Osmium

Osmium (Os)

chemický prvok s protónovým číslom 76
Protónové číslo76
Atómová hmotnosť190.23
Nukleónové číslo192
Skupina8
Perióda6
Orbitáld
protón76 p+
Neutrón116 n0
elektrón76 e-
Animated Bohrov model atómu of Os (Osmium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
130 pm
Mólový objem
Covalent Radius
129 pm
Metallic Radius
126 pm
iónový polomer
63 pm
Crystal Radius
77 pm
Van der Waalsov polomer
216 pm
density
22,5872 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Osmium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
8,43823 eV/particle
ionization energy of Os (Osmium)
Merné skupenské teplo varu
738 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
31,7 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
787 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 14, 2
Bohrov model atómu: Os (Osmium)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Os (Osmium)
electron configuration[Xe] 4f14 5d6 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d6 6s2
Enhanced Bohrov model atómu of Os (Osmium)
Orbital Diagram of Os (Osmium)
Oxidačné číslo-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Elektronegativita
2.2
Electrophilicity Index
1,5497236992588812 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
5 281,15 K
Teplota topenia
3 306,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Bridlicovo šedá
podobasilvery, blue cast
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
0,0000051 1/K
Molárna tepelná kapacita
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
12 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000008000000000001 m Ω
supravodivosť
0,66 K
Magnetizmus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000006 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,00000000011 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,000014
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaJednoduchý šesťuholníkový (HEX)
lattice constant
2,74 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Materiálová tvrdosť
7 MPa
bulk modulus
shear modulus
222 GPa
Youngov modul
Poissonova konštanta
0,25
rýchlosť zvuku
4 940 m/s
classification
KategóriaPrechodné prvky, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number60
Mendeleev Number61
Pettifor Number62
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
polarizability
57 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
15
Neutron Mass Absorption
0,0023
Kvantové číslo5D4
Priestorová grupa194 (P63/mmc)

Isotopes of Osmium

Stabilné izotopy0
Nestabilné izotopy43
Natural Isotopes7
Isotopic Composition19240.78%19240.78%19026.26%19026.26%18916.15%18916.15%18813.24%18813.24%1861.59%1861.59%1871.96%1871.96%1840.02%1840.02%

161Os

Nukleónové číslo161
neutrónové číslo85
Relatívna atómová hmotnosť
160,989054 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
640 ± 60 us
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

162Os

Nukleónové číslo162
neutrónové číslo86
Relatívna atómová hmotnosť
161,984434 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,1 ± 0,1 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1989
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

163Os

Nukleónové číslo163
neutrónové číslo87
Relatívna atómová hmotnosť
162,982462 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,7 ± 0,5 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1981
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

164Os

Nukleónové číslo164
neutrónové číslo88
Relatívna atómová hmotnosť
163,978073158 ± 0,000160927 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
21 ± 1 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1981
parity+

decay modeintensity
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

165Os

Nukleónové číslo165
neutrónové číslo89
Relatívna atómová hmotnosť
164,976654 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
71 ± 3 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1978
parity-

decay modeintensity
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10%

166Os

Nukleónové číslo166
neutrónové číslo90
Relatívna atómová hmotnosť
165,972698135 ± 0,000019287 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
213 ± 5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
α (α emission)83%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)17%

167Os

Nukleónové číslo167
neutrónové číslo91
Relatívna atómová hmotnosť
166,971552304 ± 0,000086841 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
839 ± 5 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1977
parity-

decay modeintensity
α (α emission)51%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

168Os

Nukleónové číslo168
neutrónové číslo92
Relatívna atómová hmotnosť
167,96779905 ± 0,000010631 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,1 ± 0,1 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)57%
α (α emission)43%

169Os

Nukleónové číslo169
neutrónové číslo93
Relatívna atómová hmotnosť
168,967017521 ± 0,000027847 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,46 ± 0,11 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1972
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)86.3%
α (α emission)13.7%

170Os

Nukleónové číslo170
neutrónové číslo94
Relatívna atómová hmotnosť
169,963579273 ± 0,000010476 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7,37 ± 0,18 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1972
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.5%
α (α emission)9.5%

171Os

Nukleónové číslo171
neutrónové číslo95
Relatívna atómová hmotnosť
170,963180402 ± 0,000019589 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,3 ± 0,2 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1972
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)1.8%

172Os

Nukleónové číslo172
neutrónové číslo96
Relatívna atómová hmotnosť
171,960017309 ± 0,000013704 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
19,2 ± 0,9 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1971
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.81%
α (α emission)1.19%

173Os

Nukleónové číslo173
neutrónové číslo97
Relatívna atómová hmotnosť
172,959808387 ± 0,000016059 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
22,4 ± 0,9 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1971
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.6%
α (α emission)0.4%

174Os

Nukleónové číslo174
neutrónové číslo98
Relatívna atómová hmotnosť
173,957063192 ± 0,000011008 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
44 ± 4 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1971
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.024%

175Os

Nukleónové číslo175
neutrónové číslo99
Relatívna atómová hmotnosť
174,956945126 ± 0,00001264 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,4 ± 0,1 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1972
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

176Os

Nukleónové číslo176
neutrónové číslo100
Relatívna atómová hmotnosť
175,954770315 ± 0,000011754 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,6 ± 0,5 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1970
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

177Os

Nukleónové číslo177
neutrónové číslo101
Relatívna atómová hmotnosť
176,954957902 ± 0,000015687 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3 ± 0,2 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1970
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

178Os

Nukleónové číslo178
neutrónové číslo102
Relatívna atómová hmotnosť
177,953253334 ± 0,000014634 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5 ± 0,4 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

179Os

Nukleónové číslo179
neutrónové číslo103
Relatívna atómová hmotnosť
178,953815985 ± 0,000016645 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,5 ± 0,3 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1968
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

180Os

Nukleónové číslo180
neutrónové číslo104
Relatívna atómová hmotnosť
179,952381665 ± 0,000016878 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
21,5 ± 0,4 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

181Os

Nukleónové číslo181
neutrónové číslo105
Relatívna atómová hmotnosť
180,953247188 ± 0,000027201 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
105 ± 3 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1966
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

182Os

Nukleónové číslo182
neutrónové číslo106
Relatívna atómová hmotnosť
181,952110154 ± 0,000023344 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
21,84 ± 0,2 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1950
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

183Os

Nukleónové číslo183
neutrónové číslo107
Relatívna atómová hmotnosť
182,953125028 ± 0,000053428 Da
g-factor
0,17644444444444 ± 0,0031111111111111
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
13 ± 0,5 h
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
3,1 ± 0,3
dátum objavu1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

184Os

Nukleónové číslo184
neutrónové číslo108
Relatívna atómová hmotnosť
183,952492919 ± 0,00000089 Da
g-factor
0
natural abundance
0,02 ± 0,02
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
11,2 ± 2,3 Ty
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1937
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
+ (double β+ decay)

185Os

Nukleónové číslo185
neutrónové číslo109
Relatívna atómová hmotnosť
184,954045969 ± 0,000000893 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
92,95 ± 0,09 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1947
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

186Os

Nukleónové číslo186
neutrónové číslo110
Relatívna atómová hmotnosť
185,953837569 ± 0,000000816 Da
g-factor
0
natural abundance
1,59 ± 0,64
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2 ± 1,1 Py
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1931
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

187Os

Nukleónové číslo187
neutrónové číslo111
Relatívna atómová hmotnosť
186,955749569 ± 0,000000791 Da
g-factor
natural abundance
1,96 ± 0,17
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1931
parity-

decay modeintensity
α (α emission)

188Os

Nukleónové číslo188
neutrónové číslo112
Relatívna atómová hmotnosť
187,955837292 ± 0,000000788 Da
g-factor
0
natural abundance
13,24 ± 0,27
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1931
parity+

decay modeintensity
α (α emission)

189Os

Nukleónové číslo189
neutrónové číslo113
Relatívna atómová hmotnosť
188,958145949 ± 0,000000715 Da
g-factor
natural abundance
16,15 ± 0,23
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,86 ± 0,03
dátum objavu1931
parity-

decay modeintensity
α (α emission)

190Os

Nukleónové číslo190
neutrónové číslo114
Relatívna atómová hmotnosť
189,958445442 ± 0,000000697 Da
g-factor
0
natural abundance
26,26 ± 0,2
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1931
parity+

decay modeintensity
α (α emission)

191Os

Nukleónové číslo191
neutrónové číslo115
Relatívna atómová hmotnosť
190,960928105 ± 0,000000707 Da
g-factor
0,21333333333333 ± 0,0066666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
14,99 ± 0,02 d
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
2,53 ± 0,16
dátum objavu1940
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

192Os

Nukleónové číslo192
neutrónové číslo116
Relatívna atómová hmotnosť
191,961478765 ± 0,000002484 Da
g-factor
0
natural abundance
40,78 ± 0,32
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1931
parity+

decay modeintensity
(double β decay)
α (α emission)

193Os

Nukleónové číslo193
neutrónové číslo117
Relatívna atómová hmotnosť
192,964149637 ± 0,00000249 Da
g-factor
0,48666666666667 ± 0,0013333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
29,83 ± 0,018 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1940
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

194Os

Nukleónové číslo194
neutrónové číslo118
Relatívna atómová hmotnosť
193,965179407 ± 0,000002579 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6 ± 0,2 y
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

195Os

Nukleónové číslo195
neutrónové číslo119
Relatívna atómová hmotnosť
194,968318 ± 0,00006 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,5 ± 1,1 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2004
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

196Os

Nukleónové číslo196
neutrónové číslo120
Relatívna atómová hmotnosť
195,969643261 ± 0,000043 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
34,9 ± 0,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

197Os

Nukleónové číslo197
neutrónové číslo121
Relatívna atómová hmotnosť
196,973076 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
93 ± 7 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2003
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

198Os

Nukleónové číslo198
neutrónové číslo122
Relatívna atómová hmotnosť
197,974664 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
125 ± 28 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2008
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

199Os

Nukleónové číslo199
neutrónové číslo123
Relatívna atómová hmotnosť
198,978239 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6 ± 3 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2008
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

200Os

Nukleónové číslo200
neutrónové číslo124
Relatívna atómová hmotnosť
199,980086 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7 ± 4 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2005
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

201Os

Nukleónové číslo201
neutrónové číslo125
Relatívna atómová hmotnosť
200,984069 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2009
parity-

decay modeintensity
β (β decay)

202Os

Nukleónové číslo202
neutrónové číslo126
Relatívna atómová hmotnosť
201,986548 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

203Os

Nukleónové číslo203
neutrónové číslo127
Relatívna atómová hmotnosť
202,992195 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Osmium crystals

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaSmithson Tenant
miesto nálezuEngland
dátum objavu1804
etymológiaGreek: osmê (odor).
pronunciationOZ-mi-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
0,0015 mg/kg
natural abundance (Oceán)
natural abundance (Ľudské telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,000066 %
natural abundance (Slnko)
0,0000002 %
Množstvo vo vesmíre
0,0000003 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4701
2p4.4502
2s19.8502
3d13.5253
3p21.7483
3s22.5727
4d37.142
4f38.8472
4p34.856
4s33.9048
5d58.003
5p53.09
5s50.905
6s65.677