236992588812 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
5 281,15 K
Temperatura topnienia
3 306,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Slate Gray
appearancesilvery, blue cast
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000051 1/K
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
12 MS/m
rezystywność
0,00000008000000000001 m Ω
nadprzewodnictwo
0,66 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000006 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,00000000011 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,000014
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
2,74 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
7 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
222 GPa
moduł Younga
współczynnik Poissona
0,25
prędkość dźwięku
4 940 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number60
Mendeleev Number61
Pettifor Number62
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
57 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
15
Neutron Mass Absorption
0,0023
liczby kwantowe5D4
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Osmium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy43
Natural Isotopes7
Isotopic Composition19240.78%19240.78%19026.26%19026.26%18916.15%18916.15%18813.24%18813.24%1861.59%1861.59%1871.96%1871.96%1840.02%1840.02%

161Os

liczba masowa161
liczba neutronów85
względna masa atomowa
160,989054 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
640 ± 60 us
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

162Os

liczba masowa162
liczba neutronów86
względna masa atomowa
161,984434 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,1 ± 0,1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1989
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

163Os

liczba masowa163
liczba neutronów87
względna masa atomowa
162,982462 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,7 ± 0,5 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

164Os

liczba masowa164
liczba neutronów88
względna masa atomowa
163,978073158 ± 0,000160927 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
21 ± 1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1981
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

165Os

liczba masowa165
liczba neutronów89
względna masa atomowa
164,976654 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
71 ± 3 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10%

166Os

liczba masowa166
liczba neutronów90
względna masa atomowa
165,972698135 ± 0,000019287 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
213 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)83%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)17%

167Os

liczba masowa167
liczba neutronów91
względna masa atomowa
166,971552304 ± 0,000086841 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
839 ± 5 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)51%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

168Os

liczba masowa168
liczba neutronów92
względna masa atomowa
167,96779905 ± 0,000010631 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,1 ± 0,1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)57%
α (α emission)43%

169Os

liczba masowa169
liczba neutronów93
względna masa atomowa
168,967017521 ± 0,000027847 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,46 ± 0,11 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)86.3%
α (α emission)13.7%

170Os

liczba masowa170
liczba neutronów94
względna masa atomowa
169,963579273 ± 0,000010476 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,37 ± 0,18 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1972
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.5%
α (α emission)9.5%

171Os

liczba masowa171
liczba neutronów95
względna masa atomowa
170,963180402 ± 0,000019589 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,3 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)1.8%

172Os

liczba masowa172
liczba neutronów96
względna masa atomowa
171,960017309 ± 0,000013704 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
19,2 ± 0,9 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.81%
α (α emission)1.19%

173Os

liczba masowa173
liczba neutronów97
względna masa atomowa
172,959808387 ± 0,000016059 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
22,4 ± 0,9 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.6%
α (α emission)0.4%

174Os

liczba masowa174
liczba neutronów98
względna masa atomowa
173,957063192 ± 0,000011008 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
44 ± 4 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.024%

175Os

liczba masowa175
liczba neutronów99
względna masa atomowa
174,956945126 ± 0,00001264 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,4 ± 0,1 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

176Os

liczba masowa176
liczba neutronów100
względna masa atomowa
175,954770315 ± 0,000011754 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,6 ± 0,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

177Os

liczba masowa177
liczba neutronów101
względna masa atomowa
176,954957902 ± 0,000015687 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3 ± 0,2 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

178Os

liczba masowa178
liczba neutronów102
względna masa atomowa
177,953253334 ± 0,000014634 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5 ± 0,4 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

179Os

liczba masowa179
liczba neutronów103
względna masa atomowa
178,953815985 ± 0,000016645 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,5 ± 0,3 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1968
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

180Os

liczba masowa180
liczba neutronów104
względna masa atomowa
179,952381665 ± 0,000016878 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
21,5 ± 0,4 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

181Os

liczba masowa181
liczba neutronów105
względna masa atomowa
180,953247188 ± 0,000027201 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
105 ± 3 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1966
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

182Os

liczba masowa182
liczba neutronów106
względna masa atomowa
181,952110154 ± 0,000023344 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
21,84 ± 0,2 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

183Os

liczba masowa183
liczba neutronów107
względna masa atomowa
182,953125028 ± 0,000053428 Da
g-factor
0,17644444444444 ± 0,0031111111111111
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
13 ± 0,5 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
3,1 ± 0,3
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

184Os

liczba masowa184
liczba neutronów108
względna masa atomowa
183,952492919 ± 0,00000089 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
0,02 ± 0,02
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
11,2 ± 2,3 Ty
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1937
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
+ (double β+ decay)

185Os

liczba masowa185
liczba neutronów109
względna masa atomowa
184,954045969 ± 0,000000893 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
92,95 ± 0,09 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1947
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

186Os

liczba masowa186
liczba neutronów110
względna masa atomowa
185,953837569 ± 0,000000816 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
1,59 ± 0,64
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2 ± 1,1 Py
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1931
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

187Os

liczba masowa187
liczba neutronów111
względna masa atomowa
186,955749569 ± 0,000000791 Da
g-factor
abundancja naturalna
1,96 ± 0,17
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1931
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)

188Os

liczba masowa188
liczba neutronów112
względna masa atomowa
187,955837292 ± 0,000000788 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
13,24 ± 0,27
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1931
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)

189Os

liczba masowa189
liczba neutronów113
względna masa atomowa
188,958145949 ± 0,000000715 Da
g-factor
abundancja naturalna
16,15 ± 0,23
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,86 ± 0,03
data odkrycia1931
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)

190Os

liczba masowa190
liczba neutronów114
względna masa atomowa
189,958445442 ± 0,000000697 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
26,26 ± 0,2
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1931
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)

191Os

liczba masowa191
liczba neutronów115
względna masa atomowa
190,960928105 ± 0,000000707 Da
g-factor
0,21333333333333 ± 0,0066666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
14,99 ± 0,02 d
spin9/2
nuclear quadrupole moment
2,53 ± 0,16
data odkrycia1940
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

192Os

liczba masowa192
liczba neutronów116
względna masa atomowa
191,961478765 ± 0,000002484 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
40,78 ± 0,32
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1931
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)
α (α emission)

193Os

liczba masowa193
liczba neutronów117
względna masa atomowa
192,964149637 ± 0,00000249 Da
g-factor
0,48666666666667 ± 0,0013333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
29,83 ± 0,018 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1940
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

194Os

liczba masowa194
liczba neutronów118
względna masa atomowa
193,965179407 ± 0,000002579 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6 ± 0,2 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

195Os

liczba masowa195
liczba neutronów119
względna masa atomowa
194,968318 ± 0,00006 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,5 ± 1,1 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

196Os

liczba masowa196
liczba neutronów120
względna masa atomowa
195,969643261 ± 0,000043 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
34,9 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

197Os

liczba masowa197
liczba neutronów121
względna masa atomowa
196,973076 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
93 ± 7 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2003
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

198Os

liczba masowa198
liczba neutronów122
względna masa atomowa
197,974664 ± 0,000215 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
125 ± 28 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2008
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

199Os

liczba masowa199
liczba neutronów123
względna masa atomowa
198,978239 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6 ± 3 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2008
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

200Os

liczba masowa200
liczba neutronów124
względna masa atomowa
199,980086 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7 ± 4 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2005
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

201Os

liczba masowa201
liczba neutronów125
względna masa atomowa
200,984069 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2009
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)

202Os

liczba masowa202
liczba neutronów126
względna masa atomowa
201,986548 ± 0,000429 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2009
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)

203Os

liczba masowa203
liczba neutronów127
względna masa atomowa
202,992195 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Osmium crystals

historia

odkrywca lub wynalazcaSmithson Tenant
miejsce odkryciaEngland
data odkrycia1804
etymologiaGreek: osmê (odor).
wymowaOZ-mi-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,0015 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
0,000066 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,0000002 %
Ilość we Wszechświecie
0,0000003 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4701
2p4.4502
2s19.8502
3d13.5253
3p21.7483
3s22.5727
4d37.142
4f38.8472
4p34.856
4s33.9048
5d58.003
5p53.09
5s50.905
6s65.677