Promethium

Promethium (Pm)

chemický prvek s atomovým číslem 61
Atomové číslo61
Atomová hmotnost144.91276
Nukleonové číslo126
Skupina
Perioda6
Blokf
proton61 p+
neutron65 n0
elektron61 e-
Animated Bohrův model atomu of Pm (Promethium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
185 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
173 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
97 pm
Crystal Radius
111 pm
Van der Waalsův poloměr
238 pm
hustota
7,26 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Promethium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
Ionizační energie of Pm (Promethium)
měrné skupenské teplo varu
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 23, 8, 2
Bohrův model atomu: Pm (Promethium)
Valenční elektron2
Lewis structure: Pm (Promethium)
elektronová konfigurace[Xe] 4f5 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f5 6s2
Enhanced Bohrův model atomu of Pm (Promethium)
Orbital Diagram of Pm (Promethium)
Oxidační číslo2, 3
elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
Teplota tání
1 315,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Stříbrná
vzhledmetallic
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
17,9 W/(m K)
teplotní roztažnost
0,000011 1/K
Molární tepelná kapacita
Měrná tepelná kapacita
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
1,3 MS/m
rezistivita
0,00000075 m Ω
supravodivost
magnetismus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
33 GPa
modul pružnosti ve smyku
18 GPa
modul pružnosti v tahu
46 GPa
Poissonova konstanta
0,28
rychlost zvuku
klasifikace
KategorieLanthanoidy, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number28
Mendeleev Number21
Pettifor Number29
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůlitophile

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
200 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
8 400
Neutron Mass Absorption
kvantové číslo6H5/2
space group ()

Izotopy promethia

Stabilní izotopy0
Nestabilní izotopy40
Natural Isotopes0

126Pm

Nukleonové číslo126
neutronové číslo65
relativní atomová hmotnost
125,957327 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

127Pm

Nukleonové číslo127
neutronové číslo66
relativní atomová hmotnost
126,951358 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)

128Pm

Nukleonové číslo128
neutronové číslo67
relativní atomová hmotnost
127,948234 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1 ± 0,3 s
spin4
nuclear quadrupole moment
datum objevu1999
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)0%

129Pm

Nukleonové číslo129
neutronové číslo68
relativní atomová hmotnost
128,942909 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,4 ± 0,9 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2004
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

130Pm

Nukleonové číslo130
neutronové číslo69
relativní atomová hmotnost
129,940451 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,6 ± 0,2 s
spin5
nuclear quadrupole moment
datum objevu1985
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

131Pm

Nukleonové číslo131
neutronové číslo70
relativní atomová hmotnost
130,935834 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6,3 ± 0,8 s
spin11/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1998
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Pm

Nukleonové číslo132
neutronové číslo71
relativní atomová hmotnost
131,93384 ± 0,00016 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6,2 ± 0,6 s
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1977
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)5%

133Pm

Nukleonové číslo133
neutronové číslo72
relativní atomová hmotnost
132,929782 ± 0,000054 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
13,5 ± 2,1 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1977
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134Pm

Nukleonové číslo134
neutronové číslo73
relativní atomová hmotnost
133,928326 ± 0,000045 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
22 ± 1 s
spin5
nuclear quadrupole moment
datum objevu1977
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Pm

Nukleonové číslo135
neutronové číslo74
relativní atomová hmotnost
134,924785 ± 0,000089 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
49 ± 3 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1975
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136Pm

Nukleonové číslo136
neutronové číslo75
relativní atomová hmotnost
135,923595949 ± 0,000074152 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
107 ± 6 s
spin7
nuclear quadrupole moment
datum objevu1988
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Pm

Nukleonové číslo137
neutronové číslo76
relativní atomová hmotnost
136,920479519 ± 0,000014 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1975
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

138Pm

Nukleonové číslo138
neutronové číslo77
relativní atomová hmotnost
137,919576119 ± 0,000012456 Da
g-factor
1,0666666666667 ± 0,3
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,24 ± 0,05 m
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1973
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Pm

Nukleonové číslo139
neutronové číslo78
relativní atomová hmotnost
138,916799228 ± 0,000014587 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,15 ± 0,05 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1967
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Pm

Nukleonové číslo140
neutronové číslo79
relativní atomová hmotnost
139,916035918 ± 0,000026001 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9,2 ± 0,2 s
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1966
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

141Pm

Nukleonové číslo141
neutronové číslo80
relativní atomová hmotnost
140,913555081 ± 0,000015 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
20,9 ± 0,05 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1952
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Pm

Nukleonové číslo142
neutronové číslo81
relativní atomová hmotnost
141,912890982 ± 0,00002533 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
40,5 ± 0,5 s
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1959
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)77.1%
ϵ (electron capture)22.9%

143Pm

Nukleonové číslo143
neutronové číslo82
relativní atomová hmotnost
142,910938068 ± 0,00000316 Da
g-factor
1,52 ± 0,2
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
265 ± 7 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1952
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%
e+ (positron emission)5.7%

144Pm

Nukleonové číslo144
neutronové číslo83
relativní atomová hmotnost
143,912596208 ± 0,000003126 Da
g-factor
0,338 ± 0,028
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
363 ± 14 d
spin5
nuclear quadrupole moment
datum objevu1952
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%
e+ (positron emission)8%

145Pm

Nukleonové číslo145
neutronové číslo84
relativní atomová hmotnost
144,912755748 ± 0,000003011 Da
g-factor
1,52 ± 0,064
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
17,7 ± 0,4 y
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,23 ± 0,08
datum objevu1951
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)2.8%

146Pm

Nukleonové číslo146
neutronové číslo85
relativní atomová hmotnost
145,91470224 ± 0,000004589 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,53 ± 0,05 y
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1960
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)66%
β (β decay)34%

147Pm

Nukleonové číslo147
neutronové číslo86
relativní atomová hmotnost
146,915144944 ± 0,000001382 Da
g-factor
0,73714285714286 ± 0,02
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,6234 ± 0,0002 y
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,74 ± 0,2
datum objevu1947
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

148Pm

Nukleonové číslo148
neutronové číslo87
relativní atomová hmotnost
147,917481091 ± 0,000006108 Da
g-factor
2,1 ± 0,2
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,368 ± 0,007 d
spin1
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 0,2
datum objevu1947
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

149Pm

Nukleonové číslo149
neutronové číslo88
relativní atomová hmotnost
148,918341507 ± 0,000002344 Da
g-factor
0,94285714285714 ± 0,14285714285714
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
53,08 ± 0,05 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1947
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

150Pm

Nukleonové číslo150
neutronové číslo89
relativní atomová hmotnost
149,920990014 ± 0,000021504 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,698 ± 0,015 h
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1952
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

151Pm

Nukleonové číslo151
neutronové číslo90
relativní atomová hmotnost
150,921216613 ± 0,000004949 Da
g-factor
0,72 ± 0,08
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
28,4 ± 0,04 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,2 ± 0,9
datum objevu1952
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

152Pm

Nukleonové číslo152
neutronové číslo91
relativní atomová hmotnost
151,923505185 ± 0,000027809 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,12 ± 0,08 m
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1958
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

153Pm

Nukleonové číslo153
neutronové číslo92
relativní atomová hmotnost
152,924156252 ± 0,000009729 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,25 ± 0,02 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1962
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

154Pm

Nukleonové číslo154
neutronové číslo93
relativní atomová hmotnost
153,926712791 ± 0,000026861 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,68 ± 0,07 m
spin4
nuclear quadrupole moment
datum objevu1958
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

155Pm

Nukleonové číslo155
neutronové číslo94
relativní atomová hmotnost
154,928136951 ± 0,000005065 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
41,5 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1982
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

156Pm

Nukleonové číslo156
neutronové číslo95
relativní atomová hmotnost
155,931114059 ± 0,000001275 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
27,4 ± 0,5 s
spin4
nuclear quadrupole moment
datum objevu1986
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

157Pm

Nukleonové číslo157
neutronové číslo96
relativní atomová hmotnost
156,933121298 ± 0,000007521 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
10,56 ± 0,1 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1987
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

158Pm

Nukleonové číslo158
neutronové číslo97
relativní atomová hmotnost
157,936546948 ± 0,000000953 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,8 ± 0,5 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1987
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

159Pm

Nukleonové číslo159
neutronové číslo98
relativní atomová hmotnost
158,939286409 ± 0,000010777 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,49 ± 0,13 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1998
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

160Pm

Nukleonové číslo160
neutronové číslo99
relativní atomová hmotnost
159,943215272 ± 0,0000022 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
725 ± 57 ms
spin6
nuclear quadrupole moment
datum objevu2012
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

161Pm

Nukleonové číslo161
neutronové číslo100
relativní atomová hmotnost
160,946229837 ± 0,0000097 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,05 ± 0,15 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2012
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

162Pm

Nukleonové číslo162
neutronové číslo101
relativní atomová hmotnost
161,950574 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
630 ± 180 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2012
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

163Pm

Nukleonové číslo163
neutronové číslo102
relativní atomová hmotnost
162,953881 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
255 ± 25 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2012
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

164Pm

Nukleonové číslo164
neutronové číslo103
relativní atomová hmotnost
163,958819 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5
nuclear quadrupole moment
datum objevu2018
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

165Pm

Nukleonové číslo165
neutronové číslo104
relativní atomová hmotnost
164,96278 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2018
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Promethium
Promethium spectrum visible

dějiny

objevitel nebo vynálezceJ.A. Marinsky, L.E. Glendenin, C.D. Coryell
místo objevu/vynálezuUnited States
datum objevu1945
etymologieNamed for the Greek god, Prometheus.
výslovnostpro-MEE-thi-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
natural abundance (lidské tělo)
0 %
natural abundance (meteoroid)
0 %
natural abundance (Slunce)
0 %
Hojnost ve vesmíru
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2042
2p4.2562
2s16.0296
3d13.9018
3p19.4461
3s19.8154
4d33.26
4f37.866
4p30.3768
4s29.3604
5p44.586
5s42.1645
6s51.6046