ออสเมียม

ออสเมียม (Os)

chemical element with symbol Os and atomic number 76
เลขอะตอม76
มวลอะตอม190.23
เลขมวล192
หมู่8
คาบ6
บล็อกd
โปรตอน76 p+
นิวตรอน116 n0
อิเล็กตรอน76 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Os (ออสเมียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
130 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
129 pm
Metallic Radius
126 pm
ionic radius
63 pm
Crystal Radius
77 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
216 pm
ความหนาแน่น
22.5872 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: ออสเมียม0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
8.43823 eV/particle
ionization energy of Os (ออสเมียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
738 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
31.7 kJ/mol
standard enthalpy of formation
787 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 14, 2
แบบจำลองของบอร์: Os (ออสเมียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Os (ออสเมียม)
electron configuration[Xe] 4f14 5d6 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d6 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Os (ออสเมียม)
Orbital Diagram of Os (ออสเมียม)
สถานะออกซิเดชัน-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.2
Electrophilicity Index
1.5497236992588812 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
5,281.15 K
จุดหลอมเหลว
3,306.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเทาเข้ม
appearancesilvery, blue cast
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000051 1/K
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
12 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000008000000000001 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
0.66 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000006 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.00000000011 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.000014
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
2.74 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
7 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
222 GPa
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
0.25
อัตราเร็วของเสียง
4,940 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number60
Mendeleev Number61
Pettifor Number62
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
polarizability
57 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
15
Neutron Mass Absorption
0.0023
quantum number5D4
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Osmium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร43
Natural Isotopes7
Isotopic Composition19240.78%19240.78%19026.26%19026.26%18916.15%18916.15%18813.24%18813.24%1861.59%1861.59%1871.96%1871.96%1840.02%1840.02%

161Os

เลขมวล161
เลขนิวตรอน85
น้ำหนักอะตอม
160.989054 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
640 ± 60 us
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

162Os

เลขมวล162
เลขนิวตรอน86
น้ำหนักอะตอม
161.984434 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.1 ± 0.1 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

163Os

เลขมวล163
เลขนิวตรอน87
น้ำหนักอะตอม
162.982462 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.7 ± 0.5 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

164Os

เลขมวล164
เลขนิวตรอน88
น้ำหนักอะตอม
163.978073158 ± 0.000160927 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
21 ± 1 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

decay modeintensity
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

165Os

เลขมวล165
เลขนิวตรอน89
น้ำหนักอะตอม
164.976654 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
71 ± 3 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity-

decay modeintensity
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10%

166Os

เลขมวล166
เลขนิวตรอน90
น้ำหนักอะตอม
165.972698135 ± 0.000019287 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
213 ± 5 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
α (α emission)83%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)17%

167Os

เลขมวล167
เลขนิวตรอน91
น้ำหนักอะตอม
166.971552304 ± 0.000086841 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
839 ± 5 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity-

decay modeintensity
α (α emission)51%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

168Os

เลขมวล168
เลขนิวตรอน92
น้ำหนักอะตอม
167.96779905 ± 0.000010631 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.1 ± 0.1 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)57%
α (α emission)43%

169Os

เลขมวล169
เลขนิวตรอน93
น้ำหนักอะตอม
168.967017521 ± 0.000027847 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.46 ± 0.11 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)86.3%
α (α emission)13.7%

170Os

เลขมวล170
เลขนิวตรอน94
น้ำหนักอะตอม
169.963579273 ± 0.000010476 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.37 ± 0.18 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.5%
α (α emission)9.5%

171Os

เลขมวล171
เลขนิวตรอน95
น้ำหนักอะตอม
170.963180402 ± 0.000019589 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.3 ± 0.2 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)1.8%

172Os

เลขมวล172
เลขนิวตรอน96
น้ำหนักอะตอม
171.960017309 ± 0.000013704 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
19.2 ± 0.9 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.81%
α (α emission)1.19%

173Os

เลขมวล173
เลขนิวตรอน97
น้ำหนักอะตอม
172.959808387 ± 0.000016059 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
22.4 ± 0.9 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.6%
α (α emission)0.4%

174Os

เลขมวล174
เลขนิวตรอน98
น้ำหนักอะตอม
173.957063192 ± 0.000011008 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
44 ± 4 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.024%

175Os

เลขมวล175
เลขนิวตรอน99
น้ำหนักอะตอม
174.956945126 ± 0.00001264 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.4 ± 0.1 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

176Os

เลขมวล176
เลขนิวตรอน100
น้ำหนักอะตอม
175.954770315 ± 0.000011754 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.6 ± 0.5 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

177Os

เลขมวล177
เลขนิวตรอน101
น้ำหนักอะตอม
176.954957902 ± 0.000015687 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3 ± 0.2 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

178Os

เลขมวล178
เลขนิวตรอน102
น้ำหนักอะตอม
177.953253334 ± 0.000014634 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5 ± 0.4 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

179Os

เลขมวล179
เลขนิวตรอน103
น้ำหนักอะตอม
178.953815985 ± 0.000016645 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.5 ± 0.3 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

180Os

เลขมวล180
เลขนิวตรอน104
น้ำหนักอะตอม
179.952381665 ± 0.000016878 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
21.5 ± 0.4 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

181Os

เลขมวล181
เลขนิวตรอน105
น้ำหนักอะตอม
180.953247188 ± 0.000027201 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
105 ± 3 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

182Os

เลขมวล182
เลขนิวตรอน106
น้ำหนักอะตอม
181.952110154 ± 0.000023344 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
21.84 ± 0.2 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

183Os

เลขมวล183
เลขนิวตรอน107
น้ำหนักอะตอม
182.953125028 ± 0.000053428 Da
g-factor
0.17644444444444 ± 0.0031111111111111
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
13 ± 0.5 h
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
3.1 ± 0.3
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

184Os

เลขมวล184
เลขนิวตรอน108
น้ำหนักอะตอม
183.952492919 ± 0.00000089 Da
g-factor
0
natural abundance
0.02 ± 0.02
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
11.2 ± 2.3 Ty
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
+ (double β+ decay)

185Os

เลขมวล185
เลขนิวตรอน109
น้ำหนักอะตอม
184.954045969 ± 0.000000893 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
92.95 ± 0.09 d
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

186Os

เลขมวล186
เลขนิวตรอน110
น้ำหนักอะตอม
185.953837569 ± 0.000000816 Da
g-factor
0
natural abundance
1.59 ± 0.64
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2 ± 1.1 Py
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1931
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

187Os

เลขมวล187
เลขนิวตรอน111
น้ำหนักอะตอม
186.955749569 ± 0.000000791 Da
g-factor
natural abundance
1.96 ± 0.17
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1931
parity-

decay modeintensity
α (α emission)

188Os

เลขมวล188
เลขนิวตรอน112
น้ำหนักอะตอม
187.955837292 ± 0.000000788 Da
g-factor
0
natural abundance
13.24 ± 0.27
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1931
parity+

decay modeintensity
α (α emission)

189Os

เลขมวล189
เลขนิวตรอน113
น้ำหนักอะตอม
188.958145949 ± 0.000000715 Da
g-factor
natural abundance
16.15 ± 0.23
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.86 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1931
parity-

decay modeintensity
α (α emission)

190Os

เลขมวล190
เลขนิวตรอน114
น้ำหนักอะตอม
189.958445442 ± 0.000000697 Da
g-factor
0
natural abundance
26.26 ± 0.2
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1931
parity+

decay modeintensity
α (α emission)

191Os

เลขมวล191
เลขนิวตรอน115
น้ำหนักอะตอม
190.960928105 ± 0.000000707 Da
g-factor
0.21333333333333 ± 0.0066666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
14.99 ± 0.02 d
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
2.53 ± 0.16
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

192Os

เลขมวล192
เลขนิวตรอน116
น้ำหนักอะตอม
191.961478765 ± 0.000002484 Da
g-factor
0
natural abundance
40.78 ± 0.32
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1931
parity+

decay modeintensity
(double β decay)
α (α emission)

193Os

เลขมวล193
เลขนิวตรอน117
น้ำหนักอะตอม
192.964149637 ± 0.00000249 Da
g-factor
0.48666666666667 ± 0.0013333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
29.83 ± 0.018 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

194Os

เลขมวล194
เลขนิวตรอน118
น้ำหนักอะตอม
193.965179407 ± 0.000002579 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6 ± 0.2 y
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

195Os

เลขมวล195
เลขนิวตรอน119
น้ำหนักอะตอม
194.968318 ± 0.00006 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.5 ± 1.1 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

196Os

เลขมวล196
เลขนิวตรอน120
น้ำหนักอะตอม
195.969643261 ± 0.000043 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
34.9 ± 0.2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

197Os

เลขมวล197
เลขนิวตรอน121
น้ำหนักอะตอม
196.973076 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
93 ± 7 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2003
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

198Os

เลขมวล198
เลขนิวตรอน122
น้ำหนักอะตอม
197.974664 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
125 ± 28 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2008
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

199Os

เลขมวล199
เลขนิวตรอน123
น้ำหนักอะตอม
198.978239 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6 ± 3 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2008
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

200Os

เลขมวล200
เลขนิวตรอน124
น้ำหนักอะตอม
199.980086 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7 ± 4 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2005
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

201Os

เลขมวล201
เลขนิวตรอน125
น้ำหนักอะตอม
200.984069 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity-

decay modeintensity
β (β decay)

202Os

เลขมวล202
เลขนิวตรอน126
น้ำหนักอะตอม
201.986548 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

203Os

เลขมวล203
เลขนิวตรอน127
น้ำหนักอะตอม
202.992195 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Osmium crystals

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Smithson Tenant
สถานที่ค้นพบEngland
ถูกค้นพบเมื่อ1804
ศัพทมูลวิทยาGreek: osmê (odor).
pronunciationOZ-mi-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.0015 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.000066 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.0000002 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000003 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4701
2p4.4502
2s19.8502
3d13.5253
3p21.7483
3s22.5727
4d37.142
4f38.8472
4p34.856
4s33.9048
5d58.003
5p53.09
5s50.905
6s65.677

alias

 • Os
 • element 76
 • 76Os

การแปล

 • อังกฤษosmium
 • นอร์เวย์บุคมอลosmium
 • ฝรั่งเศสosmium
 • อิตาลีosmio
 • สเปนosmio
 • นอร์เวย์นีนอสก์osmium
 • ฮังการีozmium
 • เยอรมันOsmium
 • สวีเดนosmium
 • เดนมาร์กosmium
 • อัมฮาราኦስሚየም
 • อารากอนOsmio
 • อาหรับأوزميوم
 • อาเซอร์ไบจานOsmium
 • เบลารุสОсмій
 • บัลแกเรียосмий
 • บังกลาঅসমিয়াম
 • บอสเนียosmij
 • คาตาลันosmi
 • คอร์ซิกาOsmiu
 • เช็กosmium
 • ชูวัชОсми
 • เวลส์Osmiwm
 • กรีกόσμιο
 • เอสเปรันโตosmio
 • เอสโตเนียOsmium
 • บาสก์osmio
 • เปอร์เซียاسمیم
 • ฟินแลนด์osmium
 • ฟรูลีOsmi
 • ไอริชOismiam
 • กาลิเซียOsmio
 • มานซ์Osmium
 • ฮิบรูאוסמיום
 • ฮินดีฟิจิOsmium
 • โครเอเชียOsmij
 • อาร์เมเนียօսմիում
 • อินเตอร์ลิงกัวOsmium
 • อินโดนีเซียosmium
 • อีโดOsmio
 • ไอซ์แลนด์osmín
 • ญี่ปุ่นオスミウム
 • โลชบันjinmrbosmi
 • ชวาOsmium
 • จอร์เจียოსმიუმი
 • คาซัคОсмий
 • เกาหลี오스뮴
 • เคิร์ดOsmiyûm
 • โกมิОсмий
 • ละตินosmium
 • ลักเซมเบิร์กOsmium
 • ลิกูเรียOsmio
 • ลอมบาร์ดÒsmi
 • ลิทัวเนียOsmis
 • ลัตเวียosmijs
 • มาซิโดเนียосмиум
 • มาลายาลัมഓസ്മിയം
 • มราฐีओस्मियम
 • มารีตะวันตกОсмий
 • มาเลย์Osmium
 • เยอรมันต่ำOsmium
 • ดัตช์osmium
 • อ็อกซิตันÒsmi
 • โปแลนด์osm
 • ลาฮ์นดาاوسمیم
 • โปรตุเกสósmio
 • เคชวาOsmiyu
 • โรมาเนียosmiu
 • รัสเซียосмий
 • ซิซิลีosmiu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียOsmijum
 • สโลวักosmium
 • สโลวีเนียOsmij
 • แอลเบเนียOsmiumi
 • เซอร์เบียосмијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Osmium
 • เตลูกูఓస్మియం
 • ตุรกีOsmiyum
 • ยูเครนосмій
 • อูรดูOsmium
 • เวปส์Osmii
 • เวียดนามosmi
 • วาเรย์Osmyo
 • คัลมืยค์Осмиум
 • ยิดดิชאסמיום
 • โยรูบาOsmium
 • จีน
 • ทมิฬஓசுமியம்
 • เซบูOsmyo
 • เบรตันOsmiom
 • เคิร์ดตอนกลางئۆزمیۆم
 • คุชราตઓસ્મીયમ
 • โอดิยาଓସ୍‌ମିଅମ
 • ปัญจาบਓਸਮੀਅਮ
 • ตาตาร์Осмий
 • เนปาลअस्मियम
 • สกอตส์osmium
 • โซมาลีOsmiyaam
 • พีดมอนต์Òsmio
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Осм
 • กวางตุ้ง
 • อุซเบกOsmiy
 • จีน (จีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • อาโรมาเนียOsmiu
 • เนวาร์अस्मियम
 • คีร์กีซОсмий
 • ลิมเบิร์กOsmium
 • แฟโรOsmium
 • สันสกฤตअस्मियम
 • มอลตาosmju
 • ฮินดีओस्मियम
 • เกลิกสกอตOsmium
 • โปรตุเกส (บราซิล)ósmio
 • จีนแคะosmium
 • บาลีअस्मियम
 • cdoOsmium
 • จีนมินหนานOsmium
 • อัสตูเรียสOsmiu
 • แอฟริกานส์Osmium
 • โภชปุรีऑस्मियम
 • ทิเบตཨོ་སི་མིམ།
 • มองโกเลียосми
 • กันนาดาಆಸ್ಮಿಯಮ್
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาosmio
 • kbpƆsɩmɩyɔm
 • ตากาล็อกOsmiyo
 • จีนคลาสสิก
 • oloOsmii
 • ฟริเซียนเหนือOsmium
 • hywՕսմիոն
 • ทาจิกОсмий
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์أوزميوم
 • อุยกูร์ئوسمىي
 • สวาฮีลีOsmi
 • จีนอู๋
 • ซาร์เดญาÒsmiu
 • พม่าအော့စမီယမ်
 • บัชคีร์Осмий
 • อาหรับโมร็อกโกأوسميوم
 • พัชโตاوسميوم
 • โคตาวาOsmel
 • มณีปุระꯑꯣꯁꯃꯤꯌꯝ
 • คอร์นิชOsmiom
 • บาหลีOsmium
 • บิกอลOsmyo